Aktuella pressmeddelanden

2021

 • Den person som häktades i går av Alingsås tingsrätt är en man i 30-årsåldern som på sannolika skäl är misstänkt för 19 fall av grova våldtäkter och för barnpornografibrott. Misstankarna om våldtäkterna rör perioden 2015-2017.

  Förundersökningen pågår och sedvanliga utredningsåtgärder vidtas. Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1821-21 Åklagaren kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen och är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord på vandrarhem i Stockholm

  Natten till den 14 juli i år knivhöggs en 36-årig man ihjäl på ett vandrarhem i södra Stockholm. I dag har en 34-årig man, som var bekant med 36-åringen, åtalats för mord och brott mot griftefriden. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Natten till den 14 juli i år knivhöggs en 36-årig man ihjäl på ett vandrarhem i södra Stockholm. I dag har en 34-årig man, som var bekant med 36-åringen, åtalats för mord och brott mot griftefriden. Åklagaren är tillgänglig för media.

  36-åringen fick motta två knivhugg, varav det ena träffade hjärtat. Offret ska därefter ha släpats till ett intilliggande skogsområde. På eftermiddagen den 14 juli anträffades den avlidne av ett vittne som då kontaktade polisen. En stor polisinsats inleddes och 34-åringen greps dagen efter i en annan del av Stockholm. Bevisningen i ärendet består bland annat av förhör, övervakningsfilm som skildrar delar av händelseförloppet och beslag av kniv med DNA från både den åtalade och offret. – Bevisläget är gott eftersom polisen i ett tidigt skede säkrade viktig och avgörande bevisning som övervakningsfilm och kniv, säger kammaråklagare Lisa dos Santos vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm. Målnummer Södertörns tingsrätt: B 12462-21 Förhandlingen beräknas ta ca 2 dagar. Förhandlingsstart är inte utsatt ännu. Kontakt Lisa dos Santos är tillgänglig för media i dag torsdag, 010-562 53 13.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har anhållits skäligen misstänkt för ett mord som ägde rum i Linköping i natt.

  I natt påträffades en man med skottskador i Lambohov i Linköping. Han konstaterades senare ha avlidit av sina skador. Vid 12-tiden i dag onsdag anhölls en man, född 1988, som skäligen misstänkt - den lägre misstankegraden - för mordet. Senast lördag klockan 12 ska åklagaren besluta om den anhållne mannen ska begäras häktad eller inte. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4093-21. Kammaråklagare Kajsa Malmström kommer inte att kunna svara på frågor innan hon tagit beslut i häktningsfrågan.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkt i Göteborg hittad död

  Den misstänkte man som sökts av polis efter explosionen för en dryg vecka sedan har nu hittats. En avliden person hittades i vattnet i centrala Göteborg på förmiddagen. Kroppen är identifierad och anhöriga är underrättade

  Läs mer

  Den misstänkte man som sökts av polis efter explosionen för en dryg vecka sedan har nu hittats. En avliden person hittades i vattnet i centrala Göteborg på förmiddagen. Kroppen är identifierad och anhöriga är underrättade

   På onsdagsförmiddagen kom larm från räddningstjänsten om en kropp i vattnet utanför Stenpiren i centrala Göteborg. Kroppen har identifierats som den man som den senaste veckan sökts av polis och åklagare efter explosionen i ett flerfamiljshus i Annedal. Polisen misstänker i nuläget inget brott i samband med dödsfallet. Den misstänkte mannen har sedan i måndags varit häktad i sin utevaro misstänkt för mordförsök och grov allmänfarlig ödeläggelse. Polisens har bedrivit ett omfattande spanings- och utredningsarbete för att lokalisera mannen. – Det är skönt att han nu är hittad – även om vi hade hoppats att han skulle vara vid liv. Vi förstår att det faktum att sökandet dragit ut på tiden har skapat oro bland allmänheten. Nu fortsätter utredningsarbetet för att få en klarare bild av händelseförloppet och orsakerna till explosionen, säger polisens kommenderingschef Anders Börjesson. Förundersökningen om försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse fortsätter. – Förundersökningen mot den misstänkte mannen kommer läggas ner, men förundersökningen i övrigt kommer fortsätta för att fastställa orsaken till explosionen och utreda om det finns andra gärningsmän, säger kammaråklagare Maria Thorell.   Kontakt Anders Börjesson, kommenderingschef; 010-565 00 22 (i  dag kl. 14-16) Kammaråklagare Maria Thorell; 010-562 55 65 (i  dag kl. 16-17)   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnar en kort sammanfattning av läget onsdag den 6 oktober.

  – Det har bara gått några dagar och ännu återstår många utredningsåtgärder, bland annat olika tekniska undersökningar och förhör. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vad som har orsakat olyckan. Jag kan heller inte bedöma när mer information kan lämnas, säger chefsåklagare Kajsa Sundgren. Kajsa Sundgren är förundersökningsledare i den delen som syftar till att utreda om någon polis kan misstänkas för brott. Frågan om bilolyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen. På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren för närvarande inte möjlighet att svara på frågor.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkt i Göteborg har efterlysts

  Åklagaren har utfärdat en internationell efterlysning av den man som är häktad i utevaro misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och försök till mord.

  Läs mer

  Åklagaren har utfärdat en internationell efterlysning av den man som är häktad i utevaro misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och försök till mord.

  Den internationella efterlysningen gäller både överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder (som är ett förenklat förfarande inom EU) och utlämning från övriga världen.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Morddom överklagas till Högsta domstolen

  Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen, där hovrätten friade en man som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord. Den fråga som riksåklagaren vill ha prövad är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen, där hovrätten friade en man som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord. Den fråga som riksåklagaren vill ha prövad är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.

  I oktober 2020 kom en ensam gärningsman, klädd i en grön jacka, till en busshållplats i Märsta på en elsparkcykel, avlossade flera skott mot en annan man och flydde sedan på samma cykel. Flera personer blev vittnen till händelsen, men de såg aldrig ansiktet på gärningsmannen. Några månader senare greps en man misstänkt för mordet. I hans bostad fanns den gröna jacka som gärningsmannen hade på sig vid busshållplatsen. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet. Den misstänkta mannens DNA fanns också på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen. Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för mordet till livstids fängelse. Bevisfrågor lämpar sig i allmänhet inte för prövning i Högsta domstolen, eftersom det finns en risk att prövningen skulle få en begränsad betydelse utanför det aktuella målet. Riksåklagaren konstaterar dock att det här målet avser en typsituation på så sätt att det rör sig om en skjutning i kriminell miljö där inget vittne har kunnat peka ut gärningspersonen, vilket innebär att åtalet bygger på bland annat tekniska spår. Det är enligt riksåklagaren angeläget att HD någorlunda regelbundet uttalar sig om kraven på vilken bevisning som ska vara tillräcklig för en fällande dom. – Sådana här brott utförs ofta hastigt och av maskerade gärningsmän. Det innebär att vittnen och målsäganden sällan har möjlighet att lämna detaljerade berättelser som kan leda till att gärningspersonen identifieras. Det har vi sett exempel på i flera fall under senare år. Och även om det finns vittnesiakttagelser är det vanligt att personerna inte vill medverka i utredningarna. Av det skälet är det särskilt viktigt att domstolarna får vägledning kring hur bevisning ska värderas. Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh. Överklagandet AMR 7128-21   Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av den uppmärksammade trafikolyckan på E4 vid Markaryd i går lämnar åklagaren en kort lägesrapport.

  Under gårdagen inträffade en kollision mellan två fordon, varav det ena ska ha framförts av en polis. Med anledning av olyckan inledde polisen en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Chefsåklagare Kajsa Sundgren har övertagit förundersökningen i den delen som avser anställda inom polisen. Syftet är att utreda om någon polis kan ha begått brott i samband med olyckan. Frågan om olyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten. På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren ingen möjlighet att svara på frågor för närvarande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är misstänkt ha orsakat explosionen i Göteborg i förra veckan har begärts häktad.

  Mannen är misstänkt för bland annat allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och är sedan tidigare anhållen i sin frånvaro. Han begärs nu häktad i sin utevaro, detta för att åklagaren ska kunna gå ut med en internationell efterlysning. Häktningsförhandlingen äger rum i Göteborgs tingsrätt klockan 14.30 i dag den 4 okmtober. Tingsrättens målnummer: B 15818-21.   Kontakt Kammaråklagare Maria Thorell, 010-562 55 65, är tillgänglig för frågor i dag klockan 16-17.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov i Örebro.

  I slutet av förra veckan försvann en äldre kvinna i Örebro. En man greps misstänkt för inblandning i försvinnandet. Nu har han begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov. Häktningsförhandlingen äger rum i Örebro tingsrätt klockan 15 i dag den 4 oktober.. Tingsrättens målnummer: B 5503-21.   Kontakt Kammaråklagare Therese Johansson är tillgänglig efter häktningsförhandlingen. Innan dess har hon inte möjlighet att svara på frågor, vänligen respektera detta.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >