Aktuella pressmeddelanden

2021

 • Åklagaren har i dag, onsdag den 10 februari väckt åtal mot en 24-årig man för ett fall av mord och två fall av försök till mord. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till försök till mord på en av målsägandena. En av dem åtalas även för skyddande av brottsling, grovt brott och falskt larm.

  Den 18 januari 2020 inträffade en skottlossning vid en bensinmack i Kungens kurva. I bilen som besköts satt två män och i bilens omedelbara närhet fanns ytterligare en person, en kvinna. En av männen avled av sina skador medan den andra mannen klarade sig oskadd. Kvinnan fick flera skottskador, bland annat i huvudet, men överlevde. Flertalet av skotten avlossades från en annan bil. Föraren av den bilen är åtalad för mord och försök till mord. Alla tre som nu åtalas är häktade. Utredningen har inte kunnat fastställa vem eller vilka som skjutit men det är klarlagt att två vapen har använts. – Skottlossningen är sannolikt en del av en uppgörelse mellan två kriminella grupperingar som har en konflikt som pågått i flera år. En av grupperingarna har sitt ursprung i Stockholmsförorten Vårby gård, säger kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk, som lett förundersökningen. Omfattande analyser har gjorts av chattmaterial från den krypterade kommunikationslösningen Encrochat som i huvudsak använts av kriminella. – Innehållet i chattarna är en viktig men inte avgörande del av bevisningen. Anledningen till att jag kan väcka åtal är ett gediget polisarbete. Det har varit ett enträget arbete under ett års tid med bland annat telefontömningar, inhämtande av hemliga tvångsmedel, övervakningsfilmer som har analyserats och många förhör som har hållits med vittnen. Vi har vänt på alla stenar, säger kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk. Josefin Bäck är en av de utredare vid polisens avdelning för grova brott i polisområde Stockholm Syd som arbetat med ärendet. – Avgörande för framgång i ärendet är det faktum att det funnits en hel del övervakningsfilm, snabbt inkommande iakttagelser av hjälpsam allmänhet samt de beslag som gjorts i form av telefoner som blev funna tack vare poliser med mycket god lokal- och personkännedom, säger Josefin Bäck. Förhandlingen ska preliminärt börja den 23 februari i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Ärendet handläggs av Södertörns tingsrätt. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 772-20. Kontakt Kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk är tillgänglig på telefon i dag onsdag kl. 13–14, 010-562 51 51. Nästa tillfälle för åklagaren att vara tillgänglig för media är när dom meddelats.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen om misstänkt mord på en kvinna i Transtrand, Malung-Sälens kommun i oktober 2020 har i dag den 10 februari lagts ned då det inte längre finns anledning att anta att något brott ligger bakom dödsfallet.

  En kvinna hittades död i en bostad och en förundersökning om mord inleddes. En man var inledningsvis anhållen misstänkt för mord, men försattes på fri fot några dagar efter händelsen. Ett större antal förhör har hållits och flertalet tekniska undersökningar har genomförts. – Jag har beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott ligger bakom dödsfallet. Misstankarna mot den man som tidigare varit misstänkt är helt avskrivna, säger vice chefsåklagare Helena Falkerby vid Åklagarkammaren i Falun. Med hänsyn till de anhöriga och på grund av sekretess till skydd för den avlidnes personliga förhållanden kan åklagaren inte att lämna ytterligare detaljer eller gå närmare in på skälen för beslutet eller om vad som framkommit i utredningen. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag, den 8 februari 2021, väckt åtal för mordet i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna den 17 september 2020.

   – Ett stort antal utredningsåtgärder är vidtagna. Förundersökningen är på cirka 2 000 sidor. Den sammantagna bevisningen gör att jag i dag väcker åtal för mord och grovt vapenbrott mot den 16-årige pojke som har varit häktad sedan den 24 september 2020. Bevisningen består bland annat av förhör, analyser och utlåtanden från Nationellt forensiskt centrum, mobiltömningar och telefondataanalyser. Den åtalade förnekar fortsatt brott, säger kammaråklagare Maria Edström som har lett förundersökningen. Huvudförhandling i målet planeras starta torsdagen den 11 februari 2021 och pågå under i vart fall större delen av februari. Sammanlagt är det inplanerat sju förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen kommer enligt besked från Eskilstuna tingsrätt att hållas bakom lyckta dörrar med hänsyn till den tilltalades unga ålder. För närmare information gällande det och andra beslut kopplade till rättegången hänvisas till tingsrätten. Tingsrättens målnummer: B 3248-20 Kontakt Kammaråklagare Maria Edström kommer att finnas tillgänglig för frågor från media i dag kl. 11–12 på telefon 010-562 59 45.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 8 februari kl. 11 kommer domen i Estoniaärendet. Åklagaren är tillgänglig för media samma dag.

  Två svenska medborgare åtalades den 30 juni 2020 för brott mot Estonialagen, för att de deltagit i undervattensverksamhet vid Estonias gravplats. Måndag den 8 februari klockan 11 kommer domen. Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media kl. 11.30–13.30. Eventuella fysiska intervjuer kan äga rum utanför Åklagarkammaren i Linköping, Brigadgatan 13. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 18677-19. Pressmeddelande vid åtal. Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin, 010-562 58 06.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person åtalas för att ha spridit uppgifter om militära anläggningar

  En 42-årig man har i dag, fredag den 5 februari åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att själv och tillsammans med andra ha spridit hemliga och känsliga uppgifter på ett hemligt forum på internt. Han är den fjärde personen som åtalas för den här typen av brott.

  Läs mer

  En 42-årig man har i dag, fredag den 5 februari åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att själv och tillsammans med andra ha spridit hemliga och känsliga uppgifter på ett hemligt forum på internt. Han är den fjärde personen som åtalas för den här typen av brott.

  – Jag påstår att mannen har sammanställt en kartstruktur i vilken han själv samt via andra personer, sammanställt och tillgängliggjort hemlig information om ett stort antal försvarsanläggningar. Hur många anläggningar det är frågan om kan jag inte gå in på, men det är en ansenlig mängd, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Enligt åklagaren handlar det om allvarliga brott som kan få stora konsekvenser för Sveriges säkerhet. – Försvarsanläggningar är normalt skyddsobjekt som innehåller skyddsvärden som inte får exponeras för utomstående och som därför behöver ett förstärkt skydd. De fyller en viktig funktion i den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret. Skyddsobjekt är i regel belagda med tillträdesförbud och typiskt sett är det även förbjudet att avbilda, beskriva och mäta dem. Med tanke på det rådande säkerhetsläget är det allvarligt att sammanställa och sprida uppgifter om försvarsanläggningar, säger Mats Ljungqvist. Straffskalan för brottet ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift” är fängelse i högst 4 år. – Jag menar att gärningen är allvarlig och att gärningen, för det fall mannen döms, har ett betydande straffvärde, avslutar Mats Ljungqvist. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 842-19  Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig på telefon för media i dag fram kl. 13.30, 010-562 53 85.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två män, 25 och 22 år, har i dag, fredag den 5 februari åtalats misstänkta för försök till mord på två personer i Falkenberg den 30 september 2020.

  Två personer satt i en bil när de blev beskjutna på Utmarksvägen. Ingen av dem blev skadad vid tillfället. Flera av gärningspersonerna var maskerade och närmade sig bilen till fots med tillhyggen. Någon eller några hade skarpladdade vapen och sköt flera gånger mot bilen. Ett skott träffade bilen, men inget skott träffade någon av personerna som satt i bilen. – Jag påstår att männen som jag åtalat varit delaktiga i gärningen. Utredningen visar inte exakt vem eller vilka som skjutit. Däremot vet vi att det finns fler gärningspersoner som deltagit, men vi har inte kunnat fastställa vilka de personerna är, säger kammaråklagare Ginger Johansson som är förundersökningsledare. De nu åtalade männen anhölls den 1 oktober respektive den 9 november och har sedan dess varit frihetsberövade. Motivet till skjutningen har inte kunnat fastställas. – Polisen har hållit ett mycket stort antal förhör med vittnen och gjort beslag i form av bland anant patron och patronhylsa som användes vid tillfället. Bevisningen består både av förhörsuppgifter, den tekniska utredningen och beslagen, säger Ginger Johansson. Två ytterligare personer har varit misstänkta, men de är avförda från utredningen. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 2459-20 Förhandlingsplan är inte fastställd ännu. Förhandlingen beräknas ta fem dagar. Åklagaren har ingen möjlighet att svara på frågor från media under dagen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en 16-åring häktad misstänkt för mord och grov mordbrand i Anneberg den 1 februari. Häktningsförhandling kommer äga rum i morgon, fredag den 5 februari.

  – Jag begär honom häktad för att han inte ska kunna påverka utredningen, säger kammaråklagare Heléne Thomasson som är förundersökningsledare. De två andra ungdomarna som varit anhållna är släppta på fri fot, men fortfarande misstänkta i utredningen. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B 239-21.  Häktningsförhandlingen äger rum i morgon fredag 5 februari kl. 10.   Kontakt Kammaråklagare Heléne Thomasson kommer att vara tillgänglig för media en kort stund i rätten efter avslutad häktningsförhandling. Därefter är hon tillgänglig i 30 minuter på telefon, 010-562 56 15. Innan häktningsförhandlingen kommer hon inte vara tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport i ärende med äktenskapstvång

  Det pågår en förundersökning mot en 48-årig kvinna som är hemmahörande i södra Sverige. Hon är misstänkt för äktenskapstvång och krigsförbrytelse som begåtts i Syrien. Åklagaren lämnar en kommentar med anledning av medieuppgifter.

  Läs mer

  Det pågår en förundersökning mot en 48-årig kvinna som är hemmahörande i södra Sverige. Hon är misstänkt för äktenskapstvång och krigsförbrytelse som begåtts i Syrien. Åklagaren lämnar en kommentar med anledning av medieuppgifter.

  Utredningen leds av kammaråklagare Reena Devgun på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Hon ger en kommentar med anledning av bilder som SVT nyligen publicerat. – De bilder som SVT visat är av stort intresse. Jag har dock inte sett dem i oredigerat skick och kan således inte närmare kommentera dem eller om de har koppling till den nu pågående utredningen. Det finns dock anledning att påminna om att material som härrör från den väpnade konflikten i Syrien kan utgöra bevisning i svenska utredningar. Finns det personer som har tillgång sådant material så uppmanar jag dem att överlämna det till polisens särskilda utredningsgrupp för krigsbrott. Man kan göra det anonymt, säger kammaråklagare Reena Devgun. Reena Devgun har för närvarande inte möjlighet att vara tillgänglig för media. Tipsa polisen: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/krigsbrott/ Pressmeddelande den 18 december 2020. Pressmeddelande den 17 december 2020.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om händelse på gymnasieskola i Varberg

  En 25-årig man är häktad på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord, förberedelse till grov mordbrand samt för misshandel och grovt olaga hot mot två personer. Händelsen ägde rum på Peder Skrivares gymnasium i Varberg den 28 januari då mannen tog sig in i skolbyggnaden med vapen.

  Läs mer

  En 25-årig man är häktad på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord, förberedelse till grov mordbrand samt för misshandel och grovt olaga hot mot två personer. Händelsen ägde rum på Peder Skrivares gymnasium i Varberg den 28 januari då mannen tog sig in i skolbyggnaden med vapen.

  – Utredningen är i fortfarande i fasen där vi inhämtar information. Vi håller bland annat förnyade förhör med målsägande tillsammans med deras målsägandebiträden. Det genomförs även tekniska undersökningar av de beslag som gjorts. Vi kartlägger också den misstänktes aktiviteter inför händelsen, säger kammaråklagare Henrik Kindlund, som är förundersökningsledare. – Jag vill särskilt framhålla att det inte har framkommit några uppgifter på att det skulle varit flera gärningspersoner inblandade än den man som nu är häktad, avslutar kammaråklagare Henrik Kindlund. Åtal ska vara väckt den 12 februari. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 238-21.   Kontakt Kammaråklagare Henrik Kindlund är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 11-12.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två av de tre ungdomar som i tisdags anhölls misstänkta för mord och grov mordbrand den 1 februari i Anneberg har släppts på fri fot. Den tredje personen ska höras under dagen. Därefter kommer åklagaren ta ställning till om den personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot.

  Misstankarna mot de två personerna som släppts försvagades under onsdagskvällen, men misstankarna mot dem kvarstår alltjämt. Åklagaren har också inlett en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. En person som är under 15 år och kan misstänkas för gärningarna har hörts i närvaro av juridiskt biträde för att klarlägga omständigheterna kring händelsen. Åklagaren kan inte lämna mer information i nuläget. När ytterligare information finns lämnas ett i ett pressmeddelande. Pressmeddelande i ärendet publicerat onsdag eftermiddag Mer om utredningar enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 >