Aktuella pressmeddelanden

2021

 • Åklagaren har på kvällen den 14 december beslutat att häva anhållandet av den kroatiske medborgare som suttit anhållen misstänkt för grovt sjöfylleri. Misstankarna har försvagats men kvarstår för närvarande för denna person.

  Anhållandet av den brittiske medborgaren kvarstår och misstankarna mot honom har inte försvagats. – Under tisdagen har förhör hållits med de båda misstänkta samt med ett antal personer i besättningen på det brittiska fartyget. I övrigt har förundersökningen fortsatt med inhämtande av loggar och annan sparad information kring händelsen, säger kammaråklagare Tomas Olvmyr. Senast torsdag kl. 12 behöver åklagaren ta ställning till att begära den anhållne häktad. När mer information finns att lämna kommer ett nytt pressmeddelande att skickas. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 12980-21. Tidigare pressmeddelande, 2021-12-14 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att anhålla två personer i ärendet med fartygsolyckan i Östersjön natten till måndag. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon från klockan 10.

  En brittisk medborgare misstänks för grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död. En krotatisk medborgare misstänks för grovt sjöfylleri. Förhör har hållits under måndagen. Utredningen fortsätter nu med bl.a. fler förhör. Senast på torsdag kl. 12 ska åklagaren ta ställning till en ev. häktningsbegäran. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 12980-21.   Kontakt Kammaråklagare Tomas Olvmyr är tillgänglig för media på telefon för kortare kommentarer i dag, tisdag den 14 december kl. 10–10.45, 010-562 66 73.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning har inletts om grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död efter en kollision mellan två fartyg i sundet mellan Sverige och Bornholm.

  En brittisk medborgare född 1991 och en kroatisk medborgare född 1965 är frihetsberövade som misstänkta i utredningen. Sjöåklagaren Tomas Olvmyr vid Malmö åklagarkammare är förundersökningsledare. Förundersökningen är i ett inledande skeende och på grund av förundersökningssekretess kommer därför inga ytterligare kommentarer lämnas i nuläget. När ny information finns att lämna kommer det ske i ett nytt pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som varit anhållen sedan i tisdags på sannolika skäl misstänkt för mord på en 12-årig flicka och mordförsök i 16 fall i Norsborg den 2 augusti 2020 har nu häktats i enlighet med åklagarens yrkande

    Ytterligare information kan inte lämnas för tillfället. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 12845–20.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal har väckts för djurplågeri på den gård i Bjuråker som tidigare uppmärksammats i media, bland annat i SVT:s Uppdrag Granskning. Åtalet avser djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen i januari 2020.

  De brister som görs gällande i åtalet är att djur inte fått tillräckligt med foder eller tillräckligt med foder av god kvalitet, vilket lett till att de varit i underhull, dvs. för magra. Vidare att de inte hållits i rena utrymmen och därför varit smutsiga med gödselpålagringar eller gödselpansar på kroppen och att de inte i tid fått vård eller avlivats vid tecken på sjukdom eller ohälsa.   Åtalet bygger på iakttagelser av en länsveterinär som inspekterat djur på gården den 30 januari 2020 och på de oanmälda djurskyddskontroller som vidtagits av Länsstyrelsen under perioden september 2019–februari 2020 och som ger stöd för att de brister som iakttagits av länsveterinären inte var tillfälliga. De omständigheter som belyses i filmer som tagits av en privatperson omkring den 4 december 2019 och som uppmärksammats i media bl.a. av Uppdrag Granskning har inte särskilt beaktats i åtalet. Filmerna visar bl.a. utrymmen och djur som är kraftigt nedsmutsade. Länsstyrelsen har gjort oanmälda besök på gården 2019-09-10, 2019-11-12 och 2020-01-10, dvs. både före och efter det att filmerna tagits. Inte vid något av Länsstyrelsens oanmälda besök har nedsmutsningen på gården eller av djuren varit av sådan omfattning som visats i filmerna. Den åtalade har i förhör uppgett att en utgödslingsanordning var trasig vid tillfället men att den lagats och att en spolbil rengjort anläggningen dagen efter filmningen. Mot bakgrund av Länsstyrelsens iakttagelser både före och efter den tidpunkt som filmerna tagits kan filmerna inte anses visa något normalläge på gården utan ett enskilt tillfälle då en utrustning havererat. ­– I åtalet lägger jag djurhållaren till last bland annat att han inte haft tillräckligt rena utrymmen och att djuren varit smutsiga, men inte i sådan omfattning som framgår av filmerna och därför åberopar jag inte dem som bevisning, säger kammaråklagare Birgitta Fernlund vid Åklagarkammaren i Gävle. Under förundersökningen har allmänheten på olika sätt lämnat material till polisen om missförhållanden på gården. Länsstyrelsens kontrollrapporter omfattar också olika brister som inte särskilt omfattas av åtalet. – Jag har tagit del av även det materialet, men jag har gjort bedömningen att det är tillräckligt att väcka åtal på de omständigheter som framgår av veterinärens utlåtande och som också får stöd av Länsstyrelsens rapporter, säger Birgitta Fernlund. Vid kommande huvudförhandling kommer den länsveterinär som besiktat djuren på gården samt de djurskyddshandläggare som besökt gården vid Länsstyrelsens djurskyddskontroller att höras som vittnen. Den åtalade förnekar brott och hänvisar bl.a. till egen ohälsa. Förundersökningen har dragit ut på tiden vilket dels haft att göra med att det varit ett omfattande material, dels att arbetsbelastningen på åklagarkammaren varit sådan att annat behövt prioriteras. Åklagaren kommer inte vidare kommentera förundersökningen innan rättegång. Målnummer i Hudiksvalls ringsrätt: B 1208-21.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för försök till mord i Lycksele kommun

  Åklagaren har i dag åtalat en 50-årig man för försök till mord på sina två små söner samt på sin mor. Brotten skedde i mannens bostad i Blåviksjön, Lycksele kommun den 18 oktober i år. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 50-årig man för försök till mord på sina två små söner samt på sin mor. Brotten skedde i mannens bostad i Blåviksjön, Lycksele kommun den 18 oktober i år. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Enligt åtalet försökte mannen döda sina barn, åtta respektive fyra år gamla, och sin mor genom att utdela trubbigt våld mot deras huvuden. Han påstås också ha stuckit en kniv i halsen på det yngre barnet. Rättsläkare har bedömt att båda barnen och den misstänktes mor drabbats av livshotande skador av våldet. Mannen åtalas även för grovt olaga hot mot en man i 65-årsåldern. Mannen greps på brottsplatsen och anhölls samma dag. Han har sedan den 20 oktober 2021 varit häktad. Han har även genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där det bedömts att mannen begått de misstänkta gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning och att han under tiden för undersökningen har en allvarlig psykisk störning. – Enligt min uppfattning finns flera försvårande moment i gärningen, bland annat eftersom mannen utnyttjat barnens skyddslösa ställning och även utnyttjat deras svårigheter att värja sig. Han har också avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. Bevisningen i ärendet består bland annat av förhörsuppgifter, teknisk bevisning och beslag av blodiga tillhyggen i form av kofot, yxa och knivar. Mannen har i förhör vidgått händelseförloppet men inte uttalat om han erkänner eller förnekar brott. Datum för förhandlingen vid Lycksele tingsrätt är den 20 och 21 december. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-149750-21. Målnummer i Lycksele tingsrätt: B 633-21.   Kontakt Kammaråklagare Andreas Nyberg är tillgänglig för media på 010-562 64 98 från ca 9.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person anhållen i ärendet med mord på 12-årig flicka i Botkyrka

  En man i 30-årsåldern greps och anhölls under tisdagsmorgonen i Stockholmsområdet på sannolika skäl misstänkt för mord på en 12-årig flicka och mordförsök i 16 fall i Norsborg den 2 augusti 2020. Mannen var sedan tidigare anhållen i sin frånvaro. Åklagare och polis lämnar i nuläget inga ytterligare kommentarer.

  Läs mer

  En man i 30-årsåldern greps och anhölls under tisdagsmorgonen i Stockholmsområdet på sannolika skäl misstänkt för mord på en 12-årig flicka och mordförsök i 16 fall i Norsborg den 2 augusti 2020. Mannen var sedan tidigare anhållen i sin frånvaro. Åklagare och polis lämnar i nuläget inga ytterligare kommentarer.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 12845–20.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren har i dag onsdag beslutat att lägga ner förundersökningen mot en minister som av tredje person anmälts för sexuellt ofredande mot en kvinna.

  Den misstänkta personen har vid ett tillfälle strukit med sin hand över målsägandens övre del av ryggen ner över rumpan samtidigt som hon på ett neutralt sätt tillfrågats om vad hon tyckt om helgens aktivitet. Beröringen, som skett utanpå kläderna, har av målsäganden upplevts som en kränkande smekning. – Det har i det här fallet varit frågan om en flyktig beröring. Den kan inte anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för att agerandet är att betrakta som ett sexuellt ofredande. Handlingen kan inte heller anses utgöra en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att bedöma gärningen som ett ofredande eftersom agerandet då måste präglas av viss hänsynslöshet, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren. – Det är viktigt att framhålla att alla beröringar som är oönskade och som av den utsatta personen uppfattas som otrevliga eller obehagliga inte per automatik är att bedöma som brottsliga. Varje gärning måste prövas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, säger Maria Sterup. Det har inte genomförts förhör med ministern eftersom åklagaren, efter genomförda förundersökningsåtgärder, kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Beslut AM-169335-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon den 8 december kl. 11 meddelar Eskilstuna tingsrätt dom i ett mål där två män är åtalade för bland annat flera grova våldtäkter mot barn. Åklagarna är tillgängliga för media efter lunch.

  Männen var aktiva på Darknet och greps i ett koordinerat tillslag i Stockholm och Eskilstuna. Gripandet av männen kunde ske efter en infiltrationsinsats som inleddes på Darknet och fortsatte med fysiska träffar.  Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 233-19. Pressmeddelande den 23 augusti när åtal väcktes. Kontakt Kammaråklagarna är tillgängliga för media den 8 december kl. 13-14. Emelie Källfelt, förundersökningsledare, 010-562 55 59. Paulina Brandberg, kammaråklagare, 010-562 62 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag tisdag lagt ner en förundersökning gällande mord och grovt barnfridsbrott i Härnösand den 25 juli i år.

  – Utredningen har nu slutförts och visar att den misstänkte mannen berövade sin hustru livet i bostaden i deras två gemensamma barns närvaro. Mannen avslutade därefter sitt eget liv genom att hoppa från balkongen. Förundersökningen gällande mord och grovt barnfridsbrott har nu avslutats och någon alternativ gärningsman har kunnat uteslutas, säger vice chefsåklagare Karin Everitt på Åklagarkammaren i Sundsvall. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >