Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Åklagaren har i dag i en bevistalan begärt att Jönköpings tingsrätt prövar om en pojke, född 2005, begått brott i samband med att en 17-årig pojke avled i Huskvarna stadspark.

  Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Däremot kan åklagaren genom en bevistalan begära rättens prövning om en ung person begått brott. För att bevistalan ska kunna väckas krävs en begäran från socialnämnden. Vidare ska åklagaren ta ställning till om bevistalan krävs ur allmän synpunkt. Syftet med en bevistalan är att klargöra om en ung person begått brott, vilket därefter ska utgöra underlag för socialnämndens bedömning av behandlingsinsatser. – Socialnämnden i Jönköpings kommun har inkommit med begäran om bevistalan. Eftersom brottet är mycket allvarligt är bevistalan påkallad ur allmän synpunkt, säger kammaråklagare Adam Rullman, som har lett förundersökningen. Den aktuella händelsen inträffade den 20 augusti 2020 i Huskvarna stadspark där en 17-årig pojke höggs med kniv och avled till följd av skadorna. Utöver pojken har en 19-åring och en 21-åring varit misstänkta för inblandning. 19-åringen och 21-åringen har avförts från utredningen. Pojken har i förhör under utredningen medgett att han utdelat knivhugget mot 17-åringen men gör gällande att han agerat i nödvärn. Han har uppgett att hans avsikt inte varit att döda utan att freda sig själv och andra. – Min bedömning är att pojken har befunnit sig i en trängande situation. Han har uppfattat handgemänget mellan 17-åringen och den andra personen, som att han själv och andra varit utsatta för fara. Pojken har då valt att agera med en medhavd kniv. Eftersom pojken inte varit direkt involverad i det inledande bråket vill jag att domstolen prövar om pojkens agerande kan omfattas av nödvärnsrätten, säger Adam Rullman. Om rätten finner att pojken befunnit sig i nödvärnssituation vill åklagarna att domstolen prövar om pojkens handlande är försvarligt, det vill säga om han gjort mer än vad som krävts för att avvärja ett brottsligt angrepp. – Inget tyder på att pojkens direkta avsikt har varit att döda 17-åringen. Med hänsyn till pojkens avsikter med agerandet bör det i första hand rubriceras som dråp, säger Adam Rullman Förhandlingen kommer att hållas i Jönköpings tingsrätt den 10–12 februari 2021. Vid bevistalan har tingsrätten möjlighet att beslut om att hela förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Kammaråklagare Adam Rullman har lett utredningen och vice chefsåklagare Pernilla Törsleff har beslutat om bevistalan. Eftersom åtal inte väcks är utredningen enligt åklagarens uppfattning inte offentlig. AM-117966-20 Mål nr B 3394-20 Åklagaren är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord i Holma, Malmö

  Åklagare har i dag den 26 januari väckt åtal mot två personer misstänkta för mord, gemensamt och i samförstånd med varandra, på en 25-årig man i stadsdelen Holma i Malmö den 10 mars 2020.

  Läs mer

  Åklagare har i dag den 26 januari väckt åtal mot två personer misstänkta för mord, gemensamt och i samförstånd med varandra, på en 25-årig man i stadsdelen Holma i Malmö den 10 mars 2020.

  En av de misstänkta greps i sin bostad samma kväll. Den andre misstänkte lämnade landet men greps i Polen den 13 mars 2020 när han skulle flyga till England. – Ett stort antal utredningsåtgärder är vidtagna. Den sammantagna bevisningen gör att jag väcker åtal för mord. Bevisningen består bland annat av förhör, analyser och utlåtanden från Nationellt forensiskt centrum, mobiltömningar och övervakningsfilmer, säger kammaråklagare Sofia Syrén som har lett förundersökningen. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 2753-20. Förhandlingen påbörjas 4 februari.   Kontakt Kammaråklagare Sofia Syrén vid Malmö åklagarkammare är tillgänglig för media i dag kl. 11.30-12 på 010-562 60 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om mord i Tollarp, Skåne

  I dag måndag kl. 14 meddelar Kristianstads tingsrätt dom i ärendet där en man står åtalad för mord på en kvinna som hittades död i Vramsån i Tollarp den 3 december 2019.

  Läs mer

  I dag måndag kl. 14 meddelar Kristianstads tingsrätt dom i ärendet där en man står åtalad för mord på en kvinna som hittades död i Vramsån i Tollarp den 3 december 2019.

  Målnummer i Kristianstads tingsrätt: B 2795-19. Kontakt Kammaråklagare Kristina Amilon är tillgänglig för media i dag kl.15.30-16 på 010 562 55 36.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 25 januari inleds huvudförhandling i ett mål där två män står åtalade för kränkning av gravfriden för vraket av Estonia. Åklagaren är tillgänglig för media efter respektive förhandlingsdag.

  Förhandlingen är utsatt till 25-26 januari i Göteborgs tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 18677–19. Pressmeddelande när åtal väcktes.   Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin kommer att vara tillgänglig för kommentarer på plats i tingsrätten efter respektive förhandlingsdag och därefter på 010-562 58 06 i cirka en halvtimme.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer som suttit anhållna misstänkta för mordet på en 78-årig man utanför Rödeby norr om Karlskrona begärs i dag häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

  Söndagen den 17 januari påträffades en man död i sitt hem i Lillö nordost om Rödeby utanför Karlskrona. En man och kvinna har sedan i måndags varit anhållna misstänkta för mord. De bägge misstänkta hämtades till förhör efter uppgifter som kom fram i den dörrknackning som gjordes under söndagskvällen. Efter förhör greps de och anhölls under natten till måndagen. Dödsorsaken är inte fastställd men mannen har utsatts för yttre våld. Kammaråklagare Hedvig Lundblad begär de två häktade på sannolika skäl misstänkta för mord, vilket är den högre misstankegraden. – Misstankarna mot de båda anhållna personerna grundas på uppgifter som framkommit i förhör samt genom spår och beslag, säger kammaråklagare Hedvig Lundblad vid Åklagarkammaren i Karlskrona. Målnummer i Blekinge tingsrätt: B 116-21. Häktningsförhandling sker vid Blekinge tingsrätt torsdagen den 21 januari. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat två män för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Männen misstänks ligga bakom organiserad smuggling av cannabis genom Europa. Narkotikan togs i beslag i Sverige den 15 februari förra året och är värd drygt 38 miljoner kronor i gatuledet.

  Enligt åklagaren har de båda männen planerat och organiserat en omfattande narkotikaverksamhet bestående av förvärv, transport och överlåtelse av cannabis. Brotten har ägt rum mellan juni 2019 och februari 2020, då en transport gick från Spanien genom Europa med slutdestination Kungsängen norr om Stockholm. De båda svenska männen greps vid ett tillslag i Portugal samma dag som narkotikan beslagtogs i Sverige. Sedan dess har de varit frihetsberövade och är nu häktade i Sverige. I samband med tillslaget togs bland annat flera dyrbara klockor i beslag. Åklagaren begär att det beslaget ska förverkas eftersom det misstänks komma från brottslig verksamhet. – Vi har lyckats stoppa narkotikan från att komma ut på den svenska marknaden och tagit nästan 400 kg cannabis i beslag. Vi har belägg för att de misstänkta männen har organiserat hela narkotikahanteringen. Upplägget har liknat ett internationellt företag som handskas med narkotika, säger kammaråklagare Sara Nilsson vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som leder förundersökningen. Ärendet har bedrivits på polisens utredningsenhet, nationella operativa avdelningen, och har bland annat inneburit att svensk polis infiltrerat ett antal individer för att komma åt de som är högst upp i den kriminella organisationen. - Ärendet är resultatet av ett gediget och komplicerat polisarbete med särskilda spaningsmetoder. Nu ser vi fram emot att få det prövat rättsligt. Huvudmålet med operationen är uppfyllt i och med att organisationens verksamhet avbrutits och personer i toppskiktet nu åtalas, säger Christer Nilsson, chef för Noas utredningsenhet. – Vi har fått mycket hjälp av andra europeiska länder, bland annat Spanien och Portugal, som starkt bidragit till att vi nu kan väcka åtal. Eurojust, som är EU:s rättsliga samarbetsorgan, har varit mycket behjälpliga under hela ärendet i samarbetet med andra länder, säger Sara Nilsson. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 2191-20. En 25-årig man har tidigare dömts för att han tagit emot och hanterat narkotikan i Sverige. Han dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott av Svea hovrätt i deras målnummer B 8331-20.   Kontakt Kammaråklagare Sara Nilsson är tillgänglig för media i dag torsdag den 21 januari kl. 10-11.30 och 12-13, på 010-562 50 40. Hon är också tillgänglig för kortare fysiska intervjuer utomhus kl. 13.15-14.30 och vid behov efter kl 15 och framåt. De fysiska intervjuerna bokas på [email protected]. Polismyndigheten: Christer Nilsson, chef för utredningsenheten, Noa. Kontakt går via polisens nationella mediecenter, 010 56 391 70.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för grovt artskyddsbrott m.m.

  En man har åtalats vid Lunds tingsrätt för grovt artskyddsbrott, brott mot djurskyddslagen, smuggling och djurplågeri. Åklagaren är tillgänglig för media i morgon torsdag den 21 januari.

  Läs mer

  En man har åtalats vid Lunds tingsrätt för grovt artskyddsbrott, brott mot djurskyddslagen, smuggling och djurplågeri. Åklagaren är tillgänglig för media i morgon torsdag den 21 januari.

  En man åtalas för att han under flera års tid bland annat har smugglat, köpt, sålt och förvarat djur utan tillstånd. Ytterligare en man åtalas för inblandning i några av brotten. – Jag menar att huvudmannen drivit en illegal djuraffär där han systematiskt under flera års tid har handlat med hotade och skyddade djurarter såsom ormar och ödlor. Det har dessutom varit fråga om vanvård, säger kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Målnummer i Lunds tingsrätt: B 1575-18.   Kontakt Kammaråklagare Christer Forssman är tillgänglig för media på telefon i morgon torsdag den 21 januari kl. 13-15. På grund av arbetsanhopning har han inte möjlighet att svara i telefon innan dess.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff i Sundsvall

  Med anledning av morgonens händelse i Härnösand bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till pressträff i dag den 20 januari kl. 14 i polishuset i Sundsvall, lokal Oxen.

  Läs mer

  Med anledning av morgonens händelse i Härnösand bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till pressträff i dag den 20 januari kl. 14 i polishuset i Sundsvall, lokal Oxen.

  På grund av pandemin får max 8 personer får vistas i lokalen och det går därför bra att delta via länk på telefon. För telefonnummer och möteskod ring polisens presstalesperson på 010-569 15 19. Deltar på pressträffen gör Stina Sjöqvist, kammaråklagare på Åklagarkammaren i Sundsvall Josefin Perming Tengqvist, gruppchef för grova brott i Västernorrland Hans Björner lokalpolisområdeschef södra Ångermanland. Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig på telefon efter pressträffens slut fram till kl. 15 på 010-562 64 25.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för synnerlig grov narkotikasmuggling

  I dag åtalas en man vid Stockholms tingsrätt misstänkt för synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerliga grova narkotikabrott under perioden juni 2018 till och med maj 2019. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer

  I dag åtalas en man vid Stockholms tingsrätt misstänkt för synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerliga grova narkotikabrott under perioden juni 2018 till och med maj 2019. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Mannen misstänks ha ingått i en organiserad och storskalig verksamhet som smugglat stora mängder narkotika från Nederländerna till bland annat Skandinavien. Åtalet har nära kopplingar till det så kallade SIGMA-målet som för närvarande pågår i Hovrätten för Västra Sverige. Den åtalade personen överlämnades från Nederländerna till Sverige via en europeisk arresteringsorder i februari 2020. – Det var genom en internationell samverkan med ett flertal länder i Europa, bland annat Polismyndigheten i Nederländerna, som Tullverket kom ärendet på spåret. Ärendet är det största som Tullverket har utrett. Hittills har 14 personer dömts till långa fängelsestraff av tingsrätten i Göteborg och målet pågår för närvarande i Hovrätten för Västra Sverige, säger kammaråklagare Anna Svedin på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 2732-20. Kontakt Kammaråklagare Anna Svedin och kammaråklagare Karolina Lindekrantz är tillgängliga för media i dag kl 12-13. Anna Svedin: 010 562 73 22 Karolina Lindekrantz: 010 562 54 69 Tidigare pressmeddelande  i SIGMA-ärendet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i ordningsbot.

  I förra veckan skickade riksåklagaren ut ett förslag på remiss om att polisen ska kunna utfärda ordningsbot för brott mot sådana föreskrifter som regeringen eller kommuner kan komma att utfärda med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen. Riksåklagaren föreslog ett bötesbelopp på 2 000 kr. En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända. Riksåklagarens beslut träder i kraft den 27 januari. Tidigare pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >