Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Natten till den 10 maj 2020 knivhöggs en kvinna i 55-årsåldern i samband med ett rånförsök på en gångbro i närheten av en skola i Kungälv. I ansvarsdelen har utredningen fullt ut klarlagt händelseförloppet och avslutas nu.

  I åldersutredningen har det inte med tillräcklig styrka kunnat visas att den misstänkte vid gärningen var straffmyndig. Med anledning av detta bedrivs utredningen fortsättningsvis och uteslutande som en så kallad LUL-31-utredning (lagen om unga lagöverträdare). Utredningsmaterialet kommer nu slutdelges den misstänkte och hans företrädare samt berörd socialtjänst. Dessa parter har oberoende av varandra möjlighet att begära att åklagare ska väcka bevistalan vid tingsrätten. Först om en sådan begäran inkommer till Åklagarmyndigheten beslutar åklagare om talan ska väckas. Den aktuella personen är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten och är placerad på ett SIS-hem. – Ärendet belyser problematiken med om en person i samband med en asylprocess fastställs en mer eller mindre godtycklig och osäker ålder. I åldersutredningen pekar vissa omständigheter för att den aktuella personen var straffmyndig vid gärningen. Den rättsmedicinska undersökningen indikerar dock att det är mer sannolikt att han vid gärningen inte var straffmyndig än motsatsen, säger kammaråklagare Thomas Willén vid Göteborgs åklagarkammare. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 7978-20. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-70867-20. Eftersom det rör en mycket ung person och det fortfarande råder utredningssekretess har åklagaren inte möjlighet att i nuläget lämna ytterligare kommentarer. Läs mer: När barn eller unga misstänks för brott Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan är hur begreppen ”vilseledande”, ”svår situation” och ”arbete under uppenbart orimliga villkor” ska tolkas och tillämpas.

  Ett ungt par från Bangladesh kom till Sverige för att studera och arbeta. De saknade släkt och vänner i Sverige och talade inte svenska, men engelska. De hade mycket svårt att hitta en bostad och träffade då på en landsman som erbjöd dem bostad mot att de arbetade i hans restaurang. Landsmannen utlovade att de – utöver fri bostad och mat - skulle få 100 kr i timmen. Paret (framförallt mannen) kom att arbeta långa dagar och även kvällar och helger. Paret fick dock aldrig någon lön utbetald utöver fri bostad och mat. Åklagaren påstod att landsmannen genom vilseledande och utnyttjande av parets svåra situation exploaterat dem i arbete under uppenbart orimliga villkor. Hovrätten ogillade åtalet. Enligt hovrätten var paret inte i någon svår situation i bestämmelsens mening. Kvinnan, vars lön efter avdrag för mat och husrum beräknades uppgå till ca 56 kr per timme, hade enligt hovrätten inte arbetat under uppenbart orimliga villkor. Mannen hade i och för sig vilseletts att arbeta under uppenbart orimliga villkor. Vilseledandet var dock inte så kvalificerat som enligt hovrätten måste krävas för att det skulle utgöra brott. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur begreppen i brottet människoexploatering ska tolkas och tillämpas. Överklagandet Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man som dömts för sexuellt ofredande av en 15-åring ska få fängelse istället för villkorlig dom och böter.

  En man ofredade en 15-årig flicka sexuellt på offentlig plats, bland annat genom fysisk beröring, och dömdes av tingsrätten till två månaders fängelse. I sin dom konstaterar tingsrätten dock att det råder olika meningar om sexuellt ofredande är ett sådant brott som i första hand ska ge fängelse. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ansåg att fängelse inte skulle dömas ut eftersom det saknas vägledande avgöranden eller annat stöd som innebär att det är fängelse som ska dömas ut. Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkat att mannen ska dömas till fängelse. Den fråga som riksåklagaren anser vara av intresse ur prejudikatsynpunkt är om det ska anses att sexuellt ofredande av barn under 18 år som huvudregel ska ge fängelse. Överklagandet   Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom uppskjuten i omfattande sexualbrottsmål i Västsverige

  Vänersborgs tingsrätt skulle i dag den 18 mars meddelat dom i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Domen är uppskjuten till tisdag kl. 14.

  Läs mer

  Vänersborgs tingsrätt skulle i dag den 18 mars meddelat dom i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Domen är uppskjuten till tisdag kl. 14.

  Åtalet omfattar åtta målsäganden i åldrarna 11-17 år som finns i Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Värmland och Gävleborgs län. Dom meddelas tisdag 23 mars kl. 14 Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 1787-20. Kontakt Vice chefsåklagare Eva Johnsson är tillgänglig för media på telefon på tisdag 23 mars kl. 15-16, 010-562 71 67. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer i anslutning till Åklagarkammaren i Uddevalla. Meddela i så fall ditt intresse till [email protected] för att boka tid.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom där två män frikänts av hovrätten för bland annat grov våldtäkt.

  Tingsrätten dömde en man för grov våldtäkt och en annan man för grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden för att de vid ett och samma tillfälle bland annat haft samlag med en kvinna mot hennes vilja. Hovrätten frikände männen eftersom man menade att åklagaren inte hade visat att målsäganden tvingats till samlag och andra sexuella handlingar genom våld. Riksåklagaren överklagar domen eftersom det förefaller som att hovrätten inte har prövat om målsäganden har deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, vilket åklagaren påstått att hon inte gjort. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur bevisprövningen i förhållande till lagtextens ”inte deltar frivilligt” ska gå till när ett åtal för våldtäkt innehåller påstående om bland annat våld eller tvång, men när våld eller tvång inte har kunnat styrkas. Överklagandet (AMR 2021-21) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om grovt jaktbrott

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Läs mer

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Målnummer Västmanlands tingsrätt: B 5279-18. Kontakt Kammaråklagare Lars Magnusson är tillgänglig för media på telefon den 19 mars kl. 13.30-14.30, 010-562 61 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i omfattande sexualbrottsmål i Västsverige

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Åtalet omfattar åtta målsäganden i åldrarna 11-17 år som finns i Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Värmland och Gävleborgs län. Dom meddelas torsdag den 18 mars kl. 14. Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 1787-20. Kontakt Vice chefsåklagare Eva Johnsson är tillgänglig för media på telefon på torsdag 18 mars kl. 15-16, 010-562 71 67.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra personer har i dag åtalats för mutbrott för oegentligheter i samband med en it-upphandling i Region Skåne.

  En person åtalas för grovt givande av muta och tre personer anställda av Region Skåne för grovt tagande av muta. Upphandlingsvärdet ligger i storleksordningen ca 1 miljard kronor. Rättegången börjar den 22 mars i Malmö tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 12749–20.   Kontakt Kammaråklagare Thomas Forsberg är tillgänglig på telefon i dag den 12 mars, 010-562 53 68.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 70-årsåldern har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för en våldtäkt på en kvinna i en bostad under julhelgen 2020. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

   – Vi har hört den misstänkta och vittnen. Vi går också igenom analyser av de beslag som tagits. Vilken typ av beslag det rör sig om går vi inte närmare in på, säger kammaråklagare Annika Bokefors i Uppsala som leder utredningen. Det är tingsrätten som sätter ut tid till förhandling. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 19-21.   Kontakt Efter häktningsförhandlingen är kammaråklagare Annika Bokefors tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Hon är även tillgänglig för media på telefon i en halvtimme därefter, 010-562 67 79. Innan häktningsförhandlingen kan hon inte lämna några kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag den 10 mars väckt åtal mot en 56-årig man misstänkt för sex fall av våldtäkt och två fall av sexuellt ofredanden. De fyra målsägandena är asylsökanden som sökt hjälp hos 56-åringen då han arbetade som migrantkonsulent på RFSL Stockholm.

  Enligt åklagaren har övergreppen ägt rum på mannens tjänsterum i centrala Stockholm. Han arbetade då på RFSL Stockholm, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Målsägandena var mellan 26 och 28 år vid brottstillfällena. – Jag menar att de här männen har upplevt att de befunnit sig i en slags beroendeställning till 56-åringen. De har sökt upp honom för att få hjälp och rådgivning i sin asylprocess eller i sin rätt att få stanna i Sverige. Kärnfrågan vid rättens prövning är om männen har varit i en särskilt utsatt situation, vilket jag anser att de varit. De har uppfattat att de måste ha sex med honom för att få hjälp att få stanna i Sverige. Målsägandena har inte deltagit frivilligt, säger kammaråklagare Paulina Pilati vid City åklagarkammare. Mannen häktades den 11 december 2020 och har varit frihetsberövad sedan dess. Förhandlingsplan är inte utsatt, det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5388-20 Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >