Aktuella pressmeddelanden

November

 • Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning om sexuellt ofredande. Misstankarna riktas mot en minister och därför handläggs ärendet på Särskilda åklagarkammaren.

   - Jag inleder förundersökning för att kunna hämta in ytterligare material och uppgifter i syfte att bedöma om det som har hänt kan vara fråga om brott, säger Maria Sterup. Åklagaren är inte tillgänglig för media och det finns ingen ytterligare information att lämna i nuläget. När åklagaren har fattat beslut kommer detta att kommuniceras via ett pressmeddelande. <!--StartFragment--> Läs mer om Särskilda åklagarkammaren <!--EndFragment-->   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren ändrar inte tidigare beslut i ärende om Dawit Isaak

  Riksåklagaren har i dag beslutat att inte ändra tidigare beslut om brott mot målsäganden Dawit Isaak. Riksåklagaren bedömer att det inte går att utreda det misstänkta brottet eftersom det kräver samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter. Beslutet att inte inleda förundersökning står därmed fast.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag beslutat att inte ändra tidigare beslut om brott mot målsäganden Dawit Isaak. Riksåklagaren bedömer att det inte går att utreda det misstänkta brottet eftersom det kräver samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter. Beslutet att inte inleda förundersökning står därmed fast.

  – Min uppfattning är att utredningssvårigheterna är så uppenbara att en förundersökning inte ska inledas, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Den 28 oktober 2020 gjordes en anmälan i Sverige mot flera personer tillhörande den politiska ledningen i Eritrea för brott mot mänskligheten, påtvingat försvinnande och tortyr av den svenska medborgaren Dawit Isaak. Den 12 januari 2021 beslutade en åklagare att inte inleda förundersökning i ärendet. Flera personer begärde då i en skrivelse att beslutet skulle överprövas. En högre åklagare gjorde den 28 maj 2021 samma bedömning som den tidigare åklagaren gjort, nämligen att inte inleda förundersökning. Anmälarna och ytterligare en person begärde överprövning och ändring av den högre åklagarens beslut. Riksåklagaren har nu granskat ärendet i sak och anser att det finns anledning att anta att brott mot mänskligheten genom påtvingat försvinnande har begåtts mot Dawit Isaak. Riksåklagarens bedömning är dock att det är uppenbart att det saknas förutsättningar för att utreda och lagföra brottet i Sverige. – För att kunna utreda brottet behöver utredningsåtgärder vidtas på plats i Eritrea med tillstånd av behöriga myndigheter i landet. Förutsättningarna för samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter bedöms som ytterst begränsade. De anmälda personerna tillhör den politiska ledningen i Eritrea och väntas inte komma hit på frivillig väg. Möjligheten att få dem utlämnade till Sverige för lagföring bedöms i praktiken utesluten, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Beslutet  När bör en förundersökning inledas? Av 23 kap. 1 § rättegångsbalken följer att förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Om det är uppenbart att brottet inte går att utreda, behöver förundersökning däremot inte inledas. Detta undantag från förundersöknings- och åtalsplikten sammanhänger med att det kan finnas situationer där det i praktiken saknas möjligheter att utreda och lagföra ett misstänkt brott. Det kan t.ex. vara fallet när ett brott har begåtts utomlands och varken bevisning eller misstänkt finns tillgänglig här i Sverige och bedöms inte heller bli åtkomlig för svenska myndigheter genom rättslig hjälp samt utlämning eller överlämning (jfr prop. 1994/95:23 s. 95 f).   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att lägga ned utredningen om vållande till kroppsskada på Skara sommarland i somras där en 10-årig pojke blev allvarligt skadad. Skälet är att det inte går att bevisa att någon enskild person har gjort sig skyldig till brott.

  – Min bedömning är att det har varit en mängd samverkande olyckliga omständigheter som har lett fram till olyckan där pojken skadades, säger kammaråklagare Hampus Sabel som varit förundersökningsledare. I juli föll en tioårig pojke ur en karusell på Skara sommarland och skadades. På något sätt lyckades pojken under ett driftstopp komma ur låsanordningen på den plats han satt. Om någon öppnat den eller om den öppnats av sig själv har inte gått att utreda. – Det var fråga om ett mycket hastigt händelseförlopp och ingen märkte att pojken var loss innan det var för sent. Man kan därför inte heller säga att någon brustit i att hålla uppsikt över pojken, säger Hampus Sabel. Enligt nöjesparkens rutiner ska en säkerhetskontroll göras inför varje start, men det skedde inte vid det här tillfället. – Föraren av karusellen var en ung person som gjorde sin första arbetsdag. Han hade blivit inringd samma morgon och det är oklart om han fått information om vilka rutiner som gäller vid oväntade driftstopp. Dessutom frågade han i samband med driftstoppet en mer erfaren kollega vad han skulle göra och fick då rådet att starta om karusellen, vilket han gjorde. Den samlade bedömningen blir att ingen enskild person har gjort sig skyldig till brott och utredningen om vållande till kroppsskada läggs därför ned. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2916-21.   Kontakt Kammaråklagare Hampus Sabel är tillgänglig på 010-562 73 37 klockan 13–14 i dag den 25 november.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har kammaråklagare Helena Nordstrand överklagat domen mot den så kallade Nytorgsmannen, som i Södertörns tingsrätt dömdes till fem års fängelse för 35 olika brott mot 19 kvinnor. Åklagaren kommenterar överklagandet.

  – Jag har i dag överklagat 16 åtalspunkter i domen mot den så kallade Nytorgsmannen. Han dömdes i tingsrätten för många, men inte alla, av de gärningar som omfattas av överklagandet och jag begär att hovrätten ska skärpa rubriceringen i flera av fallen, säger kammaråklagare Helena Nordstrand. Bland annat vill åklagaren att fler brott ska bedömas som våldtäkt. – I vissa av fallen menar jag även att tingsrätten har varit för sträng i sin bevisvärdering när de har värderat kvinnornas berättelser och övrig bevisning. Jag har även klagat i påföljdsdelen och begär att hovrätten under alla förhållanden ska döma ut ett strängare fängelsestraff. I de delar jag inte har klagat gör jag bedömningen att hovrätten inte kommer ändra tingsrättens domslut, säger Helena Nordstrand. Pressmeddelande när åtal väcktes den 13/8. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för att kommentera överklagandet ytterligare för media. Överklagandet har lämnats in till Södertörns tingsrätt, som sedan distribuerar det till Svea hovrätt. Tingsrättens målnummer: 7816-20. Så snart målnummer i hovrätten finns tillgängligt kommer det att meddelas i en uppdatering av detta pressmeddelande.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressträff i Malmö

  Kammaråklagare Kristina Amilon medverkar på en pressträff som hålls med anledning av att en avliden person hittats i Svedala.

  Läs mer

  Kammaråklagare Kristina Amilon medverkar på en pressträff som hålls med anledning av att en avliden person hittats i Svedala.

  Pressträffen äger rum i Rättscentrum klockan 10 i dag den 24 november. Läs mer på polisens webbplats.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag måndag meddelade Lycksele tingsrätt dom i ett mål där en man i 60-årsåldern stått åtalad för närmare hundra fall av våldtäkt, minst arton grova våldtäkter mot barn, två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering samt för barnpornografibrott – samtliga brott begångna mot en målsägande.

  Åklagaren är inte tillgänglig under dagen i dag men lämnar följande skriftiga kommentar: – Jag är nöjd med domen. Tingsrätten har dömt helt enligt åtalet och bestämt straffet till tio års fängelse, vilket är vad jag yrkade på. Jag har när jag väckte åtalet utgått från målsägandens berättelse om vad hon blivit utsatt för, eftersom jag bedömde att hennes berättelse var mycket trovärdig och tillförlitlig och eftersom den fick starkt stöd av övrig bevisning, säger kammaråklagare Irene Falk vid Åklagarkammaren i Umeå och fortsätter: – Tingsrätten har gjort bedömningen att målsägandens berättelse ska läggas till grund för domen och att omständigheterna kring de gärningar som begås innan målsäganden fyllt 15 år är så pass försvårande att de ska bedömas som grova våldtäkter mot barn. Den tilltalade döms nu för bland annat i vart fall 18 fall av grov våldtäkt mot barn och 95 fall av våldtäkt mot barn av normalgraden. Tingsrätten beaktar också att målsäganden varit mycket ung och att övergreppen pågått under lång tid och bestämmer straffet till tio års fängelse, vilket jag anser är helt korrekt. Jag ser inte att jag kommer ha anledning att överklaga domen men det återstår att se om den tilltalade gör det. Min förhoppning är att domen ska innebära ett avslut för målsäganden och hennes närstående. Målnummer i Lycksele tingsrätt: B 457-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat en 23 årig man för mord på sin 20-åriga sambo den 15 april i år i parets gemensamma bostad i Älta, Nacka kommun. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Enligt åtalet dödade mannen kvinnan genom att upprepade gånger sticka henne med kniv. – Jag menar att mannens agerande var hänsynslöst. Kvinnan dog av ett stort antal stickskador som hon fick när han attackerade henne med kniven, säger kammaråklagare Ronak Råbe vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm. Mannen anhölls den 16 april och har sedan den 19 april varit häktad. – Det finns god teknisk bevisning i form av DNA-spår, blodbildsanalys, skadebild och applikationsanalys av den misstänktes telefon. En brottsplatsundersökning är också gjord och det finns dessutom vittnen som är sakkunniga inom ortopedi och minnesforskning som kommer att höras i rätten, säger Ronak Råbe. Ärendet har utretts av Polismyndighetens experter inom relationsvåld. – Ärendet initierades hos polisen efter att misstänkt ringt 112 och uppgett att hans sambo knivskurit sig själv. Personal på plats uppmärksammande snabbt antalet sårskador på kvinnan samt iakttagelser kring misstänkt och andra omständigheter som medförde att det fattades misstanke om mord. I vår fortsatta utredning har ett fokusområde varit att utreda huruvida målsägandens skador kunnat vara självförvållade eller inte. En viktig framgångsfaktor i utredningen har varit nära samarbete mellan engagerad personal i ärendet, såsom kriminaltekniker, utredare och it-forensiker, säger Jennifer Ekblom, utredare vid polisens sektion för brott i nära relation vid polisområde Stockholm syd. Målnummer i Nacka tingsrätt: B 2803-21. Rättegången startar den 3 december och planeras ta 5-6 dagar. Kontakt Kammaråklagare Ronak Råbe är tillgänglig i Nacka tingsrätt i dag kl. 11.30-12.30 och på telefon kl.16.00-16.30, 010-562 64 43. Brott i parrelation   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är misstänkt för mord i Nyköping har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord.

   Åtal ska vara väckt den 20 december. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 16827-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som anhölls i torsdags misstänkt för mord i Nyköping har begärts häktad. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt klockan 13 i dag lördag. Tingsrättens målnummer: B 16827-21.   Kontakt Kammaråklagare Marina Chirakova är tillgänglig i dag fram till kl. 11 på 010-562 56 23 samt en kort stund efter häktningsförhandlingen   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer häktade för grovt spioneri

  Stockholms tingsrätt har i dag häktat två personer på sannolika skäl misstänkta för grovt spioneri. Den ena personen har varit häktad sedan i september, men på annan brottsrubricering.

  Läs mer

  Stockholms tingsrätt har i dag häktat två personer på sannolika skäl misstänkta för grovt spioneri. Den ena personen har varit häktad sedan i september, men på annan brottsrubricering.

  En man anhölls och häktades i september på sannolika skäl misstänkt för grov olovlig befattning med hemlig uppgift. En annan man anhölls i tisdags misstänkt för grovt spioneri. – Vi begärde i går torsdag bägge männen häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt spioneri och tingsrätten har nu beslutat enligt vår begäran. Några detaljer om brotten kan inte redovisas eftersom domstolen har beslutat om yppandeförbud, säger chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål. Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål leder förundersökningen som bedrivs av Säkerhetspolisen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21. Åklagarna är inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >