Aktuella pressmeddelanden

2022

 • Efter skjutningen i Lidköping natten mot måndag sitter en person anhållen, misstänkt för medhjälp till mord.

  Ytterligare förhör kommer hållas med den misstänkte. I övrigt pågår sedvanliga utredningsåtgärder som förhör med vittnen, förhör med övriga berörda och brottsplatsundersökning.  Senast på torsdag den 24 mars kl. 12 måste åklagaren fatta beslut om personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Åklagaren kan inte lämna mer information i det här tidiga skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer har begärts häktade misstänkta för grov mordbrand i Ängelholm natten till i onsdags. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag efter att båda häktningsförhandlingarna har avslutats.

  Häktningsförhandlingarna äger rum kl. 14 och 15 i dag, fredag i Helsingborgs tingsrätt. Målnummer i tingsrätten: B 1803-22 Kontakt Kammaråklagare Ulrika Ekvall är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 16.15-16.45, 010-562 68 81. Före häktningsförhandlingarna är hon inte tillgänglig.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för omfattande hundsmuggling

  Åklagare i Halmstad har i dag åtalat tre personer för inblandning i mycket omfattande smuggling och försäljning m.m. av hundvalpar från Litauen. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Åklagare i Halmstad har i dag åtalat tre personer för inblandning i mycket omfattande smuggling och försäljning m.m. av hundvalpar från Litauen. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Under perioden maj 2019–november 2020 har okända personer vid minst 19 tillfällen fört in i vart fall 69 hundar från Litauen till Sverige. Tre personer bosatta i Sverige åtalas för brottet grov olovlig befattning med smuggelgods för att de inte anmält hundarna till tullbehandling eller lämnat felaktiga uppgifter till tullen. – Hundarna hade bland annat falska pass och de saknade de intyg som krävs när man för in djur i landet till försäljning, säger kammaråklagare Jon Lindahl som är förundersökningsledare. Enligt åtalet har de tre personerna, en kvinna och två män, i samband med införseln till Sverige haft kontakt med uppföljare, säljare och transportörer av hundarna. Hundarna har sålts på internet till privatpersoner. – Enligt min uppfattning ska brotten bedömas som grova, bland annat eftersom det varit fråga om en systematisk och omfattande brottslighet med ett mycket stort antal hundar som sålts för miljonbelopp till privatpersoner, säger kammaråklagare Jon Lindahl. Målnummer i Halmstads tingsrätt: B 3256-20.   Kontakt Kammaråklagare Jon Lindahl, 010-562 72 94, tillgänglig i dag torsdag den 17 mars kl. 13–14.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressinbjudan: Träffa riksåklagare Petra Lundh när hon besöker Eskilstuna

  Det ska bli fler åklagare i Eskilstuna. När riksåklagare Petra Lundh besöker åklagarkammaren på Rademarchergatan den 22 mars kommer hon bland annat informera om aktuella frågor och lyssna till åklagarnas och övriga medarbetares synpunkter. En viktig fråga är de resursförstärkningar som görs i Eskilstuna och i resten av Åklagarmyndigheten, för att möta brottsutvecklingen.

  Läs mer

  Det ska bli fler åklagare i Eskilstuna. När riksåklagare Petra Lundh besöker åklagarkammaren på Rademarchergatan den 22 mars kommer hon bland annat informera om aktuella frågor och lyssna till åklagarnas och övriga medarbetares synpunkter. En viktig fråga är de resursförstärkningar som görs i Eskilstuna och i resten av Åklagarmyndigheten, för att möta brottsutvecklingen.

  I samband med besöket bjuds media in för möjlighet att intervjua riksåklagare Petra Lundh och chefsåklagare Marcus Ekman i Eskilstuna. Plats: Åklagarkammaren i Eskilstuna, Rademachergatan 1. Tid: Tisdag den 22 mars kl. 14.30—15.00 Anmäl dig senast måndag 21 mars kl. 15 till [email protected]   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag väcks åtal mot tre unga män som förra sommaren avlossade flera skott utanför Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad. Nio personer som befann sig på platsen utsattes för mordförsök.

  Det var den tredje augusti förra året som tre personer skadades allvarligt när de unga männen körde förbi köpcentrumet på motorcykel och två av dem avlossade vapen. Totalt nio personer befann sig i skottlinjen. – Utanför köpcentrumet befann sig dessutom flera personer som hade kunnat bli träffade, utan att de befann sig i den direkta skottlinjen, säger kammaråklagare Marie-Louise Holmberg. De misstänkta åtalas därför också för framkallande av fara för annan avseende fem personer som hade kunnat träffas av skotten. Utöver detta åtalas två av männen för grovt vapenbrott och ytterligare två personer för skyddande av brottsling. Målnummer i Kristianstads tingsrätt: B 2097-21.   Kontakt Kammaråklagare Marie-Louise Holmberg är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 13–14,  010-562 62 94.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som har suttit häktad misstänkt för människorov i Grästorp, Västergötland, har släppts.

  Den 14 februari försvann en 24-årig kvinna och den 18 februari häktades en man misstänkt för människorov. Mannen släpptes i eftermiddags och är nu helt avförd från utredningen. – Vi har hela tiden jobbat med olika teorier eftersom det inte varit självklart att den misstänkte varit gärningsman, säger Niklas Lindström, polisens utredningsledare. Den sammantagna bilden som vuxit fram är att mannen inte haft någon möjlighet att beröva kvinnan livet och att han därför ska försättas på fri fot. Det finns inte några kvarvarande misstankar mot honom. Under förundersökningen har den tidigare häktade personens rörelser och uppgifter kontrollerats mot bakgrund av bl.a. övervakningskameror. – Denna undersökning visar, ihop med andra undersökningar, att det helt enkelt inte funnits tid att utföra gärningen att beröva kvinnan livet, säger förundersökningsledare Lars Johansson. Utredningen fortsätter nu med ytterligare undersökningar och polis och åklagare väntar på att obduktionen ska bli helt klar. Kontakt Kammaråklagare Lars Johansson är tillgänglig för media i kväll kl. 18.30-19.30, i morgon kl. 9-10, 010-562 71 96 Polisens utredningsledare Niklas Lindström är tillgänglig för media i kväll från kl. 18.30 och i morgon f.m., 010-565 79 76   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen mot den så kallade Nytorgsmannen och yrkat att fler av gärningarna ska bedömas som våldtäkt.

  En man dömdes av tingsrätt och hovrätt till fem års fängelse för främst ett stort antal sexualbrott. För vissa av gärningarna hade åklagaren åtalat för våldtäkt, men domstolarna dömt för sexuellt övergrepp. Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar är om de sexuella handlingarna är så allvarliga att de, tvärtemot hovrättens bedömning, ska bedömas som våldtäkt. Vid bedömningen ska det enligt riksåklagaren beaktas att det varit frågan om beröring inuti kvinnornas könsdelar och att de sexuella handlingarna har filmats. – Lagen är formulerad så att det är det är kränkningen som ska vara avgörande när man bedömer allvaret i en sexuell handling och man måste sätta in handlingen i ett sammanhang. I de här fallen menar jag att kränkningen har varit så allvarlig att gärningarna ska bedömas som våldtäkt, säger riksåklagare Petra Lundh.   Överklagande AMR-1508-22 Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.             Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon den 10 mars klockan 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i ett ärende om mord i april 2021. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Den 9 april 2021 blev en man knivhuggen till döds på Odinsgatan i Göteborg. Fyra unga män åtalades, varav tre för mord och en för medhjälp till mord. Tingsrätten dömde två av männen för mord och en tredje för medhjälp till grov misshandel. Mannen som åtalades för medhjälp till mord friades. Tingsrättens dom överklagades och nu kommer hovrättsdomen. Hovrättens målnummer: B 1153-22.   Kontakt Kammaråklagare Sara Derakti, 010-562 56 35, är tillgänglig i morgon torsdag den 10 mars kl. 13.30-14.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom av Patent- och marknadsöverdomstolen om upphovsrätt till tv-sändningar och olovligt innehav av avkodningsutrustning

  Frågorna i målet är hur begreppet innehav ska tolkas i lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning samt hur begreppet tv-utsändning i 12 § internationella upphovsrättsförordningen ska tolkas när rättighetshavaren har säte i ett land utanför EU/EES som inte tillträtt Romkonventionen. Tiotusentals abonnenter Två personer åtalades för bl.a. brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen. Enligt åtalet hade de båda stått bakom ett omfattande illegalt IPTV-nätverk där de återutsänt målsägandens tv-utsändningar till tiotusentals abonnenter i stora delar av världen. De åtalade personerna företrädde ett bolag med säte i Malmö. Målsägandebolaget (ett tv-företag) har säte i Qatar, som vid tiden för åtalet inte hade tillträtt Romkonventionen. I målet är det utrett att målsägandebolaget i Qatar skickade sina tv-sändningar till Frankrike som i sin tur skickade dessa vidare till Spanien och Storbritannien. Sändningarna var i dessa skeden krypterade och nådde inte allmänheten. I Spanien och Storbritannien länkades sändningarna till satellit och kunde först därefter nå allmänheten. Tv-utsändningar som inte sker i Sverige och av företag som inte har säte i Sverige är upphovsrättsligt skyddade genom bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen. De bestämmelser som är aktuella i ett fall som detta finns i 12 § i förordningen och bygger i sin tur på Romkonventionen, som Sverige tillträtt. Eftersom Qatar vid tiden för gärningarna inte var anslutet till Romkonventionen uppkom frågan om målsägandebolaget hade upphovsrättsligt skydd för sändningarna i Sverige. För att så skulle vara fallet måste sändningarna anses ha skett från Spanien och Storbritannien, som båda var anslutna till Romkonventionen. De åtalade dömdes av Patent- och marknadsdomstolen för de åtalade gärningarna. Påföljderna bestämdes till fängelse (ett år respektive två år och sex månader). De dömda och deras bolag skulle enligt domen även betala skadestånd till målsäganden med närmare 200 miljoner kronor. Överklagat till Patent- och marknadsöverdomstolen De dömda överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). PMÖD ogillade åtalen (förutom en del av åtalet för brott mot lagen om avkodningsutrustning) och upphävde skyldigheten att betala skadestånd. PMÖD ansåg att begreppet utsändning i Romkonventionen skulle tolkas i enlighet med EU-rätten. Enligt PMÖD skulle TV-sändningarna anses ha skett från Qatar. Eftersom Qatar inte hade tillträtt Romkonventionen saknade målsäganden upphovsrättsligt skydd för sina sändningar i Sverige. Åtalet för brott mot upphovsrättslagen skulle därför ogillas. Eftersom en del av den avkodningsutrustning som använts var placerad i Amman i Jordanien menade PMÖD att den svenska avkodningslagen inte var tillämplig på utrustningen där. Den del av åtalet för brott mot avkodningslagen som avsåg utrustning som var placerad i Amman ogillades därför. Riksåklagarens yrkande Riksåklagaren har nu överklagat PMÖD:s dom till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren ska de åtalade dömas för brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen. Påföljderna ska bestämmas till fängelse. Fakta Romkonventionen Romkonventionen behandlar avtalsförpliktelser. Sverige tillträdde 1998. Överklagande AMR 1534-22   Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Andersberg i Gävle i måndags. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

  Måndag den 28 februari dödades en kvinna i stadsdelen Andersberg i Gävle. En man anhölls dagen därpå, på sannolika skäl misstänkt för mordet. Han har nu begärts häktad. Häktningsförhandling kommer att äga rum i dag i Gävle tingsrätt, tidpunkt ännu inte fastställd. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingen. Tingsrättens målnummer: B759-22.   Kontakt Kammaråklagare Annika Hessel är tillgänglig på telefon en kort stund omedelbart efter att häktningsförhandlingen har avslutats, 010-562 57 44.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  21 22 23 24 25 26 >