Aktuella pressmeddelanden

2022

 • En man är på sannolika skäl misstänkt för mord i två fall.

  Mannen anhölls i går torsdag. Sista dag för att begära honom häktad är på söndag den 29 maj. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8466-22 Åklagare Ingrid Viklund har ingen mer information att lämna just nu.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 25-årsåldern har åtalats vid Skaraborgs tingsrätt. Misstankarna rör bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, och grovt vapenbrott.

  Mannen åtalas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, grovt vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott, vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot lagen om sprängämnesprekursorer (kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen). Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare från Riksenheten för säkerhetsmål eftersom den misstänkta brottsligheten har kopplingar till våldsbejakande högerextremism. Den nu åtalade har suttit häktad sedan början av november 2021. Tingsrättens målnummer: B 4270-21. Tidigare pressmeddelande vid häktning.   Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin är tillgänglig för media på telefon, 010-562 59 47. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag onsdag den 25 maj beslutat att lägga ned förundersökningen mot en politiker i partiet Demokraterna i Göteborg. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  Politikern har varit misstänkt för grov förskingring och andra ekonomiska oegentligheter i samband med investeringar i ädelträ i Brasilien. Under förundersökningen har företrädare för målsäganden hörts. Dessa har även bidragit med skriftlig bevisning. På motsvarande sätt har den misstänkte och annan person hörts. Även från deras håll har skriftlig bevisning överlämnats. – Vid en samlad bedömning av den muntliga och skriftliga bevisningen kan konstateras att det saknas tillräckligt med bevisning för att kunna väcka åtal. Prognosen är att ytterligare utredningsåtgärder inte kommer att förbättra bevisläget, säger kammaråklagare Bengt-Olof Berggren vid Göteborgs åklagarkammare. Åklagarmyndighetens ärende: AM-131426-21. Kontakt Kammaråklagare Bengt-Olof Berggren finns tillgänglig på telefon för eventuella frågor från media i dag kl. 13–14, 010-562 54 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 25 maj kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i ett mål där två män stått åtalade för resandebrott enligt rekryteringslagen.

  De två männen greps den 19 februari på Landvetters flygplats då de var på väg att lämna landet. Länk till tidigare pressmeddelande vid åtal. Tingsrättens målnummer: B 2692-22.  Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin vid Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig på telefon för media under onsdagen i mån av tid, 010-562 59 47.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen om grov mordbrand i Klockaretorpet i Norrköping den 3 maj 2022.

  På eftermiddagen den 3 maj inkom larm till räddningstjänsten om en pågående brand i en radhuslänga på Karl Wards gata i Klockaretorpet. Baserat på initiala vittnesuppgifter kunde en person under 15 år misstänktas för grov mordbrand och en utredning inleddes enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (Lul). Under utredningens gång har bland annat ett stort antal vittnesförhör hållits och en teknisk undersökning av brottsplatsen genomförts. Innehållet i misstänkts mobiltelefon har även analyserats. Utredningen har även visat att de initiala vittnesuppgifterna inte stämde. Det har vidare, med hjälp av GPS-positioneringar i misstänkts mobiltelefon konstaterats att misstänkt person inte befunnit sig på platsen för branden vid tiden då den startade. Mot bakgrund av det har misstanken lagts ner och utredningen enligt Lul 31 § avslutats. Personen som tidigare var misstänkt har erbjudits möjlighet att lämna en berättelse i egenskap av vittne men har avstått från det eftersom man inte har plikt att vittna om man är under 15 år. Då det i dagsläget inte finns någon misstänkt kommer den fortsatta utredningen att ledas av polis. Kontakt Kammaråklagare Karin Lejefors, 010-562 58 73.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktningsförhandlingarna för de tre personer som misstänks för mord i Nacka startar kl. 11. Därefter kl. 13 och 14. Åklagaren är tillgänglig för media för kommentarer på telefon efter förhandlingarnas avslutande, cirka kl. 15.

  Åklagaren kommer delta på länk vid förhandlingarna. Målnummer i Nacka tingsrätt: B 3633-22. Kontakt Kammaråklagare Johanna Levin är tillgänglig för media på telefon när förhandlingarna är avslutade, 010-562 61 05.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att begära tre personer häktade vid Nacka tingsrätt misstänkta för mord på en 14-årig flicka i Nacka i förra veckan.

  Samtliga av de som begärs häktade har en relation till brottsoffret. Häktningsförhandlingarna kommer troligen att ske under tisdagen den 24 maj. Det är domstolen som sätter ut tid för förhandlingarna. Tingsrättens målnummer: B 3633-22.  Kontakt Kammaråklagare Carolin Hagvil Oscarsson som handlagt ärendet i dag på förmiddagen finns tillgänglig för media på telefon för kortare kommentarer kl. 14–14.45, 010-562 53 41.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalad för mord på kvinna i Örebro

  Åklagaren har i dag åtalat en 46-årig man för mord på en 97-årig kvinna som hittades avliden i Svartån i Örebro den 7 oktober förra året. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 46-årig man för mord på en 97-årig kvinna som hittades avliden i Svartån i Örebro den 7 oktober förra året. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Kvinnan anmäldes försvunnen av hemtjänsten den 1 oktober 2021. Kvinnan sågs senast i livet den 30 september och var då i sällskap med den nu åtalade mannen. De kände varandra sedan några år tillbaka men var inte släkt. – Åtalet bygger på en omfattande kartläggning av kvinnans och mannens liv. Jag menar att motivbilden är tvådelad. Dels finns det ett ekonomiskt motiv dels finns ett motiv som handlar om stress hos 46-åringen som utlösts av att kvinnan några veckor innan mordet anmälde mannen för brott, säger kammaråklagare Therese Johansson som är förundersökningsledare. Mannen åtalas även för grov förskingring omfattande cirka 483 000 kr under åren 2019–2021. Enligt åtalet har han överfört pengar från kvinnans konto till sitt eget samt köpt egendom för hennes pengar, men behållit sakerna själv. – Det finns viss teknisk bevisning, men i övrigt är det ett indiciebevisningsmål. I misstänkts bil har polisen hittat ett par skinnhandskar som även bär spår av kvinnans dna. Enligt rättsläkaren har ett antal skador på kroppen uppkommit i nära anslutning till dödstidpunkten, säger Therese Johansson. Misstänkt har under hela förundersökningen förnekat brott. Han greps den 1 oktober och har sedan dess varit frihetsberövad. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 5503-21. Huvudförhandlingen kommer att pågå under fyra veckor. Ett 40-tal vittnen är kallade till rättegången. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingsstart.  Kontakt Kammaråklagare Therese Johansson är tillgänglig för media i dag måndag kl. 11–15.30 på 010-562 54 08.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnar en kort kommentar om utredningen om misstänkt mord i Sundsvall den 17 maj.

  – På grund av förundersökningssekretess i ärendet och att utredningen är i ett känsligt och inledande skede måste vi vara knapphändiga med den information som lämnas till media, säger kammaråklagare Lo Jonsson som leder utredningen. Det pågår ett intensivt utredningsarbete med fortlöpande inhämtande och analys av information av olika slag. Av de utredningsåtgärder som vidtas finns bland annat dörrknackning, förhör med personer som kände brottsoffret och granskning av filmer från övervakningskameror. Det finns för närvarande inga frihetsberövade i ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för media för ytterligare frågor. Några fler uppgifter om utredningen kommer inte att lämnas i nuläget.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om intrång på Musköbasen

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag onsdag 18 maj kl. 11 dom i ett mål där två män är åtalade för obehörig befattning med hemlig uppgift och brott mot skyddslagen. De två männen greps och anhölls i december 2018 då de gjorde intrång på Musköbasen i Stockholms södra skärgård.

  Läs mer

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag onsdag 18 maj kl. 11 dom i ett mål där två män är åtalade för obehörig befattning med hemlig uppgift och brott mot skyddslagen. De två männen greps och anhölls i december 2018 då de gjorde intrång på Musköbasen i Stockholms södra skärgård.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 16964-18. Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig på telefon i dag onsdag kl. 11.30-13 för media, 010-562 54 29.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >