Beslut om att förverka en hårddisk

Publicerad: 2022-06-28 08:45:56

Den 23 juni beslutade Södertörns tingsrätt, efter begäran av åklagare, att förverka en hårddisk med material från bland annat en rysk kriminell hackergrupp.

En rysk kriminell hackergrupp, TA505, har använt sig av en server placerad i Sverige för att begå grova dataintrång. Det är fråga om en fysisk server som är värd åt ett 100-tal virtuella servrar. Analys av de virtuella servrarna visade på dataintrång mot ett mycket stort antal personer som fått personlig och känslig information stulen. De hade också fått en skadlig kod installerad i sina datorer, som gör det möjligt för en aktör att kontrollera datorerna.

– Minst tretton av de virtuella servrarna innehåller mjukvara och script som polisen bedömer används av hotaktörer för att begå dataintrång, och servrarna utgör en del av en större it-infrastruktur som nyttjas av kriminella grupperingar. Ytterligare fem virtuella servrar används sannolikt för utskick av så kallade phising-mejl, vilket är första steget i ett dataintrång i många hackerattacker, säger kammaråklagare Johanna Kolga som leder förundersökningen.

Många olika typer av brott

På en av de virtuella servrarna har dokumenterat sexuellt övergrepp på barn påträffats. Bland övriga virtuella servrar finns fem som bedöms användas för att sälja olagliga substanser eller ha olika funktioner som är kopplade till it-brottslighet. På andra virtuella servrar finns material som kan kopplas till bedrägerier och försäljning av sexuella tjänster.

– Servern, som togs i beslag i maj 2021, har använts som hjälpmedel för att begå brott. Värdet på servern är ca 124 000 kronor. Jag yrkade hos tingsrätten att den skulle förverkas eftersom det är nödvändigt för att förebygga brott. Att lämna tillbaks servern skulle kunna innebära att allt material på servern åter gjordes tillgängligt för gärningsmännen som därmed skulle kunna fortsätta begå brott, säger Johanna Kolga.

Tingsrättens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och kan alltså överklagas, vilket måste ske senast den 14 juli.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7397-22.

Kontakt

Kammaråklagare Johanna Kolga, 010-562 53 87.

Ordförklaring – förverkande
Att omhänderta föremål i samband med brott, t.ex. ett brottsverktyg eller alkohol som smugglas in i landet. Föremålen lämnas inte tillbaks och ersätts inte heller. 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20