Aktuella pressmeddelanden

November

 • Dom meddelas i mål om terroristbrott i Visby

  På tisdag den 6 december kl. 11 meddelar Gotlands tingsrätt dom i det mål där en 33-årig man är åtalad för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  På tisdag den 6 december kl. 11 meddelar Gotlands tingsrätt dom i det mål där en 33-årig man är åtalad för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Gotlands tingsrätt: B 808-22. Kontakt På tisdag den 6 december är Henrik Olin, kammaråklagare på Riksenheten för säkerhetsmål, tillgänglig för media på telefon kl. 12—13, 010-562 59 47. Till telefonintervjuerna behövs ingen föranmälan. Möjlighet finns även för kortare fysiska intervjuer. Anmäl ditt intresse till [email protected] senast den 5/12 kl. 9 för att boka en fysisk intervju. Då meddelas tid och plats.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag onsdag 30 november väckt åtal mot en man för mord på en 43-årig kvinna och hennes 6-årige son samt för grovt barnfridsbrott i maj.

  Det var den 26 maj i år som en kvinna och en pojke påträffades med omfattande skador på en adress i Mälarhöjden. Båda avled samma dag av sina skador. Misstankarna riktades tidigt mot en nära släktning till målsägandena. Mannen som nu åtalas för morden greps samma dag och har sedan dess varit frihetsberövad. Åtalet i målet bygger bland annat på omfattande teknisk bevisning, beslag som gjorts i samband med gripandet samt på förhörsuppgifter. Mannen som åtalet gäller har under förundersökningen förnekat brott, men har inte kommenterat händelsen närmare i förhör. – Det här är en djupt tragisk händelse för de inblandade och åtalet avser flera mycket allvarliga brott. Utöver mord har jag åtalat för grovt barnfridsbrott eftersom jag påstår att ett av morden bevittnats av ett närstående barn. Min bedömning är att bevisläget är mycket gott och bygger på en omfattande och robust utredning av brottet, säger kammaråklagare Ingrid Viklund. Huvudförhandling i målet planeras starta i Södertörns tingsrätt den 9 december och är beräknad att pågå i sex dagar.   Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8466-22. Kontakt Kammaråklagare Ingrid Viklund är tillgänglig för media för en kortare kommentar i dag kl. 11.30-13 på 010-562 57 55.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet och yrkat att Högsta domstolen dömer till längre fängelsestraff.

  Två män åtalades för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för att de deltagit i oroligheterna i Sveaparken i Örebro i april. Tingsrätten dömde den ena mannen till fängelse i sju år och sex månader och den andra till fängelse i sex år. Hovrätten sänkte fängelsestraffen till sex respektive fem år. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har nu överklagat hovrättens dom. – Det var fråga om ett utdraget händelseförlopp och mycket kraftigt våld mot poliserna, bland annat i form av att stora stenar kastats mot och träffat dem. Våldet medförde skador på ett stort antal poliser och deras utrustning. Några av poliserna har berättat att de på allvar fruktade för sina liv. Flera av de poliser som befann sig på platsen har efter händelsen drabbats av psykisk ohälsa. Det fanns alltså flera försvårande omständigheter som bör få genomslag när man bestämmer straffet, säger Katarina Johansson Welin. Enligt vice riksåklagaren är straffvärdet av det som de två männen ska dömas för betydligt högre än vad tingsrätten och hovrätten kommit fram till, men eftersom åklagaren inte överklagade tingsrättsdomen bör tingsrättens påföljd fastställas. Målnummer i Göta hovrätt: B 3301-22. Överklagandet.   Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat 15 personer i ett mål där stora mängder amfetamin tillverkats och sålts i Sverige. Bevisningen består bland annat av de inblandades kommunikation via krypteringstjänsterna Anom och Sky ECC. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  13 av de 15 åtalade är häktade. När polisen gjorde tillslag den 24 maj 2021 frihetsberövades sju personer och under utredningens gång har ytterligare sex häktats. Förundersökningen visar att amfetaminet har tillverkats i ett bostadshus i centrala Osby och i ett stall på Listerlandet i Blekinge. Det framställda amfetaminet har överlåtits till personer i Osby, Åhus, Kristianstad, Värmdö och i Norje, på Listerlandet. Flertalet av partierna togs i beslag direkt i samband med överlåtelserna. Köparna är hemmahörande i Kungsbacka, Värmdö och Helsingborg, där ytterligare narkotika påträffats. – Det är en synnerligen omfattande tillverkning av amfetamin som skett på svensk mark. Vår uppfattning är att det var avsett för den svenska marknaden och spridning i missbrukarleden i Sverige, säger kammaråklagare Marie Reutne, som är förundersökningsledare. Åtalet omfattar hantering av 275 kilo amfetamin och amfetaminolja, 57 kilo cannabis, stora mängder ecstasy och en mindre mängd kokain. Gatuvärdet på narkotikan som ingår i åtalet ligger på 82 miljoner kronor. Brottsperioden är från den 1 januari 2021 till den 24 maj 2021. Tre personer åtalas också för grovt vapenbrott sedan polisen hittat vapen i samband med tillslagen. De fyra huvudmännen som kontrollerat verksamheten är häktade. De kommer från Kristianstad. – Organisationens ledare har haft en grupp med människor under sig som har fått förtroendet att vara delaktiga i verksamheten som framställare av amfetaminet och för att hjälpa till vid försäljningen. Vi har ett gott bevisläge genom polisens spaningsarbete och då den brottsliga verksamheten finns dokumenterad genom de krypterade tjänsterna, säger kammaråklagare Helena Ljunggren, som också arbetat med förundersökningen. Den resurskrävande utredningen har letts av polisen i polisområde Blekinge nordöstra Skåne. – Utredningsarbetet har pågått i 1,5 år, säger Fredrik Liljeroos, chef för utredningssektionen. Det har varit väldigt många personer som arbetat för att föra utredningen i hamn. Vi har förutom egen personal haft hjälp av regionala och nationella utredare. Vi har också haft internationella kontakter i utredningen. Målnummer i Kristianstad tingsrätt: B 1391-21. Förhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen i Malmö. Åklagarna beräknar att den kommer att ta ungefär 50 dagar. Kontakt Förundersökningen är ett samarbete mellan tre kammaråklagare och vice chefsåklagare Eva Norberg. De tre kammaråklagarna är tillgängliga i dag den 29 november kl. 11-13. Förundersökningsledare Marie Reutne, 010-562 64 24 Helena Ljunggren, 010-562 61 66 Henrik Steen, 010-562 54 40   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt.

  Än finns ingen tidpunkt för när häktningsförhandling ska ske, det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Under gårdagen släpptes en person i ärendet misstänkt för medhjälp till brotten. Den personen är fortfarande misstänkt. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22.   Kontakt Efter att häktningsförhandlingen är avslutad kommer åklagaren kunna lämna viss information till journalister på plats utanför tingsrätten. Inga enskilda intervjuer kommer att ske, varken på plats eller på telefon.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som sedan i tisdags varit anhållen misstänkt för medhjälp till grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt har släppts på fri fot. Misstankarna mot personen kvarstår.

  Senast i morgon fredag kl. 12 måste åklagaren besluta om den person som i samma ärende är anhållen misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt i stort narkotikaärende i Borås

  Kammaråklagare Martin Svensson har i dag onsdag väckt åtal i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bl.a. grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende i Borås. Av de sex huvudpersonerna som åtalats har fyra stycken varit häktade sedan i juni 2022, övriga två häktades i september. Samtliga sex nekar till brott. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Kammaråklagare Martin Svensson har i dag onsdag väckt åtal i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bl.a. grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende i Borås. Av de sex huvudpersonerna som åtalats har fyra stycken varit häktade sedan i juni 2022, övriga två häktades i september. Samtliga sex nekar till brott. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Utöver de sex huvudmisstänkta har två personer åtalats för grova penningtvättsbrott som har direkt koppling till kokainförsäljningen. Åtalet omfattar dessutom ett utpressningstillfälle, också det direkt kopplat till den aktuella grova narkotikabrottsligheten. Därtill är ytterligare 18 stycken narkotikaköpare åtalade för narkotikabrott av normalgraden. – Jag kommer att yrka på fleråriga fängelsestraff för samtliga sex huvudmisstänkta, men i varierande längd utifrån bedömd roll och medverkan. Jag ska även yrka på förverkande av kontanter, bilar och större delen av en lägenhet värderad till 2,8 miljoner eftersom jag bedömer det som klart mer sannolikt att värdet utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Bevisningen består i huvudsak av spaningsiakttagelser, kameraövervakning och avlyssning, säger kammaråklagare Martin Svensson. Magnus Reinholdsson, spaningsledare på utredningssektionen för grova brott på polisområde Älvsborg säger att polisen fortsätter att utveckla sina arbetssätt genom att arbeta mer underrättelsebaserat än tidigare och tydligare mot brottsvinsterna. – Vi jobbar allt mer med att ta bort den ekonomiska vinningen och möjligheterna till att tvätta pengarna, säger Magnus Reinholdsson, spaningsledare på utredningssektionen för grova brott, polisområde Älvsborg. Målnummer i Borås tingsrätt: B-1890-22. Förhandlingen inleds i säkerhetssal på Göteborgs tingsrätt den 5 december och beräknas pågå i cirka sju dagar under december. Kontakt Kammaråklagare Martin Svensson är tillgänglig för media i dag kl. 15-15.30 och i morgon torsdag kl. 9-10 på 010 562 72 50.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på medieseminarium om cyberkriminalitet

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Läs mer

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Det rör sig om ett komplext cyberbrottmål där en stor mängd digital information kunnat kopplas till en enda person. Brottsligheten utreddes i flera år innan tillslag skedde mot den dömdes bostad i Lund, under dramatiska former. Kort därpå greps han och häktades senare. Han friades för gärningar kopplade till Flugsvamp 2.0 i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Han dömdes till 11 år och 8 månaders fängelse samt att betala värdet av 1 479 bitcoin till staten. Domen har vunnit laga kraft. Välkommen till ett kunskapsseminarium för journalister om ett unikt ärende där åklagare och polis delar med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta. Medverkande Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Björn Eriksson, kriminalinspektör, Polismyndigheten. Tove Kullberg, kammaråklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Tid Onsdag den 7 december kl. 13. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87 C, 3 tr. Anmälan Föranmälan krävs till [email protected]. Begränsat antal platser. Medtag pressleg eller liknande. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under tisdagsmorgonen har en person anhållits misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt. En till person är anhållen misstänkt för medhjälp till brotten. Ärendet är inte kopplat till något nu annat pågående ärende.

  Säkerhetspolisen gjorde en insats under tisdagsmorgonen i Stockholmsområdet och bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Senast på fredag kl. 12 måste åklagaren besluta om personerna ska begäras häktade eller släppas på fri fot. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 15-åring som varit häktad sedan den 21 augusti 2022 på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord på köpcentret Emporia den 19 augusti har i dag omhäktats.

  Häktningen gäller även ytterligare två fall av försök till mord vid samma tillfälle. Målsägandena i de nya brottsmisstankarna är en vuxen och ett barn. Tingsrätten har beslutat att det finns skäl att överskrida den så kallade tremånadersfristen och den nya åtalsfristen då åklagaren ska väcka åtal eller begära omhäktning är den 5 december. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8583-22. Kammaråklagare Michelle Stein är inte tillgänglig för kommentarer. Fakta: Tremånadersfrist En ungdom får vara häktad i en sammanhängande tid om högst tre månader fram till dess att åtal väckts. Tiden kan överskridas endast om det finns synnerliga skäl, vilket kan finnas bl.a. om brottsligheten har ett mycket högt straffvärde och brottet är särskilt svårutrett.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >