Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Senior åklagare Linda Karlsson har i dag fredag begärt en man, som varit häktad sedan den 19 mars på sannolika skäl misstänkt för grovt gravfridsbrott och brott mot griftefrid på en kvinna i Årjäng, omhäktad. Förundersökningen omfattar också misstanke om mord.

  – Kroppen efter den döda kvinnan har obducerats under veckan. Vi har ännu inga resultat att redovisa, det återstår flera rättsmedicinska undersökningar och analyser av kroppen. Den avlidna kvinnans identitet ännu inte är fastställd till hundra procent, säger senior åklagare Linda Karlsson. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23. Kontakt Linda Karlsson är tillgänglig på telefon för media i dag kl. 11-12 på 010 562 66 89.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ny tid för hovrättsdom i ärende om mutbrott i Region Skåne

  I morgon fredag den 31 mars skulle Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelat dom i det ärende där tre personer står åtalade för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i samband med en it-upphandling i Region Skåne. Domen är framflyttad och meddelas den 18 april kl. 11.

  Läs mer

  I morgon fredag den 31 mars skulle Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelat dom i det ärende där tre personer står åtalade för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i samband med en it-upphandling i Region Skåne. Domen är framflyttad och meddelas den 18 april kl. 11.

  Målnummer i hovrätten: B 1675-22.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrättsdom i ärende om mutbrott i Region Skåne

  I morgon fredag den 31 mars kl. 11 meddelar Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i det ärende där tre personer står åtalade för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i samband med en it-upphandling i Region Skåne. Åklagaren är tillgänglig för media i morgon efter lunch.

  Läs mer

  I morgon fredag den 31 mars kl. 11 meddelar Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i det ärende där tre personer står åtalade för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i samband med en it-upphandling i Region Skåne. Åklagaren är tillgänglig för media i morgon efter lunch.

  Kontakt Senior åklagare Thomas Forsberg är tillgänglig för media i morgon fredag kl. 13-13.30 endast på telefon, 010-562 53 68.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren kommenterar HD-avgörande

  Högsta domstolen har beslutat att svenska myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige kan ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

  Läs mer

  Högsta domstolen har beslutat att svenska myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige kan ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

  – För att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information. Allt mer kommunikation sker via nätet. Dagens beslut från Högsta domstolen är ett klargörande om att det går att få tillgång till elektronisk information via exempelvis appar, även om vi inte vet var informationen finns lagrad. Trots att informationen funnits något enstaka knapptryck bort har det hittills varit oklart om det varit tillåtet att komma åt den på det sättet. Beslutet är viktigt, inte minst för våra möjligheter att använda hemlig dataavläsning och genomsökning på distans, säger riksåklagare Petra Lundh. Tvångsmedlet genomsökning på distans blev tillåtet enligt svensk lag den 1 juni 2022. Det innebär att svenska myndigheter, främst polisen, kan säkra information som finns i till exempel molntjänster eller externa servrar. Tidigare har det varit oklart om svenska myndigheter, till följd av en tolkning av den så kallade territorialitetsprincipen, har kunnat hämta in information som lagrats på servrar utanför Sverige, utan att ta hjälp av en annan stat. I de fall då det är oklart i vilket land som informationen finns lagrad, vilket är vanligt, har domstolarna tidigare gjort olika bedömningar av om svenska myndigheter får hämta in informationen via exempelvis appar i misstänktas telefoner. Det aktuella ärendet om penningtvätt Åklagaren begärde att tingsrätten skulle besluta om att den misstänkta mannens mobiltelefoner och datorer skulle få sökas igenom på distans, trots att det var oklart var i världen informationen fanns lagrad. Mannen motsatte sig detta och menade att det är otydligt om svenska myndigheter har rätt att fatta sådana beslut i de fall när informationen finns i ett annat land eller när man inte vet i vilket land som informationen finns lagrad. Tingsrätten och hovrätten (Göta hovrätts beslut den 1 september 2022 i mål Ö 3245-22) bedömde att det fanns andra kopplingar till Sverige än själva lagringsstället som gjorde att svenska myndigheter kunde använda genomsökning på distans i det här fallet. Man hänvisade även till att informationen kunde hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter. Mannen överklagade till Högsta domstolen. Riksåklagaren tillstyrkte prövningstillstånd för att få den principiella frågan om den svenska tolkningen av territorialitetsprincipen prövad. Nu har Högsta domstolen beslutat att hovrättens beslut står fast. Ordförklaring Territorialitetsprincipen En princip som bl.a. innebär att tvångsmedel bara kan verkställas inom svenska myndigheters jurisdiktion. För att vidta tvångsåtgärder i ett annat land krävs det andra landets godkännande. I svensk rätt har territorialitetsprincipen traditionellt tolkats så att brottsbekämpande myndigheter anses sakna möjlighet att verkställa tvångsmedelsbeslut för att komma åt elektroniska uppgifter som finns lagrade i ett annat land eller där lagringsstället är okänt.   Kontakt Byråchef Eva Bloch finns tillgänglig för media på 010-562 51 96 från ca kl. 10.15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon onsdag den 29 mars kl. 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett mål där ett par åtalats för synnerligen grov misshandel mot en fyraårig flicka som varit familjehemsplacerad hos paret. Åklagaren är tillgängliga för media.

  Flickan hade fått refeeding syndrome, eller metabol överbelastning, som är ett tillstånd som uppstår till följd av bristande energi- och proteintillförsel efter långvarig undernäring. Målnummer i Uppsala tingsrätt B 4617-21. Kontakt Kammaråklagare Moa Blomqvist är tillgängliga för media på telefon onsdag 29 mars kl. 16-16.30, 010-562 51 91. Pressmeddelande vid åtal 4 maj 2022   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på ett kunskapsseminarium för journalister där du får veta mer om riksåklagarens processer i Högsta domstolen och de särskilda överväganden som hanteringen av brottmål i högsta juridiska instans innebär.

  Ett åtal om mord genom skjutning vid en busshållplats i Märsta ledde till fällande dom i tingsrätten och friande dom i hovrätten på samma underlag. Hur kunde det bli så? RÅ överklagade till HD för att få vägledning om vilka riktlinjer som ska gälla vid bevisvärdering i mål med s.k. indiciebevisning. HD har nu dömt mannen till livstids fängelse och kommit med vägledning. Vi kommer även att berätta om hur RÅ resonerat i flera andra mål, bl.a. om en domare som av de dömda ansågs jävig eftersom han gillat ett inlägg på sociala medier. Och, om kronvittnen – vad går vi egentligen med på för att få fler att prata? Medieseminariet ges i syfte att med brett anslag allmänt beskriva riksåklagarens arbete. Riksåklagare Petra Lundh medverkar inte i seminariet.  Medverkande Eva Bloch och My Hedström, byråchefer vid Åklagarmyndighetens huvudkontor med ansvar för riksåklagarens processer i Högsta domstolen. Tid Torsdag den 30 mars kl. 9-10.15. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87 C, 3 tr. Anmälan Föranmälan krävs till [email protected]. Senast den 29 mars kl. 12 vill vi ha din anmälan. Begränsat antal platser. Medtag pressleg eller liknande.  Vill du intervjua byråcheferna efteråt, meddela oss i förväg. Seminariet ges på plats, det finns inte möjlighet att delta digitalt.  Vi bjuder på kaffe och smörgås.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning nedlagd i mordärende i Göteborg

  Åklagaren har i dag fattat beslut att lägga ned förundersökningen om mord på en kvinna i tygaffären Stuvkällaren i Göteborg år 2005. Ärendet är preskriberat eftersom personen som kan misstänkas för brottet var 17 år vid tiden för händelsen. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag fattat beslut att lägga ned förundersökningen om mord på en kvinna i tygaffären Stuvkällaren i Göteborg år 2005. Ärendet är preskriberat eftersom personen som kan misstänkas för brottet var 17 år vid tiden för händelsen. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  – Efter en genomgång av utredningen kan jag konstatera att det inte finns något som ger stöd för att det finns andra gärningspersoner involverade i händelsen utöver den kvinna som avsatt DNA-spår och fingeravtryck på brottsplatsen. Brottet är preskriberat och därför läggs förundersökningen nu ned, säger senior åklagare Ulrika Åberg. Vad är preskription? När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den som misstänks för mord hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen. Kontakt Senior åklagare Ulrika Åberg är tillgänglig i dag måndag på telefon 010-562 70 51 kl. 13.15-14.15. Telefonintervjuerna behöver inte bokas. Hon är även tillgänglig i dag för fysiska intervjuer kl. 14.30-15.15 i Göteborg. Fysiska intervjuer måste bokas på [email protected] senast kl. 14. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med tidpunkt och plats för intervjun.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång inleds om mordärende i Vetlanda

  I dag måndag 27 mars kl. 9 inleds rättegången i Eksjö tingsrätt där två unga kvinnor är åtalade misstänkta för mord och grovt gravfridsbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig efter att sista rättegångsdagen är avslutad.

  Läs mer

  I dag måndag 27 mars kl. 9 inleds rättegången i Eksjö tingsrätt där två unga kvinnor är åtalade misstänkta för mord och grovt gravfridsbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig efter att sista rättegångsdagen är avslutad.

  Förhandlingen inleds i dag, måndag, med sakframställan och fortsätter den 29 och 30 mars. En reservdag är inplanerad den 31 mars. Förhör med de tilltalade är planerade till onsdag den 29 mars. Åklagaren kommer inte att lämna några kommentarer eller ge intervjuer under rättegången. Han är inte heller tillgänglig efter att förhandlingsdagarna är avslutade. När sista förhandlingsdagen har avslutats kommer han dock att vara tillgänglig för intervjuer. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B1877-22.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 20-årsåldern har i dag häktats av Jönköpings tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna som hittades i ett skogsparti utanför Taberg i måndags kväll.

  Kammaråklagare David Larson höll i häktningsförhandlingen för åklagarkammarens räkning. – Förundersökningen går nu vidare. Vi arbetar brett och förutsättningslöst med en mängd olika utredningsåtgärder, t.ex. förhör och tekniska undersökningar. Det är många uppgifter att sortera i inledningsskedet av en mordutredning. Med hänsyn till att det kan skada utredningen kan åklagaren inte gå in närmare på omständigheterna i ärendet. Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff är fortsatt förundersökningsledare. Varken hon eller David Larson är tillgängliga för kommentarer om utredningen. Åtal ska vara väckt den 21 april kl. 11.00. Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 1290-23.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff har i dag fredag lämnat in häktningsframställan vid Jönköpings tingsrätt mot en man i 20-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i 40-årsåldern i Jönköping.

  Kvinnan påträffades avliden i ett skogsparti i Taberg i måndags kväll. Den man som nu begärs häktad anhölls i tisdags i utevaro misstänkt för mord. Han greps av polis under natten mot onsdagen och har sedan dess varit anhållen. Förhör med den anhållne mannen tillsammans med försvarare genomfördes under eftermiddagen i går och beslut om att begära mannen häktad fattades i dag på morgonen. Tid för häktningsförhandlingen i målet är ännu inte bestämd men kommer sannolikt att ske under dagen i dag. Det är tingsrätten som beslutar om tid för förhandlingen. Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 1290-23.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 >