Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • En kort sammanfattning av den information som kan lämnas för närvarande.

  En kvinna har hittats död i en fastighet i västra Värmland. Det är oklart hur länge kvinnan varit försvunnen. En man anhölls den 16 mars som skäligen misstänkt för mord. Han är också på sannolika skäl misstänkt för brott mot griftefrid samt grovt gravfridsbrott. Både mannen och kvinnan är norska medborgare. Mannen förnekar brott.  Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23. Senast i morgon söndag kl. 12 ska åklagaren besluta om mannen ska begäras häktad eller inte. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av att felaktiga uppgifter spridits i framförallt sociala medier vill åklagaren lämna ett klargörande om dubbelmordet i Luleå.

  – Ärendet berör en familj om fyra personer som är bosatta på brottsplatsen. Ingen utomstående är misstänkt. En man och en kvinna i familjen är avlidna och en 19-årig man är misstänkt för brott. Pappan i familjen är vittne till delar av händelseförloppet och själv målsägande för ett grovt olaga hot. Det tillhygge som har använts är ett vasst vapen, säger kammaråklagare Åsa Valter. Den misstänkta 19-åringen häktades fredag den 10 mars. Han är på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 755–23. Tidigare pressmeddelande. Åklagaren har ingen möjlighet att svara på frågor från media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om svenska brottsutredande myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige får ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

  I ett mål om penningtvätt har den misstänkta personen överklagat ett hovrättsbeslut om tillstånd till att genomsöka hans telefoner och datorer på distans. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens beslut ändras, men välkomnat att Högsta domstolen prövar överklagandet eftersom rättsläget är oklart när det gäller om tvångsmedlet genomsökning på distans får beslutas när genomsökningen kan komma att avse information som är lagrad i utlandet. Nu har HD i plenum, dvs. med samtliga justitieråd närvarande, beslutat att man ska ta upp frågan till prövning. Beslutet om genomsökning hade redan verkställts när den misstänkta personen överklagade. Enligt HD:s praxis prövar man normalt inte beslut som redan är verkställda. I det här fallet har emellertid HD bedömt att behovet av vägledning framstår som stort och att HD därför kan pröva beslutet. – Jag välkomnar att Högsta domstolen beslutat att pröva denna viktiga fråga. Allt mer kommunikation sker via nätet och för att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information, säger riksåklagare Petra Lundh.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 71-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att ha tagit befattning med uppgifter om 41 försvarsanläggningar. Materialet påträffades efter husrannsakan i mannens bostad.

  – Det handlar om sammanställningar av uppgifter som gör det möjligt att kartlägga militär infrastruktur av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.  Enligt åklagaren handlar det om ett allvarligt brott. – För närvarande arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål med ytterligare ett antal förundersökningar mot olika personer där åtal kan förväntas inom kort. Det handlar om allvarliga brott eftersom de hemliga uppgifterna rör anläggningar som är av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Lunds tingsrätt B-1465-23. Åklagaren är inte tillgänglig för frågor från media. I en tidigare version av pressmeddelandet var brottsrubriceringen fel i rubriken. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Senior åklagare Adam Rullman har i dag väckt åtal i det ärende där en 18-årig och en 20-årig kvinna varit häktade sedan den 20 oktober 2022 misstänkta för mord och brott mot griftefriden på en 21-årig kvinna.

  Det var den 16 oktober 2022 som en 21-åring kvinna anmäldes försvunnen när hon inte kommit hem efter en utekväll. Förundersökning om misstänkt människorov inleddes den 17 oktober 2022. Samma dag anhölls en 18-årig och en 20-årig kvinna misstänkta för inblandning i försvinnandet. Efter omfattande utredningsarbete hittades 21-åringen avliden i ett skogsområde utanför Vetlanda den 2 november 2022. Förundersökningen kom därpå att omfatta misstanke om mord och gravfridsbrott. Nu åtalas 18-åringen och 20-åringen för mord och grovt gravfridsbrott. De åtalas för att gemensamt och i samförstånd ha begått gärningarna. – Polisen har genomfört ett gediget utredningsarbete och jag anser mig ha en tydlig bild av händelseförloppet och de misstänktas delaktighet. Utredningen talar för att den avlidna 21-åringen och den misstänkta 20-åringen haft en konfliktfylld relation, men något närmare motiv har inte kunnat klarläggas, säger senior åklagare Adam Rullman. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B1877-22.   Kontakt Åklagare Adam Rullman är tillgänglig för media endast på telefon i dag fredag den 17 mars 2023 kl. 11–12 på 010-562 59 73.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har inlett en förundersökning om misstänkt människorov. Målsäganden är en 16-årig flicka, hemmahörande i Södermanland, som senast sågs natten till lördagen den 11 mars.

   – Utredningen är inne i ett känsligt och inledande skede samtidigt som sökandet efter målsäganden fortsätter. Det finns i nuläget en person som är skäligen misstänkt men inte frihetsberövad för människorov i ärendet, säger senior åklagare Eva Winzell på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Åklagare Ewa Winzell är inte tillgänglig för media. När mer information finns lämnas den i ett pressmeddelande. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Falu tingsrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett mål där en 20-årig man har åtalats för grov misshandel under en ishockeymatch den 15 januari 2022. Vice chefsåklagare Helena Falkerby är tillgänglig för media på eftermiddagen.

  Målnummer i Falu tingsrätt B 315-22.  Kontakt Vice chefsåklagare Helena Falkerby är tillgänglig för media idag kl. 13-13.30, på 010-562 67 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Blekinge tingsrätt meddelar i dag kl. 14 dom i ett mål där två män har åtalats för människorov och grov utpressning under februari 2022. Domen omfattar också bl.a. penningtvättsbrott där en politiker åtalats för att ha tagit emot pengar som härrör från människorovet och den grova utpressningen.

  Målnummer i Blekinge tingsrätt B 2634-22. Kontakt Assistentåklagare Malin Rydell Almroth är tillgänglig för media endast på telefon i dag kl. 15.30-16, 010-562 63 92.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare Anna Hankkio har i dag väckt åtal mot fyra män och en kvinna misstänkta för delaktighet i våldsbrott och vapenbrott som inträffade i Haninge i mars 2022. Brotten kan kopplas till en konflikt mellan olika kriminella grupperingar i Stockholmsområdet.

  Läs mer
 • Med anledning av Högsta domstolens dom om sabotage mot blåljusverksamhet lämnar vice riksåklagaren en kommentar.

  Två män överklagade en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet, där påföljden blev fängelse i fem år respektive fem och ett halvt år, och yrkade att gärningarna istället skulle bedömas som våldsamt upplopp. De begärde också att straffen skulle sättas ned väsentligt. Högsta domstolen har i dag meddelat dom. – Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att brotten ska bedömas som sabotage mot blåljusverksamhet och att det varit fråga om grovt brott, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Till skillnad från tingsrätt och hovrätt anser HD att männen enbart kan dömas för de konkreta brott som kan kopplas till deras agerande, inte för hela sammanhanget på plats, och man sänker därför fängelsestraffen. – Det är bra att det nu finns ett prejudikat som åklagarna kan förhålla sig till om hur man ska bedöma upplopp av den här våldsamma karaktären, säger Katarina Johansson Welin.   Kontakt Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin är tillgänglig i dag kl. 14.15–15 via presstjänsten 010-562 50 20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 >