Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Chefsåklagare Maria Sterup har i dag beslutat att inte inleda en förundersökning i ett ärende där en åklagare polisanmälts för att ha lämnat ut namn och bild på två efterlysta män till ett tv-program. Efter att programmet sänts blev en person, som var anhörig till en av männen, mördad i sitt hem.

  Bakgrund En åklagare har valt att låta publicera bilder och namn på två personer som var anhållna i sin frånvaro. Publiceringen skedde i tv-programmet Efterlyst. Syftet var att få hjälp av allmänheten att lokalisera personerna. Efter tv-programmet har en släkting till den ena personen beskjutits i sitt hem och avlidit av sina skador. Ett ombud för den avlidnas familj polisanmälde åklagarens agerande. Frågan är om åklagarens bedömning kan anses utgöra ett brott mot tystnadsplikten. – Det är den som leder förundersökningen, i detta fall en åklagare, som ska bedöma om uppgifter från förundersökningen kan lämnas ut på det sätt som nu skett. Valet att publicera uppgifter från förundersökningen får anses vara en utredningsåtgärd. Vilka utredningsåtgärder som kan, bör eller ska vidtas i en förundersökning grundas på bedömning i varje enskilt ärende. Sådana bedömningsfrågor innebär att det förekommer en stor variation och olika bedömningar utan att det föreligger så allvarliga fel att de hamnar på en straffbar nivå. Publiceringen av uppgifterna ger inte anledning anta att åklagaren gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren. – Jag har även prövat brottet vållande till annans död. Jag konstaterar att det saknas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan åklagarens bedömning att publicera uppgifter ur förundersökningen och dödsfallet, varför det inte heller i den delen inleds någon förundersökning, säger Maria Sterup. – Det ska framhållas att min uppgift som åklagare vid Särskilda åklagarkammaren är att lagföra brott, dvs. utreda frågan om åklagaren gjort sig skyldig till brott. Jag bedriver inte allmän tillsyn över åklagarnas verksamhet. Det ankommer alltså inte på mig att uttala mig om eventuella fel och brister eller om bedömningsfrågor så länge de inte når upp till en brottslig nivå, säger Maria Sterup. Maria Sterup har vid sitt ställningstagande, utöver det aktuella ärendet (AM-9791-23), haft tillgång till bl.a. en tjänsteanteckning som upprättats av en polis om omständigheterna kring publiceringen, det material som lämnades till tv-bolaget samt själva tv-inslaget. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-9791-23. Kontakt Chefsåklagare Maria Sterup är inte tillgänglig för media. Beslutet AM-34139-23  Bilaga    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag lämnat in en häktningsframställan vid Södertörns tingsrätt där en person begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, försök till mord och grov mordbrand den 4 mars i år. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig på telefon.

  Två kvinnor avled i samband med händelsen och två män samt en pojke skadades. Lägenheten i flerfamiljshuset i Alby blev brandskadad. – Jag har begärt att den misstänkta personens namn och övriga uppgifter ska omfattas av sekretess även vid häktningsförhandlingen och vid eventuellt häktningsbeslut. Anledningen är att det finns en fara för att den misstänkta eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. I slutänden är det tingsrätten som bestämmer om sekretessen ska gälla eller inte, säger kammaråklagare Kajsa Lindberg. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3884-23. Häktningsförhandlingen sker i Södertörns tingsrätt i dag måndag kl.13. Kontakt Kammaråklagare Kajsa Lindberg är tillgänglig för media först efter avslutad häktningsförhandling i ca. 30 minuter på 010-562 68 79. Åklagaren har inte tid att ta samtal innan dess.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 19-årig man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord i Luleå. Mannen greps under gårdagen och kommer i dag fredag att begäras häktad. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  – Mannen har i förhör erkänt brott och har gett en berättelse om vad som har skett, bland annat att en form av tillhygge har använts. Vi har en ganska tydlig bild av vad som har hänt. Mannen är släkt med både mannen och kvinnan som hittades avlidna, säger kammaråklagare Åsa Valter som leder förundersökningen. Häktningsförhandling äger rum kl. 14 i dag, fredag. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 755-23. Kontakt Kammaråklagare Åsa Valter är tillgänglig på telefon direkt efter avslutad häktningsförhandling, som väntas ske i eftermiddag, 010-562 65 33. Innan dess är hon inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 17-åring har i dag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari. Uppdateringen gäller tidpunkt för häktningsförhandlingen.

  Fem personer är sedan tidigare häktade i ärendet. Brottsrubriceringarna är mord, medhjälp till mord, underlåtenhet att avslöja brott och skyddande av brottsling. Alla är häktade på sannolika skäl. Häktningsförhandlingen sker i dag fredag kl. 14. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B1451-23. Kontakt Senior åklagare Ida Arnell, 010-562 73 58, är tillgänglig på telefon ca en halvtimme omedelbart efter att häktningsförhandlingen avslutats.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om mord på gym i Stockholm

  I morgon fredag den 10 mars kl. 11 meddelas dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där fyra personer stått åtalade för inblandningen i ett mord på en person som mördades på ett gym i centrala Stockholm den 28 mars 2022.

  Läs mer

  I morgon fredag den 10 mars kl. 11 meddelas dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där fyra personer stått åtalade för inblandningen i ett mord på en person som mördades på ett gym i centrala Stockholm den 28 mars 2022.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22. Kontakt Senior åklagare Daniel Suneson är tillgänglig för media på fredag på 010-562 55 93 kl. 11.45–12.45.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt mord i samband med en polischefs död i februari.

  Med anledning av att den tidigare regionpolischefen i Stockholm hittades död den 22 februari inleddes en förundersökning om misstänkt mord. Förundersökningen har i dag lagts ned, eftersom det inte finns anledning att anta att döden orsakats av någon annan person. En kriminalteknisk undersökning har genomförts och förhör har hållits. Nu har också Rättsmedicinalverket lämnat ett preliminärt obduktionsutlåtande. Av det framgår att ingenting pekar på att döden har orsakats av någon annan person. – Vid en samlad bedömning konstaterar jag att det får anses vara uteslutet att någon annan person har orsakat hans död. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen ska därför läggas ned, säger chefsåklagaren i Norrköping Torsten Angervåg.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Kajsa Hultman har väckt åtal mot en man för grov mordbrand i Ösmo, söder om Stockholm.

  Det var den 26 december 2022 som den då 23-åriga mannen tog sig in i ett hus genom att krossa en yttre fönsterruta i en entrédörr. Tre personer befann sig i huset. Mannen slog ut tändvätska på golv samt tände eld på lakan som han tagit ur en säng. När polisen kom brann det med rejäl rökutveckling.  – Branden innebar fara för flera människors liv samt fara för egendom av betydande värde och brottet bör därför bedömas som grovt, säger kammaråklagare Kajsa Hultman. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19831-22.  Kontakt Kammaråklagare Kajsa Hultman är tillgänglig för media först i morgon torsdag den 9 mars kl. 9-9.30 på 010-562 73 12.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 19-åriga man som sedan söndagen den 5 mars varit anhållen på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott på Skallberget i Västerås är begärd häktad. Häktningsförhandlingen kommer att äga rum i dag kl. 13. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 1360-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Natten till den 3 mars sköts en man till döds i en bostad i Tullinge. Två tonåringar begärs nu häktade på sannolika skäl misstänkta för i första hand mord och i andra hand medhjälp till mord.

  De två tonåringarna anhölls lördag den 4 mars, skäligen misstänkta för gärningarna. – Min uppfattning är att bevisningen stärkts under den tid de misstänkta varit frihetsberövade. Därför begär jag dem häktade på sannolika skäl, säger Mikael Carlsson, kammaråklagare vid Södertörns åklagarkammare. Häktningsförhandlingarna äger rum i Södertörns tingsrätt i dag den 8 mars kl. 10 och 13. Åklagaren är tillgänglig på plats efter den sista häktningsförhandlingen. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3513-23. Uppdaterat med uppgifter om tid för häktningsförhandlingarna den 8 mars.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning om arbetsmiljöbrott i samband med en polischefs död i februari.

  Flera anmälningar om brott har kommit in till åklagare med anledning av den tidigare regionpolischefen i Stockholms död. Anmälningarna tar sikte på att Polismyndigheten skulle ha brutit mot arbetsmiljölagen i samband med det inträffade. Nu har chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren beslutat att inte inleda förundersökning om brott. – För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols. Av medieuppgifter framgår att Arbetsmiljöverket fått en anmälan om det inträffade från Polismyndigheten. Om Arbetsmiljöverket skulle finna skäl att göra en åtalsanmälan så kommer i så fall en sådan anmälan att prövas separat.   Kontakt Chefsåklagare Per Nichols, tillgänglig i dag 15–16 på 010-562 57 01.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 >