Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • En 19-årig man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott efter en skottlossning mot ett lägenhetshus på Skallberget i Västerås den 4 mars.

  – Utredningen är inne i ett intensivt skede där vi håller förhör med inblandade och ytterligare förhör ska hållas. Nu fortsätter förundersökningen med sedvanliga utredningsåtgärder, säger senior åklagare Ann-Sofie Trossing, som leder förundersökningen. Senast kl. 12 på onsdag den 8 mars måste åklagaren besluta om den misstänkta ska begäras häktad eller försättas på fri fot. När åklagaren har fattat beslut kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut. Eftersom utredningen är inne i ett mycket tidigt skede kan ingen ytterligare information lämnas för närvarande. Åklagaren är heller inte tillgänglig för media. Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 1360-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 56-årig man häktades den 2 mars misstänkt för försök till mord på en polis i Norrköping. Utredningen flyttas nu till Åklagarkammaren i Jönköping.

  Då två poliser hemmahörande i Norrköping är målsägande i målet flyttas utredningen till en annan stad. Ny förundersökningsledare är Lisa Hedberg vid Åklagarkammaren i Jönköping. – Skälet till att vi flyttar utredningen är att den ska bedrivas på ett professionellt sätt och inte utgöra en anspänning för de poliser och åklagare som arbetar med den, säger Torsten Angervåg, chef för åklagarkammaren i Norrköping. Det är en arbetsmiljöfråga och vi följer de inarbetade rutiner vi har när en förundersökning som i detta fall rör en målsägande som förhållandevis många poliser eller åklagare tidigare kan ha arbetat tillsammans med. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en polis. Åtal ska vara väckt den 30 mars. Målet ligger kvar på Norrköpings tingsrätt, mål B 767-23. Åklagarmyndighetens ärende: AM-29572-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag hävt anhållandet av den man som suttit frihetsberövad sedan onsdagen den 1 mars för vållande till annans död.

  Ambulans och polis åkte i onsdags förmiddag till en adress i Jönköping med anledning av att en person larmat om att ett litet barn inte andades. Barnet dödförklarades senare på länssjukhuset Ryhov. Med hänsyn främst till skadebilden hos barnet inleddes förundersökning om vållande till annans död och en nära anhörig till barnet anhölls och delgavs misstanke. Den misstänkte har under anhållningstiden hörts med försvarare och barnet har undersökts av rättsläkare. – Misstanken har efter ett flertal utredningsåtgärder påtagligt försvagats. Den misstänkte har beskrivit ett händelseförlopp som får stöd av den rättsmedicinska undersökningen. Slutsatsen är att det rör sig om en mycket tragisk olycka, säger kammaråklagare Kristoffer Clausen vid Åklagarkammaren i Jönköping. Ärendet hålls öppet till dess slutgiltiga provsvar och rättsutlåtanden inkommit till polis och åklagare. – Brottsmisstanken kvarstår, men det är i första hand till följd av att vi ska få ett korrekt avslut i utredningen, tillägger Kristoffer Clausen. Ytterligare kommentarer kommer på grund av sekretess och för respekt för de efterlevande inte att lämnas. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Nyköpings tingsrätt har friat en man som stod åtalad för skakvåld mot ett spädbarn.

  Målet gäller synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. En man var åtalad för att ha skakat ett spädbarn så att det avled. Händelsen inträffade i Trosa kommun i slutet av juli 2022. Nyköpings tingsrätt har nu frikänt den åtalade mannen. – Jag har tagit del av domen och konstaterat att domstolen har frikänt mannen. Jag kommer nu noggrant gå igenom domen och ta ställning till om jag ska överklaga eller inte, säger kammaråklagare My Lindholm. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Tingsrättens målnummer: B 2288-22. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen. Målet aktualiserar bland annat frågan om barns språkbruk för att beskriva sin kropp.

  I yttrandet till riksåklagaren sammanfattar överåklagaren vid utvecklingscentrum: Det är styrkt att barnet utsatts för en sexuell handling som är jämförlig med samlag varför den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn. Det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas utifrån behovet av vägledande uttalande kring vilka krav som kan ställas på ett barns berättelse och hur kravet förhåller sig till barnkonventionen (barns rätt att komma till tals och barnets bästa). Hovrättens bristande materiella processledning har inneburit ett allvarligt fel som påverkat utgången i målet och det föreligger synnerliga skäl till prövning i Högsta domstolen. Ärendet kommer nu att beredas vidare inom Åklagarmyndigheten. Det är riksåklagaren som beslutar om domen ska överklagas till Högsta domstolen. Sista dag att överklaga domen är den 23 mars. Riksåklagaren är i dag inte tillgänglig för kommentarer. När beslut fattas i frågan om överklagande kommer ett nytt pressmeddelande att skickas. Yttrandet AMR-1685-23 (pdf)   Kontakt Överåklagare Eva-Marie Persson är tillgänglig för media i dag kl. 15–16 på telefon 010-562 69 01. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Moa Widjer har begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord i Göteborg den 2 mars. Förhandlingen startar kl. 15 i Göteborgs tingsrätt.

  Tingsrättens målnummer: B 4076-23. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtta personer åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott m.m. i Skaraborg

  Åtta personer åtalas för att på olika sätt varit involverade i narkotika- och vapenhantering i bl.a. Skövde, Skara, Töreboda och Mariestads kommuner. Åtalet omfattar synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott samt synnerligen grovt vapenbrott. Åklagaren åtalar även för narkotikabrott av normalgraden och grov penningtvätt.

  Läs mer

  Åtta personer åtalas för att på olika sätt varit involverade i narkotika- och vapenhantering i bl.a. Skövde, Skara, Töreboda och Mariestads kommuner. Åtalet omfattar synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott samt synnerligen grovt vapenbrott. Åklagaren åtalar även för narkotikabrott av normalgraden och grov penningtvätt.

  – Utöver de åtta som jag nu väcker åtal mot omfattar utredningen flera misstänkta personer som på olika sätt är involverade i narkotikahanteringen. Där är förundersökningen i sitt slutskede men den pågår fortfarande, säger vice chefsåklagare Jenny Karlsson vid Åklagarkammaren i Skövde. Fem personer, hemmahörande i Skövde och Töreboda kommuner, häktades sommaren 2022 efter att polisen gjort tillslag. Tillslaget gjordes dels mot en personbil i Skövde där två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ammunition fanns, dels mot en narkotikagömma i Moholm, Töreboda, där narkotika i större mängder förvarades. – Under utredningens gång har ytterligare en lagringsplats för narkotika hittats i Skara, samt bevis som visar på hantering av fler vapen, i detta fall gaspistoler som konverterats till skarpa vapen, säger Jenny Karlsson. Det har dessutom kommit fram bevisning som visar att mycket stora mängder narkotika hämtats, transporterats och överlåtits till andra delar av Sverige och det aktuella åtalet har också kopplingar till andra mål i Sverige där flera personer tidigare har dömts för grova narkotikabrott. I åtalet framställs flera ekonomiska yrkanden, bl.a. förverkande av andelar i bostadsrättsföreningar, större summor kontanter och bankkontotillgodohavanden. Rättegången startar i Skaraborgs tingsrätts den 14 mars, med beräknat avslut den 14 april, totalt cirka 14 förhandlingsdagar. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2767-22. Kontakt Polisens spaningsledare och åklagaren är tillgängliga för media i dag kl. 11–12. Vice chefsåklagare Jenny Karlsson, 010-562 72 09 Spaningsledare, Utredningssektionen, Peter Sundblad, 070-393 75 75   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt vållande till annans död i juli förra året, eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott ligger bakom dödsfallet.

  I början på juli i fjol så anträffades ett spädbarn död i en bostad i Fellingsbro. Två personer, en man och en kvinna, anhölls initialt men släpptes efter ett par dagar. Förundersökningen om vållande till annans död har pågått sedan dess. Nu har slutgiltigt dödsfallsutlåtande kommit i ärendet. – Jag har beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott ligger bakom dödsfallet. Misstankarna mot den man och kvinna som tidigare varit misstänkta i ärendet är helt avskrivna, säger kammaråklagare Anna-Sara Andeus vid Åklagarkammaren i Örebro. På grund av sekretess kan det inte lämnas ut några ytterligare uppgifter om ärendet. Åklagarmyndighetens ärende: AM-93770-22. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har i dag åtalats för mord, försök till mord och grovt vapenbrott den 3 november 2020 i Borås.

  Den 3 november 2020 sköts en man till döds utomhus i Borås. En 22-årig man åtalas nu för mord, för försök till mord på en annan person som befann sig tillsammans med den person som sköts till döds samt för grovt vapenbrott. Mannen åtalas för att ha begått gärningarna tillsammans med annan eller andra okända personer.  – Det är ett mycket omfattande polisarbete som nu lett fram till att en person kunnat åtalas, säger kammaråklagare Andreas Ekengren. Den åtalade har varit häktad sedan september 2022. Målnummer vid Borås tingsrätt: B 3728-20. Kontakt Kammaråklagare Andreas Ekengren är tillgänglig för media i dag kl. 12.30–13.30 på 010-562 64 99. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person begärs häktad för försök till mord

  Vice chefsåklagare Anna Jakobsson har i dag begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för försök till mord vid polishuset i Norrköping. Åklagaren är tillgänglig för media först efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  Vice chefsåklagare Anna Jakobsson har i dag begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för försök till mord vid polishuset i Norrköping. Åklagaren är tillgänglig för media först efter häktningsförhandlingen.

  Det var i måndags som en civilklädd polis skadades vid en attack utanför polishuset. Ytterligare en civilklädd polis utsattes för grovt olaga hot. Häktningsförhandlingen är planerad att äga rum i dag i Norrköpings tingsrätt. Preliminär tid är kl. 15.00. Det är tingsrätten som beslutar om tid för förhandlingen. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 767–23   Kontakt Vice chefsåklagare Anna Jakobsson är tillgänglig en kort stund omedelbart efter häktningsförhandlingen i tingsrättens lokaler och efter det per telefon under en halvtimme, 010-562 58 72. Åklagaren är inte tillgänglig innan häktningsförhandlingen är avslutad.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 >