Aktuella pressmeddelanden

 • En 21-årig man åtalas i dag för mord på en kvinna i 20-årsåldern i Örebro den 29 april förra året. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Den unga kvinnan hittades död i sin lägenhet. Vid tidpunkten för mordet hade mannen och kvinnan en relation. Kvinnan var gravid i sjunde månaden med parets gemensamma barn. – Jag menar att mordet har skett i en hederskontext eftersom mannen ville bevara eller återupprätta sin och sin familjs heder genom att döda kvinnan som bar hans barn, säger statsåklagare Elisabeth Anderson, som är förundersökningsledare. Utredningen har inhämtat ett utlåtande från en universitetslektor, som bland annat skriver att en son som väljer fel kvinna i en hederskultur drar vanheder över familjen, men sonen bestraffas inte med livet. Det vanligaste är att utöva påtryckningar mot honom för att tvinga honom att bryta relationen med kvinnan som anses vara olämplig som mor och maka. En man utan heder betraktas och betraktar sig själv som ”levande död”. För att återupprätta sin heder behöver han ofta ta livet av den närstående kvinna som anses ha dragit skam över honom. Mannens rätt till respekt har sålunda företräde och är viktigare än kvinnans rätt till livet. Utöver utlåtandet finns annan bevisning i målet, såsom omfattande undersökningar av spår från brottsplatsen och analyser av hur telefoner hanterats kring brottstiden. – Nationellt forensiskt centrum, NFC, och it-forensikerna i ärendet har varit en viktig del i att åtal har kunnat väckas, säger statsåklagare Elisabeth Anderson. Mannen är häktad sedan den 2 maj 2023. Huvudförhandlingen börjar den 10 april och pågår i 15 dagar, sista planerade dagen är den 23 maj. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 2686-23. Kontakt Statsåklagare Elisabeth Anderson är tillgänglig för media i dag kl. 11-12 och 13-14, 010-562 65 08. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man begärs häktad för mord och våldtäkt i Hässelby

  Åklagaren har i dag begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och grov våldtäkt på en kvinna i Hässelby i västra Stockholm. Den misstänkte och offret hade en relation till varandra. Åklagaren är tillgänglig för media efter avslutad häktningsförhandling.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och grov våldtäkt på en kvinna i Hässelby i västra Stockholm. Den misstänkte och offret hade en relation till varandra. Åklagaren är tillgänglig för media efter avslutad häktningsförhandling.

  Målnummer i Solna tingsrätt: B 2936-24. Det är tingsrätten som sätter ut tid för häktningsförhandling. Än finns ingen tid utsatt, men det blir under tisdagens eftermiddag. Kontakt Senior åklagare Anna Wennergren är tillgänglig på telefon, 010-562 53 77, i en halvtimme efter att häktningsförhandlingen är avslutad. Innan dess är hon inte tillgänglig. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrättsdom i omfattande mål om grov organiserad brottslighet i Sundsvall

  På onsdag den 27 mars kl. 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i ett ärende om flera grova brott där 24 personer åtalades i Sundsvalls tingsrätt 2023. Hovrättsförhandlingen har gällt 14 av personerna, och åtalen har bland annat gällt försök till mord och förberedelse till mord. Åklagarna är tillgängliga för media.

  Läs mer

  På onsdag den 27 mars kl. 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i ett ärende om flera grova brott där 24 personer åtalades i Sundsvalls tingsrätt 2023. Hovrättsförhandlingen har gällt 14 av personerna, och åtalen har bland annat gällt försök till mord och förberedelse till mord. Åklagarna är tillgängliga för media.

  Hovrättens målnummer: B 1860-23. Kontakt Vice chefsåklagare Karin Everitt och kammaråklagare Henrik Wallin är tillgängliga för media på onsdag den 27 mars kl. 13–14 på 010-562 64 49 respektive 010-562 58 99. Båda åklagarna är också tillgängliga för fysiska intervjuer under samma tid. Önskar du boka tid för fysisk intervju, kontakta [email protected] senast onsdag den 27 mars kl. 10. Telefonintervjuer behöver inte bokas. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag begärt tre män häktade såsom på sannolika skäl misstänkta för mord i Stockholmsförorten Fittja i förra veckan.

  I torsdags hittades en man skjuten på ett matställe i Fittja. Han avled senare till följd av skadorna och tre män greps av polis. De anhölls av åklagare misstänkta för delaktighet i skjutningen. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 5536-24. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-45287-24. Häktningsförhandlingarna kommer att ske i eftermiddag och det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingarna. Kontakt Senior åklagare Niksa Lucic är tillgänglig på telefon, 010-562 52 12, efter att den sista häktningsförhandlingen är avslutad. Innan dess är han inte tillgänglig. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag lördag begärt två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt skyddande av brottsling och vapenbrott.

  En 17-årig pojke är sedan tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en jämnårig flicka i Marks kommun. Två personer anhölls tidigare i veckan misstänkta för vapenbrott, efter att polisen i samband med en husrannsakan i ärendet anträffade ett vapen. De två personerna begärs nu häktade. Det finns i dagsläget inget som talar för att vapnet har någon koppling till ärendet om mord. De två personerna begärs även häktade för grovt skyddande av brottsling. En tredje person, som varit frihetsberövad misstänkt för grovt skyddande av brottsling, har försatts på fri fot. Målnummer i Borås tingsrätt: B 1108-24. Det är tingsrätten som sätter ut tid för häktningsförhandling. Än finns ingen tid bestämd för när förhandlingen ska ske. Presstjänsten har inte tillgång till några handlingar i ärendet. Kontakt Kammaråklagare Nina Friman Björk, 010-562 61 25. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord i Eskilstuna 2018

  Åklagaren har i dag väckt åtal i ett mordärende där en nu 23-årig man åtalas misstänkt för ett mord i Nyfors i Eskilstuna den 21 november 2018. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal i ett mordärende där en nu 23-årig man åtalas misstänkt för ett mord i Nyfors i Eskilstuna den 21 november 2018. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  – Vi har klarat upp det här mordet bland annat tack vare att DNA-tekniken gått framåt. Den misstänkta gärningspersonens DNA har hittats på ett par handskar som användes vid mordet, säger senior åklagare Åsa Kullgren som leder förundersökningen. Mordet skedde på kvällen vid 19.30-tiden den 21 november 2018 utomhus. Många ungdomar såg händelsen men ingen namngav skytten. Ärendet utreddes utan att någon delgavs misstanke. När det blev en DNA-träff på handskarna för ett år sedan kunde förundersökningen återupptas och den nu åtalade mannen häktades i september 2023. – En viktig pusselbit är också att vi nu har vittnesuppgifter. Jag menar att jag har stark bevisning i form av ett vittne som namngett skytten och dessutom har vi god teknisk bevisning i form av vapen i beslag och DNA-träff från den mordkvällen, säger Åsa Kullgren. Den misstänkta mannen är häktad och förnekar brott. Förhandlingen kommer preliminärt att ta minst fem dagar. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3260-23. Kontakt Senior åklagare Åsa Kullgren är tillgänglig i dag kl. 13–14, 010-562 59 44. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal mot en man i 70-årsåldern och en man i 40-årsåldern för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Den äldre av männen åtalas för att utan tillstånd ha förvarat 11 ton civila sprängmedel i en industrilokal i Haparanda stad. Den yngre av männen åtalas för att utan tillstånd ha sålt 7,5 ton av sprängmedlen till den äldre av männen. – Brister vid förvaringen har medfört en mycket liten risk för oavsiktlig detonation. En detonation hade dock fått oöverblickbara och förödande konsekvenser, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Nationellt forensiskt centrum som har yttrat sig i frågan, säger senior åklagare Rickard Finnberg, som lett förundersökningen. – En konkret risk med förvaringen har varit risk för spridning av explosiva varor till kriminella miljöer eftersom varorna lätt hade kunnat stjälas. Noggranna efterforskningar har inte gett några bevis på att någon sådan spridning har skett. Båda männen är häktade. Målnummer i Haparanda tingsrätt: B 870-23. Kontakt Senior åklagare Rickard Finnberg är tillgänglig för media i dag kl. 11–12.30 på 010-562 65 41. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tisdagen den 26 mars besöker riksåklagare Katarina Johansson Welin Åklagarkammaren i Luleå. Kammaren har på fem år vuxit från 20 till 33 medarbetare och utökat med nio åklagare. I samband med besöket finns möjlighet att boka tid för intervju.

  Resursförstärkningen på Åklagarkammaren i Luleå har inneburit bättre förutsättningar att utreda och lagföra brott i regionen och en mer hållbar arbetsmiljö för de operativa åklagarna. – Vi har hela Norrbotten som vårt arbetsfält och vi var tidigare underbemannade. Men sedan vi började rekrytera och utbilda fler åklagare märks en stor skillnad i arbetsbelastningen, säger Anna Bergström, chefsåklagare i Luleå. Katarina Johansson Welin är den första riksåklagaren på trettio år som är åklagare i grunden. Med lång erfarenhet som operativ åklagare och som chef inom Åklagarmyndigheten drivs hon av att stärka samverkan med andra samhällsaktörer. – Jag är övertygad om att vi kan hitta nya sätt att arbeta som åklagare och samarbeta mer med andra myndigheter. Med vår kompetens kan vi bidra till rättsutvecklingen och inom det brottsförebyggande arbetet, säger Katarina Johansson Welin. Anmäl dig till [email protected] senast måndag den 25 mars kl. 16 om du vill boka tid för intervju på plats vid Åklagarkammaren i Luleå, Köpmangatan 40. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag den 22 mars inleds förhandling i ett mål om synnerligen grov misshandel och försök till mord med en mamma till målsäganden som tilltalad. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelas.

  Förhandlingen är planerad till nio dagar och därutöver några reservdagar. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 2476–23. Kontakt Senior åklagare Christina Edlund Nilsson är tillgänglig för media när dom har meddelats. Innan dess är hon inte tillgänglig. Ett nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när tidpunkt för dom är fastställd. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer som tidigare varit anhållna misstänkta för mord i Finspång släpptes i tisdags. Förundersökningen angående mord är nedlagd och de tidigare misstänkta personerna är helt avskrivna från utredningen.

  Ärendet hanteras nu som försvunnen person och i nuläget finns ingen misstanke om brott. Den försvunna kvinnan är ännu ej påträffad. När ny information finns att lämna i ärendet skickas ett nytt pressmeddelande. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-42119-24. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1202-24. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >