Aktuella pressmeddelanden

 • Den person som varit anhållen i utevaro är inte längre anhållen.

  Den 16-åriga flicka som varit försvunnen sedan den 11 mars har nyligen haft kontakt med anhöriga och med polisen. Av det skälet har anhållandet hävts för den person som tidigare var anhållen i utevaro. Utredningen fortsätter. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22. Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Se även tidigare pressmeddelande 16/3.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på pressträff i Växjö

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Läs mer

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Mannen som åtalas är en 73-årig man. Han har varit frihetsberövad sedan den 22 november 2022. Datum och tid Tisdag den 21 mars kl. 10-11. Plats Hörsalen i polishuset i Växjö. Medverkande Emma Berge, kammaråklagare och förundersökningsledare. Anders Svensson, handläggare, Polismyndigheten. Carl Tobiazon, biträdande handläggare, Polismyndigheten. Robert Loeffel, presstalesperson Polismyndigheten. De medverkande gör först en kort presentation av ärendet och därefter finns tillfälle till allmän frågestund. Det finns även möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 5997-22. Anmälan sker till Polismyndigheten, [email protected] senast tisdag den 21/3 kl 8. Medtag presslegitimation.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som varit anhållen misstänkt för brott i Årjäng har häktats av Värmlands tingsrätt.

  Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för brott mot griftefrid och grovt gravfridsbrott. Mordmisstanken prövades aldrig av tingsrätten, eftersom åklagaren där angett mannen som skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Åtal ska vara väckt senast den 31 mars. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23.    Kontakt Senior åklagare Linda Karlsson är tillgänglig i morgon måndag kl. 8.45-9.30 på 010-562 66 89.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är anhållen misstänkt för bland annat mord i Värmland har begärts häktad.

  Mannen begärs häktad på sannolika skäl, alternativt skäligen misstänkt för mord samt för grovt gravfridsbrott och brott mot griftefrid. Häktningsförhandlingen äger rum i Värmlands tingsrätts lokal i polishuset i Karlstad i dag klockan 15.   Någon information om den döda kvinnans anhöriga kan inte lämnas. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B1361-23. Tidigare pressmeddelande i ärendet.   Kontakt Senior åklagare Linda Karlsson är tillgänglig omedelbart efter det att förhandlingen har avslutats på 010-562 66 89. Därefter är hon tillgänglig i morgon måndag kl. 8.45-9.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kort sammanfattning av den information som kan lämnas för närvarande.

  En kvinna har hittats död i en fastighet i västra Värmland. Det är oklart hur länge kvinnan varit försvunnen. En man anhölls den 16 mars som skäligen misstänkt för mord. Han är också på sannolika skäl misstänkt för brott mot griftefrid samt grovt gravfridsbrott. Både mannen och kvinnan är norska medborgare. Mannen förnekar brott.  Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23. Senast i morgon söndag kl. 12 ska åklagaren besluta om mannen ska begäras häktad eller inte. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av att felaktiga uppgifter spridits i framförallt sociala medier vill åklagaren lämna ett klargörande om dubbelmordet i Luleå.

  – Ärendet berör en familj om fyra personer som är bosatta på brottsplatsen. Ingen utomstående är misstänkt. En man och en kvinna i familjen är avlidna och en 19-årig man är misstänkt för brott. Pappan i familjen är vittne till delar av händelseförloppet och själv målsägande för ett grovt olaga hot. Det tillhygge som har använts är ett vasst vapen, säger kammaråklagare Åsa Valter. Den misstänkta 19-åringen häktades fredag den 10 mars. Han är på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 755–23. Tidigare pressmeddelande. Åklagaren har ingen möjlighet att svara på frågor från media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om svenska brottsutredande myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige får ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

  I ett mål om penningtvätt har den misstänkta personen överklagat ett hovrättsbeslut om tillstånd till att genomsöka hans telefoner och datorer på distans. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens beslut ändras, men välkomnat att Högsta domstolen prövar överklagandet eftersom rättsläget är oklart när det gäller om tvångsmedlet genomsökning på distans får beslutas när genomsökningen kan komma att avse information som är lagrad i utlandet. Nu har HD i plenum, dvs. med samtliga justitieråd närvarande, beslutat att man ska ta upp frågan till prövning. Beslutet om genomsökning hade redan verkställts när den misstänkta personen överklagade. Enligt HD:s praxis prövar man normalt inte beslut som redan är verkställda. I det här fallet har emellertid HD bedömt att behovet av vägledning framstår som stort och att HD därför kan pröva beslutet. – Jag välkomnar att Högsta domstolen beslutat att pröva denna viktiga fråga. Allt mer kommunikation sker via nätet och för att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information, säger riksåklagare Petra Lundh.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 71-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att ha tagit befattning med uppgifter om 41 försvarsanläggningar. Materialet påträffades efter husrannsakan i mannens bostad.

  – Det handlar om sammanställningar av uppgifter som gör det möjligt att kartlägga militär infrastruktur av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.  Enligt åklagaren handlar det om ett allvarligt brott. – För närvarande arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål med ytterligare ett antal förundersökningar mot olika personer där åtal kan förväntas inom kort. Det handlar om allvarliga brott eftersom de hemliga uppgifterna rör anläggningar som är av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Lunds tingsrätt B-1465-23. Åklagaren är inte tillgänglig för frågor från media. I en tidigare version av pressmeddelandet var brottsrubriceringen fel i rubriken. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Senior åklagare Adam Rullman har i dag väckt åtal i det ärende där en 18-årig och en 20-årig kvinna varit häktade sedan den 20 oktober 2022 misstänkta för mord och brott mot griftefriden på en 21-årig kvinna.

  Det var den 16 oktober 2022 som en 21-åring kvinna anmäldes försvunnen när hon inte kommit hem efter en utekväll. Förundersökning om misstänkt människorov inleddes den 17 oktober 2022. Samma dag anhölls en 18-årig och en 20-årig kvinna misstänkta för inblandning i försvinnandet. Efter omfattande utredningsarbete hittades 21-åringen avliden i ett skogsområde utanför Vetlanda den 2 november 2022. Förundersökningen kom därpå att omfatta misstanke om mord och gravfridsbrott. Nu åtalas 18-åringen och 20-åringen för mord och grovt gravfridsbrott. De åtalas för att gemensamt och i samförstånd ha begått gärningarna. – Polisen har genomfört ett gediget utredningsarbete och jag anser mig ha en tydlig bild av händelseförloppet och de misstänktas delaktighet. Utredningen talar för att den avlidna 21-åringen och den misstänkta 20-åringen haft en konfliktfylld relation, men något närmare motiv har inte kunnat klarläggas, säger senior åklagare Adam Rullman. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B1877-22.   Kontakt Åklagare Adam Rullman är tillgänglig för media endast på telefon i dag fredag den 17 mars 2023 kl. 11–12 på 010-562 59 73.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har inlett en förundersökning om misstänkt människorov. Målsäganden är en 16-årig flicka, hemmahörande i Södermanland, som senast sågs natten till lördagen den 11 mars.

   – Utredningen är inne i ett känsligt och inledande skede samtidigt som sökandet efter målsäganden fortsätter. Det finns i nuläget en person som är skäligen misstänkt men inte frihetsberövad för människorov i ärendet, säger senior åklagare Eva Winzell på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Åklagare Ewa Winzell är inte tillgänglig för media. När mer information finns lämnas den i ett pressmeddelande. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >