Aktuella pressmeddelanden

 • På torsdag den 21 juli kl. 14 meddelar Linköpings tingsrätt dom i målet där tre personer åtalats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i Linköping under påskhelgen, den 17 april i år. Åklagaren är tillgänglig när dom meddelats.

  Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 1676-22. Kontakt Vice chefsåklagare Malin Axelsson är tillgänglig för media på torsdag kl. 15-16, 010-562 58 14.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag onsdag begärt en person häktad misstänkt för mord i västra Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media (observera ändrad tid).

  Häktningsförhandling sker under dagen. Det är tingsrätten som sätter ut tidpunkt för förhandlingen. Målnummer i Solna tingsrätts: B 6464-22.   Kontakt Åklagare Josefina Yalo vid Västerorts åklagarkammare är tillgänglig för media på plats en kortare stund när häktningsförhandlingen har avslutats. Efter det är hon även tillgänglig på telefon i dag kl. 16 –17, 010-562 59 81. Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media. Tidigare pressmeddelande Mord i Vällingby Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Man begärd häktad misstänkt för terroristbrott i Visby

  Den 32-årige man som sitter häktad misstänkt för mord i Visby den 6 juli har begärts häktad misstänkt för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Dessa misstankar har han delgivits tidigare. Nu begärs han häktad för samma brott.

  Läs mer

  Den 32-årige man som sitter häktad misstänkt för mord i Visby den 6 juli har begärts häktad misstänkt för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Dessa misstankar har han delgivits tidigare. Nu begärs han häktad för samma brott.

  Häktningsförhandling sker i Gotlands tingsrätt i dag onsdag 20 juli kl. 14. Målnummer i tingsrätten: B 808-22. Polisen ber om allmänhetens hjälp Med anledning av händelsen i Visby där en kvinna avled av sina skador efterfrågar nu polisen allmänhetens hjälp om bild- och filmmaterial kring själva skeendet. Det gäller den 6 juli 2022 kl. 13.40–14.00 på Donners plats i Visby. Om någon har bilder eller filmer sparade från den tiden och platsen önskar polisen att man tar kontakt på telefon 0761-34 38 96.   Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin vid Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig för media på plats en kortare stund när häktningsförhandlingen har avslutats. Efter det är han även tillgänglig på telefon i ca 30 minuter, 010-562 59 47.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 20 juli startar huvudförhandlingen om dubbelmord på två lärare som attackerades med kniv och yxa på Latinskolan. Efter sista förhandlingsdagen är åklagaren tillgänglig för media.

  Förhandlingarna i tingsrätten inleds på onsdagen och beräknas pågå i fyra dagar. Sista förhandlingsdag är planerad till den 28 juli. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 3113-22. Inför och under rättegången är åklagaren inte tillgänglig för media. Tidigare pressmeddelande Åtal för dubbelmord på skola i Malmö En anhållen för grovt brott på skola i Malmö     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Flickan vårdas alltjämt på sjukhus. Den misstänkte är hörd och resultatet från medicinsk åldersbedömning är tidigast klar i nästa månad. Åklagaren är inte tillgänglig för medierna.

  Efter händelsen i Skellefteå den 7 juli vårdas flickan alltjämt på sjukhus och det planeras i nuläget inte för något förhör med henne. Den misstänkte är hörd vid två tillfällen och utredningen om han hade fyllt 15 år vid tidpunkten för gärningarna pågår. Åklagaren har beslutat att en medicinsk åldersbedömning ska genomföras. Om det efter genomförd åldersbedömning är klarlagt att den misstänkte hade fyllt 15 år vid tillfället kan det bli aktuellt med åtal. Resultatet väntas vara klart tidigast i mitten av augusti. Den tekniska utredningen i ärendet, bestående bland annat av spår säkrade på brottsplatsen, kommer sannolikt inte vara klar före september månad. Ärendet handläggs dock med hög prioritet. Tillförordnad åklagare Irene Falk är inte tillgänglig för medierna. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Tidigare lägesrapport från den 11 juli om försök till mord i Morö Backe   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Mord i Vällingby

  Under natten mot söndag anhölls en ung person i västra Stockholm misstänkt för mordförsök. Efter att målsägande som är under 15 år har avlidit är brottsrubriceringen ändrad till mord. Åklagaren är inte tillgänglig för medierna.

  Läs mer

  Under natten mot söndag anhölls en ung person i västra Stockholm misstänkt för mordförsök. Efter att målsägande som är under 15 år har avlidit är brottsrubriceringen ändrad till mord. Åklagaren är inte tillgänglig för medierna.

  Eventuell häktningsframställan ska lämnas in senast onsdag den 20 juli, kl. 12. AM-99856-22 Utsedd åklagare Josefina Yalo kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att en man ska dömas till fängelse i 18 år för allvarliga vålds- och sexualbrott riktade mot en närstående kvinna. Hovrättens dom där mannen dömdes till fängelse i 11 år överklagas därför.

  En man har dömts för människohandel, grovt koppleri, grova våldtäkter, våldtäkter och grov kvinnofridskränkning mot en närstående kvinna. Brottsligheten har begåtts både i Sverige och i Tyskland under mer än ett års tid. Kvinnan har under en stor del av brottstiden varit avskuren från sin familj i Sverige (bl.a. sina minderåriga barn) och varit försatt i en tvångs- och utpressningsliknande situation med tortyrliknande inslag när hon utsatts för allvarliga vålds- och sexualbrott av den närstående mannen och av ett mycket stort antal okända män som mannen sålt henne till. Kvinnan har också tvingats att medverka i pornografiska filmer som mannen lagt upp till försäljning på internet. Kvinnan har till följd av de brott hon utsatts för skadats allvarligt såväl fysiskt som psykiskt. Skadorna kommer med all sannolikhet att vara bestående. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i 17 år. Tingsrätten beaktade vid sin påföljdsbestämning att mannen även tidigare dömts till fängelse i 14 år för likartad och synnerligen allvarlig brottslighet som i det fallet riktat sig mot två närstående kvinnor. Hovrätten ändrade påföljden till fängelse i 11 år. Hovrätten ansåg att vissa av de gärningar mannen dömts för skulle bedömas mildare än vad tingsrätten kommit fram till. Enligt hovrätten kunde heller inte den tidigare brottsligheten beaktas som återfall, eftersom mannen började begå de nya brotten först fem år efter att han frigetts från det tidigare fängelsestraffet. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska döma mannen till fängelse i 18 år. Enligt riksåklagaren är det sammantagna straffvärdet av gärningar som mannen ska dömas för betydligt högre än vad hovrätten kommit fram till, nämligen fängelse i 14 år. Riksåklagaren anser också att det faktum att mannen återfallit i likartad och synnerligen allvarlig brottslighet måste få ett påtagligt genomslag vid straffmätningen. När det är fråga om så allvarlig brottslighet som i detta fall saknar det enligt riksåklagaren betydelse att återfallet skett fem år eller mer efter villkorlig frigivning från det tidigare fängelsestraffet. Riksåklagaren menar att den tolkning hovrätten gjort av bestämmelsen om återfallsskärpning (29 kap. 4 § BrB) inte har stöd i vare sig lagtext, förarbeten eller praxis. Enligt riksåklagaren är det därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i frågan om återfallets betydelse för straffmätningen. Även hur det sammantagna straffvärdet av gärningarna ska bedömas är av sådan vikt.   Överklagandet, AMR-5412-22 (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström är tillgänglig för media i dag fredag, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om mord i Husum 1996

  På tisdag den 19 juli kl. 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i det resningsärende där en man är misstänkt för mord på en 16-årig flicka. Åklagaren är tillgänglig för att kort kommentera domen när den meddelats.

  Läs mer

  På tisdag den 19 juli kl. 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i det resningsärende där en man är misstänkt för mord på en 16-årig flicka. Åklagaren är tillgänglig för att kort kommentera domen när den meddelats.

  Hovrätten beslutade efter rättegången att mannen ska fortsätta vara häktad. Målnummer i hovrätten: B 852-22. Information från Hovrätten för Nedre Norrland. Riksåklagarens kommentar vid beslut. Pressmeddelande från Högsta domstolen vid beslut.  Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig den 19 juli för korta kommentarer från media på telefon kl. 11–11.30, 010-562 64 25. Dessa intervjuer bokas inte i förväg. Hon är även tillgänglig för filmade intervjuer kl. 11.30–12 utanför entrén till Åklagarkammaren i Sundsvall, Norra Tjärngatan 6. Dessa intervjuer måste bokas i förväg. Mejla din förfrågan senast tisdag 19 juli kl. 9 till [email protected] För att så många som möjligt ska få ställa frågor är varje intervju max 5 minuter.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Henrik Olin kommer vara tillgänglig för media på telefon under eftermiddagen, fredag den 15 juli, att lämna kortare kommentarer om utredningen om mord i Visby.

  Måndag den 11 juli tog Säkerhetspolisen över utredningen från Polismyndigheten och förundersökningsledningen gick över till åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål, se tidigare pressmeddelande.  Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin är tillgänglig fredag den 15 juli kl. 14–15.30 på 010-562 59 47. Innan dess är han inte tillgänglig för media och har heller inte möjlighet att besvara frågor som inkommer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål i Malmö om grova sexualbrott mot barn via internet

  I morgon fredag den 15 juli meddelar Malmö tingsrätt dom i ett mål där en man åtalats för bl.a. grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Åklagaren är tillgänglig för media på eftermiddagen.

  Läs mer

  I morgon fredag den 15 juli meddelar Malmö tingsrätt dom i ett mål där en man åtalats för bl.a. grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Åklagaren är tillgänglig för media på eftermiddagen.

  Åtalet som domen gäller omfattar drygt 210 brott mot 42 målsägande utanför Sverige, nästan alla barn, varav 25 har kunnat identifieras under förundersökningen. De identifierade målsägandena är hemmahörande i bl.a. USA, Argentina, Australien, Tyskland, Estland, Skottland, England, Irland, Danmark och Belgien. Den åtalade mannen har också dömts i hovrätten i ett tidigare åtal i samma ärende avseende nio målsägande i Sverige för sammanlagt 125 brott, bland annat för grov våldtäkt mot barn, fyra fall av grovt barnpornografibrott och fem fall av våldtäkt mot barn. Han avtjänar nu ett 8,5 år långt fängelsestraff för dessa gärningar. – Domen är särskilt intressant eftersom målet innehåller flera rättsfrågor kring sexualbrott på nätet där praxis inte är helt tydlig. Även asperationsprincipen, ofta kallad mängdrabatten, aktualiseras på ett ovanligt tydligt sätt eftersom den internationella delen av åtalet kommer att leda till ett väsentligt lägre straff jämfört med den svenska delen. Detta trots att den internationella omfattar många fler målsägande och långt fler allvarliga gärningar, säger Adrien Combier-Hogg vid Malmö åklagarkammare. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 11716-19. (Målnummer i Hovrätten över Skåne och Blekinge i det tidigare åtalet angående svenska målsägande: B 2775-21.) Läs mer om asperationsprincipen  i vår ordlista. Kontakt Kammaråklagare Adrien Combier-Hogg är tillgänglig för media i morgon fredag kl. 13-15 på 010-562 55 17. Inga förbokade intervjuer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >