Aktuella pressmeddelanden

 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att elva klimataktivister ska dömas för sabotage. I hovrätten dömdes de enbart för ohörsamhet mot ordningsmakten.

  I augusti 2022 satte sig flera personer på vägbanan till E4:an i rusningstrafik för att demonstrera under budskapet ”återställ våtmarker”. Vägblockaden orsakade stopp i trafiken och långa köer, inklusive tio minuters försening av en ambulans under utryckning. Personerna åtalades för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten och de dömdes också för det av tingsrätten. Hovrätten frikände dem från sabotage och dömde enbart för ohörsamhet mot ordningsmakten. Hovrätten ansåg inte att handlandet utgjort en så allvarlig störning som krävs för att döma för sabotage. Riksåklagaren har nu överklagat till Högsta domstolen och vill att personerna ska dömas även för sabotage, eftersom störningen varit så allvarlig. – I normalfallet passerar det 3 500–4 000 bilar på platsen under den tid som blockaden genomfördes mellan klockan 8.20 och 9.10. Det var fråga om ett totalstopp under 20 minuter och därefter långa följdförseningar. Dessutom försenades en ambulans under utryckning med en patient som behövde akutsjukvård, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin. Skälet till att riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar målet är att praxis inte är enhetlig i tingsrätter och hovrätter. Det saknas avgöranden från Högsta domstolen om hur åtal för sabotage ska bedömas i situationer liknande den nu aktuella. – Det behövs ett klargörande om vilka omständigheter som ska beaktas när man prövar vad som utgör en allvarlig störning eller hinder i dessa fall, säger Katarina Johansson Welin. Överklagandet Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag den 10 maj meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett mål där en man i 40-årsåldern åtalats för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt ofredande. Brotten har begåtts mot barn på en skola i Stockholm under flera år. Åklagarna är tillgängliga för media på måndag.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9569-22. Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media på måndag kl. 10-11. Kammaråklagare Johanna Strid 010-562 52 62. Kammaråklagare Mattias Tarrodi 010-562 64 13. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person är begärd häktad misstänkt för mord och tre ytterligare personer är begärda häktade misstänkta för medhjälp till mord. En av dem som är begärd häktad för medhjälp till mord är även misstänkt för grovt narkotikabrott. Häktningsförhandlingarna hålls under eftermiddagen i dag.

  Ärendet gäller mordet på en man på Allhelgonagatan på Södermalm i Stockholm på kvällen den 6 maj. Samtliga som är begärda häktade är över 18 år. Förhandlingarna kommer att hållas i Stockholms tingsrätt i dag med preliminär start kl. 13.30. Målnummer: B 8182-24. Presstjänsten har inte tillgång till några allmänna handlingar i ärendet. Kontakt Senior åklagare Marina Chirakova kommer vara tillgänglig för media när sista häktningsförhandlingen är avslutad, dock senast till kl. 16.30, 010-562 69 10. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två män har i dag häktats misstänkta för människorov och ytterligare en man har häktats i utevaro för mord i utredningen där en man påträffats död utanför Jönköping den 1 maj.

  En av de häktade är under 18 år. De häktade är hemmahörande i Stockholmsområdet. Den utevarohäktade mannen misstänks ha lämnat landet. Södertörns tingsrätts mål: B 8258-24. Åklagaren är inte tillgänglig för media i nuläget och det finns inte heller någon ytterligare information som nu kan lämnas kring utredningen. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en överfallsvåldtäkt ska bedömas som grovt brott.

  En man överföll en kvinna bakifrån i en park i Helsingborg och drog ned henne på marken. Han misshandlade och våldtog henne under 30 minuter och åtalades därför för grov våldtäkt. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov och dömde till fem års fängelse, medan hovrätten ansåg att det var fråga om våldtäkt av normalgraden och satte ner fängelsestraffet till fyra år. Riksåklagaren har nu överklagat domen. – Enligt min mening är händelseförloppet ett klassiskt exempel på en sådan våldtäkt som medför att framförallt kvinnors tillgång till det offentliga rummet begränsas. Jag anser att rättsväsendet bör reagera kraftfullt mot sådana beteenden. En överfallsvåldtäkt bör enligt min uppfattning generellt bedömas som grov våldtäkt och inte som våldtäkt av normalgraden, säger tf. vice riksåklagare Marie-Louise Ollén. Ur överklagandet: ”Som hovrätten ger uttryck för i sina domskäl är det, trots att synen på sexualbrotten skärpts betydligt under senare år, fortfarande så att domstolarna är återhållsamma med att bedöma våldtäktsgärningar som grova. Högsta domstolen har heller inte prövat rekvisitet ’särskild hänsynslöshet eller råhet’ i tiden efter sexualbrottsreformen 2018.” Överklagandet Kontakt Byråchef My Hedström är tillgänglig för kommentarer i dag den 8 maj, 010-562 50 27. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

  Åklagarmyndigheten har ett regeringsuppdrag att förstärka säkerhetsarbetet inom myndigheten, bland annat att stärka skyddet mot otillåten påverkan. Flera studier visar att otillåten påverkan och infiltration är ett betydligt större hot mot myndigheter i dag än tidigare. Stöd för att utföra säkerhetsprövningar finns i dag i säkerhetsskyddslagstiftningen och omfattar befattningar där man kan komma i kontakt med sådant som rör Sveriges yttre och inre säkerhet, dvs. säkerhetskänslig verksamhet. För att kunna genomföra bakgrundskontroller av befattningar som inte är säkerhetsklassade saknas det i dag rättsligt stöd. – Vi vill, förenklat uttryckt, att tillämpningen av säkerhetsskyddslagen utökas så att det skapas en möjlighet att kontrollera medarbetare och konsulter som arbetar i den rättsvårdande verksamheten. Syftet är att vi ska kunna skydda oss från systemhotande brottslighet och olika former av infilt­rat­ion, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin. Hemställan om utökade möjligheter till personalsäkerhet Vad är säkerhetsprövning? Säkerhetsprövning innebär en grundutredning av de personliga förhållanden som anses vara av betydelse, kontroll i olika register samt eventuellt en särskild personutredning. Uppgifterna från registren hämtas löpande under anställningen. Kontakt Riksåklagare Katarina Johansson Welin är tillgänglig för telefonintervjuer i dag onsdag den 8 maj. Skicka din intervjuförfrågan till [email protected]. Därefter återkommer vi med besked om tid för intervju. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen till ett medieseminarium där statsåklagare Sara Nilsson och åklagarrevisor Helena Karlsson utifrån två ärenden berättar om hur brottsvinster återtas.

  Ett av Åklagarmyndighetens viktigaste uppdrag är att begränsa vinsterna av brott. Det görs främst genom att åklagaren yrkar att tillgångar som kommer från brottslig verksamhet tas om hand av staten. Men hur går det till i praktiken och vad innebär den kommande nya lagstiftningen på området? När ett av Stockholms kriminella gäng utreddes för grov brottslighet ledde en bil utredarna på spåren så att en släkting som gjort stora penningtransaktioner till slut kunde lagföras. Det andra ärendet visar på svårigheten att kunna frysa egendom i andra länder vid tillslag. Med en ny förverkandelagstiftning kan arbetet bli mer effektivt. Tid Onsdag 15 maj 9.00-10.15. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87C, 3tr, Stockholm. Medverkande Statsåklagare Sara Nilsson och åklagarrevisor Helena Karlsson på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Anmälan Anmäl dig senast den 13 maj kl. 15 till [email protected]. Medtag presslegitimation eller liknande handling. Antalet platser är begränsat och Åklagarmyndigheten förbehåller sig rätten att fördela tillgängliga platser mellan dem som har anmält sig. Seminariet ges på plats, ingen digital utsändning. Vi bjuder på fika. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 80-årsåldern åtalas för grovt vållande till kroppsskada i samband med en älgjakt i Hedemora hösten 2022. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Enligt stämningsansökan har den tilltalade avlossat sju skott vid ett smalt skogsparti omgärdat av vägar och bebyggelse. Ett av skotten träffade en man som stod vid fönstret i ett av husen. Målnummer i Falu tingsrätt: B 3585-22. Kontakt Senior åklagare Johan Knies är tillgänglig för media i dag kl. 15-16 på 010-562 67 12. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat en man och en kvinna för nio fall av människohandel. Paret är företrädare och ägare av ett svenskt bäruppköparföretag. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Enligt åtalet har paret rekryterat bärplockare från Thailand som istället för arbete med goda arbetsvillkor kommit i beroendeställning till paret och blivit skuldsatta från början. Dagens åtal har möjliggjorts genom en myndighetssamverkan där Åklagarmyndigheten deltar tillsammans med åtta andra myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. – En bra samverkan mellan flera myndigheter har lett fram till att vi nu kan väcka åtal i det här ärendet. Jag menar att mannen och kvinnan har utlovat bärplockarna arbete med lön och arbetsvillkor i enlighet med svenskt kollektivavtal. I själva verket har bärplockarna blivit fråntagna sina pass vid ankomst till Sverige, blivit skuldsatta med över 20 000 kronor var för resan hit och varit beroende av paret i förhållande till mat och bostad, säger senior åklagare Petra Götell som leder förundersökningen. Totalt var det runt 150 bärplockare som kom till Sverige, varav nio stannade kvar och berättade för polisen vad de varit med om. Brottsperioden är 1 mars till 27 september 2023. När bärplockarna slog larm om förhållandena greps och häktades paret. – De har vilselett bärplockarna, som befunnit sig i en svår situation. Jag anser att det är fråga om människohandel, alternativt människoexploatering, grovt brott. Gärningen har avsett en verksamhet som bedrivits i stor omfattning och medfört betydande vinning, säger Petra Götell. Målnummer i Lycksele tingsrätt: B 583-23. Huvudförhandlingen startar den 15 maj och pågår fram till midsommar. 18 dagar är inbokade. Läs mer om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet Kontakt Senior åklagare Petra Götell är tillgänglig för media i dag kl. 13-15, 010-562 56 26. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 7–8 maj besöker riksåklagare Katarina Johansson Welin åklagarkamrarna i Falun och Gävle. Syftet med besöken är att träffa medarbetarna och diskutera och fånga upp viktiga frågor från den operativa verksamheten.

  – Kammarbesöken är viktiga för mig som myndighetschef för att på plats kunna möta och ha en dialog med medarbetarna om deras utmaningar och framgångar. Det jag får till mig vid besöken lyfter vi in i arbetet med myndighetens utveckling, säger Katarina Johannson Welin. På Åklagarkammaren i Falun har man under de senaste åren arbetat framgångsrikt med att utreda och lagföra personer för brott mot särskilt utsatta brottsoffer, vilket omfattar brott i nära relation, brott mot barn samt sexualbrott. – Vi har goda lagföringsresultat när det gäller den här typen av ärenden. Tillsammans med polisen i Dalarna har vi utvecklat gemensamma arbetssätt som gör att vi kan arbeta effektivare, säger Kristofer Magnusson, chefsåklagare i Falun. Åklagarkammaren i Gävle har den senaste tiden tvingats lägga mycket resurser på skjutningar som inträffat i Sandviken och som kopplas till organiserad brottslighet. – Det är en väldigt tråkig utveckling och den måste vi bryta tillsammans med polisen och andra samhällsaktörer, säger Ulf Back, chefsåklagare i Gävle. Tid, plats och anmälan Riksåklagaren besöker kammaren i Falun den 7 maj och kammaren i Gävle den 8 maj. Är du intresserad av att intervjua riksåklagare Katarina Johannson Welin, chefsåklagare Kristofer Magnusson eller chefsåklagare Ulf Back? Anmäl dig till [email protected] senast måndag den 6 maj kl. 16. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >