Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • Överklagande till Högsta domstolen om filmbevisning

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och beslut att inte låta en uppspelning av en film från polisens kroppskamera utgöra bevisning. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och besluta att rättegången i hovrätten ska tas om.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och beslut att inte låta en uppspelning av en film från polisens kroppskamera utgöra bevisning. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och besluta att rättegången i hovrätten ska tas om.

  En man greps misstänkt för grovt vapenbrott. Ett halvautomatiskt skarpt skjutvapen hade påträffats vid en husrannsakan i mannens lägenhet. Mannen saknade tillstånd att inneha vapnet. Det fanns inte någon teknisk bevisning (DNA eller fingeravtryck) som kunde knyta honom till vapnet. I polisbilen på väg in till arresten pratade mannen med en polis om vapnet och uppgav vissa detaljer som stämde bra överens med det vapen polisen hittat i hans lägenhet. Mannen visste inte om att samtalet spelades in med hjälp av polisens kroppskamera. Under förundersökningen och i rättegången i tingsrätten vägrade mannen att svara på frågor. Han uppgav istället ”inga kommentarer” på alla åklagarens frågor. En av de poliser som genomfört husrannsakan och hittat vapnet hördes i tingsrätten om vad mannen berättat för henne om vapnet. Mannen fälldes för grovt vapenbrott och dömdes till fängelse i 2 år. I hovrätten ville mannen höras på nytt. Han uppgav då att det måste ha blivit ett missförstånd eftersom det vapen han pratat med polisvittnet om rörde sig om en luftpistol som är laglig att inneha. Han uppgav att en annan person, som besökt hans bostad kort tid före husrannsakan, kunde ha lagt dit vapnet utan hans vetskap. Åklagaren åberopade då uppspelning av det samtal som mannen haft med polismannen i bilen och som hade spelats in med polismannens kroppkamera. Hovrätten avvisade åklagarens bevisning. Enligt hovrätten var samtalet i polisbilen att jämställa med ett förhör. Mannen hade inte informerats om sin rätt att tiga och han biträddes inte av någon försvarare. Han var heller inte medveten om att samtalet spelades in. Dessa omständigheter utgjorde sammantaget sådana brister i de rättssäkerhetsgarantier som följer av bl.a. rättegångsbalken och Europakonventionen att det redan på dessa grunder var uppenbart att bevisningen skulle bli utan verkan. Mannen frikändes då den övriga bevisning åklagaren åberopat enligt hovrätten inte motbevisade mannens påstående om att någon annan placerat vapnet i hans lägenhet utan hans vetskap. Därför överklagar riksåklagaren domen Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och beslut och yrkar att mannen ska dömas för grovt vapenbrott. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och därefter besluta att rättegången i hovrätten ska tas om. Riksåklagaren menar att det i svensk rätt råder fri bevisprövning och att även sådan bevisning som kan ha tillkommit i strid med rättegångsbalken och/eller Europakonvention ska tillåtas. Då det råder delade meningar om den saken i hovrätterna är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur en brottmålsdomstol ska förhålla sig till bevisning som i och för sig kan ha tillkommit i strid med rättegångsbalken och Europakonventionen. Överklagandet AMR-4801-20 (Pdf) Kontakt Byråchef, My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer har anhållits på sannolika skäl misstänkta för mord i Kiruna.

  Två av de anhållna är under 18 år, en är född 1973. Målsäganden har knivskurits. - De kommer att höras under dagen med försvarare närvarande och innan dess kan vi inte kommentera deras inställning till brottet, säger kammaråklagare Lindha Strömberg. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20.  Åklagaren är för närvarande mycket upptagen med utredningen och är inte tillgänglig för media. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer har omkommit i en vätgastank på en arbetsplats i Gimo. En förundersökning har inletts avseende arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död i två fall.

  - I nuläget kan vi inte uttala oss om orsaken till händelsen, säger kammaråklagare Jennie Nordin. Förundersökningen är precis i inledningsskedet. Åklagaren arbetar intensivt med ärendet och är inte tillgänglig för media. När det finns något nytt i ärendet meddelas det i ett pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om grov misshandel och vållande till annans död i Östersund

  Söndagen den 5 juli 2020 anhölls en man misstänkt för försök till mord i samband med att en medvetslös kvinna inkommit till sjukhus. Anhållandet grundades till stor del på kvinnans skador och de oklara omständigheterna kring deras uppkomst. Anhållandet hävdes några dagar senare. Efter kl. 16 under gårdagen informerades polis om att kvinnan tyvärr avlidit strax före kl. 15 och åklagare informerades vid 17-tiden.

  Läs mer

  Söndagen den 5 juli 2020 anhölls en man misstänkt för försök till mord i samband med att en medvetslös kvinna inkommit till sjukhus. Anhållandet grundades till stor del på kvinnans skador och de oklara omständigheterna kring deras uppkomst. Anhållandet hävdes några dagar senare. Efter kl. 16 under gårdagen informerades polis om att kvinnan tyvärr avlidit strax före kl. 15 och åklagare informerades vid 17-tiden.

  - Förundersökningen fortgår. Nu under rubriceringen grov misshandel och vållande till annans död. I nuläget finns det ingen person som är anhållen i ärendet, säger chefsåklagare Stefan Ekeroth.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ärendet om bland annat grovt och synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott kopplat till en nätbaserad narkotikahandelsplats på Darknet. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  - Jag ska nu ta del av den omfattande domen i detalj och kan först därefter besluta om jag ska överklaga domen till hovrätten, säger kammaråklagare Annika Wennerström. Målnummer i Stockholms tingsrätt är B 13010–18. Kontakt Kammaråklagare Annika Wennerström är tillgänglig för media i dag torsdag kl.15-16 på 010-562 55 58.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I går onsdag beslutade Norrköpings tingsrätt att släppa den åtalade mamman till en treåring som hittades död i sitt hem i Norrköping i januari i år. Åklagaren kommer inte att överklaga tingsrättens beslut.

  - Jag har beslutat att inte överklaga tingsrättens beslut att häva häktningen. Min bedömning är att ett överklagande i det här skedet av processen sannolikt inte skulle leda till någon ändring av tingsrättens beslut. Vi avvaktar nu den fortsatta huvudförhandlingen i målet som äger rum den 30 juli, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt som bevakar ärendet när ordinarie åklagare har semester. Åklagaren har ingen möjlighet att lämna ytterligare kommentarer och är inte tillgänglig för media förrän dom meddelats i målet. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i narkotikamål i Helsingborg

  I morgon fredag meddelar Helsingborgs tingsrätt dom i ett stort narkotikaärende där 12 personer åtalades i februari 2019. Åklagarna är tillgängliga för media.

  Läs mer

  I morgon fredag meddelar Helsingborgs tingsrätt dom i ett stort narkotikaärende där 12 personer åtalades i februari 2019. Åklagarna är tillgängliga för media.

  Den 1 februari 2019 åtalades tolv personer, varav en misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och elva misstänkta för grovt narkotikabrott. Rättegången pågick under ett år och avslutades i mitten av februari 2020. Nu meddelas domen. Målnummer i Helsingborgs tingsrätt: B 2457-18. Kontakt Kammaråklagare Cathrine Bengtsson, 010-562 68 74, och chefsåklagare Aleksander Cronenberger, 010-562 60 54, är tillgängliga för media kl. 14-15 fredag den 10 juli.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende med tidigare ambassadör i Kina

  I morgon fredag den 10 juli kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärendet där Sveriges tidigare ambassadör i Kina åtalats för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer

  I morgon fredag den 10 juli kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärendet där Sveriges tidigare ambassadör i Kina åtalats för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 3911–19 Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin är tillgänglig för korta samtal med media i morgon fredag kl. 12-13 på 010 562 53 85.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Norrköpings tingsrätt har i dag beslutat att släppa den åtalade mamman till en treåring som hittades död i sitt hem i Norrköping i januari i år.

  - Jag kan konstatera att tingsrätten hävt häktningen och nu överväger jag om jag ska klaga på det beslutet. Ett sådant beslut kommer jag i så fall att fatta senast i morgon torsdag, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt som bevakar ärendet när ordinarie åklagare har semester. Den fortsatta rättegången har flyttats fram för att en personutredning ska göras, se nyhet på Norrköpings tingsrätts webbplats Åklagaren har ingen möjlighet att lämna ytterligare kommentarer och är inte tillgänglig för media förrän dom meddelats i målet. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fem män begärs häktade för synnerligen grovt narkotikabrott i Vallentuna

  I fredags kväll gjordes ett beslag av en stor mängd narkotika i Vallentuna i norra Stockholm. Fem män greps av polis och anhölls av åklagare under lördagen på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagare har nu begärt de misstänkta häktade vid Attunda tingsrätt. Häktningsförhandlingarna hålls i dag tisdag och beräknas vara avslutade strax efter klockan 15. Åklagaren är tillgänglig för kommentarer på telefon efter den sista förhandlingen.

  Läs mer

  I fredags kväll gjordes ett beslag av en stor mängd narkotika i Vallentuna i norra Stockholm. Fem män greps av polis och anhölls av åklagare under lördagen på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagare har nu begärt de misstänkta häktade vid Attunda tingsrätt. Häktningsförhandlingarna hålls i dag tisdag och beräknas vara avslutade strax efter klockan 15. Åklagaren är tillgänglig för kommentarer på telefon efter den sista förhandlingen.

  - Narkotikabeslaget som gjordes i Vallentuna var stort. Exakt vilka mängder och vilka preparat det handlar om kan jag dock inte gå in på i nuläget. Utredningen är fortfarande inne i ett mycket tidigt skede, säger kammaråklagare Lars Ågren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 7488-20   Kontakt Åklagaren är tillgänglig för kommentarer i dag tisdag klockan 15.15-16.15 på 010-562 54 82.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >