Aktuella pressmeddelanden

 • Den anhållne 17-åringen, som är misstänkt för mordet på polismannen i Göteborg den 30 juni, har begärts häktad.

  Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i Göteborgs tingsrätt i morgon, söndag den 4 juli, klockan 10.00. Kammaråklagare Ulrika Åberg kommer inte att ge några kommentarer före häktningsförhandlingen. Däremot finns hon tillgänglig för medias frågor vid tingsrättens entré då förhandlingen är avslutad.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man som har varit anhållen i sin frånvaro är nu gripen och förd till polishuset i Göteborg för förhör.

  Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten finns på plats utanför polishuset i Göteborg klockan 16.30 i dag för att svara på mediefrågor. De som medverkar är: Regionpolischefen Klas Johansson Kammaråklagaren Ulrika Åberg Utredningsledaren Anna Bergkvist Kommenderingschefen Teodor Smedius     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag, fredag den 2 juli utfärdat ett strafföreläggande till en riksdagsledamot för grovt förtal, för att hon på sociala medier pekat ut en jurist som brottslig. Riksdagsledamoten har godkänt strafföreläggandet.

  Riksdagsledamoten har i ett kompletterande förhör erkänt gärningen. Påföljden för riksdagsledamoten är villkorlig dom och 60 dagsböter à 1 000 kronor samt en avgift till brottsofferfonden. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom från en domstol, skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Läs mer om strafföreläggande (länk) Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM – 29074-21   Kontakt Överåklagare Anders Jakobsson, Särskilda åklagarkammaren, 010-562 57 01 är tillgänglig för eventuella frågor kl. 14.00-15.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har ansökt om resning till nackdel för en person som frikänts från mord på en 16-årig flicka i Husum, Örnsköldsviks kommun.

  Överåklagare Mats Svensson, som handlägger ärendet, lämnar följande kommentar: – När hovrätten 1998 frikände den åtalade personen för mordet konstaterades att det fanns så kallad struktural bevisning men att det saknades direkt bevisning som band personen vid brottet. Det hade säkrats dna från en trolig gärningsman på kvarlevorna efter flickan, men mängden dna var så liten att man med dåtidens analysmetoder inte kunde få fram en sökbar dna-profil. Nu har en sådan dna-profil tagits fram och det har visat sig att det var den frikända personen som avsatt dna:t på brottsoffret. Enligt riksåklagarens mening är det sannolikt att hovrätten skulle dömt personen för mord om den nya bevisningen hade lagts fram under rättegången.   Kontakt Överåklagare Mats Svenson, 010-562 60 50. Tillgänglig i dag fredag kl. 10–12.   Ordförklaring Struktural bevisning är en typ av bevisning som består av samverkande indirekta omständigheter som ensamma inte kan bevisa en fråga som prövas men som tillsammans, under vissa omständigheter, kan bevisa frågan. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till HD om sexualbrott mot barn

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för våldtäkt mot barn och försök till våldtäkt mot barn för handlingar han begått mot en elvaårig flicka. Hovrätten rubricerade gärningarna som grova sexuella övergrepp.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för våldtäkt mot barn och försök till våldtäkt mot barn för handlingar han begått mot en elvaårig flicka. Hovrätten rubricerade gärningarna som grova sexuella övergrepp.

  En man åtalades för ett stort antal sexualbrott mot 17 olika målsägande. Majoriteten var flickor i åldrarna 10–13 år. Flickorna hade övertalats att ta bilder och filmer på sig själva med sexuellt innehåll och sedan skicka dem till mannen. Samtliga brott skedde över internet. De brott som nu överklagas gäller en 11-årig flicka. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska döma mannen för två fall av våldtäkt mot barn istället för grovt sexuellt övergrepp mot barn, vilket hovrätten dömde för, samt att han i ett fall ska dömas för försök till våldtäkt mot barn istället för försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hon yrkar också att mannen ska få ett väsentligt längre fängelsestraff än de fyra år som hovrätten dömde ut samt att skadeståndet till flickan ska höjas. – Flickan har tvingats genomföra mycket förnedrande sexuella handlingar mot sig själv genom att penetrera underlivet och anus. Forskningen visar att barn som utsätts för sexuella övergrepp via internet upplever det som extra kränkande och skamfyllt att de använt sin egen kropp som redskap och att den upplevda kränkningen är helt jämförbar med en penetration som gärningsmannen utför, säger riksåklagare Petra Lundh. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur gärningarna ska rubriceras. Hon framhåller i överklagandet att det, till skillnad mot vad hovrätten skriver, enligt lagen inte har någon betydelse om barnet har utsatts för hot eller inte för att gärningarna ska bedömas som våldtäkt mot barn. Överklagandet finns här. Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag 30 juni kl. 11 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i ett stort mål om grovt narkotikabrott och grova vapenbrott m.m. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon för att kommentera domen.

  Tingsrättens målnummer: B 2882-20. Tidigare pressmeddelande vid åtal, 4 maj   Kontakt Kammaråklagare Thomas Ramstedt är tillgänglig för media på telefon onsdag 30 juni kl. 13–14, 010-562 58 82.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om misstänkt våldtäkt i Umeå den 5 maj och som uppmärksammats av media läggs ner.

  I förundersökningen har målsäganden och misstänkt förhörts ett flertal gånger och det har också hållits förhör med ett antal vittnen. Anledningen till att åklagaren lägger ner förundersökningen är att det inte går att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt eller har visat sådan grov oaktsamhet som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt. Tidigare pressmeddelanden: Pressmeddelande 11 maj Pressmeddelande 12 maj  Kontakt Kammaråklagare Linnea Hedström vid Åklagarkammaren i Umeå är tillgänglig på telefon i dag kl. 13–15, 010-562 59 15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord på kvinna i Alvesta

  Åklagaren har i dag måndag 28 juni väckt åtal mot en 38-årig man misstänkt för mord på en 40-årig kvinna i småländska Alvesta den 17 april i år. Mordet skedde i centrala Alvesta mitt på dagen på öppen gata inför många vittnen. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag måndag 28 juni väckt åtal mot en 38-årig man misstänkt för mord på en 40-årig kvinna i småländska Alvesta den 17 april i år. Mordet skedde i centrala Alvesta mitt på dagen på öppen gata inför många vittnen. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  – Allt tyder på att kvinnan och mannen hade en relation. Såvitt vi fått fram har de känt varandra i ett halvår. De bodde inte tillsammans och brottet är inte hedersrelaterat. Mannen vidgår att han utfört handlingen och som motiv har han i förhör berättat om demoner, säger vice chefsåklagare Lise-Lotte Norström som varit förundersökningsledare. Mannen slog, sparkade och använde kniv mot kvinnan. Våldet riktade sig mot kroppen och huvudet. Enligt rättsläkarens utlåtande dog hon av skador på halsen. – Det här är ett fruktansvärt brott, dels för att gärningsmannen använt mycket våld och dels för att det skett inför ögonen på minst femton vittnen. Det är svårt att förstå varför det hände. Ett vittne ingrep och försökte knuffa bort mannen, men utrymmet att hindra honom var ytterst begränsat. Händelseförloppet var mycket snabbt och han hade ett livsfarligt vapen tillgängligt, säger Lise-Lotte Norström. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 2034-21. Kontakt Vice chefsåklagare Lise-Lotte Norström är tillgänglig på telefon i dag kl. 13–14, 010-562 63 65.   Rättelse: I ett tidigare utskick stod att mordet skedde den 19 april, vilket är felaktigt. Rätt datum för händelsen är 17 april. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Polis ska få utfärda böter på plats

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli.

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Det aktuella brottet är förargelseväckande beteende. Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu utvidgas alltså möjligheten. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor. Dagens beslut innebär också att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor. – Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh. – Detta är mycket välkommet och både underlättar och effektiviserar arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom avlastas vår utredningsverksamhet, som många gånger kan behöva prioritera ner dessa typer av ärenden till förmån för grövre brottslighet, säger Jesper Molander, polisinspektör vid NOA. Det som nu beslutas är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Bägge företeelserna har alltså varit förbjudna redan tidigare. Bakgrund Åklagarmyndigheten har tagit fram ett förslag om förändringar i den så kallade ordningsbotskatalogen, där samtliga brott som kan ge ordningsbot finns beskrivna, inklusive vilken bot som gäller för vilket brott. Ordningsbotskatalogen är omfångsrik och ändringsförslagen är många. De föreslagna ändringarna har därför gått ut på en bred remiss, med sista svarsdatum den 8 juni. De nu aktuella brotten beslutas särskilt, med hänsyn till att de är särskilt vanliga under sommaren. Samtidigt beslutas också om ändringar i de delar av ordningsbotskatalogen som rör kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. för yrkestrafik, eftersom en ny förordning trädde i kraft den 24 maj 2021. Riksåklagaren kommer senare i år att ta ställning till övriga delar av förslaget. Vad är ordningsbot? Ordningsbot är en form av böter som utfärdas av polis (eller i vissa fall personal från Tullen och Kustbevakningen) direkt på platsen för brottet. Om den som får boten accepterar den gäller det som en lagakraftvunnen dom. Ordningsbot kan komma ifråga för brott som enbart har penningböter i straffskalan och används främst för olika typer av trafikbrott. Det är riksåklagaren som beslutar vilka brott som kan ge ordningsbot. Kontakt Kammaråklagare Johan Bülow, 010-562 61 71 (tillgänglig under förmiddagen). Kammaråklagare Fredrik Jönsson, 010-562 60 75. Jesper Molander, polisinspektör vid NOA (frågor om störande hög musik) och Johan Skogfeldt, sjöpolisen Stockholm (frågor om buskörning med vattenskoter). Bägge nås via Nationellt mediecenter vid Polismyndigheten, 010-563 91 70. Läs beslutet här.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om organiserad brottslighet i Örebro

  Örebro tingsrätt meddelar i dag onsdag kl. 11 dom i ett mål där sammanlagt nio personer åtalats, varav bland annat sju för förberedelse till mord och fem för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Örebro tingsrätt meddelar i dag onsdag kl. 11 dom i ett mål där sammanlagt nio personer åtalats, varav bland annat sju för förberedelse till mord och fem för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Målnummer i Örebro tingsrätt: B 5057-20. Kontakt Kammaråklagare Tove Kullberg är tillgänglig för media på telefon i dag onsdag kl. 13-14, 010-562 53 21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >