Aktuella pressmeddelanden

 • Åtal i omfattande narkotikaärende i Stockholm

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sex personer, varav fyra av dem för inblandning i synnerligen grova narkotikabrott där stora mängder narkotika tagits i beslag. Enligt åtalet är det ett organiserat nätverk som handlat med narkotika i Sverige som i försäljningsledet har ett marknadsvärde på flera hundra miljoner kronor. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sex personer, varav fyra av dem för inblandning i synnerligen grova narkotikabrott där stora mängder narkotika tagits i beslag. Enligt åtalet är det ett organiserat nätverk som handlat med narkotika i Sverige som i försäljningsledet har ett marknadsvärde på flera hundra miljoner kronor. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  De åtalade männen och kvinnorna är mellan 23 och 70 år. Fyra av dem är häktade sedan i november förra året. Brotten som de är åtalade för har ägt rum i Stockholms södra förorter. Sammanlagt har polisen beslagtagit cirka 125 kg kokain med mycket hög renhetsgrad, cirka 15 kg metamfetamin och cirka 33 500 tabletter MDMA, också kallat ecstasy. – Det här är ett av de största beslagen som gjorts av kokain och metamfetamin i Sverige. Brotten är att bedöma som synnerligen grova med hänsyn till att de avsett synnerligen stor mängd narkotika av farligt slag och dessutom utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit yrkesmässig och organiserad, säger Ewa Korpi. I en lätt lastbil som användes av en av de åtalade, hittade polisen narkotika gömd i ett specialbyggt lönnutrymme i väggen mellan passagerarutrymmet och lastutrymmet i fordonet. Polisen har även tagit stora summor kontanter i beslag. – Vid gripandet av en av de tilltalade återfanns i hyrbilen som han körde bland annat 350 000 kronor i kontanter som jag menar kommer från narkotikaförsäljningen, säger Ewa Korpi. Målnummer Södertörns tingsrätt: B 18826-20. Huvudförhandlingen inleds den 29 juni och beräknas ta åtta dagar. Kontakt Kammaråklagare Ewa Korpi vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig i dag onsdag kl. 12.30-13.30, 010-562 54 22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice riksåklagaren kommenterar JO-beslut i Palmeärendet

  Justitieombudsmannen, JO, har i dag meddelat sitt beslut av granskningen efter pressträffen där åklagaren berättade varför han lade ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO menar att det var godtagbart att åklagaren namngav den misstänkta personen. JO är däremot mycket kritisk till hur åklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin kommenterar JO:s beslut.

  Läs mer

  Justitieombudsmannen, JO, har i dag meddelat sitt beslut av granskningen efter pressträffen där åklagaren berättade varför han lade ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO menar att det var godtagbart att åklagaren namngav den misstänkta personen. JO är däremot mycket kritisk till hur åklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin kommenterar JO:s beslut.

  – Jag kan konstatera att Justitieombudsmannen delar min uppfattning att det var korrekt att namnge den misstänkta personen. Däremot har JO gjort en annan bedömning än vad jag gör i att utpeka den misstänkta som skyldig, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. – JO är mycket kritisk till hur åklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen. Pressträffen hade föregåtts av noga överväganden av åklagaren med intentionen att förklara sitt nedläggningsbeslut på ett sätt så att allmänheten skulle förstå varför förundersökningen lades ner efter så lång tid. Vi respekterar givetvis JO:s beslut och uttalande i detta väldigt speciella ärende, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. I en skrivelse till JO i ärendet redogjorde vice riksåklagaren bland annat för följande inställning: Utredningen om mordet på statsminister Olof Palme utgör den brottsutredning som i svensk modern tid haft i särklass störst allmänintresse såväl i Sverige som utomlands. Mot bakgrund av det mycket stora allmänintresset anser jag att det har funnits ett stort behov av att ge allmänheten information om och förklara varför förundersökningen lades ned efter så lång tid. Om sådan information inte hade lämnats hade det kunnat leda till spekulationer och utpekanden av personer som överhuvudtaget inte var relevanta för förundersökningen. De överväganden och åtgärder som åklagaren har vidtagit måste därför ses i ljuset av ärendets mycket särpräglade karaktär.   Normalt bör varken målsäganden, misstänkt eller vittnen – med hänsyn till deras integritet – namnges i ett beslut att lägga ned en förundersökning. Samma sak gäller vid en pressträff med anledning av ett sådant beslut. Som åklagaren anfört skulle dock ett beslut att lägga ned förundersökningen angående mordet på Olof Palme utan att redogöra för hur polis och åklagare resonerat samt namnge vem som enligt dem kunde misstänkas för brottet med största sannolikhet ha lett till kvarvarande frågor, spekulationer och ryktesspridning kring vem som begått brottet. Mot denna bakgrund och med hänsyn till det stora allmänintresset anser jag att det har funnits skäl att namnge den person som åklagaren bedömde som misstänkt för mordet.   Enligt min uppfattning har åklagaren genom det sätt han uttryckt sig på inte pekat ut den namngivna personen som skyldig till mordet på Olof Palme utan endast som misstänkt. När det gäller övriga namngivna personer kan jag, i likhet med vad åklagaren anfört, konstatera att de flesta av dessa personer och deras roll i utredningen på olika sätt redan var kända för allmänheten innan pressträffen. För att få förståelse för varför förundersökningen lades ned har det funnits ett behov av att informera om de uppgifter som dessa personer lämnat under utredningen.   Med hänsyn till det stora allmänintresse som utredningen har föranlett anser jag att det var motiverat att presentera beslutet vid en pressträff. Eftersom syftet med pressträffen varit att redogöra för vad som låg bakom nedläggningsbeslutet kunde det dock med hänsyn till ärendets mycket speciella karaktär ha varit lämpligt att det som genomgicks vid pressträffen även hade framgått av det skriftliga beslutet. Det hade t.ex. kunnat ske genom en sammanfattning eller att det material som genomgicks vid pressträffen lades som en bilaga till beslutet. Allt för att den som tar del av det skriftliga beslutet ska kunna förstå varför förundersökningen lades ned även om det förflutit lång tid sedan beslutet.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut från JO av granskning efter pressträffen om Palmeärendet

  Justitieombudsmannen, JO, kommer i morgon tisdag 22 juni att meddela sitt beslut av granskningen efter pressträffen där åklagaren berättade varför han lade ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. Åklagaren kommer att vara tillgänglig på telefon på tisdag eftermiddag.

  Läs mer

  Justitieombudsmannen, JO, kommer i morgon tisdag 22 juni att meddela sitt beslut av granskningen efter pressträffen där åklagaren berättade varför han lade ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. Åklagaren kommer att vara tillgänglig på telefon på tisdag eftermiddag.

  Kontakt Chefsåklagare Krister Petersson är tillgänglig på telefon för korta kommentarer om JO:s beslut på tisdag kl. 14-15.30, telefon 010-562 54 54.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kommentar till dom i mål om skjutningar i Norrköping

  I mars i år åtalades sex män för två händelser 2019 och 2020 då sammanlagt tre personer sköts till döds i Norrköping. I dag meddelade Norrköpings tingsrätt dom och dömer alla sex åtalade för mord och mordförsök i april 2020. Däremot ogillar tingsrätten åtalet för mord och framkallande av fara för annan i december 2019. Åklagarna kommenterar domen.

  Läs mer

  I mars i år åtalades sex män för två händelser 2019 och 2020 då sammanlagt tre personer sköts till döds i Norrköping. I dag meddelade Norrköpings tingsrätt dom och dömer alla sex åtalade för mord och mordförsök i april 2020. Däremot ogillar tingsrätten åtalet för mord och framkallande av fara för annan i december 2019. Åklagarna kommenterar domen.

  – Vi kan konstatera att rätten delar vår bedömning och dömer alla tilltalade som gärningsmän för händelsen den 9 april 2020 då en person mördades. Påföljderna ligger i huvudsak i linje med vad vi yrkade på för de här hänsynslösa brotten som begåtts i organiserad form, säger åklagarna Anna Hjorth och Karin Sandén som varit förundersökningsledare. Fyra av männen döms till livstids fängelse och två av dem däms till 16 års fängelse för händelsen 2020. Åklagarna hade yrkat på livstids fängelse för samtliga sex personer. Bevisningen i målet består bland annat av övervakningsfilmer, vittnesförhör, spaningsfotografier, rumsavlyssning, telefonavlyssning och material från den krypterade tjänsten Encrochat. – Det är positivt att tingsrätten gör samma bedömning som vi har gjort om Encrochatmaterialet. De många och omfattande chattarna visar tydligt detaljer om hur gärningspersonerna planerade att genomföra brotten. Chattarna visar också en hänsynslöshet i hur diskussioner förts om målsäganden, säger åklagarna. Den del av åtalet som handlar om skjutningen i december 2019 då två personer sköts till döds utanför en nattklubb i Norrköping ogillas i sin helhet av tingsrätten. Rätten menar att åklagarna inte kunnat bevisa att de tilltalade har organiserat, planerat och genomfört skjutningen på det sätt som åklagarna påstått. – Vi behöver utvärdera domskälen närmare för att kunna skapa en bild över hur rätten resonerat. Efter vår genomgång kommer vi ta ställning till om det finns skäl att överklaga den del som är ogillad eller några andra delar av domen, avslutar kammaråklagarna Anna Hjorth och Karin Sandén. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 308-20 och B 1198-20. Åklagarna har inte möjlighet att vara tillgängliga för media för att kommentera domen ytterligare.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som anhölls i tisdags skäligen misstänkt för mord i stadsdelen Berga i Linköping den 19 maj 2021 har släppts på fri fot.

    - Bevisläget har inte stärkts i den mån att det finns skäl att begära honom häktad. Misstanken kvarstår dock och utredningen fortsätter, säger Emma Högström, kammaråklagare och förundersökningsledare i ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På måndag den 21 juni kl. 14 meddelar Göta hovrätt dom i ärendet där en 40-årig kvinna har dömts i tingsrätten för bl.a. grovt vållande till annans död av sin treåriga dotter. Åklagaren är tillgänglig på telefon på eftermiddagen.

  Målnummer: B 2750-20. Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media på måndag 21 juni kl. 14.30-16 på 010-562 58 06.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har anhållits som skäligen misstänkt för mord i stadsdelen Berga, Linköping.

  Mordet inträffade den 19 maj 2021 i stadsdelen Berga i Linköping. Den misstänkta greps i samband med ett planerat tillslag under tisdagsmorgonen. Åklagare leder nu förundersökningen efter att utredningsarbetet lett fram till att en skälig misstänkt person kunde identifieras. – Vi vidtar nu sedvanliga utredningsåtgärder och förhör kommer att hållas med den misstänkta personen, säger kammaråklagare Emma Högström, som är förundersökningsledare i ärendet. Då utredningen är i ett känsligt skede kan ytterligare information inte lämnas förrän efter en eventuell häktningsframställan gjorts. Detta kommer i så fall att göras senast fredag den 18 juni.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon onsdag den 16 juni är sista förhandlingsdag i målet där 30 personer är åtalade misstänkta för en rad olika brott, bland annat försök till mord, synnerligen grovt narkotikabrott och människorov. Åklagaren är tillgänglig efter att förhandlingsdagen är avslutad.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3712-21. Observera att platsen är Stockholms tingsrätts säkerhetssal på Bergsgatan. Kontakt Kammaråklagare Anna Stråth är tillgänglig för media för kortare kommentarer på plats i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt direkt efter avslutad förhandling i morgon, onsdag. Dagen är planerad att avslutas runt kl. 15, men tidpunkten kan förändras och går inte att meddela i förväg. I samband med att dom meddelas kommer åklagarna också att vara tillgängliga för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På fredag den 18 juni kl. 11 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet där tre personer sköts till döds vid två händelser 2019 och 2020. Sex personer är åtalade. Åklagarna kommer att lämna en skriftlig kommentar till domen på fredag.

  Den skriftliga kommentaren skickas ut som pressmeddelande och publiceras på aklagare.se på fredag eftermiddag. Åklagarna kommer inte att ha möjlighet att vara tillgängliga för media för att kommentera domen. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 308-20 och B 1198-20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag tisdag den 15 juni kl. 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i målet om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, det så kallade Sigma-målet. Åklagarna är tillgängliga för media efter lunch.

  De 13 personer som åtalats är misstänkta för att ha ingått i en organiserad och storskalig smugglingsverksamhet och med en gemensam brottsplan ha smugglat stora mängder narkotika från Nederländerna till Skandinavien. Målnr: B 4433-20.  Kontakt Vice chefsåklagare Anna Svedin på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig på 010-562 73 22 i dag kl. 13-14.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >