Aktuella pressmeddelanden

 • Brottsoffermyndigheten, Malmö stad och Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö arrangerar temadag för att belysa hur fördomar och fobier kan skapa brottsoffer och påverka mötet med dem.

  Hur kanfördomar och fobier både skapa brottsoffer och påverka mötet med brottsoffer på ett icke önskvärt sätt? Temadagen kommer att handla om brott med homofobiska och främlingsfientliga motiv samt föreställningar och realiteterom ungas utsatthet via Internet. Den genomförs på Slagthuset. Föreläsare blir Christian Diesen, professor i processrätt, om (O)likheter inför lagen, Eva Tiby, jurist och docent i kriminologi, om Offer för homofobiska hatbrott. Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria, om Homo islamicus - Islamofobi och föreställningar om "den andre", vice chefsåklagaren Mats Svensson om rättsväsendets arbete med rasistiska brott samt Mats Andersson, Netscan, som engagerat sig på heltid för att "wallraffa" på olika chat-sidor för visa på ungas utsatthet via riskabla förförelseprocesser, om Det kan finnas en främmande man i ditt barns sovrum. Målgruppen är främst professionellt verksamma och högskolestuderande inom polis och övrigt rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och förskola, verksamma inom ideella organisationer samt journalister, kulturarbetare och politiker. Deltagandet kräver anmälan, men är kostnadsfritt om man kommer.

  Läs mer
 • Åtal för polismord

  Åtal har idag väckts för mord med anledning av dödsskjutningen av 32-årige polismannen Fredrik Widén i centrala Nyköping den 20 juni 2007.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts för mord med anledning av dödsskjutningen av 32-årige polismannen Fredrik Widén i centrala Nyköping den 20 juni 2007.

  En 55-årig man åtalas även för försök till mord avseende ytterligare en polisman samt olaga hot mot en företrädare för rättspsykiatrin. Dessutom åtalas mannen för grovt vapenbrott och ett stort ammunitionsinnehav. Händelserna i korthet På förmiddagen onsdagen den 20 juni 2007 fick Polisen i Södermanlands län en handräckningsbegäran enligt LPT avseende den nu åtalade mannen. Bakgrunden till handräckningsbegäran är i korthet följande. 1994 dömdes mannen för dråp och två fall av försök till dråp till 10 års fängelse. Under anstaltstiden och därefter har mannen kommit att utveckla ett hat mot rättsväsendet och rättspsykiatrin. Den 18-19 juni 2007 lämnade mannen ett brev till en nära anhörig till en företrädare för rättspsykiatrin som är bosatt i Stockholm. Brevet - med rubriken "Att lätta sitt hjärta" - innehåller uppmaningar till personerna att de skall intyga att de och andra personer har begått allvarliga fel i samband med den tidigare rättegången. Om personerna "själsligen sviktar" och inte följer uppmaningarna skall mannen ta kontakt med ytterligare anhöriga och en "privat lösning" skall diskuteras på den uppkomna situationen. Under utredningen har det bl.a. visat sig att mannen besökt Stockholm den 18 juni 2007 och haft möjlighet att lämna brevet samt att brevet också återfinns i mannens dator i bostaden. Mannen har i denna del åtalats för olaga hot. Med anledning av hotelserna beslutar en överläkare på Rättspsykiatriska regionkliniken i Västernorrland att mannen skall hämtas för ev utfärdande av vårdintyg enligt LPT. Handräckningsbegäran skickas till Polisen i Södermanland med anledning av att mannen är skriven i Nyköping. Mot bakgrund av mannens våldsamma bakgrund lämnas en särskild instruktion angående insatsen från närpolischefen i Södermanlands län. En polisinsatschef utses särskilt och det bestäms att ca 10 poliser skall delta i insatsen på olika sätt. På förmiddagen den 20 juni inleds bl.a. bevakning av fastigheten Östra Kyrkogatan där mannen är folkbokförd. En av de poliser som spanar mot lägenheten på Östra Kyrkogatan och som är här vid lägenheten under större delen av dagen är polisassistenten Fredrik Widén, som med hänsyn till sitt uppdrag är civilklädd. Strax innan kl 17 den 20 juni anländer ytterligare en polis till adressen som även han är civilklädd. Ca 100 meter från fastigheten finns en polisbil med två uniformerade poliser, bl.a. den senare påskjutne Per-Erik Eriksson, och även en ambulans. I centrala Nyköping patrullerar ytterligare en polispatrull med två uniformerade poliser som skall vara redo att bistå insatsen. På polisstationen i Nyköping återfinns en stab med bl.a. polisinsatschefen och en förhandlare. Runt 17-tiden anländer mannen till adressen och går in i lägenheten. Förhandlare vid polisstationen i Nyköping ringer sedan till lägenheten i syfte att få kontakt med mannen, men får inte något svar. Mannen lämnar istället lägenheten och möts av Fredrik Widén och hans civilklädde kollega. Genom vittnesförhör med Widéns kollega har det framkommit att poliserna legitimerat sig genom att Widén visat sin polisbricka och att kollegan berättat att de kommer från polisen. Mannen har då frågat vad de vill honom och de har då svarat att det gäller en begäran om handräckning. I det här läget har mannen lyckats ta sig förbi poliserna och flytt genom en källarkorridor. Fredrik Widén hinner där ifatt mannen och sprutar OC-spray (pepparspray) mot mannens ansikte. I samband med det här blir den civilklädde kollegan kontaminerad (smittad) av OC-sprayen och förblindad, men innan dess har han sett att mannen har gjort en rörelse mot ena byxfickan. Den civilklädde kollegan backar sedan ut genom korridoren mot ingången till Östra Kyrkogatan. När han har kommit några meter hör han flera skott avlossas och han frågar också vem som skjuter. Han drar sitt vapen i beredskapsläge och fortsätter backa ut från Östra Kyrkogatan. Därefter avlossas ytterligare skott från källaren. Att det är fråga om två skottomgångar med uppehåll emellan bekräftas av flera vittnen på platsen. Fredrik Widén hittas senare ihjälskjuten med sju ingångshål i kroppen. Fyra skott har träffat Fredrik framifrån och tre skott har träffat honom bakifrån. Inget av skotten har gått igenom skyddsvästens plåtskydd, men ett par skott har passerat genom utkanterna på västen och en kula har fastnat i ena kanten på västen. Den 27-årige uniformerade polismannen Per-Erik Eriksson, som tillhör polispatrullen från Strängnäs, går runt fastigheten och ser då en mansperson - som senare visar sig vara den åtalade 55-åringen - komma ut från fastigheten Östra Rundgatan som förbinds genom källarkorridoren med Östra Kyrkogatan. Eriksson ser att mannen är beväpnad med en pistol som han riktar nedåt och tror i det här läget att mannen är den civilklädde Widén. Eriksson följer därför efter mannen på ca 10 meters avstånd och när mannen kommer in på gården som finns bakom fastigheten Östra Kyrkogatan vänder han sig om och skjuter tre skott mot den uniformerade Eriksson. Ett av skotten snuddar Eriksson i huvudet och ett annat går rakt igenom hans ena arm. Det tredje skottet träffar inte. Den här skottlossningen iakttas av ett stort antal vittnen och det finns flera personer som har sett den 55-årige mannen, som de känner sedan tidigare, vara beväpnad med en pistol och göra rörelser som om han skjuter med pistolen. Polismannen Eriksson besvarar skotten från mannen men det kan senare konstateras att mannen inte har träffats av något skott. I samband med den här skottlossningen skadas en kvinna som finns här på gården i handen av en rikoschett från en parkerad bil som träffats av en kula. Denna kula kommer inte från den 55-årige mannens pistol, varför förundersökningen för försök till mord i den delen har lagts ned. Mannen tar sedan sin tillflykt till källarkorridoren och kliver över den då döde Fredrik Widén. Han tar sig därefter ånyo ut på Östra Rundgatan, där två vittnen iakttar honom hålla en pistol i handen. Två poliser, bl.a. den skottskadade Eriksson, får syn på mannen och kan sedan gripa honom i direkt anslutning till fastigheten. I samband med gripandet avlossar en polis två varningsskott. I samband med gripandet så hittas en pistol i mannens magväska som luktar kraftig krutrök och ett magasin som rymmer 13 patroner men som är tomt. SKL har i sina undersökningar konstaterat att de kulor som har återfunnits i Fredriks kropp, skyddsvästen samt källaren och som varit identifierbara har avlossats med den aktuella pistolen. Detsamma gäller samtliga 12 tomhylsor som hittats i källaren och på gården. I mannens lägenhet på Östra Kyrkogatan har bl.a. 36 patroner av samma märke och kaliber som använts vid skjutningarna återfunnits och dessutom har ett hölster till vapnet hittats. Tändsatspartiklar har återfunnits på mannens skjorta, men inte på händerna. Tejpningen av mannens händer utfördes dock först tre timmar efter skottlossningen och sedan han haft tillgång till vatten i arrestcellen. I samband med husrannsakningar i mannens båda lägenheter i Nyköping återfanns en stor mängd ammunition (totalt ca 1 100 skarpa patroner), böcker, tidningar och artiklar rörande vapen, självförsvar och nödvärn. Vidare återfanns en pärm avseende kartläggning av personer inom rättsväsendet och flera dokument med personuppgifter kring de kartlagda personerna och deras anhöriga. Genom utredningen har det även bl.a. klarlagts att mannen till ett vittne har uppgett att om någon kommer och hämtar honom "så smäller det". Det framgår även av anteckningar från psykiatrin att mannen tidigare uttryckt att ett alternativ - om han inte får rätt i sina processer - är att ta död på olika tjänstemän. Det har också framkommit att mannen anser sig ha rätt att bära vapen. Den åtalade 55-åringen har valt att inte närmare uttala sig i förhör. I inledande förhör har mannen bl.a. uppgett att poliserna "offrades på rättsrötans altare". Han har därefter förnekat brott. Närmare om förundersökningen Jourhavande åklagare, kammaråklagare Inga-Lill Staffansson, inträdde som förundersökningsledare på kvällen onsdagen den 20 juni 2007. Dagen efter övertogs förundersökningsledningen av vice chefsåklagare Tomas Malmenby. Med anledning av att det under förundersökningen framkom att den 55-årige mannen hade ett dokumenterat intresse för personer inom rättsväsendet i Nyköping och mot bakgrund av att två personer vid Åklagarkammaren i Nyköping kartlagts av mannen beslutade Malmenby - efter samråd med Åklagaravdelningen vid Riksåklagarens kansli - att annan åklagare skulle utses som förundersökningsledare. Den 2 juli 2007 övertogs förundersökningsledningen av kammaråklagare Pär Andersson som till vardags arbetar vid Åklagarkammaren i Uppsala. Sedan den 2 juli 2007 har Andersson arbetat uteslutande med denna förundersökning. Ett stort antal poliser har arbetat med förundersökningen, varav flera vanligtvis är stationerade i Eskilstuna. Personal från Rikspolisstyrelsens (RPS) s.k. riksmordkommission har biträtt förundersökningen och den absoluta merparten av förhören med den misstänkte har hållits av personal från RPS. Kriminalkommissarierna Mikael Backman, Johan Levin och Svante Melin har varit opera*tiva förundersökningsledare hos polisen. Advokaten Peter Althin förordnades - på den åtalade 55-åringens begäran - som offentlig försvarare i målet den 21 juni 2007 och han, eller hans kollegor, har varit närvarande vid förhören med den misstänkte. Den misstänkte är numera placerad på Kronobergshäktet och varit frihetsberövad sedan han greps i direkt anslutning till brottsplatsen den 20 juni 2007. Fakta från förundersökningen • Förundersökningsprotokollen omfattar sammanlagt ca 1 200 sidor. Det tekniska protokollet omfattar ytterligare ca 300 sidor. • Under utredningen har ca 180 förhör hållits och ca 40 tekniska undersökningar genomförts. Närmare om åtalet Förutom olaga hot och grovt vapenbrott åtalas mannen för mord och försök till mord. Enligt förundersökningsledaren kammaråklagare Pär Andersson är mordet på Fredrik Widén att likna vid en utstuderad avrättning; en gärning som mannen under lång tid haft mental beredskap för att utföra. Enligt åklagare Andersson agerar mannen lika utstuderat och hänsynslöst vid mordförsöket av den uniformerade polismannen Eriksson och det är med största sannolikhet mannens avsaknad av ytterligare ammunition som gör att Eriksson överlever mordförsöket. Närmare om rättegången Rättegången mot mannen inleds onsdagen den 22 augusti 2007 med fortsättning den 23, 30 och 31 augusti. Rättegången kommer att hållas i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt på Bergsgatan 50 i Stockholm. Specifika frågor • Skyddsvästen. Undersökningen av skyddsvästen finns redovisad på s. 149-165 i tekniska protokollet. • Polisinsatsen. Eftersom polisens tjänstevapen har avlossats har en internutredning rutinmässigt inletts angående polisinsatsen. Denna internutredning leds av chefsåklagare Jörgen Lindberg vid Riksenheten för polismål. Den nu redovisade förundersökningen behandlar inte eventuella brister i polisinsatsen. • Rättspsykiatrisk undersökning. Tingsrätten beslutade den 16 juli 2007 att mannen innan huvudförhandling skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning. Svea hovrätt upphävde beslutet den 23 juli 2007 med hänvisning till att mannen inte erkänt. För det fall tingsrätten efter huvudförhandlingen kommer fram till att det föreligger övertygande bevisning om mannens skuld kommer han med största sannolikhet genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. • Mordvapnet. Det vapen som återfanns på den 55-årige mannen i samband med gripandet är en pistol av märket FN (Fabricue Nationale Herstal Belgiuqe), modell 1935 High Power, kaliber 9 mm (Parabellum) (9 mm P). I anslutning till vapnet fanns även ett magasin med en patronkapacitet på 13 patroner. Vid kontroll av vapnet hos SKL fungerade det utan anmärkning. • Skottskadorna på Widén. Se skiss på s. 127 i tekniska protokollet angående ingångs- och utgångshål. Widén har träffats med sju skott på överkroppen. Fyra av skotten har träffat framifrån och tre av skotten har träffat bakifrån. Såväl brottsplatstekniker som experter vid SKL har konstaterat att ett skott i buken är ett s.k. påsittande skott, vilket innebär att pipmynningen varit i kontakt eller i det närmaste kontakt med kroppen. Övriga skott har inte kunnat avståndsbedömas.

  Läs mer
 • Regeringen har i dag utsett kammaråklagare Anne-Marie Bergström till vikarierande Jämställdhetsombudsman.

  Anne-Marie Bergström har varit åklagare sedan 1974 och har de senaste åren arbetat med relationsvåld på Söderorts åklagarkammare i Stockholm.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten har lämnat remissvar på rapporten Förbättrad samverkan mellan rättsväsendets myndigheter i Norrland.

  Åklagarmyndigheten tillstyrker förslagen i rapporten.

  Läs mer
 • Hösta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål som gäller klassificering av s.k. Lottilottautomater.

  RÅ har till HD yttrat sig i två mål som gäller klassificeringen av s.k. Lottilottautomater. I båda fallen fann hovrätten att automaterna är att betrakta som automatspel enligt 6 § lotterilagen. RÅ anförde i båda svarsskrivelserna att det inte kan råda någon tvekan om att Lottilottautomater är att betrakta som automatspel enligt 6 §. Högsta domstolen beslutade den 7 augusti 2007 att inte meddela prövningstillstånd, vilket alltså innebär att hovrätternas beslut står fast.

  Läs mer
 • Hösta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål som gäller reseförbud innan en dom för ekobrott vunnit laga kraft.

  En persondömdes av tingsrätten för omfattande ekonomisk brottslighet till fängelse. I domenskrev tingsrätten att ett tidigare meddelat reseförbud skulle gälla till dess att domen vinner laga kraft. Hovrätten lämnade den tilltalades överklagande om upphävande av reseförbudet utan bifall. Den tilltalade har nu yrkat att Högsta domstolen ska upphäva reseförudet. I svarsskrivelsen redogör RÅ för sin syn på förutsättningarna för att en person som dömts av tingsrätten ska vara belagd med reseförbud till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. HD beslutade den 26 juli 2007 att inte meddela prövningstillstånd.

  Läs mer
 • Riksåklagaren anser inte att livstidsstraffet ska omvandlas till ett tidsbestämt straff.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg presenterar i dagpromemorian ”Domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål - en kartläggning”. Promemorian studerar domstolarnas bevisvärdering i vissa sexualbrottmål under 2005 och 2006.

  Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg presenterar i dagpromemorian "Domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål - en kartläggning". Promemorian studerar domstolarnas bevisvärdering i vissa sexualbrottmål under 2005 och 2006. Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter. Avsikten med promemorian är att främst inom Åklagarmyndigheten sprida kunskap om domstolarnas bevisvärdering i mål om sexualbrott. Sammanlagt har 372 åtalspunkter ur 289 lagakraftvunna domar granskats. Domarna har meddelats i mål där åklagaren har väckt åtal för brott enligt 6 kap. 1-5 §§ brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 och där gärningen har begåtts under perioden fr.o.m. den 1 april 2005 t.o.m. den 30 september 2006. Ett stort antal, men inte alla, av de domar som har meddelats i landet har ingått i granskningen. Några slutsatser Ett stort antal åtal för våldtäkt har ogillats Av 372 granskade åtalspunkter har 161 avsett åtal för våldtäkt. 44 av dessa 161 åtalspunkter (27,3 %) har ogillats. Övriga 117 åtalspunkter (72,7 %) har helt eller delvis bifallits. När det gäller åtal för grov våldtäkt har 12 av 35 granskade åtalspunkter (34,3 %) ogillats. Ett stort antal av de åtal som väckts för våldtäkt mot barn har av domstol bedömts som sexuellt utnyttjande av barn Av 372 åtalspunkter har 97 avsett åtal för våldtäkt mot barn. 16 av dessa 97 åtalspunkter (16,5 %) har ogillats. Övriga 81 åtalspunkter (83,5 %) har helt eller delvis bifallits. Domstolen har rubricerat 52 (64,2 %) som våldtäkt mot barn och 20 (24,7 %) som sexuellt utnyttjande av barn. Brott mot barn har erkänts av den tilltalade i större utsträckning än brott mot vuxna Den tilltalade har helt eller delvis erkänt två av 161 åtalspunkter för våldtäkt (1,2 %). När det gäller brottet våldtäkt mot barn har 35 av 97 åtalspunkter (36,0 %) erkänts helt eller delvis. Åklagaren har i princip alltid åberopat stödbevisning I 21 av de 372 granskade åtalspunkterna (5,6 %) har åklagaren inte åberopat någon bevisning (stödbevisning) utöver förhör med målsäganden och den tilltalade. När stödbevisning inte har åberopats har den tilltalade antingen erkänt gärningen eller har andra speciella omständigheter förelegat I 15 av de 21 fall där ingen annan bevisning har åberopats utöver förhör med den tilltalade och målsäganden, har den tilltalade helt eller delvis erkänt gärningen. dsafsdfasdfsdf

  Läs mer
 • Fredag den 29 juni presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten "Hatbrott 2006. En sammanställning av polisanmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv." Civila tjänstemän, inte minst åklagare, är en utsatt grupp visar rapporten.

  Läs mer
 • Frågan i målet gäller om den åtalade har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningen och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

  Hovrätten dömde enman för sexuellt tvång. Åtalet avsåg atthan stuckit in sina fingrar i målsägandens underliv när hon sov. Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen(HD) och yrkade att mannen skulle dömas för våldtäkt. Frågan i målet gäller ommannen har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningen och omständigheterna i övrigt kan jämföras med samlag. HD har den 11 juni 2007 meddelat prövningstillstånd i målet.

  Läs mer