Åklagarmyndigheten logotype

Butikstillgrepp

Stöld eller ringa stöld ur butik.