Butikstillgrepp

Stöld eller ringa stöld ur butik.