Folkmord

Folkmord är vissa handlingar som begås i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp. Exempel på sådana handlingar är att döda medlemmar i gruppen eller att påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.