Universalitetsprincipen

En princip som innebär att en stat även bestraffar brott som begåtts i andra länder, t.ex. folkrättsbrott.