Utpekad person

Är den person som en brottsutredning avser. Beslut om skälig misstanke har inte fattats.

Se också: