Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Insatsen mot grov organiserad brottslighet i Norrköping är nu inne på sin andra dag. Här följer en uppdatering och en inbjudan till pressträff.

  Den insats som Polismyndigheten genomför i Norrköping ihop med Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten är nu inne på dag två. Under dagen har ytterligare tillslag genomförts vilket innebär att det för tillfället finns 5 personer anhållna. Totalt är det 15 personer som har delgivits misstanke om brott under de två dagarna som insatsen pågått. Ytterligare personer har förhörts utan att vara misstänkta för brott. - Insatsen har fortsatt att gå enligt plan och vi har nu en hel del utredningsåtgärder att jobba vidare på. Teknisk bevisning ska tas om hand och bearbetas samtidigt som all information som kommit in via förhör ska analyseras, säger Jan Hofvenstam sektionschef vid polisens sektion för aktionsgruppsverksamhet. Kammaråklagare Katarina Folestad vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har lämnat in en häktningsframställan mot två personer gällande organiserande av människosmuggling, grovt brott, till Norrköpings tingsrätt under eftermiddagen idag. Samma personer har även begärts häktade av kammaråklagare Karin Sandén vid Ekobrottsmyndigheten gällande grovt bokföringsbrott. Häktningsförhandlingarna sker i morgon eftermiddag. Angående de övriga personerna som är frihetsberövade kommer beslut att tas av åklagare under morgondagen om de ska begäras häktade eller friges. Misstanken mot samtliga 15 kvarstår. Inbjudan till pressträff Under fredagen kommer Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten att hålla en gemensam pressträff gällande insatsen. Pressträffen sker efter häktningsförhandlingarna. Tid Startar 16.00. Plats Polishuset i Norrköping, Rättssalen. Medverkande Kammaråklagare Katarina Folestad, Internationella åklagarkammaren.Kammaråklagare Karin Sandén/Susanne Hedberg Norén, Ekobrottsmyndigheten.Kommissarie Jan Hofvenstam, polisens sektion för aktionsgruppsverksamhet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Västmanlands tingsrätt har tidigare beslutat om en utökad rättsmedicinsk undersökning av den 42-åriga man som avled i Arboga i augusti 2015.

  Med anledning av gravöppningen kommer Gustavsbergs kyrkogård i Gustavsbergsområdet i Stockholms län att vara avspärrad och avstängd för besökare. Även luftrummet ovanför kyrkogården kommer att vara avspärrat enligt beslut av Transportstyrelsen. - Gravöppningen kommer att äga rum tisdagen den 15 november, säger kammaråklagare och förundersökningsledare Jessica Wenna.På kyrkogården ska gravfrid råda. Polisen ber om att respekt och hänsyn visas på platsen i samband med förrättningen.Avspärrningen och avstängningen planeras att pågå under större delen tisdagen, med reservation för eventuella ändringar. Polisen kommer inte att ge några intervjuer vid kyrkogården utan frågor hänvisas till Christer Nordström, presstalesperson i region Mitt, tfn 070-582 83 91, 010-567 70 51 Åklagarna är inte tillgängliga för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vid en planerad insats i Norrköping har polisen gripit sju personer. Tillslagen var riktade mot grov organiserad brottslighet och görs i samverkan med flera myndigheter.

  Under onsdagen inleddes en planerad insats mot grov organiserad brottslighet i Norrköping. Polisen har, ihop med Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten, slagit till mot ett flertal adresser och där gripit sju personer. Ytterligare personer är medtagna på förhör. - Vi har hämtat in ett flertal personer som vi är intresserade av i det här ärendet så det rör sig om en planerad insats som helt och hållet är baserad på vår förundersökning, säger Jan Hofvenstam sektionschef vid polisens sektion för aktionsgruppsverksamhet. Sammanlagt har sju personer gripits och sedan anhållits av åklagare. Dessutom har ett flertal personer tagits med till förhör. Det rör sig om både män och kvinnor i åldrarna 20-50 år som har frihetsberövats. - Tillslaget har än så länge gått enligt plan. Nästa steg blir att förhöra de misstänkta som är anhållna. Dessutom ska vi analysera det material som beslagtagits vid dagens husrannsakningar, säger Jan Hofvenstam sektionschef vid polisens aktionsgruppsverksamhet. Uppdatering klockan 20 onsdag: Sammanlagt har 10 personer gripits och anhållits under dagen. För tillfället är 7 anhållna.Misstankarna rör grovt organiserande av människosmuggling och grovt bokföringsbrott.I morgon eftermiddag kommer åklagare besluta om personerna ska begäras häktade.Mer information om ärendet kommer senare i veckan. Insatsen är ett samarbete mellan Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten samt Polismyndigheten. Kontakt: Tommy Thorngren, pressansvarig, Polisen region Öst010-566 75 26

  Läs mer
 • En 41-årig kvinna har delgivits misstanke om förberedelse och försök till grovt bedrägeri genom urkundsförfalskning. Det rör ett uppmärksammat dödsfall i augusti 2015 då kvinnans make hittades drunknad utanför Arboga.

  Åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg inledde i augusti i år en förundersökning avseende mord och försök till grovt bedrägeri. Ärendet togs upp till granskning efter en begäran om överprövning och överlämnades sedan till Åklagarkammaren i Västerås. Nu har den 41-åriga kvinnan delgivits misstanke om bedrägeridelen. - Misstanken avser att kvinnan har ansökt om livförsäkring i makens namn och att hon även har begärt ut ersättning från försäkringen. Därför är hon nu delgiven misstanke om förberedelse och försök till grovt bedrägeri genom urkundsförfalskning. Nu fortsätter utredningen med förhör med kvinnan. Ingen har ännu delgivits misstanke om mord på 41-åringens make, säger kammaråklagare Jessica Wenna vid Åklagarkammaren i Västerås. Åklagarna har inga ytterligare upplysningar att lämna och är inte tillgängliga för media under dagen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person hade i sin butik sålt kläder med motiv som är upphovsrättsligt skyddade, och för detta dömts för upphovsrättsintrång.

  Åklagaren ville att personen skulle dömas för upphovsrättsintrång även för likadana kläder som fanns i lager i anslutning till butiken samt i ett lager på annan plats. Patent- och marknadsöverdomstolen har ogillat åtalet i den delen. Enligt domstolen kunde de kläder som personen hade i lager inte anses ha bjudits ut till försäljning eller spritts till allmänheten på annat sätt. Riksåklagaren har nu överklagat domen. Enligt riksåklagaren är det intressant ur prejudikatsynpunkt om ett utbjudande till försäljning till allmänheten (tillgängliggörande enligt 53 § upphovsrättslagen) av kopior av upphovsrättsskyddade verk i en butik, även omfattar produkter med samma upphovsrättsligt skyddade verk som finns i lager i samma verksamhet. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen om frågan om spridningsrätten enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdirektivet) även omfattar varor som hålls i lager i anslutning till en butik där likadana eller liknande varor utbjuds till försäljning till allmänheten. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt: My Hedström, byråchef 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förhör med Julian Assange nästa vecka

  Julian Assange kommer att förhöras på Ecuadors ambassad i London måndag den 14 november. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Ett DNA-prov kommer också att tas, under förutsättning att Julian Assange samtycker till detta.

  Läs mer

  Julian Assange kommer att förhöras på Ecuadors ambassad i London måndag den 14 november. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Ett DNA-prov kommer också att tas, under förutsättning att Julian Assange samtycker till detta.

  Resultatet av förhöret kommer vid en senare tidpunkt att redovisas skriftligt från Ecuador till de svenska åklagarna. När denna redovisning skett kommer åklagarna att ta ställning till den fortsatta förundersökningen. Ingrid Isgren kommer inte att ge några intervjuer under besöket i London. Eftersom det är fråga om en pågående förundersökning, råder sekretess. Sekretess gäller också enligt ecuadoriansk lag för de utredningsåtgärder som vidtas på ambassaden. Därför kan åklagarna heller inte efteråt lämna någon information kring detaljer i utredningen. - Det är värdefullt att förundersökningen nu kan föras framåt genom att förhör med den misstänkte kan komma till stånd, säger överåklagare Marianne Ny som ansvarar för utredningen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

  En irakisk medborgare har dömts för grov kvinnofridskränkning och två fall av misshandel mot ett av sina fyra barn. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år och två månader. Tingsrätten beslutade att utvisa mannen och förbjöd honom att återvända till Sverige inom fem år. Hovrätten upphävde beslutet om utvisning. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma att den dömde ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom fem år. Eftersom den tilltalade har varit bosatt i Sverige i mer än fem år krävs synnerliga skäl för att han ska utvisas. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl är av betydelse den dömdes anknytning till Sverige, dennes levnadsomständigheter och hur allvarligt brottet är. Om den dömde har barn är det viktigt att beakta barnens behov av kontakt med den dömde och hur kontakten skulle påverkas av att den dömde utvisas. I detta fall består den tilltalades anknytning till Sverige främst av hans familj, hans hustru och hans fyra barn, som också är bosatta i Sverige. Den tilltalade är dock dömd för våldsbrott mot såväl sin hustru som mot ett av barnen. Brotten har begåtts inför barnen. Enligt riksåklagaren är barnens behov av kontakt med sin far för närvarande begränsat. Denna omständighet satt i relation till den tilltalades i övrigt svaga anknytning till Sverige och de förhållandevis allvarliga och mycket integritetskränkande våldsbrott som han begått gentemot sin hustru och ett av sina barn samt den risk som finns för att han fortsätter att begå brott mot dessa innebär enligt riksåklagarens uppfattning att det föreligger synnerliga skäl att utvisa den dömde ur Sverige. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget och därmed vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet (pdf) KontaktHedvig Trost, byråchef 010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag beslutat att förundersökningen ska överlämnas till polis.

  Trots åtskilliga utredningsåtgärder har man inte kunnat hitta någon misstänkt i ärendet. Ärendet är således ett renodlat spaningsärende och förundersökningen ska därför återgå till Polismyndigheten. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Julian Assange har begärt att den svenska åklagaren ska bevilja honom permission från häktningsbeslutet och den europeiska arresteringsordern för att få gå på begravning. Åklagaren har avslagit begäran eftersom det saknas stöd i svensk lagstiftning för att genom permission, eller på något annat sätt, göra undantag i domstolsbeslut om häktning i frånvaro eller beslut om en europeisk arresteringsorder. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål mot doktorand i Uppsala

  Uppsala tingsrätt meddelar i dag fredag den 28 oktober klockan 14 dom mot den doktorand som åtalats för brott mot lagen om krigsmateriel (grovt brott), medhjälp till försök till utpressning (grovt brott), grov stöld och narkotikabrott.

  Läs mer

  Uppsala tingsrätt meddelar i dag fredag den 28 oktober klockan 14 dom mot den doktorand som åtalats för brott mot lagen om krigsmateriel (grovt brott), medhjälp till försök till utpressning (grovt brott), grov stöld och narkotikabrott.

  Den misstänkte har bedrivit handel på internet med droger och giftiga preparat. I ett fall är han misstänkt för att ha skickat ett brev med ett giftigt ämne som ett led i att pressa Tjeckiens regering på en stor summa pengar. Ett av de farliga ämnen som han haft till försäljning finns med på "lista 1" om kemiska vapen i lagen om krigsmateriel. Mannen greps i sin bostad den 13 april i år. Kontakt: Kammaråklagarna Henrik Söderman och Karolina Lindekrantz på Internationella åklagarkammaren i Stockholm finns tillgängliga för media mellan klockan 14.15 och 15 i dag, fredag. Henrik Söderman 010-562 54 84Karolina Lindekrantz 010-562 54 69 Målnummer B 2179-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >