Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Huvudförhandling inleds om arbetsmiljöbrott på Kolmårdens djurpark

  Fredag den 30 september inleds huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt i målet där en anställd på Kolmårdens djurpark dödades av vargar 2012. Den tidigare zoologiska chefen för djurparken är åtalad för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott. Efter första förhandlingsdagen är åklagarna tillgängliga för media.

  Läs mer

  Fredag den 30 september inleds huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt i målet där en anställd på Kolmårdens djurpark dödades av vargar 2012. Den tidigare zoologiska chefen för djurparken är åtalad för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott. Efter första förhandlingsdagen är åklagarna tillgängliga för media.

  Huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt startar klockan 9 på fredag morgon. När fredagens förhandling är avslutad kommer åklagarna Jan Olof Andersson och Linda Schön vara tillgängliga för media på plats i tingsrätten. Under övriga tider på fredag kommer inte åklagarna att kunna svara på frågor från media. Beräknad sluttid för förhandlingen är klockan 16.30. Tiden kan komma att justeras. Efter andra förhandlingsdagen, tisdag den 4 oktober, kommer åklagarna också att vara tillgängliga för media på plats i tingsrätten. Jan Olof Andersson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömålLinda Schön, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping Kontakt: Annika Collin, pressansvarig 010-562 50 15 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • På torsdag den 29 september lämnar kammaråklagare Tobias Kudrén vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm in stämningsansökan avseende mord. I samband med åtalet inbjuds media till pressträff.

  Stämningsansökan avser ett uppmärksammat mord i Bromma i början av juni 2016 då en man misstänks ha mördat sin tidigare flickvän. Mannen åtalas även för grov fridskränkning bestående av bland annat misshandel, olaga hot och ofredande. På pressträffen kommer kammaråklagare Tobias Kudrén redogöra för delar av utredningsarbetet och åtalet. Ett exemplar av förundersökningen (cd-skiva) och stämningsansökan (papperskopia) delas ut per redaktion - under förutsättning att du har föranmält deltagande. Med hänsyn tagen till PUL, personuppgiftslagen, kan förundersökningen endast delas ut på plats och kan inte skickas digitalt. Tid, plats och anmälanPressträffen äger rum torsdag 29 september klockan 10 i pressrummet, polishuset, Norra Agnegatan 33-37, ingång från Polishusparken.Anmäl dig till [email protected] senast tisdag den 27 september klockan 12. Ange då om din redaktion önskar förundersökningsprotokoll och stämningsansökan. Ärendet som handläggs av riksåklagarens tillsynsavdelningÄrendet om hur förundersökningen initialt hanterades har överlämnats till riksåklagarens tillsynsavdelning. Det handlar om att kvinnan hade anmält mannen för hot och trakasserier. Mannen anhölls i sin frånvaro, men anhållan hävdes. Hanteringen är föremål för granskning och behandlas inte på pressträffen. Samma dag, torsdag den 29 september 10.30-12.30, är kammaråklagare Göran Kvist på tillsynsavdelningen tillgänglig per telefon för att svara på frågor rörande tillsynsavdelningens arbete. Däremot kommer inte information kunna lämnas om den pågående granskningen i det aktuella ärendet. Kontakt:Göran Kvist 010-562 64 18, 10.30-12.30 torsdag 29 september Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har åtal väckts mot tre personer i ett ärende om organiserande av människosmuggling.

  De åtalade misstänks ligga bakom en verksamhet som smugglat flyktingar från norra Italien till Skandinavien med syftet att underlätta för flyktingarna att illegalt ta sig in i Sverige. Smugglingen har skett i husbilar och minibussar som hyrts från både privatpersoner och bensinstationer eller stått registrerade på bolag kopplade till smugglarna. Det rör sig om cirka 170 personer som på detta sätt ska ha transporterats genom Europa. Utredningen har varit omfattande och rättslig hjälp har begärts från flera så kallade transitländer som Tyskland och Danmark. - Det här är en utredning som inte hade varit möjlig att genomföra utan ett samarbete med våra europeiska kollegor. Den här typen av brott är per definition gränsöverskridande och just i det här ärendet har vi sett hur chaufförerna av bilarna har dömts för människosmuggling i de länder där de stoppats. - Vi hoppas nu kunna lagföra organisatörerna bakom resorna, säger kammaråklagare Isabelle Bjursten vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Åklagaren anser att brotten är grova då det rört sig om ett stort antal flyktingar och därmed inneburit ett systematiskt utnyttjande av flyktingars utsatta situation. Stämningsansökan är inlämnad till Södertörns tingsrätt, målnummer B 3066-15. Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig för media i dag 23/9 klockan 14-15 på telefon 010-562 55 45 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att en person ska dömas till två olika narkotikabrott istället för ett.

  En person har i hovrätten dömts för ringa narkotikabrott i ett fall för att under samma tidsperiod olovligen ha innehaft en mindre mängd cannabis samt för att olovligen ha brukat cannabis. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för ringa narkotikabrott i två fall samt skärpa bötespåföljden. Enligt riksåklagaren bör det olovliga innehavet av cannabis bedömas som ett brott och det olovliga brukandet som ett brott. I praxis bedöms liknande fall på olika sätt - ibland döms för två brott och ibland för ett brott. Enligt riksåklagaren skulle därför en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett ärende där en kvinna ska ha våldtagits på en färja har lagts ned. Åklagaren ger en kort kommentar.

  I september 2015 anmälde en ung kvinna att hon våldtagits på en Finlandsbåt. Efter omfattande utredningar har förundersökningen lagts ned. - I utredningen har fem förhör hållits med kvinnan för att försöka få fram vad hon minns från händelsen. Det har dessutom hållits förhör med den utpekade personen samt andra personer som varit med under kvällen. Olika läkarutlåtanden har inhämtats och övervakningsfilmer har gåtts igenom och jämförts med bådas berättelser. Det lades ner betydande utredningsåtgärder på ärendet. Jag ansåg att man utifrån bevisläget kunde konstatera att en del av den tekniska bevisningen inte stödjer kvinnans berättelse samt att ytterligare utredning inte skulle förändra bevisläget. Jag bedömde vidare att ett åtal i det läget aldrig skulle kunna leda till en fällande dom, säger kammaråklagare Kalina Sanderfelt. Med hänsyn till de inblandade personerna råder sekretess i ärendet. Åklagaren kan därför inte närmare kommentera hur hon värderat olika delar av bevisningen. Kvinnan begärde överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Ärendet har därefter prövats av en överåklagare som, efter att ha gått igenom samtliga handlingar i utredningen, gjort samma bedömning som den ursprungliga åklagaren. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Julian Assange fortsatt häktad

  Svea hovrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Den 17 oktober kommer han att förhöras på Ecuadors ambassad i London.

  Läs mer

  Svea hovrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Den 17 oktober kommer han att förhöras på Ecuadors ambassad i London.

  Julian Assange har möjlighet att överklaga häktningsbeslutet till Högsta Domstolen. - Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott och flyktfaran är oförändrat stor. Det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger enligt vår uppfattning fortfarande tungt. Domstolen har här delat vår uppfattning att fortsatt häktning i nuläget är förenligt med proportionalitetsprincipen, säger överåklagare Marianne Ny. Julian Assange ska förhöras på Ecuadors ambassad i London den 17 oktober. Förhöret genomförs av ecuadorianska åklagare i närvaro av åklagare från Sverige. - Det är bra att vi fått en tid för förhör så att utredningen kan komma vidare, säger överåklagare Marianne Ny. Resultatet av de utredningsåtgärder som genomförts av den ecuadorianska åklagaren kommer senare att redovisas från Ecuador. När denna redovisning skett kommer åklagaren att ta ställning till den fortsatta förundersökningen. Svea Hovrätts pressmeddelande Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren ändrar inte sitt tidigare beslut att inte inleda förundersökning om brott mot Dawit Isaak. Skälet är att riksåklagaren bedömer att en brottsutredning under rådande förhållanden skulle minska möjligheterna att få Dawit Isaak frigiven.

  I juni i år gjordes en förnyad anmälan om brott riktade mot Dawit Isaak, som sedan 15 år sitter fängslad i Eritrea. Riksåklagaren har därför på nytt prövat frågan om att inleda en förundersökning. I samband med detta har riksåklagaren inhämtat aktuell information från Utrikesdepartementet. I sitt beslut skriver riksåklagaren Anders Perklev att det fortfarande finns förhållandevis starka skäl för att inleda en brottsutredning. Utrikesdepartementets ansträngningar att försöka få Dawit Isaak frigiven fortsätter dock. Att nu inleda en förundersökning skulle minska möjligheterna att nå framgång i det arbetet. Vidare konstaterar riksåklagaren att de förundersökningsåtgärder som kan vidtas i Sverige med anledning av brott som har begåtts utomlands inte kan användas i syfte att tvinga fram ett visst beslut i det främmande landet. Enligt riksåklagaren måste intresset av att Dawit Isaak friges anses väga tyngre än intresset av att nu inleda en förundersökning för att utreda brott som redan har begåtts. Sammantaget gör riksåklagaren därför bedömningen att en förundersökning under rådande förhållanden inte ska inledas. Bakgrund Den 25 mars 2015 beslutade riksåklagaren att inte ändra lägre åklagares beslut att inte inleda förundersökning om brott mot den svenska medborgaren Dawit Isaak, som suttit fängslad på okänd ort i Eritrea sedan september 2001. I beslutet konstaterades att brottsmisstankarna och möjligheterna att vidta vissa utredningsåtgärder visserligen var sådana att det fanns förhållandevis starka skäl för att inleda en förundersökning. Utifrån information från Utrikesdepartementet gjorde riksåklagaren dock bedömningen att en brottsutredning då skulle kunna minska möjligheterna att få Dawit Isaak frigiven. Riksåklagaren avstod därför från att inleda förundersökning. Länk till beslutet Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 17 oktober kommer Julian Assange att förhöras på Ecuadors ambassad i London. Det har Riksåklagarämbetet i Ecuador meddelat.

  En ecuadoriansk åklagare kommer att genomföra förhören. Chefsåklagare Ingrid Isgren tillåts att tillsammans med utredare från Sverige närvara för att ställa kompletterande frågor genom den ecuadorianska åklagaren. - Det är positivt att utredningen nu kommer att föras framåt, säger överåklagare Marianne Ny som leder förundersökningen. Resultatet av de utredningsåtgärder som genomförts av den ecuadorianska åklagaren kommer senare att redovisas från Ecuador. När denna redovisning skett kommer åklagaren att ta ställning till den fortsatta förundersökningen. Åklagarna har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Det går åter att ringa till Åklagarmyndighetens växel på 010-562 50 00.

  Det fel som sedan i fredags gjort att det inte gått att ringa till myndighetens växel är nu åtgärdat.

  Läs mer
 • De två personer som suttit anhållna för mord är inte längre skäligen misstänkta och har släppts på fri fot efter beslut av åklagare.

  Nu inväntas slutliga analyser och resultat från rättsmedicinska undersökningar. Utredningen fortgår tills de slutliga resultaten kommer. I nuläget pekar omständigheterna på att det är en självförvållad olyckshändelse. Åklagaren kan just nu inte kommentera ärendet ytterligare. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >