Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Svea hovrätt har beslutat att ett ärende om bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn ska prövas på nytt av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade i maj åtalet på formella grunder, vilket åklagarna överklagade.

  En man åtalades för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten ogillade den 4 maj åtalet i sin helhet eftersom man ansåg att gärningsbeskrivningarna (åklagarnas beskrivning av vilka brott man anser att den åtalade har begått) inte var tillräckligt preciserade. Själva utredningen om de påstådda brotten prövades inte. Åklagarna överklagade domen, eftersom man menade att det inte var möjligt att precisera gärningsbeskrivningarna mer än vad man gjort. Svea hovrätt har iett beslutden 17 oktober konstaterat att gärningsbeskrivningarna inte varit så oprecisa att åtalet ska ogillas av formella skäl. Istället ska tingsrätten pröva ärendet i sak. - Det är glädjande att hovrätten anser att gärningsbeskrivningarna inte varit bristfälliga på det sätt som tingsrätten gjort gällande och att ärendet nu kan prövas i sak. Däremot är det förstås otillfredsställande att processen dragit ut så långt i tiden, i synnerhet med tanke på att målsäganden är ett barn, säger kammaråklagare Charlotte Ahlberg. Tingsrättens målnummer: B 6036-15 Hovrättens målnummer: B 4871-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport Gotlandsärendet

  Vice chefsåklagare Åke Olsson har tagit över ärendet med misstänkt våldtäkt på Gotland. Hans bedömning är att utredningen kommer att ta tid.

  Läs mer

  Vice chefsåklagare Åke Olsson har tagit över ärendet med misstänkt våldtäkt på Gotland. Hans bedömning är att utredningen kommer att ta tid.

  Vice chefsåklagare Åke Olsson vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm har, efter samråd med kammaråklagare Mats Wihlborg, tagit över ärendet med den misstänkta gruppvåldtäkten på Gotland. Det finns flera skäl till detta, och att ärenden flyttas mellan åklagare inom en åklagarkammare eller mellan åklagarkammare är mycket vanligt. Åklagarna på Gotland tillhör Västerorts åklagarkammare. Utredningen fortsätter, bland annat med tekniska undersökningar och förhör. - Min bedömning är att utredningen kommer att ta minst en månad, säger Åke Olsson. De fem personer som tidigare varit anhållna är fortsatt misstänkta för grov våldtäkt. Skälet till att de släpptes var att bevisningen inte bedömdes vara tillräcklig. En sjätte person är avförd från utredningen. På grund av hög arbetsbelastning har Åke Olsson för närvarande inte möjlighet att svara på frågor från media. Mer information lämnas så snart det är möjligt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förhör med Assange framflyttat

  Ecuadors åklagarmyndighet har meddelat att förhöret med Julian Assange, som skulle hållits på måndag den 17 oktober, har blivit framflyttat. Nytt datum för förhör blir den 14 november.

  Läs mer

  Ecuadors åklagarmyndighet har meddelat att förhöret med Julian Assange, som skulle hållits på måndag den 17 oktober, har blivit framflyttat. Nytt datum för förhör blir den 14 november.

  Skälet till att förhöret flyttas fram en månad är att Julian Assanges advokat ska ha möjlighet att närvara vid förhöret. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 29-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till tolv års fängelse för försök till mord på sin tidigare hustru. Tingsrätten menar även att restriktioner ska bestå, något som är mycket ovanligt.

  - Det är en intressant markering från tingsrättens sida att tills den slutliga domen kommer har åklagaren fått fortsatt tillstånd att meddela restriktioner, till exempel vad gäller besök och brev. Domstolen har tagit oron för påtryckningar från omgivningen på allvar, vilket jag är nöjd med, säger kammaråklagare My Lindholm. Restriktioner ges i vanliga fall vid häktning, men i det här fallet är det även efter tingsrättens dom. Det var i april 2016 som mannen försökte mörda sin tidigare hustru. Paret skilde sig 2013 och har ett gemensamt minderårigt barn, som var med i kvinnans lägenhet under mordförsöket. - Det lilla barnets närvaro vid mordförsöket har lyfts i domen som en markering att det är försvårande omständigheter. Jag anser även att det finns ett uttalat hedersmotiv som jag har fört bevisning om, vilket förvånar mig att domstolen inte har tagit hänsyn till, säger MyLindholm. Målnummer B 1128-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för mord i Silverdalen

  Idag väcker kammaråklagare Jeanette Boye, vid Åklagarkammaren i Kalmar, åtal mot en 54-årig man som misstänks för mord på sin hustru i ett skogsområde i Silverdalen, Hultsfreds kommun i slutet av mars i år.

  Läs mer

  Idag väcker kammaråklagare Jeanette Boye, vid Åklagarkammaren i Kalmar, åtal mot en 54-årig man som misstänks för mord på sin hustru i ett skogsområde i Silverdalen, Hultsfreds kommun i slutet av mars i år.

  Kvinnan avled av knivskador i halsen. Den misstänkte mannen medger att han varit på plats, men förnekar brott. Maken åtalas även för grovt olaga hot mot sin hustru, vilket ska ha skett vid ett tillfälle under perioden mitten av februari 2015 - början av januari 2016 i deras tidigare bostad på en annan ort. Enligt åtalet ska mannen vid detta tillfälle ha hotat kvinnan med kniv och uttalat dödshot. - Före mordet har maken under en längre period haft en kraftig oro för att hans hustru skulle träffa andra män och därför kontrollerat var hon varit och vilka hon haft kontakt med. Han ska också vid upprepade tillfällen ha anklagat henne för att ha utomäktenskapliga relationer. Under utredningen har vi inte funnit några belägg för att hustrun haft sådana relationer, säger kammaråklagare Jeanette Boye. Maken har gett olika versioner av vad som har hänt i skogsområdet vid tiden för mordet. Åklagaren yrkar på att mannen efter avtjänat straff ska utvisas till Syrien. Huvudförhandling i målet kommer att äga rum vid Kalmar tingsrätt med start i slutet oktober 2016. Rättegången beräknas pågå under minst nio dagar.(Målnummer B 973-16) Kontakt Kammaråklagare Jeanette Boye, finns tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 63 60mellan kl 13 och 14 idag i samband med att åtalet lämnas in. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Idag kl 11 meddelar Södertälje tingsrätt dom i ett ärende om misstänkta grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen (mål nr B 2725-13).

  Förundersökningsledaren, kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Internationella åklagarkammaren Stockholm är tillgänglig för kommentarer på telefon idag, onsdag, mellan kl 13 och 14. KontaktKammaråklagare Kristina Lindhoff CarlesonTelefon 010-562 54 31 (mellan kl 13 och 14 idag)

  Läs mer
 • Den 17-åring som greps och anhölls i samband med den allsvenska fotbollsmatchen mellan Jönköping Södra IF och Östersunds FK den 15 augusti 2016 på Stadsparksvallen i Jönköping åtalas idag.

  Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff vid Åklagarkammaren i Jönköping har nu slutfört förundersökningen och idag beslutat att väcka åtal. - Mannen åtalas för misshandel mot Östersunds målvakt och falsklarm, grovt brott. Huvudförhandlingen kommer med största sannolikhet att hållas inom 1-2 veckor på Jönköpings tingsrätt, säger vice chefsåklagare Pernilla Törsleff. Kontakt Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff, Åklagarkammaren i Jönköping, finns tillgänglig för kommentarer idag kl. 15.30-16.30 på telefon 010-562 59 80.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar en dom om kränkande fotografering

  En läkare smygfilmade unga pojkar i samband med att han undersökte deras underliv. Undersökningarna skedde antingen i undersökningsrum på en vårdcentral eller i ett avskilt rum på en skola. För detta har läkaren dömts för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Åklagaren ville att läkaren även skulle dömas för kränkande fotografering av pojkarnas anhöriga och vårdpersonal som kommit med på filmerna.Hovrätten har ogillat åtalen för kränkande fotografering med motiveringen att ett rum för läkarundersökning inte är ett sådant ”annat liknande utrymme” som avses i lagtexten.

  Läs mer

  En läkare smygfilmade unga pojkar i samband med att han undersökte deras underliv. Undersökningarna skedde antingen i undersökningsrum på en vårdcentral eller i ett avskilt rum på en skola. För detta har läkaren dömts för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Åklagaren ville att läkaren även skulle dömas för kränkande fotografering av pojkarnas anhöriga och vårdpersonal som kommit med på filmerna.Hovrätten har ogillat åtalen för kränkande fotografering med motiveringen att ett rum för läkarundersökning inte är ett sådant ”annat liknande utrymme” som avses i lagtexten.

  En läkare smygfilmade unga pojkar i samband med att han undersökte deras underliv. Undersökningarna skedde antingen i undersökningsrum på en vårdcentral eller i ett avskilt rum på en skola. För detta har läkaren dömts för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Åklagaren ville att läkaren även skulle dömas för kränkande fotografering av pojkarnas anhöriga och vårdpersonal som kommit med på filmerna.Hovrätten har ogillat åtalen för kränkande fotografering med motiveringen att ett rum för läkarundersökning inte är ett sådant "annat liknande utrymme" som avses i lagtexten. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka utrymmen som ska omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering. Enligt riksåklagaren är det också av vikt att Högsta domstolen även i övrigt klargör det straffbara området enligt bestämmelsen. Fakta om kränkande fotografering:Den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i brottsbalken, kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). Straffbestämmelsen lyder enligt följande: Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Länk till överklagandetKontaktByråchef My Hedström010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sex personer från Östergötland och Stockholm åtalas för grovt narkotikabrott genom att ha anskaffat och hanterat cirka 9,4 kilo cannabis.

  Av de åtalade kommer fem från två olika gäng, där det ena gänget sålt narkotikan till det andra. Den sjätte personen har agerat mellanhand för att möjliggöra leveransen, säger kammaråklagare Eva Wintzell som är förundersökningsledare. En av de sex personerna åtalas också för att ha innehavt drygt 94 gram cannabisharts. Ärendet har utretts av polisens Nationella operativa avdelningen i Stockholm tillsammans med Aktionsgrupp Öst i Norrköping. Åklagare är kammaråklagarna Eva Wintzell och Sara Nilsson på Internationella åklagarkammaren Stockholm. Rättegången är planerad att börja i Södertörns tingsrätt den 10 oktober och kommer att hålla på under cirka en månad med 12 förhandlingsdagar. En av de åtalade är också misstänkt för bedrägerier mot Arbetsförmedlingen. Åtal om detta kommer att väckas inom kort. Kontakt Kammaråklagare Eva Wintzell, 010-562 54 60 Kommissarie Jan Hofvenstam 010-566 55 31 (för polisiära frågor)

  Läs mer
 • Den 41-åriga kvinna och 18-åriga man som på sannolika skäl är misstänkta för mord och försök till mord i Arboga den 3 augusti kommer att begäras omhäktade.

  Under dagen kommer kammaråklagare Johan Fahlander att begära omhäktning av de båda misstänkta. Begäran lämnas till Västmanlands tingsrätt. Under utredningsarbetet har misstankarna mot både kvinnan och mannen stärkts. Av utredningsskäl kan ingen ytterligare information lämnasi nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >