Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Dom om sexbrott på nätet

  Fredag den 28 oktober kommer Borås tingsrätts dom i ett ärendedär en medelålders manåtalats för att ha förgripit sig på 114 barn via Internet. Åklagaren är tillgänglig för kommentarer.

  Läs mer

  Fredag den 28 oktober kommer Borås tingsrätts dom i ett ärendedär en medelålders manåtalats för att ha förgripit sig på 114 barn via Internet. Åklagaren är tillgänglig för kommentarer.

  Brotten ägde rum under tiden september 2010 - maj 2015 och brottsrubriceringarna är grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, grovt förtal och förtal. Mannen åtalades för att ta kontakt med unga flickor, företrädesvis i åldrarna 12-14 år, via främst Kik och Skype. Målsägandena finns över hela landet. Kammaråklagare Åsa Askenbäck finns tillgänglig på telefon kl. 13.30-14.30 fredag den 28 oktober. Tingsrättens målnummer: B1602-15 Länk till pressmeddelande vid åtal den 21 mars 2016. KontaktÅsa Askenbäck, 010-562 72 54 (tillgänglig kl. 13-30-14.30 fredag den 28 oktober)

  Läs mer
 • En man har häktats av Stockholms tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för folkmord och folkrättsbrott, grovt brott.

  Händelserna ägde rum i Rwanda under perioden 7 april - 31 maj 1994. Åtal ska vara väckt den 10 november. Tingsrättens målnummer: B13688-16. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 48-årig man från Örebro har anhållits misstänkt för delaktighet i folkmorden i Rwanda 1994. Mannen är misstänkt för folkmord och grovt folkrättsbrott.

  Brottsmisstankarna rör händelser utanför Sverige för 22 år sedan. Förundersökningsledaren kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Internationella åklagarkammaren i Stockholm anser att det är angeläget att brott av den här karaktären utreds - trots att det gått lång tid och de misstänkta gärningarna är begångna utanför Sverige. - Folkmordoch grovt folkrättsbrott är mycket allvarlig brott och undantas från reglerna om preskription. Därför är det oerhört angeläget att utreda dessa, säger hon. Åklagaren kommer inte att vara tillgänglig för media för att svara på frågor om ärendet eftersom det är i ett inledande skede och förundersökningssekretess råder. Senast på fredag den 28 oktober klockan 12 behöver åklagaren ta ställning till om den anhållna mannen ska begäras häktad. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren kommenterar livstidsdom

  Solna tingsrätt dömer en 33-årig man till livstids fängelse för bland annat mord och grov fridskränkning på en kvinna i Bromma den 4 juni i år. Förundersökningsledare, kammaråklagare Tobias Kudrén, kommenterar domen.

  Läs mer

  Solna tingsrätt dömer en 33-årig man till livstids fängelse för bland annat mord och grov fridskränkning på en kvinna i Bromma den 4 juni i år. Förundersökningsledare, kammaråklagare Tobias Kudrén, kommenterar domen.

  - Jag kan konstatera att tingsrätten delat min uppfattning om vad den tilltalade ska dömas för och vilken påföljd som ska dömas ut. Jag vill inte tala i termer om att jag är nöjd med domen - det är svårt att använda uttrycket nöjd i ett så här tragiskt fall - men tingsrättens dom borde stå sig väl vid en överprövning i hovrätten. -Även om jag argumenterat för att bevisningen i vissa avseenden ska tolkas på annat sätt än vad tingsrätten gjort, så är det uppenbart att tingsrätten noga övervägt hur bevisningen ska värderas och motiverat detta på ett tydligt sätt. När det gäller de rent juridiska överväganden som har behövt göras så är jag och tingsrätten i princip helt överens. - Jag har inte ännu bestämt om jag vid en eventuell hovrättsprocess (för det fall att den tilltalade överklagar domen) kommer att stå fast vid de påståenden om de detaljer i händelseförloppet som tingsrätten inte ansett vara bevisade, eller om jag kommer att godta tingsrättens bedömning i sin helhet, avslutar Tobias Kudrén. Kammaråklagare Tobias Kudrén är inte tillgänglig för media idag, eftersom han är i tingsrättsförhandling hela dagen. Han har istället lämnat den här skriftliga kommentaren till domen. Målnummer B 4328-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord och mordbrand i Hjärup

  Torsdag den 27 oktober väcks åtal för mord och mordbrand som inträffade i Hjärup i Staffanstorps kommun den 30 januari 2016. En kvinna har varit häktad misstänkt för brotten sedan i februari.

  Läs mer

  Torsdag den 27 oktober väcks åtal för mord och mordbrand som inträffade i Hjärup i Staffanstorps kommun den 30 januari 2016. En kvinna har varit häktad misstänkt för brotten sedan i februari.

  Åtalet väcks vid Lunds tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B517-16. Kammaråklagare Mathias Larsson är tillgänglig per telefon från kl. 11 torsdag den 27 oktober. Kontakt Kammaråklagare Mathias Larsson 010-562 61 44

  Läs mer
 • På tisdag den 25 oktober klockan 11 meddelar Solna tingsrätt dom i ärendet där en man är åtalad för att ha dödat sin tidigare flickvän.

  Kammaråklagare Tobias Kudrén vid Västerorts åklagarkammare kommer inte ha möjlighet att vara tillgänglig för media. Han är i tingsrättsförhandling under tisdagen men kommer att lämna en skriftlig kommentar till domen på tisdag eftermiddag. Eftersom det är han som är förundersökningsledare är det han som kommenterar domen. Pressmeddelande kommer att skickas ut på tisdag den 25 oktober på eftermiddagen. Målnummer B 4328-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Gunilla Öhlin har idag väckt åtal mot tre personer för delaktighet i ett uppmärksammat rån i Kalmar för ett år sedan. En framgångsfaktor i ärendet är samarbetet mellan norska, litauiska och svenska myndigheter och de europeiska samarbetsorganen Europol och Eurojust.

  Den 8 oktober 2015 utsattes en klockbutik i centrala Kalmar för ett rån. Två omaskerade män kom in i butiken och under vapenhot tvingades personalen att lämna ifrån sig dyrbara klockor, av märke Breitling och Omega, till ett sammanlagt värde av 1,3 miljoner kr. De två gärningsmännen försvann springande från platsen och ett par hundra meter från platsen slutade alla spår. En förundersökning inleddes och redan samma eftermiddag beslutade polisen att släppa bilder till media från den övervakningsfilm som dokumenterat rånet. Direkt började tips och iakttagelser från allmänheten att komma in och ett europeiskt polissamarbete inleddes. Redan efter ett par dagar hade en av de misstänkta rånarna identifierats och kort tid därefter även den andre misstänkte rånaren. De visade sig vara hemmahörande i Litauen. Samarbetet mellan svenska, norska och litauiska myndigheter samt med de europeiska samarbetsorganen Europol och Eurojust intensifierades. Ytterligare en person, även denne litauisk medborgare kunde identifieras såsom misstänkt för delaktighet i rånet. I början av april 2016 begärdes de tre personerna häktade. En nordisk och två europeiska arresteringsorder utfärdades. Två av personerna greps i Litauen och den tredje personen greps i Norge. När alla överlämnats till Sverige kunde förundersökningen slutföras. - Jag har idag väckt åtal mot tre personer för delaktighet i rånet, som jag bedömer som ett grovt rån, då tillgreppet skett under vapenhot. Två personer har utfört själva rånet medan den tredje personen har främjat, planerat, organiserat och finansierat rånet. Klockorna har anträffats hos en av de gripna. En av de personer som har åtalats för att ha utfört rånet har erkänt sin delaktighet medan de övriga förnekar, säger kammaråklagare Gunilla Öhlin. Förhandlingen är planerad att påbörjas i Kalmar tingsrätt den 31 oktober och pågå i fyra - fem dagar. Kontakt Kammaråklagare Gunilla Öhlin finns tillgänglig för media klockan 10.30 - 12.00 idag på telefon 010-562 63 57 Läs mer om europeisk arresteringsorder Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtalhar väckts i dagmot en 24-årig man för mord på hans 22-åriga hustru. Paret bodde vid tiden för brottet på asylboendet Solhöjden i Mariannelund, Eksjö kommun.

  Kvinnan avled till följd av strypning. Den misstänkte mannen har under hela utredningen stått fast vid att det är han som dödat kvinnan. Mordet skedde i det rum på Solhöjden där paret och deras gemensamma dotter bodde. - Mannen har som förklaring till gärningen berättat att han uppfattade det som att hustrun hade träffat en annan man och att hon hade för avsikt att skilja sig, säger kammaråklagare Adam Rullman. Huvudförhandling kommer ske i Eksjö tingsrätt den 2-4 november 2016. Ärendenummer: AM86328-16 Kontakt (onsdag den 19 oktober kl. 14-15) Kammaråklagare Adam Rullman, 010-562 59 73 Kammaråklagare Lisa Hedberg 010-562 59 92

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att HD klargör att kroppsbesiktning får användas i syfte att utreda en misstänkts ålder

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott.Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott.Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

  Bakgrund En person, som i sin asylansökan uppgett att han är 17 år, åtalades för stöld. Vid huvudförhandlingen i tingsrätten invände personen att han bara är 14 år och således inte straffmyndig. Tingsrätten ställde in huvudförhandlingen för att åklagaren skulle komplettera förundersökningen med en åldersbedömning. Det visade sig då att personen även är starkt misstänkt för flera andra brott som kan ge fängelse. Åklagaren begärde att tingsrätten skulle besluta om kroppsbesiktning i form av tand- och skelettröntgen i syfte att utreda den misstänktes ålder. Tingsrätten avslog begäran. Åklagaren överklagade beslutet till hovrätten, som avslog åklagarens överklagande. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut och yrkat att Högsta domstolens ska förordna om kroppsbesiktning av den misstänkte personen i syfte att utreda åldern. Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Begränsningar i denna rättighet får endast medges om det finns stöd i lag (2 kap. 20-24 §§ RF). Bestämmelser om kroppsbesiktning inom ramen för en brottsutredning finns i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken. Enligt dessa bestämmelser får den som skäligen kan misstänktas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den misstänktes ålder av stor betydelse för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet. Det gäller framförallt för utredning av straffmyndighetsåldern, men även för utredning av de övriga åldersgränser som enligt brottsbalken är av betydelse för vilken straffrättslig reaktion ett brott ska leda till. Enligt riksåklagaren är kroppsbesiktning i syfte att utreda en misstänkts ålder således förenlig med det ändamål som lagstiftningen tillåter. På grund av brottlighetens allvar är ett beslut om kroppsbesiktning i detta fall heller inte oproportionerligt. Möjligheten att besluta om kroppsbesiktning för att utreda en misstänkts ålder är i många fall helt avgörande för åklagarens möjligheter att utreda och lagföra brott. Det är därför av stort vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet. Överklagandet Kontakt: Byråchef My Hedström 010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre män har anhållits misstänkta för mord den 29 februari i år på Munkhättegatan i Malmö. En 30-årig man sköts till döds i en bil vid tillfället.

  De tre anhållna männen är 24, 24 och 25 år gamla. Utredningen har varit omfattande. Det har hållits ett stort antal förhör och det har genomförts en omfattande analys och kartläggning om vad det var som hände i tiden kring mordet. Detta har lett fram till att tre personer anhållits i sin frånvaro så som misstänkte för mordet. Anhållningsbesluten verkställdes idag på morgonen. - Gripandena i dag är resultatet av det utredningsarbete som pågått sedan den 29 februari, säger Magnus Pettersson, förundersökningsledare på Malmö åklagarkammare. Förundersökningen fortsätter nu och senast på fredag klockan 12 behöver åklagaren ta ställning till om männen ska begäras häktade. Kontakt: Kammaråklagare Magnus Pettersson är tillgänglig för media klockan 11-12 idag, 010-562 60 88. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >