Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Åklagaren har i dag hävt anhållandena för två fall av mord i Mantorp i Östergötland.

  Onsdag den 28 juni 2017 anhölls två personer såsom skäligen misstänkta för dubbelmordet av ett par i Mantorp som ägde rum någon gång under perioden 10-12 juni 2017. Chefsåklagare Pär Andersson i Linköping har idag hävt anhållandena. - Det fanns en hel del olika omständigheter som gjorde att de här två personerna bedömdes som skäligen misstänkta. Efter att ha hört deras berättelser och även utfört flera kontroller har jag idag i samråd med polisen bestämt mig för att inte begära dem häktade, säger Pär Andersson. Hittills i utredningen har cirka 450 förhör hållits och ett 20-tal polisanställda arbetar aktivt med förundersökningen. Ett stort antal personer har också DNA-topsats. - Paret har utsatts för synnerligen grovt våld i samband med att de dödades och jakten på den eller de som har utfört detta brutala dåd fortsätter med oförminskad styrka. Vi kommer även framöver vara offensiva med tvångsmedel, säger Andersson. Kontakt Chefsåklagare Pär Andersson finns tillgänglig för frågor per telefon från och med kl.14 i dag fredag den 30 juni, 010-562 58 01.

  Läs mer
 • Åklagare deltar i Almedalen

  Åklagarmyndigheten finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Liksom förra året arrangerar Åklagarmyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet. Utöver detta kommer en rad åklagare delta i olika seminarier och debatter.

  Läs mer

  Åklagarmyndigheten finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Liksom förra året arrangerar Åklagarmyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet. Utöver detta kommer en rad åklagare delta i olika seminarier och debatter.

  Tanken med rättsväsendets gemensamma seminariedag är att visa hur rättsväsendet med samlade krafter arbetar mot brottsligheten, exempelvis terrorism. Dagen arrangeras av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Brå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. Det övergripande temat är "Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati." Under rättsväsendets dag arrangeras fyra gemensamma seminarier. Moderatorer är Gabriella Ahlström och Jens Orback. Program för rättsväsendets dag den 4 juli Terrorism i Sverige - hur ser hotet ut?Dag: 4/7 9.00-10.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47160 Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?Dag: 4/7 11.00-12.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Mats Eriksson, Göteborgs åklagarkammare http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47929 Nätbrottslighet - 100 sätt att bli lurad på internetDag: 4/7 14.00-15.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Susanne Öhbom, Södertörns åklagarkammare,Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47172 Rättsväsendets framtidsfrågorEtt samtal med myndighetschefer från rättsväsendet. Dag: 4/7 16.00-17.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47941 Utöver detta deltar åklagare i följande arrangemang Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?Arrangör: ECPAT Sverige Dag: 3/7 10.30 - 11.30 Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Alexandra Bopp, City åklagarkammare, Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47818 Drabbad av våldtäkt - hur fungerar omhändertagandet i praktiken?Arrangör: Stiftelsen Tryggare SverigeDag: 3/7 13.00 - 14.00Plats: Strandvägen, H520Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Helene Gestrin, Åklagarkammaren i Linköping http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44962 Barn som bevittnar våld - dags för en förändring?Arrangör: Brottsoffermyndigheten Dag: 4/7 8.00-08.40 Plats: S:t Hansgatan 21 Medverkar från Åklagarmyndigheten: överåklagare Marianne Ny, Utvecklingscentrum Göteborg http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44604 Nätdroger - roulett med livet som insatsArrangör: Rättsmedicinalverket Dag: 4/7 11.00 - 12.00 Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Medverkar från Åklagarmyndigheten: vice överåklagare Astrid Eklund, Utvecklingscentrum Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46115 Behöver rättsväsendet journalistiken?Arrangör: SVT, Opinion Almedalen Dag: 4/7 20.00-21.00 Plats: SVT-scenen Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47412 Hur bemöter vi hot och våld mot poliser?Arrangör: Polisförbundet Dag: 5/7 11.00 - 12.15 Plats: Strandgatan 19 Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46061 Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrottenArrangör: Riksidrottsförbundet Dag: 5/7 13.00 - 13.45 Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46267 Visst förekommer mutor i Sverige - risker i samband med offentlig upphandlingArrangör: Konkurrensverket, TMK Dag: 5/7 kl. 14.00 - 14.45 Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44300 Tillsammans mot korruption inom bygg- och fastighetssektornArrangör: IMM, ÖMK, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, NCC AB Dag: 5/7 kl. 15.00 - 15.45 Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44508 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare häver häktningarna av tolv personer som häktades av Södertörns tingsrätt i början av juni.

  - Jag har idag beslutat att häva Södertörns tingsrätts häktningsbeslut om de elva personer som misstänks för människorov samt den person som misstänks för försök till grov utpressning. Detta mot bakgrund i huvudsak av att utredningsläget har utvecklas i sådan riktning att min bedömning är att misstankarna försvagats under förundersökningens gång. Den fortsatta förundersökningen ska därför bedrivas med de misstänkta på fri fot, säger kammaråklagare Erik Wendeby. Misstankarna mot de elva personerna kvarstår till vidare och beslut i åtalsfrågan kan förväntas när förundersökningen är färdigställd. Det går för närvarande inte att bedöma när det kan ske. Kontakt Kammaråklagare Erik Wendeby, 010-562 56 57. Tillgänglig kl. 14.30-16.00 i dag onsdag den 28 juni.

  Läs mer
 • Två personer har anhållits som skäligen misstänkta för två fall av mord i Mantorp i Östergötland.

  De misstänkta personerna ska nu förhöras. Även andra utredningsåtgärder kommer att genomföras. -Eftersom utredningen är inne i ett tidigt skede kan jag inte lämna någon information förrän efter en eventuell häktningsframställan, säger chefsåklagaren i Linköping Pär Andersson. Om personerna begärs häktade beräknas det ske fredag den 30 juni. Ett pressmeddelande kommer att skickas om detta. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om innehav av fem automatkarbiner på allmän plats ska bedömas som synnerligen grovt vapenbrott.

  Tre personer åtalades för synnerligen grovt vapenbrott för att de haft fem helautomatiska automatkarbiner, fem magasin med totalt 99 skarpa patroner samt ytterligare 280 skarpa patroner i en bil på allmän plats. Åklagaren ansåg att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt eftersom det var fråga om fem vapen med tillhörande magasin och ammunition, att vapnen är av en särskilt farlig typ och eftersom vapnen funnits på allmän plats. Hovrätten dömde de tilltalade enligt åtalet men rubricerade gärningen som grovt vapenbrott i stället för synnerligen grovt vapenbrott och bestämde straffet för två 19-åringar till fängelse i ett år och åtta månader samt till sluten ungdomsvård i sex månader för en 17-åring. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska döma de tilltalade för synnerligen grovt vapenbrott och skärpa straffen. För grovt vapenbrott är straffskalan fängelse i lägst ett och högst fyra år. För synnerligen grovt vapenbrott är straffet fängelse i lägst tre och högst sex år. Vid bedömningen av om ett vapenbrott ska anses vara synnerligen grovt är det av särskild betydelse om det varit fråga om ett stort antal vapen. Andra omständigheter kan också ha betydelse för bedömningen. Straffbestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott trädde i kraft den 1 september 2014. - Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. Det finns en osäkerhet i praxis när det gäller hur många vapen av särskilt farlig beskaffenhet som gör att brottet ska anses som synnerligen grovt, liksom vilken betydelse andra försvårande omständigheter ska tillmätas, säger riksåklagare Anders Perklev. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar när det gäller under vilka omständigheter ett vapenbrott ska bedömas som synnerligen grovt. Länk till överklagandet. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man är häktad, sedan den 16 juni, på sannolika skäl misstänkt för mord.

  Brottet misstänks ha begåtts i början av april i en förort till Stockholm. Med hänsyn till offrets anhöriga och att utredningen är inne i ett känsligt läge kan inga fler kommentarer lämnas i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag inleds rättegången mot en riksdagsledamot som står åtalad för ringa misshandel.

  Rättegången startar i dag, 21 juni 2017, klockan 09.00 och beräknas hålla på till cirka 14.30. Åklagaren är tillgänglig på telefon efteråt. KontaktChefsåklagare Lena Kastlund010-562 71 35

  Läs mer
 • Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat att lägga ned förundersökningen om mutbrott mot företrädare för SCA. Förundersökningen läggs ned i sin helhet.

  Den 19 januari 2015 inleddes en förundersökning om misstanke om givande av muta från företrädare för Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, efter att media skrivit om bolagets jaktrepresentation. En stor mängd digitalt material hos bolaget säkrades. Uppgifter framkom även som gav anledning att misstänka att enskilda befattningshavare nyttjat SCA:s affärsflyg för privata ändamål men på SCA:s bekostnad. Två personer delgavs därför misstanke om trolöshet mot huvudman. Två revisorer som låtit sig bjudas på jaktaktiviteter delgavs även misstanke om tagande av muta för sitt deltagande. Förhör har hållits med ca 25 personer i utredningen. Givande av muta genom att bjuda externa personer på jaktresor De jaktresor som har bedömts har gällt inbjudningar och deltagande av personer inom bankvärlden under åren 2010-2011. - Bedömningen i dag är att dessa gärningar är preskriberade. Förundersökningen ska därför läggas ned i denna del, säger kammaråklagare Thomas Forsberg Trolöshet mot huvudman genom nyttjande av privatflyget Utredningen har omfattat ett flertal resor där anställda hos SCA nyttjat affärsflyget till resmål där även olika idrottsevenemang utspelat sig. Det har bland annat varit resor till EM i fotboll i Ukraina, VM i Brasilien och OS i London samt rena semestervistelser. - De misstänkta har invänt att resorna har föranletts av olika tjänsteärenden, vilket jag inte kan motbevisa. Bolaget SCA har också ansett att det inte lidit skada av att affärsflyget använts, säger Thomas Forsberg. Förundersökningen läggs därför ned även i denna del, eftersom det inte kan bevisas att brott föreligger på objektiva grunder. Tagande av muta av revisorer genom deltagande i jaktaktiviteter De två revisorer som varit med på jaktaktiviteter 2011 - 2014 i samband med seminarier har delgetts misstanke om tagande av muta. Revisorsnämnden har därför gett de två revisorerna en varning. Nämndens beslut har sedan fastställts genom Förvaltningsrättens dom den 27 oktober 2016 (mål nr 6409-16) och Kammarrättens dom den 9 mars 2017 (mål nr 7472-16). - Kammarrätten har funnit att revisorernas agerande bryter mot det regelverk de har att följa. Enligt min bedömning är dock agerandet, såvitt jag kan bevisa, inte otillbörligt i sådan grad att det bryter mot bestämmelserna om mutbrott. Därför anser jag inte att jag kan förvänta mig en fällande dom. Dessutom anser jag att, om förfarandet skulle träffas av bestämmelserna om mutbrott, att det avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd än böter. Då är det faktum att de tilldelats varning en omständighet som talar för att man inte också ska väcka åtal för gärningarna. Förundersökningen ska därför läggas ned även i denna del, säger Thomas Forsberg. Kontakt Kammaråklagare Thomas Forsberg, 010-562 53 68, tillgänglig på telefon kl. 11-12 torsdag den 15 juni.

  Läs mer
 • Dom i Kalamarksärendet

  I morgon, torsdag den 15 juni klockan 14, meddelar Hovrätten för Övre Norrland dom i det uppmärksammade Kalamarksärendet.

  Läs mer

  I morgon, torsdag den 15 juni klockan 14, meddelar Hovrätten för Övre Norrland dom i det uppmärksammade Kalamarksärendet.

  Förhandlingen avslutades den 30 maj, då Hovrätten för Övre Norrland beslutat att det tidigare utdömda fängelsestraffet tills vidare inte skulle verkställas. Den dömde mannen försattes omedelbart på fri fot i avvaktan på hovrättens dom. Tidigare pressmeddelande om ärendet från Åklagarmyndigheten Kontakt den 15 juniKammaråklagare Jens Göransson finns tillgänglig för media per telefon för att kommentera domen klockan 14.00 - 15.30, 010-562 64 21.

  Läs mer
 • Avslut i stor bedrägerirättegång

  I dag avslutades rättegången i Norrköpings tingsrätt om en stor bedrägerihärva, där tolv personer åtalats för bland annat grova bedrägerier. Ärendet omfattar närmare 10000 brottsmisstankar och 500 målsägare.

  Läs mer

  I dag avslutades rättegången i Norrköpings tingsrätt om en stor bedrägerihärva, där tolv personer åtalats för bland annat grova bedrägerier. Ärendet omfattar närmare 10000 brottsmisstankar och 500 målsägare.

  Tolv personer åtalades för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri för att de gemensamt och i samförstånd genom vilseledande förmått, eller försökt förmå, främst småföretagare men även myndigheter och organisationer att betala för söktjänster på internet som saknat värde. Det inbetalda beloppet som omfattas av åtalet är drygt 5 miljoner kronor. En av personerna åtalas också för urkundsförfalskning. Händelserna inträffade under perioden december 2012 och januari 2014. Rättegången påbörjades den 15 februari och har pågått i cirka 40 dagar under våren. - Förundersökningen omfattar 15000 sidor samt cirka 600-700 ljudfiler som bland annat innehåller försäljningssamtal, så det har varit fråga om ett mycket omfattande material, säger ansvarig åklagare Thomas Ramstedt vid Åklagarkammaren i Norrköping. - Vi har fått stöd från Åklagarkammaren i Eskilstuna som ställt en åklagare, Charlotta Nyström, till förfogande på heltid med ärendet ända sedan årsskiftet. Det har varit helt nödvändigt för att ro ärendet i land och jag är glad att vi kan hjälpas åt över länsgränserna, säger chefsåklagaren i Norrköping Torsten Angervåg. Norrköpings tingsrätt meddelar dom den 12 juli klockan 11. Tingsrättens målnummer: B3519-13. Kontakt Kammaråklagare Thomas Ramstedt 010-562 58 82 Assistentåklagare Charlotta Nyström 010-562 59 61 Tillgängliga på telefon från kl. 14 onsdag den 14 juni.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >