Aktuella pressmeddelanden

2018

 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en kurirs smuggling av 775 kg narkotika till landet ska leda till en strängare påföljd än fängelse i sju år.

  En person åtalades för synnerligen grov narkotikasmuggling för att ha fört in drygt 775 kg narkotika till Sverige från Nederländerna. Narkotikapartiet bestod av ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg ecstasy och 635 kg cannabis. Mannen uppträdde som "kurir" och förde narkotikan till Sverige i en lastbil från Nederländerna. Åklagaren menade att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt, eftersom gärningen avsett en mycket stor mängd narkotika och ingått som ett led i en organiserad verksamhet med syfte att bedriva omfattande handel med narkotika. Straffbestämmelsen om synnerligen grov narkotikasmuggling infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år. Den tilltalade dömdes av hovrätten för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i sju år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade till ett längre fängelsestraff än sju år. Mål med stora mängder narkotika förekommer relativt ofta. Enligt riksåklagaren råder det oenighet i domstolarna om hur stor mängd narkotika som ska kunna ge mer än sju års fängelse. En prövning av Högsta domstolen av påföljdsfrågan i detta mål vore därför av stor vikt för en rättvis och enhetlig rättstillämpning. Länk till överklagandet. Kontakt Tf. vice riksåklagare Hedvig Trost 010-562 50 26

  Läs mer
 • I dag avslutades rättegången i Sundsvalls tingsrätt mot en man som åtalats för bland annat förberedelse till mord, grovt vapenbrott och brott mot lagen om elektronisk kommunikation.

  Mannen har tillverkat vapen och tillbehör och förvarat bland annat laserpekare utan tillstånd samt störsändare utan att vara berättigad till det. - Han har förvarat ett stort antal vapen och andra föremål och vi menar att det handlar om förberedelse för att döda eller skada andra personer, säger kammaråklagare Marie Reutne. Sundsvalls tingsrätt meddelar dom den 5 september klockan 11. Målnummer i tingsrätten: B 1133-18. - Vår uppfattning är att bevisläget är gott, säger Marie Reutne. Åklagarna har på grund av tidsbrist inte möjlighet att svara på frågor från media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång i resningsärende avslutas

  Svea hovrätt planerar att avsluta rättegången i morgon torsdag den 23 augusti, i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna och nu har fått resning och en ny prövning inför domstol. Åklagaren är tillgänglig per telefon när förhandlingen är avslutad.

  Läs mer

  Svea hovrätt planerar att avsluta rättegången i morgon torsdag den 23 augusti, i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna och nu har fått resning och en ny prövning inför domstol. Åklagaren är tillgänglig per telefon när förhandlingen är avslutad.

  En man dömdes för mord som begicks i Solna 2009. I mars 2018 beviljade Högsta domstolen resning i ärendet och nu avslutas förhandlingen i Svea hovrätt. Målnummer i Svea hovrätt: B 2860-18. Kontakt:Kammaråklagare Ida Arnell är tillgänglig i morgon per telefon ungefär en halvtimme efter att förhandlingen avslutats. Det går inte på förhand att veta vilken tidpunkt det kommer att bli. Kammaråklagare Ida Arnell vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, 010-562 73 58 Vad innebär resning? Tidigare pressmeddelanden i ärendet 2018-08-09 Förhandling inleds 2018-06-26 Bevisuppgift inlämnad 2018-03-22 Efter Högsta domstolens beslut 2018-01-12 Riksåklagarens förklaring till Högsta domstolen Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering om mordärende i Västmanland

  I maj 2017 försvann en 57-årig kvinna från Pettersberg i Västerås. I april 2018 påträffades kvarlevor från henne norr om Önsta-Gryta i Västerås. Den 26 juni 2018 påträffade Missing People ytterligare kvarlevor i närliggande skogsområde. En rättsgenetisk undersökning visar nu att även dessa kvarlevor är från den 57-åriga kvinnan.

  Läs mer

  I maj 2017 försvann en 57-årig kvinna från Pettersberg i Västerås. I april 2018 påträffades kvarlevor från henne norr om Önsta-Gryta i Västerås. Den 26 juni 2018 påträffade Missing People ytterligare kvarlevor i närliggande skogsområde. En rättsgenetisk undersökning visar nu att även dessa kvarlevor är från den 57-åriga kvinnan.

  En 54-årig man sitter sedan den 19 januari 2018 häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och brott mot griftefriden. - Jag vill berömma Missing People för deras engagemang och för deras skickliga hanterande i samband med påträffandet. Fyndplatsen talade för att det var kvarlevor från den 57-åriga kvinnan som påträffats och det är bra att det nu är bekräftat. Undersökningar och analyser utifrån fyndet pågår fortfarande så några ytterligare kommentarer kan inte lämnas i nuläget, säger kammaråklagare Jenny Alriksson som leder förundersökningen. När åklagaren har ytterligare upplysningar i ärendet kommer dessa att kommuniceras. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person begärs häktad för bilbränder i Göteborg

  En man i 20-årsåldern begärs häktad misstänkt för mordbrand och våldsamt upplopp. Han är misstänkt för att ha satt bilar i brand på flera platser i Göteborg under måndagskvällen. En annan ung man som anhölls har släppts, men är fortfarande misstänkt. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  En man i 20-årsåldern begärs häktad misstänkt för mordbrand och våldsamt upplopp. Han är misstänkt för att ha satt bilar i brand på flera platser i Göteborg under måndagskvällen. En annan ung man som anhölls har släppts, men är fortfarande misstänkt. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  - Den person som nu har frigivits är fortfarande aktuell i utredningen, men min bedömning är att misstankarna inte är så starka att det finns skäl att begära honom häktad. Däremot begärs mannen i 20-årsåldern häktad på sannolika skäl, säger kammaråklagare Mats Ihlbom. En ytterligare person är anhållen i utevaro. Göteborgs tingsrätt sätter ut tid för häktningsförhandling och åklagaren vet inte tidpunkt för förhandlingen. Målnummer i Göteborgs tingsrätt B 10783-18 Kontakt Kammaråklagare Mats Ihlbom vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen, 010-562 52 91. Innan häktningsförhandlingen har åklagaren inga ytterligare upplysningar att lämna. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tidigare anhållna i Umeå släppta

  De två personer som varit anhållna misstänkta för mord på ett barn har under onsdagens förmiddag frigivits. Förundersökningen fortsätter och misstankarna mot de båda kvarstår.

  Läs mer

  De två personer som varit anhållna misstänkta för mord på ett barn har under onsdagens förmiddag frigivits. Förundersökningen fortsätter och misstankarna mot de båda kvarstår.

  I söndags kväll anhölls två personer misstänkta för mord på en 1-åring. Sedan dess har ett stort antal utredningsåtgärder vidtagits, bland annat förhör och brottsplatsundersökning. - På det utredningsmaterial som nu finns har jag bedömt att de båda inte längre är på sannolika skäl misstänka för mord, utan misstankegraden har sjunkit till skälig misstanke, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Jonas Fjellström. För att häkta någon som är skäligen misstänkt för brott krävs att det är av synnerlig vikt för utredningen att en misstänkt tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Den misstänkta kan då häktas i en vecka. - Här har jag bedömt att det inte är av synnerlig vikt för utredningen att de båda häktas varför jag i stället beslutat att de ska friges. De utredningsåtgärder som de misstänkta skulle kunna påverka är redan utförda och därför är risken för att de försvårar utredningen i det närmaste helt undanröjd, säger Jonas Fjellström. Förundersökningen fortsätter efter samma tre huvudspår: naturligt dödsfall, olycka eller att någon uppsåtligen berövat barnet livet. - Resultaten från de rättsmedicinska undersökningarna kommer naturligtvis att vara centrala för att fastställa dödsorsaken. Det slutliga yttrandet från rättsläkaren kommer inte att vara klart på åtskilliga veckor. Under tiden kommer utredningen att fortsätta i ett lite lugnare tempo med andra tekniska undersökningar och förhör med personer som kan förväntas ha uppgifter av betydelse för utredningen, säger Jonas Fjellström. Några uppgifter som kan röja de misstänktas eller den avlidnes identitet kommer inte att lämnas. Detsamma gäller uppgifter kring de omständigheter som talar för att brott eventuellt ligger bakom barnets död. Åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna och är inte tillgänglig för media under dagen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för grovt olaga hot och försök till mord

  En 42-årig man åtalas i dag vid Stockholms tingsrätt misstänkt för att ha skickat hotbrev till 21 statsråd och ytterligare kända personer och politiker i Sverige. Mannen är även misstänkt för försök till mord genom att ha skickat en brevbomb till ett företag i Storbritannien. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  En 42-årig man åtalas i dag vid Stockholms tingsrätt misstänkt för att ha skickat hotbrev till 21 statsråd och ytterligare kända personer och politiker i Sverige. Mannen är även misstänkt för försök till mord genom att ha skickat en brevbomb till ett företag i Storbritannien. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

  Breven som mannen misstänks ha skickat i Sverige innehöll verbala hot samt pulver som vid analyser visat sig vara ofarligt. Sammanlagt är det 26 personer som fått hotbreven. - Jag menar att han ägnat framkalla allvarlig fruktan för de som mottagit breven. Brotten är grova eftersom hoten påtagligt förstärkts med att det i varje brev funnits ett pulver som framstått som giftigt och explosivt. Hoten mot förtroendevalda är särskilt allvarliga eftersom det är hot som riktas mot demokratin, säger förundersökningsledare Eva Wintzell. Mannen är även misstänkt för försök till mord på fyra personer i Storbritannien som mottagit en brevbomb som mannen skickat till ett företag. Målnummer Stockholms tingsrätt B 17019-17 Kontakt Kammaråklagare Eva Wintzell på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet finns tillgänglig per telefon i dag 15/8 klockan 13-15, 010-562 54 60. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sedan i måndags, 13/8, är en man anhållen på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord på en annan man i en by utanför Kiruna.

  - Mannen har uttryckt saker som gör att händelsen utreds som förberedelse till mord. Polisen har även hittat skjutvapen som knyts till mannen. Han har inte vidtagit några aktiva åtgärder för att fullborda brottet, därför är brottsrubriceringen förberedelse till mord, säger kammaråklagare Klara Dahlström. Förundersökningen pågår med förhör och tekniska undersökningar. Om åklagaren väljer att begära mannen häktad ska det ske senast på torsdag den 16/8 klockan 12. Åklagaren har i nuläget inga ytterligare upplysningar om utredningen att lämna. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väcks för mord i Vetlanda

  Åtal väcks i dag mot en 25-årig man misstänkt för mord på en 34-årig man. Mordet inträffade den 7 april 2018 i samband med en efterfest i Vetlanda. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åtal väcks i dag mot en 25-årig man misstänkt för mord på en 34-årig man. Mordet inträffade den 7 april 2018 i samband med en efterfest i Vetlanda. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Den 25-åriga mannen är även misstänkt för försök till mord mot en annan målsägande vid samma tidpunkt som mordet. I åtalet ingår dessutom misstanke om en grov misshandel som inträffade i mars. Mannen har förnekat brott. Huvudförhandling i ärendet kommer att hållas i Eksjö tingsrätt den 28-30 augusti och 3-4 september 2018. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B 588-18 Kontakt: Kammaråklagare Lisa Hedberg 010-562 59 92 är tillgänglig i dag 13-14. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen fortsätter och beräknas ta åtskilliga veckor. Någon information om vilka åtgärder som vidtas kan inte lämnas.

  En 20-årig man sköts av polis i Stockholms innerstad tidigt på morgonen den 2 augusti. - Det råder sekretess för både uppgifter om utredningsåtgärder har eller ska vidtas och för resultatet av åtgärderna. Att lämna ut information i det här skedet skulle riskera att skada utredningen, säger chefsåklagare Martin Tidén. Utredningen syftar till att klargöra vad som hände i samband med skjutningen. Bland annat genomförs förhör med flera olika personer samt tekniska undersökningar. - Det är viktigt att utredningen kan genomföras metodiskt och grundligt på sedvanligt sätt. Min bedömning är att det kommer att behövas åtskilliga veckor ytterligare innan den är klar, säger Martin Tidén. När åklagaren bedömer att ny information kan lämnas kommer det att göras i ett pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >