Aktuella pressmeddelanden

April

 • Hovrättsdom i uppmärksammat sexualbrottsärende

  Måndag den 16 april klockan 14 meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en 41-årig man från Uppland är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Brotten har uteslutande skett över nätet. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

  Läs mer

  Måndag den 16 april klockan 14 meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en 41-årig man från Uppland är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Brotten har uteslutande skett över nätet. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

  Den misstänkta mannen har suttit vid sin dator i Sverige och via internet fått kontakt med unga flickor från USA, Kanada och Skottland. Genom hot har han förmått dem att inför webbkamera utföra sexuella handlingar som han spelat in. I tingsrätten dömdes mannen till tio års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn. Det är första gången någon döms för våldtäkt när målsäganden förmåtts utföra sexuella handlingar på sig själv och all kontakt med gärningsmannen skett över nätet. Både mannen och åklagarna överklagade domen till hovrätten. - Det är viktigt att få vägledning för framtiden i denna typ av ärenden. Därför vill vi ha hovrättens prövning av hur allvarlig eller kränkande en gärning som sker under dessa förhållanden ska vara för att kunna bedömas som våldtäkt, säger förundersökningsledare Annika Wennerström vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Målnummer: B 11734-17, Svea hovrätt Kontakt: Åklagarna är tillgängliga per telefon klockan 14.30 - 16 måndag 16 april Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare 010-562 55 58 Emelie Källfelt, kammaråklagare 010-562 55 59 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man åtalas för vållande till annans död, grovt brott och grov vårdslöshet i trafik för olyckan i centrala Luleå på julafton, då en kvinna dog.

  - Det är klarlagt att kvinnans död har orsakats av påkörningen vid trafikolyckan. Vittnesuppgifter och teknisk bevisning visar att den unga föraren kört med alltför hög hastighet och mot rött ljus i olyckskorsningen, säger kammaråklagare Ulla-Karin Lindström. Åklagaren har ingen möjlighet att lämna någon ytterligare information. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 3451-17, där åtalet kan begäras ut elektroniskt måndag den 16 april. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Mordmisstänkt i Åhus begärd häktad

  Den 29-åriga man som sedan i tisdags morse är anhållen misstänkt för mord i Åhus har begärts häktad. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagaren att vara tillgänglig för media.

  Läs mer

  Den 29-åriga man som sedan i tisdags morse är anhållen misstänkt för mord i Åhus har begärts häktad. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagaren att vara tillgänglig för media.

  Natten mellan måndag och tisdags larmades polis till en fastighet i Åhus i Skåne där en avliden kvinna påträffades. På tisdagens morgon anhölls en man misstänkt för mord på kvinnan, som är i 30-årsåldern. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Kristianstads tingsrätt klockan 14 i dag, fredag Målnummer i Kristianstads tingsrätt: B 796-18 Efter häktningsförhandlingen kommer chefsåklagare Annette Olsson att vara tillgänglig för media på plats i rätten. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I debatten har hänvisats till att riksåklagaren utfärdat ”mildare” riktlinjer för frihetsberövande av ungdomar under 18 år. Med anledning av detta vill vi förtydliga bakgrunden till och innehållet i riktlinjerna.

  I debatten har hänvisats till att riksåklagaren utfärdat "mildare" riktlinjer för frihetsberövande av ungdomar under 18 år. Med anledning av detta vill vi förtydliga bakgrunden till och innehållet i riktlinjerna. På grund av uttalanden från bland annat Högsta domstolen och JO ändrades i maj 2017 riksåklagarens riktlinjer för åklagare om frihetsberövande av unga misstänkta. Vad säger lagen? För att frihetsberöva en person krävs lagligt stöd, oavsett om det handlar om ett barn eller en vuxen. Det innebär att det dels måste finnas en tillräckligt stark misstanke mot personen, dels måste vara fråga om ett brott som kan ge ett års fängelse. Dessutom måste det finnas risk för att den misstänkta personen kan försvåra utredningen, återfalla i brott eller avvika - så kallade särskilda häktningsskäl. När det gäller ungdomar under 18 år finns ytterligare ett krav, nämligen att det måste finnas synnerliga skäl. Vad som ska räknas som synnerliga skäl har under senare år prövats av bland annat Högsta domstolen och JO, och man har i dessa beslut gjort uttalanden som är mer restriktiva än vad praxis tidigare har varit. Det är mot bakgrund av tolkningen i dessa beslut som riksåklagaren ändrade riktlinjerna. Riktlinjerna Riksåklagaren framhåller inledningsvis i riktlinjerna att anhållande bör ske när det är befogat och det finns goda skäl för det. När det gäller vad som ska räknas som synnerliga skäl konstaterar riksåklagaren att det beror på hur allvarligt brottet är. Vid brottslighet som skulle ge minst två års fängelse för vuxna finns det i många fall synnerliga skäl för att anhålla även en ung person, under förutsättning att något av de särskilda häktningsskälen finns. Till sådan brottslighet hör bland annat allvarliga vålds- och sexualbrott. Vid lindrigare brott, såsom stöld, olaga hot och bedrägerier, finns dock i princip aldrig skäl att anhålla ungdomar. Även om en ungdom inte blir anhållen finns möjlighet att hålla kvar personen i upp till sex timmar för förhör. Konsekvenser I samband med att de nya riktlinjerna infördes informerade Åklagarmyndigheten Justitiedepartementet att det är svårt att förutse vad de kommer att få för konsekvenser, men att det kan finnas en risk för att möjligheterna att förhindra, utreda och lagföra brott som begåtts av ungdomar minskar med de nya tolkningarna. Myndigheten har för avsikt att följa upp konsekvenserna av riktlinjerna. Riktlinjerna i sin helhet Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I en omfattande förundersökning i Uppsala har 770000 narkotikaklassade tabletter och annan narkotika tagits i beslag. Två personer är häktade misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagarna finns tillgängliga i eftermiddag för media.

  Den 25 december 2017 påträffas en man i Gottsunda i Uppsala när han postar ett stort antal brev med totalt cirka 4000 narkotikaklassade tabletter. Den gripne mannen anhålls av åklagare samma kväll. Flera beslut om husrannsakan verkställs men inga ytterligare fynd av narkotika görs inledningsvis. Den 27 december sker ett genombrott i utredningen. - Genom utomordentligt polisarbete kan husrannsakan göras i en bostad, där polisen påträffar ett stort antal väskor som är fyllda med totalt 485000 narkotikaklassade tabletter av flertalet olika preparat. Bostaden bedöms användas uteslutande för att lagra och paketera narkotikaförsändelser, säger förundersökningsledare Michael Ehrencrona. Den anhållne mannen häktas och vid ännu en husrannsakan påträffas väskor med ytterligare cirka 275000 narkotikaklassade tabletter av olika preparat. Beslagen av narkotika i ärendet uppgår sammantaget till cirka 770000 narkotikaklassade tabletter och icke oansenliga mängder av annan narkotika. Gatuvärdet på narkotikan i beslag uppskattas till mellan 20 och 30 miljoner kronor. Ytterligare en misstänkt person häktas på åklagarens begäran av Uppsala tingsrätt den 12 januari 2018. Utredningsläget Polisen har lyckats koppla fynden av narkotika till en internetsida som bedrivit mycket omfattande försäljning av narkotika via internet. Försäljningen har omsatt mångmiljonbelopp. Uppsalapolisen har från ärendets inledning kraftsamlat och satt ihop ett utredningsgrupp innehållande poliser med specialistkompetens inom behövliga områden som ställts till förundersökningsledarens förfogande. Även polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) är inkopplat och assisterar utredningsgruppen med ovärderlig expertkompetens. Kontakt Åklagarkammaren i Uppsala: Kammaråklagare, förundersökningsledare Michael Ehrencrona 010-562 68 04 Assistentåklagare, biträdande förundersökningsledare Arash Zavosh 010-562 54 32 Åklagarna finns tillgängliga för media onsdagen den 11 april klockan 13-16.

  Läs mer
 • Uppdatering om mord i Åhus

  Natten till tisdagen larmades polis till en fastighet i Åhus i Skåne där en avliden kvinna påträffades. Klockan 05.46 på tisdagens morgon anhölls en 29-årig man misstänkt för mord. Förhör med den misstänkta mannen kommer att hållas i morgon, torsdag.

  Läs mer

  Natten till tisdagen larmades polis till en fastighet i Åhus i Skåne där en avliden kvinna påträffades. Klockan 05.46 på tisdagens morgon anhölls en 29-årig man misstänkt för mord. Förhör med den misstänkta mannen kommer att hållas i morgon, torsdag.

  Den avlidna kvinnan är i 30-årsåldern, som den 29-åriga mannen hade en nära relation med. Mannen har fått en offentlig försvarare och förhör kommer att hållas i närvaro av försvararen torsdag den 12 april. Polisen säkrar teknisk bevisning och förhör med vittnen kommer att genomföras. Polisen bedriver även dörrknackning. Om åklagaren väljer att begära den misstänkta personen häktad ska en häktningsframställan lämnas in till Kristianstads tingsrätt senast på fredag den 13 april klockan 12, då häktningsfristen går ut. Några ytterligare upplysningar har åklagaren inte att lämna för närvarande. När mer information finns att lämna kommer ett pressmeddelande att skickas ut. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

  Kammaråklagare Mats Ljungqvist har i dag väckt åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Den åtalade personen misstänks att på uppdrag av den kinesiska underrättelsetjänsten, olovligen ha samlat in uppgifter och underrättelser om personer i den tibetanska miljön.

  Läs mer

  Kammaråklagare Mats Ljungqvist har i dag väckt åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Den åtalade personen misstänks att på uppdrag av den kinesiska underrättelsetjänsten, olovligen ha samlat in uppgifter och underrättelser om personer i den tibetanska miljön.

  Det har gällt personliga förhållanden såsom boendeförhållanden, familjeförhållanden samt resor till politiska aktiviteter samt resor och möten beträffande vissa för den kinesiska regimen särskilt viktiga personer. Mannen misstänks sedan för att ha lämnat uppgifterna vidare till en underrättelseofficer. - Det här är mycket allvarlig brottslighet. Spionaget drabbar mycket utsatta människor. Personer som har flytt till Sverige från totalitära regimer måste kunna känna sig trygga i att de fritt kan utnyttja sina grundlagsskyddade friheter för att exempelvis protestera mot en regim utan att de eller deras anhöriga ska riskera förföljelse eller andra övergrepp, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer vid Södertörns tingsrätt: B 2778-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva hur straffvärdet ska bedömas.

  Tingsrätten ansåg att det sammantagna straffvärdet av gärningarna överskred det maximala gemensamma straff som kan dömas ut i ett sådant här fall, nämligen fängelse i 14 år. Hovrätten har tillämpat en annan princip vid bedömningen av straffvärdet och bland annat därför reducerat straffen med 5 år för vardera av bröderna. Enligt riksåklagaren innebär hovrättens tillämpning av den s.k. asperationsprincipen att endast ett fåtal av alla de hundratals allvarliga gärningar (däribland grova med mycket höga straffvärden) bröderna gjort sig skyldiga till haft betydelse vid den samlade straffvärdebedömningen. Inte heller har de försvårande omständigheter som föreligger beträffande gärningarna eller antalet återkommande gärningar (systematiken) fått något som helst genomslag vid den samlade straffvärdebedömningen. När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet och brotten därtill är riktade mot flera målsägande måste enligt riksåklagaren domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut. Riksåklagaren framhåller att det i hovrättspraxis råder stor osäkerhet hur straffvärdebedömningen ska göras när det är fråga om upprepade allvarliga brott riktade mot flera målsägande. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet. Överklagandet Kontakt: My Hedström, byråchef rättsavdelningen, 010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering om mordärende i Västmanland

  I maj 2017 försvann en 57-årig kvinna från Pettersberg i Västerås. Den 8 april 2018 påträffades kvarlevor norr om Önsta-Gryta i Västerås. Efter identifieringsarbete kan polisen konstatera att det är kvarlevor från den försvunna kvinnan som nu påträffats.

  Läs mer

  I maj 2017 försvann en 57-årig kvinna från Pettersberg i Västerås. Den 8 april 2018 påträffades kvarlevor norr om Önsta-Gryta i Västerås. Efter identifieringsarbete kan polisen konstatera att det är kvarlevor från den försvunna kvinnan som nu påträffats.

  En 54-årig man sitter sedan den 19 januari 2018 häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och brott mot griftefriden. - Polisen har arbetat intensivt med identifieringsarbetet, som så här långt gett gott resultat. Jag kan inte berätta närmre vad för kvarlevor som påträffats eller berätta om andra omständigheter kring fyndet. Polisen genomför sökarbete i området och det är viktigt att de ges möjlighet att jobba ifred så att de och sökhundarna inte störs i arbetet, säger kammaråklagare Jenny Alriksson som leder förundersökningen. När åklagaren har ytterligare upplysningar i ärendet kommer dessa att kommuniceras. Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag måndag den 9 april 2018 beslutat att väcka åtal mot en 17-årig pojke misstänkt för mord på en 17-årig elev vid Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017. Den misstänkta pojken förnekar brott.

  Förundersökningen har letts av kammaråklagare Sara Engelmark på Söderorts åklagarkammare, Stockholm. Pojkens offentliga försvarare är advokat Sandra Danowsky. Tidpunkt finns ännu inte utsatt för när huvudförhandlingen ska äga rum i Södertörns tingsrätt. Med hänsyn till den misstänkta pojkens ålder yrkas det att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. KontaktKammaråklagare Sara Engelmark finns tillgänglig per telefon för media i dag klockan 13-15 på tel. nr 010-562 56 21. Målnummer B 17108-17, vid Södertörns tingsrätt, avdelning 2. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >