Aktuella pressmeddelanden

2020

 • Åtal i Västmanlandsfallet

  Kammaråklagare Lars Magnusson har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot totalt fyra personer i den omtalade utredningen om bland annat grovt jaktbrott och förgöring.

  Läs mer

  Kammaråklagare Lars Magnusson har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot totalt fyra personer i den omtalade utredningen om bland annat grovt jaktbrott och förgöring.

  Två personer åtalas för grovt jaktbrott efter att ha jagat varg den 26 oktober 2018 i Surahammars kommun. En av dessa personer, en man i 70-årsåldern, är tillsammans med ytterligare två personer även åtalad för olika brott i hanteringen av det mycket potenta giftet karbofuran. De tre har varit mer eller mindre delaktiga i förberedelse till grovt jaktbrott, då de har hanterat giftet med syftet att döda varg. Brottsrubriceringen för 70-åringen är i den här delen förberedelse till grovt jaktbrott eftersom åklagaren menar att syftet med giftet var att döda varg. De andra två personerna är äkta makar. Det grova jaktbrottet består i att de har hanterat gift i syfte att döda varg. Mannen åtalas för förberedelse till grovt jaktbrott och kvinnan för medhjälp därtill. - Detta är ett ärende som engagerat många under lång tid. Det har varit många turer under resans gång men nu får tingsrätten värdera den bevisning som åberopas, säger Lars Magnusson, kammaråklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 5279–18.   Kontakt Kammaråklagare Lars Magnusson är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 15-16, 010-562 61 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal kommer idag att väckas för mord, grov våldtäkt, våldtäkt, försök till mord och grovt olaga hot i Härnösand.  Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media.

  De misstänkta brotten ägde rum i Härnösand den 10 maj och det är en 22-årig man som nu åtalas. Han har suttit häktad sedan den 13 maj 2020 Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1105-20. Huvudförhandling påbörjas den 6 oktober 2020 kl. 09.00 vid Ångermanlands tingsrätt.   Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 11-12, 010-562 64 25   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om grovt miljöbrott i Jönköping

  Tisdag den 29 september kl. 14 meddelar Jönköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för grovt miljöbrott i Hovslätt i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Tisdag den 29 september kl. 14 meddelar Jönköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för grovt miljöbrott i Hovslätt i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Pressmeddelande vid åtal Förhandlingen i tingsrätten avslutades den 14 september. Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 469-19. Kontakt Chefsåklagare Stefan Edwardson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är tillgänglig på telefon för media tisdag den 29 september kl. 15-16, 010-562 59 70.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tingsrätten har i dag häktat en 16-åring som är misstänkt för mord på en jämnårig pojke.

  Mordet ägde rum i torsdags i förra veckan. Eskilstuna tingsrätt häktade i dag på förmiddagen 16-åringen på sannolika skäl misstänkt för mord och grovt vapenbrott. - Polisen har arbetat i princip dygnet runt sedan skjutningen och har gjort ett fantastiskt arbete med att få upp misstankarna till sannolika skäl, säger kammaråklagare Maria Edström. Åklagaren kan nu också bekräfta att polisen påträffat vad man tror skulle kunna vara det aktuella mordvapnet, en pistol. - Om det verkligen är mordvapnet får den fortsatta utredningen visa. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3248-20       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppgifter har förekommit i media att upp till 100 åklagare kan komma att sägas upp. Det stämmer inte.

  I budgetpropositionen aviseras ett lägre anslag till Åklagarmyndigheten än vad myndigheten begärt. - Kortsiktigt under 2021 kan vi hantera situationen, men på ett par års sikt är läget bekymmersamt. Utan tillskott framöver kommer vi att behöva minska bemanningen för att få en budget i balans 2022-2023. Vi kommer inte behöva säga upp någon personal, utan måste vi bli färre kommer det att ske genom att vi inte fullt ut ersätter den personal som slutar, säger riksåklagare Petra Lundh. Skälet till att myndigheten kan hantera ekonomin under 2021 är att covid-19 inneburit minskade kostnader i form av bland annat inställda utbildningar.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om dubbelmord i Linköping

  Torsdag den 1 oktober kl. 11 meddelar Linköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för mord på två personer 2004. Efter att dom meddelats är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  Torsdag den 1 oktober kl. 11 meddelar Linköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för mord på två personer 2004. Efter att dom meddelats är åklagaren tillgänglig för media.

  Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20 Rättegången avslutades den 21 september och den åtalade är häktad i avvaktan på dom. Kontakt Britt-Louise Viklund som varit förundersökningsledare i ärendet har inte möjlighet att vara tillgänglig. Däremot kommer chefsåklagare Eva Nemec Nordh vara tillgänglig för media på telefon på torsdag 1 oktober kl. 12-13, 010-562 58 01.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag begärt en 16-åring häktad misstänkt för mord på en jämnårig pojke.

  Mordet ägde rum i torsdags i förra veckan. Kammaråklagare Maria Edström har begärt den misstänkte pojken häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Under utredningens gång har misstankarna stärkts. Häktningsförhandlingen äger rum vid Eskilstuna tingsrätt i morgon, troligen kl. 9. Exakt tidpunkt sätter tingsrätten ut. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3248-20 Kontakt <!--StartFragment-->En halvtimme efter förhandlingens slut är åklagaren tillgänglig för media per telefon eller efter överenskommelse, 010-562 59 45<!--EndFragment-->   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Morddom överklagas till Högsta domstolen

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

  Den 1 januari 2020 skärptes mordparagrafen (3 kap. 1 § brottsbalken) genom att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutsätts dömas ut i en majoritet av fallen. I det nu aktuella fallet är det fråga om ett brutalt mord som begåtts i offrets hem och i närvaro av dennes hustru. Gärningsmannen har helt utan förvarning gett sig på offret bakifrån och med en stor kniv skurit denne i halsen så att bl.a. mat- och luftstrupen skurits av. Offret var vid medvetande i ungefär tio minuter efter gärningen och upplevde under den tiden stor smärta och kraftig dödsångest. Domstolarna har funnit det utrett att offret utsatts för svårt lidande och att gärningen varit särskilt hänsynslös. Tingsrätten fann att påföljden skulle bestämmas till fängelse på livstid. Hovrätten fann att det fanns vissa omständigheter som talade mildrande riktning, bl.a. att det varit fråga om en impulshandling, att mannen erkänt gärningen för sin bror och inte heller försökt gömma undan mordvapnet samt han uttryckt viss ånger när han greps av polisen. Hovrätten bestämde därför påföljden till fängelse i 18 år. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det inte några förmildrande omständigheter kring gärningen, endast försvårande. Påföljden ska därför, eftersom brottet begåtts efter lagändringen, bestämmas till fängelse på livstid. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i fråga om påföljd för mord efter den ändring av 3 kap. 1 § brottsbalken som trädde ikraft den 1 januari 2020.   Överklagandet (pdf)  Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 24-åring man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord den 14 december 2019 på Restaurang Ströget i Gislaved.

  Omfattande utredningsarbete från polisen har lett till fram till att misstankarna riktats mot 24-åringen, varför åklagare beslutade att han skulle anhållas i sin frånvaro. Den misstänkte greps i dag den 22 september 2020 i ett annat län. När den misstänkte har fått en försvarare ska han förhöras. Senast på fredag ska beslut fattas om mannen ska begäras häktad. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att lämna kommer det att ske genom ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett flertal utredningar pågår just nu avseende misstankar om grov organiserad brottslighet inom ramen för ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.

  Kammaråklagare Sara Nilsson, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, leder förundersökningen angående allmänfarlig ödeläggelse under maj 2020 på bl.a. Vendelsömalm, Huddinge och försök till allmänfarlig ödeläggelse under maj 2020 bl.a. i Norsborg.   Kammaråklagare Anna Stråth, Södertörns åklagarkammare, leder förundersökningen angående - Stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott under mars-april 2020 i Stockholm och Västerås - Människorov, rån och grov utpressning under april-maj 2020 i Vårberg och Stockholm - Grovt narkotikabrott i juni 2020 i Botkyrka Sammanlagt sju personer är häktade vid Södertörns tingsrätt. Ytterligare en person är häktad i utevaro vid samma tingsrätt. Ytterligare frihetsberövanden kan komma att ske. I nuläget kan åklagarna inte lämna några ytterligare uppgifter om vad utredningen består i.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >