Aktuella pressmeddelanden

September

 • I dag har åtal väckts mot en 15-årig pojke för försök till mord och grov våldtäkt på en 9-årig flicka i juli i år. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Det var den 7 juli i år som en svårt skadad flicka återfanns i ett skogsparti på Morö Backe. Misstankarna riktades tidigt i utredningen mot en ung pojke, som enligt registeruppgifter skulle vara född 2009. Pojken själv, och hans vårdnadshavare, uppgav däremot att han var fyllda 15 år. Åklagaren beslutade att en åldersbedömning av pojken skulle göras vid Rättsmedicinalverket. Resultatet av utförda medicinska undersökningar talar för att den undersökte har fyllt 15 år. – Sammantaget menar jag att utredningen visar att pojken har uppnått straffmyndighetsåldern. Därför väcks nu åtal för brotten, säger kammaråklagare Andreas Nyberg vid Åklagarkammaren i Umeå. Den 15-årige pojken har gjort vissa medgivanden i förhör. Vittnesförhör, brottsplatsundersökning och sakkunnigutlåtande från NFC (Nationellt forensiskt centrum) utgör också delar av bevisningen. – Jag menar att den tilltalade utsatt flickan för ett synnerligt lidande och att han har visat synnerlig hänsynslöshet genom att angripa målsäganden med grovt våld. Det var enbart på grund av tillfälliga omständigheter som gjorde att brottet inte fullbordades och att flickan inte dog, säger kammaråklagare Andreas Nyberg vid Åklagarkammaren i Umeå. Flickan har inte kunnat höras under förundersökningen på grund av sina svåra skador. – Utöver mordförsök åtalar jag också pojken för grov våldtäkt mot barn. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han i samband med genomförandet använt sig av omfattande våld och har visat särskilt hänsynslöshet och råhet, säger Andreas Nyberg. Målnummer i Skellefteå tingsrätt: B 769-22. Rättegången beräknas pågå den 12-14 oktober och 17 oktober vid Skellefteå tingsrätt, och kommer sannolikt att hållas bakom stängda dörrar.   Kontakt Kammaråklagare Andreas Nyberg är tillgänglig för media i dag fredag kl. 13-15 på 010-562 64 98. Om tv eller radio vill ha intervjuer på plats sker det utanför polishuset i Umeå efter kl. 15. Kontakta åklagaren under telefontiden för att bestämma tid.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kvinna har i dag åtalats för ett mycket stort antal brott, bland annat skadegörelse, olaga hot och hot mot tjänsteman. Brotten har främst riktats mot olika samhällsinstitutioner, till exempel polis och åklagare, men även mot privatpersoner.

  Kvinnan åtalas för sammanlagt ett 15-tal olika skadegörelsebrott. Hon har bland annat krossat fönsterrutor på skolor och på tingsrätten och åklagarkammaren i Norrköping samt klottrat i och på fastigheter. Därutöver har hon hotat poliser och åklagare och åtalas också för andra brott riktade mot rättsväsendet. – Kvinnan förefaller hysa agg mot polis och åklagare, men brottsligheten har också drabbat andra samhällsfunktioner, som en skola och en förskola, säger kammaråklagare Emma Berge som är förundersökningsledare. En del av åtalet avser brott som riktats mot kvinnans grannar. Kvinnan har varit häktad sedan den 16 september. Eftersom flera av brotten riktats mot rättsväsendets företrädare i Norrköping har ärendet handlagts på Åklagarkammaren i Växjö. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 2896-22.   Kontakt Kammaråklagare Emma Berge, 010-562 63 33, tillgänglig i dag den 30 september klockan 10–12.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som i tisdags anhölls misstänkt för inblandning i mordet som skedde den 19 augusti 2022 på köpcentrumet Emporia i Malmö har nu häktats. Mannen, som är 19 år, har häktats på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord.

  Senast den 17 oktober måste åklagaren väcka åtal eller begära förlängd häktning. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8583-22. Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information och är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På fredag den 30 september kl. 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i det mål där en 33-årig man i tingsrätten dömdes för 19 fall av grova våldtäkter, fem fall av grovt sexuellt tvång och grovt barnpornografibrott. Åklagarna är tillgängliga när dom meddelats.

  Målnummer i hovrätten: B 4828-22.   Kontakt Åklagarna är tillgängliga på fredag 30 september kl. 13-14. Kammaråklagare och förundersökningsledare Hediye Kurt, 010-562 70 74. Kammaråklagare Anna Arvidsson, 010-562 56 40.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegångsstart om bl.a. sabotage vid aktion på E4:an norr om Stockholm

  I morgon fredag den 30 september startar huvudförhandlingen i målet där kammaråklagare Marina Ivic åtalat 12 personer för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten efter att de gripits vid en aktion på E4:an vid Solna i slutet av augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media efter rättegångens sista dag den 3 oktober.

  Läs mer

  I morgon fredag den 30 september startar huvudförhandlingen i målet där kammaråklagare Marina Ivic åtalat 12 personer för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten efter att de gripits vid en aktion på E4:an vid Solna i slutet av augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media efter rättegångens sista dag den 3 oktober.

  Målnummer i Solna tingsrätt: B 7513-22.  Kontakt Kammaråklagare Marina Ivic är tillgänglig för media på telefon efter att förhandlingen avslutats den 3 oktober, omkring kl. 16-17 på 010 562 56 19.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag den 30 september kl. 11 meddelar Kalmar tingsrätt dom i ett mål där fyra män är åtalade för grovt fornminnesbrott i samband med dykningar vid skeppsvrak som klassas som fornlämningar. Männen misstänks ha tillägnat sig föremål från fartygslämningar och förstört lämningarna. Åklagaren är tillgänglig för media under fredagen.

  Målnummer vid Kalmar tingsrätt: B 2903-20. Kontakt Kammaråklagare Magnus Ling, 010-562 63 63, är tillgänglig i morgon, fredag den 30 september kl. 12.15–12.45. Observera den nya tiden för åklagarens tillgänglighet. Pressmeddelande när åtal väcktes 11 februari 2022.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering om Nord Stream

  Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har tagit över förundersökningen kring händelsen vid Nord Stream. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt sabotage.

  Läs mer

  Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har tagit över förundersökningen kring händelsen vid Nord Stream. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt sabotage.

  Kammaråklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål tar över förundersökningen eftersom det kan röra sig om ett allvarligt brott som åtminstone delvis kan vara riktat mot svenska intressen. Det går inte heller att utesluta att främmande makt ligger bakom. Utredningen görs tillsammans med Säkerhetspolisen. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att kommunicera kommer det ske via ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Senast på fredag den 30 september 2022 behöver åklagaren ta ställning till om personen ska begäras häktad.

  – Ytterligare ett frihetsberövande har skett i förundersökningen om mord den 19 augusti 2022 på köpcentrumet Emporia i Malmö. Jag kan i nuläget inte gå in på närmare detaljer om varför personen är misstänkt eller vad bevisningen består i, säger kammaråklagare Michelle Stein som leder förundersökningen. Målnummer i Malmö tingsrätt B 8583-22. Åklagaren är inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om Nord Stream

  Polisen har upprättat ett ärende kring händelsen vid Nord Stream. Ärendet har skickats till Åklagarmyndigheten som kommer besluta om den fortsatta handläggningen efter genomgång av tillgängligt material.

  Läs mer

  Polisen har upprättat ett ärende kring händelsen vid Nord Stream. Ärendet har skickats till Åklagarmyndigheten som kommer besluta om den fortsatta handläggningen efter genomgång av tillgängligt material.

  Kammaråklagare Henrik Söderman på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet handlägger ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att kommunicera kommer det ske via ett nytt pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Estoniadom överklagad

  Åklagaren har överklagat Göteborgs tingsrätts dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare dömdes till dagsböter för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren lämnar en kommentar till dagens överklagande.

  Läs mer

  Åklagaren har överklagat Göteborgs tingsrätts dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare dömdes till dagsböter för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren lämnar en kommentar till dagens överklagande.

  – De båda tilltalade dömdes till 40 dagsböter. Jag hade yrkat på villkorlig dom och böter och anser att männen ska få skärpta straff. Nu är det upp till hovrätten att besluta om de beviljar prövningstillstånd, vilket jag tycker vore lämpligt att ge eftersom lagstiftningen och frågan om straff tidigare inte är prövad, säger kammaråklagare Helene Gestrin. Även de dömda männen har överklagat domen och vill bli frikända. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 2415-22. De två svenskarna ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om Estonia. I september 2019 sänkte de ner en dykrobot från en tysk båt och filmade vid Estonia. M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm.         Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >