Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en flicka som var 13 år. Han hade samtidigt filmat samlaget och åtalades i den delen för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten, som menar att våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering, dömde mannen för endast våldtäkt mot barn.

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas även för utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågan i målet är om våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering. Landets tings- och hovrätter dömer olika i frågan. Det har också kommit fram att åklagare åtalar på olika sätt och det är därför viktigt att Högsta domstolen klargör rättsläget. Konsumtion innebär i juridisk mening att ett brott anses ingå i ett annat brott, och det leder därför inte till lagföring eller dom i sig själv. Överklagandet AMR 1140-20 (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström är tillgänglig för media på 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 30-årsåldern har under morgonen den 3 mars 2020 anhållits misstänkt för våldtäkt mot barn som inträffat i närtid i Kiruna kommun.

  Utredningen leds av åklagare och polisen arbetar intensivt med sedvanliga utredningsåtgärder. Då utredningen befinner sig i ett känsligt inledningsskede och ärendet är av känslig art kan åklagaren för närvarande inte gå ut med någon ytterligare information. Åklagaren är således inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stockholms tingsrätt har i dag häktat fyra personer på sannolika skäl misstänkta för mord och ett försök till mord den 26 februari.

  De häktade är fyra unga män i åldern 17–21 år. Mordet och mordförsöket inträffade i onsdags kväll på T-centralen i Stockholm. Det är två målsäganden i ärendet. Åtalsfristen går ut den 13 mars. – Utredningen fortsätter nu med att vi kommer genomföra ett stort antal förhör. Polisen söker vittnen som ombeds ringa 114 14, säger kammaråklagare Marina Chirakova. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 2950–20 Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Marina Chirakova har i dag fredag begärt fyra personer, som suttit anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord på en ung person på T-centralen i Stockholm i onsdags, häktade.

  - De anhållna är fyra män i åldern 17-21 år. Förundersökningen är inne i ett tidigt och mycket känsligt skede. Det återstår att genomföra ett stort antal utredningsåtgärder. Vilka dessa åtgärder är kan jag inte lämna närmare information om på grund av den rådande förundersökningssekretessen, säger kammaråklagare Marina Chirakova.  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 2950–20 När åklagaren har ny information kommer den att lämnas i ett nytt pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den kvinna i Norrköping som är misstänkt för att ha orsakat ett barns död omhäktades av Norrköpings tingsrätt i eftermiddags.

  Åklagaren hade begärt att tingsrätten skulle ändra rubriceringen till mord. Tingsrätten beslöt dock att den misstänkta kvinnan skulle vara fortsatt häktad för samma brott som tidigare, dvs. vållande till annans död, grovt brott. - Valet av brottsrubriceringen påverkar inte förundersökningen, säger chefsåklagare Torsten Angervåg. Utredningen går nu vidare. Allteftersom åklagaren får del av nya utredningsresultat, så kommer nya brottsrubriceringar att övervägas. Torsten Angervåg ansvarade för omhäktningsförhandlingen i dag, förundersökningen kommer även fortsättningsvis att ledas av kammaråklagare Anna Lander. Ny åtalstid är satt till den 13/3. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20 Det yppandeförbud som tingsrätten tidigare har fattat beslut om kvarstår. Även åklagaren omfattas av yppandeförbudet, vilket innebär att det inte går att berätta varför han begärde att brottsrubriceringen skulle ändras. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt förlängd åtalstid i den förundersökning där en kvinna i Norrköping är häktad misstänkt för att ha orsakat ett barns död.

  Åklagaren arbetar med ärendet och är därför inte tillgänglig för eventuella kommentarer. Förhandlingarna hålls i Norrköpings tingsrätt, domstolen sätter ut tid för förhandling. Tingsrättens målnummer: B 353-20   Tidigare pressmeddelanden i ärendet: 14 februari 2 februari 31 januari     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jens Göransson har i dag torsdag begärt förlängd åtalstid till den 13 mars 2020 i utredningen där fem personer är häktade misstänkta för mord i Skönsmon, Sundsvall, den 6–7 november 2019.

  - Utredningsarbetet fortsätter bland annat med ytterligare förhör, men vi närmar oss åtal allt mer, säger kammaråklagare Jens Göransson. Målnummer i Sundsvalls tingsrätt: B 2741–19 Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Malin Niklasson har i dag väckt åtal mot en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på en kvinna i Eringsboda i juli 2019. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Kvinnan påträffades livlös i sitt hem den 11 juli 2019 med ett buntband åtdraget om halsen och hon avled på sjukhuset senare samma dag. Hennes make anhölls misstänkt för mord men har förnekat brott och menar att kvinnan tillfogat sig skadorna själv. - Utredningen har framför allt handlat om att komma fram till om kvinnan har mördats eller tagit sitt eget liv. Baserat på rättsläkares utlåtande, den tekniska bevisningen från brottsplatsen och förhörsuppgifter har jag uppfattningen att kvinnan har bragts om livet av den tilltalade mannen samt att det har funnits en möjlig motivbild för detta, säger kammaråklagare Malin Niklasson. Huvudförhandlingen är planerad att påbörjas i Blekinge tingsrätt den 9 mars och kommer att pågå i nio dagar. Målnummer i Blekinge tingsrätt: B 1946–19 Kontakt Kammaråklagare Malin Niklasson är tillgänglig för media i dag kl. 13.30-14.30 på telefon 010-562 61 26   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag begärt förlängd åtalsfrist till den 27 mars 2020 i en utredning där en person sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Sollefteå.

  - Nu fortsätter utredningsarbetet. Det har hållits ett tiotal förhör med personer i den misstänkta mannens omgivning och det ska hållas ytterligare förhör. Vi väntar också på resultat från Nationellt forensiskt centrum, bland annat från en vapenundersökning, säger kammaråklagare Jens Göransson.  Den misstänkta mannen förnekar mord men medger ansvar för grovt vållande till annans död. Kvinnan har avlidit till följd av en skottskada. På grund av rådande arbetssituation finns inte kammaråklagare Jens Göransson tillgänglig för kommentarer. Nytt pressmeddelande lämnas när det finns ny information i ärendet. I samband med åtal och huvudförhandling kommer åklagaren att finnas tillgänglig för media. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 238–20     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen om den unga person som mördades på T-centralen i Stockholm i tisdags kväll är i ett inledningsskede. Fyra personer är anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord.

  Senast på lördag den 29 februari måste åklagaren fatta beslut om personerna ska begäras häktade eller släppas på fri fot.  Åklagaren lämnar inte mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag begärt förlängd åtalsfrist till och med den 11 mars 2020 i en utredning där en man sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

  - Vi har ett omfattande material kvar att arbeta med, men om det inte dyker upp något oförutsett räknar jag med att kunna väcka åtal under våren, säger assistentåklagare Anna Lapinska. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 1209–20 Åklagaren kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen och är inte tillgänglig för media. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon onsdag den 26 februari kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärende där en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet står åtalad för att ha sålt stulna mynt värda 3,8 miljoner kronor.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 3964-17 Kontakt Kammaråklagare Jens Nilsson är tillgänglig för media onsdag den 26 februari, kl. 11.30-12 på telefon 010-562 53 10.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare överklagar dom mot Motalabo

  Den 5 februari 2020 meddelade Linköpings tingsrätt dom i ärende om grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Den tilltalade dömdes till fängelse i 2,5 år för grov kvinnofridskränkning och ett fall av våldtäkt. Nu överklagar åklagaren domen.

  Läs mer

  Den 5 februari 2020 meddelade Linköpings tingsrätt dom i ärende om grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Den tilltalade dömdes till fängelse i 2,5 år för grov kvinnofridskränkning och ett fall av våldtäkt. Nu överklagar åklagaren domen.

  - Jag har gjort bedömningen att det finns skäl att låta hovrätten pröva vissa av gärningarna där den tilltalade frikänts. Därutöver vill jag att hovrätten prövar förutsättningarna för straffskärpning, säger kammaråklagare Emma Högström. Åklagaren har inga ytterligare kommentarer och är inte tillgänglig för media. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4431–19.   Tidigare pressmeddelande i ärendet.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag överlämnar Åklagarmyndigheten 2019 års årsredovisning till regeringen. I den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

  För att Åklagarmyndigheten ska ha en kompetensförsörjning och arbetsmiljö som är hållbar både på kort och lång sikt har myndigheten under 2019 genomfört en omfattande rekryteringssatsning. Omkring 100 nya åklagare har anställts. Myndigheten ser ett fortsatt behov av en hög rekryteringstakt av såväl åklagare som övrig personal för att kunna möta de utmaningar som den alltmer komplexa brottsligheten för med sig. - Åklagarmyndighetens rekryteringssatsning sträcker sig i vart fall fram till 2022 när vi ska vara 100 stycken fler åklagare. Vi har under året anställt 75 nya åklagaraspiranter. Utöver dessa har 27 stycken extra åklagare anställts. När vi räknar bort de som slutat på grund av pension, eller av andra skäl, hamnade vi på 44 åklagare fler än 2018. Det är ”all time high”, säger riksåklagare Petra Lundh. - Vi har getts möjlighet att långsiktigt bygga upp kompetensen och utöka antalet åklagare. Det ger goda förutsättningar för arbetsmiljön, vilket även påverkar myndighetens attraktivitet som arbetsgivare, säger riksåklagare Petra Lundh. Fler nyheter ur Åklagarmyndighetens årsredovisning 2019 Jämfört med förra året har cirka 3 500 fler personer åtalats eller på annat sätt lagförts för brott. Antalet lagförda brottsmisstankar har ökat inom hälften av brottsgrupperna och främst i grupperna förmögenhetsbrott och narkotikabrott. Att antalet lagförda personer ökat innebär en positiv utveckling i förhållande till myndighetens uppgift att se till att personer som begår brott blir föremål för lagföring. Antalet ärenden där åklagare begärt att vinster av brott ska förverkas har ökat med 6 procent sedan föregående år. Ett av myndighetens uppdrag är att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Åklagarmyndigheten har deltagit i en myndighetsgemensam arbetsgrupp som undersökt om det går att minska den akuta platsbristen på landets häkten. Tillsammans med Kriminalvården har myndigheten också diskuterat hur situationen för häktade kan förbättras genom att minska isoleringen. Här kan du ladda ner Åklagarmyndighetens årsredovisning 2019.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt och fått förlängd åtalstid i utredningen om sprängningen på Gyllenstiernsgatan på Östermalm i Stockholm. Ny åtalstid är bestämd till 6 mars 2020.

  – Utredningen fortsätter med bland annat fortsatta förhör, hantering av beslag och spår som undersökas samt fortsätta söka motivbild för brottet, säger kammaråklagare Frida Rylander. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 994-20.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Södertörns tingsrätt har beslutat att häkta nio personer misstänkta för grovt narkotikabrott. Det var den 17 februari som flera personer greps och anhölls misstänkta för grovt narkotikabrott i Vårberg samt närliggande områden.

  – Jag är nöjd med att tingsrätten har valt att häkta samtliga misstänkta personer i målet. Den misstänkta brottsligheten har begåtts inom ett kriminellt nätverk och det är av avgörande betydelse för den fortsatta utredningen att de inte får möjlighet att påverka bevisningen i ärendet, säger kammaråklagare Paulina Brandberg. – Jag tror också att risken är stor att de hade fortsatt begå brott om de hade försatts på fri fot. Utredningen kommer nu att fortsätta med bland annat ett stort antal förhör och jag bedömer att det kommer att ta i vart fall ett antal månader innan jag kan fatta beslut i åtalsfrågan, avslutar åklagaren. Tingsrättens målnummer: B 1794-20 Kontakt Kammaråklagare Paulina Brandberg, 010-562 62 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag ansökt om resning till men för en tilltalad som frikänts för våldtäkt mot barn 2011. Ansökan grundar sig på ny bevisning.

  Den tilltalade åtalades den 23 juni 2010 för våldtäkt mot barn. Attunda tingsrätt dömde den tilltalade den 10 november 2010 för bland annat våldtäkt mot barn till fängelse i två år och fyra månader. I mars 2011 ändrade Svea hovrätt (målnummer B 9043–10) tingsrättens dom och ogillade åtalet om våldtäkt mot barn. - Åklagaren som har handlagt ärendet inkom den 20 maj 2019 med information till riksåklagaren om att Nationellt forensiskt centrum (NFC) på begäran av polisen gjort en förnyad analys av ett arkiverat DNA-prov. Denna gav stöd för att målsägandens DNA fanns på det material som säkrades 2010. Riksåklagaren beslutade därför den 3 juli 2019 att förundersökningen mot den tilltalade skulle återupptas, säger Lisbeth Johansson, överåklagare för handläggning av resningsärenden. Förundersökning har nu genomförts. Ett nytt analysresultat har inkommit. Med anledning av vad som framkommit i den nya utredningen har riksåklagaren i dag ansökt om resning till nackdel för den i hovrätten frikända personen. Kontakt På grund av förundersökningssekretess kommer överåklagare Lisbeth Johansson inte att kunna uttala sig mer i resningsärendet. Fakta Resning i Högsta domstolen En av få möjligheter som finns att angripa en dom som vunnit laga kraft är att, med stöd av nya omständigheter eller bevis, ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Resning till men, dvs. nackdel, för en åtalad Ansökan om resning till nackdel för en åtalad person sker inte ofta i Sverige. Det har hänt ett fåtal gånger de senaste decennierna.Sedan en brottmålsdom har vunnit laga kraft får resning beviljas till nackdel för den tidigare åtalade enligt reglerna i 58 kap. 3 § rättegångsbalken. Målet får resas om brottet kan ge fängelse i mer än ett år. Det krävs att den som begär resning åberopar någon omständighet eller något bevis som inte har lagts fram tidigare och att den åtalade sannolikt skulle ha dömts för brottet, om omständigheten eller beviset hade lagts fram i det ursprungliga målet. En resning förutsätter dessutom att den som begär resning visar att det är sannolikt att det inte varit möjligt att åberopa omständigheten eller beviset vid rättegången eller genom att överklaga domen, eller att det funnits en giltig ursäkt för att inte göra det. Ansökan om resning ska göras inom ett år från det att man får kännedom om det som man grundar sin ansökan på (58 kap. 4 §).         Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av ett helt annat slag.

  Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 415 slagit fast att om någon ska dömas för innehav av narkotika av visst slag så ska denne inte också dömas för att ha brukat en del av den innehavda narkotikan. Frågan är om detta gäller även när den brukade narkotikan är av ett annat slag. Landets tings- och hovrätter dömer olika i denna fråga. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör rättsläget. Överklagandet AMR 791-20 (pdf)   Kontakt My Hedström, byråchef, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i utredning om vållande till annans död i Norrköping

  En man som häktats av Norrköpings tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, grovt brott, har under helgen avlidit på häktet i Norrköping. Dödsorsaken är okänd, men det finns inget som tyder på självmord. Anhöriga är underrättade om dödsfallet.

  Läs mer

  En man som häktats av Norrköpings tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, grovt brott, har under helgen avlidit på häktet i Norrköping. Dödsorsaken är okänd, men det finns inget som tyder på självmord. Anhöriga är underrättade om dödsfallet.

  Häktet har i enlighet med Kriminalvårdens rutiner initierat en utredning för att klargöra vad som hänt. Därutöver så svarar polisen även för att göra en s.k. dödsfallsutredning. Den avlidne kommer därför att undersökas av rättsläkare. I nuläget finns det inte någon misstanke om brott med anledning av mannens död. Förundersökningen fortsätter mot den kvinna som fortfarande är misstänkt för delaktighet i brottet och som är häktad i målet. Åklagare Anna Lander, som leder förundersökningen, har inte möjlighet att lämna några ytterligare kommentarer. Pressmeddelande 2020-02-14 Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt åtalsförlängning till och med den 13 mars för de båda personer som är häktade i Norrköping för vållande till annans död, grovt brott.

  – Jag inväntar rättsläkarens undersökning om dödsorsaken. Detta är ett komplicerat och tidskrävande arbete. Rättsläkarens rapport kommer att vara avgörande för brottsrubriceringen och hur vi ska inrikta den fortsatta förundersökningen, förklarar kammaråklagare Anna Lander som leder förundersökningen vid Åklagarkammaren i Norrköping.  Förhandlingarna hålls i Norrköpings tingsrätt i dag kl 10.30 och 15.15.  Tingsrättens målnummer: B 353-20 Åklagaren kommer att vidhålla yppandeförbud i ärendet och kommer inte heller att svara på ytterligare frågor.    Tidigare pressmeddelanden i ärendet: 31 januari 2020 2 februari 2020   Uppdatering kl. 16.10 Norrköpings tingsrätt har beslutat att omhäkta de två personer som är misstänkta för vållande till annans död, grovt brott. Åtal ska vara väckt den 28 februari 2020. Åklagaren bedömer att förundersökningen inte kommer att vara slutförd vid åtalstidens utgång. Tingsrätten har beslutat om att yppandeförbudet kvarstår. Åklagare Anna Lander svarar inte på ytterligare frågor.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >