Aktuella pressmeddelanden

 • Natten till måndag skedde en detonation i ett flerbostadshus i Stockholm. Det finns ingen känd gärningsman.

  En förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Förundersökningsledare är Frida Rylander. Det finns ingen information att lämna i nuläget och åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 15 januari åtalas tio personer misstänkta för att ha deltagit i odling och försäljning av stora mängder cannabis. Även huvudpersonerna bakom odlingen åtalas. I samband med åtalet bjuder polis och åklagare in till pressträff.

  Sex av de tio som åtalas är häktade sedan sommaren och hösten 2019. Fem av dem är misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott, fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och de två ägarna till fastigheten där odlingen skedde är dessutom misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Det var en mycket stor odling i Essunga kommun, där polisen tog 3 459 cannabisplantor i beslag. Totalt avser åtalet den pågående odlingen, samt även tidigare framställning om minst 400 kg cannabis. Narkotikan har varit avsedd för Göteborgsområdet. - Jag väcker åtal för den omfattande odlingen som pågick på gården. Dessutom har vi funnit spår av odling som motsvarar fyra tidigare odlingsomgångar. Enligt Nationellt forensiskt centrum är det här den största enskilda odlingen som har analyserats. Polisen har gjort ett gediget utredningsarbete som innebär att även huvudpersonerna bakom odlingen och försäljningen åtalas, säger vice chefsåklagare Jenny Karlsson. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum onsdag 15 januari kl. 11 i polishuset, Prinsgatan 7-9, Skövde. Samling i entrén kl. 10.45. Anmäl dig senast på onsdag 15 januari kl. 9 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. Medverkande Niklas Lindström, utredare och Peter Sundblad, spaningsledare Polisen Jenny Karlsson, vice chefsåklagare och Sofia Karlsson, kammaråklagare Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2334-19. Rättegången inleds den 21 januari och kommer att ske både i Skaraborgs tingsrätt och i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt den man som anhölls tidigare i veckan häktad misstänkt för mord begånget den 19 december 2019 i centrala Boden.

  Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord. Två män sitter sedan tidigare (2019-12-23) häktade på sannolika skäl misstänkta för gärningen. Det finns i dagsläget inget som tyder på att någon ytterligare person varit inblandad i gärningen. - Jag har begärt honom häktad eftersom det finns risk för att han på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet, säger kammaråklagare Jonas Fjellström. Ytterligare häktningsskäl är att mannen skulle kunna försvåra utredningen, avvika eller på annat sätt undandra sig straff. - Det finns dessutom så kallade särskilda häktningsskäl, då straffet för det brott han är misstänkt för är minst två år i fängelse. Det är tingsrätten som bestämmer tiden för häktningsförhandling. Målnummer B 3599-19, Luleå tingsrätt. Kontakt Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i grovt miljöbrottsärende i Jönköping

  En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

  Läs mer

  En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

  Företaget i Hovslätt i Jönköping försattes i konkurs i november 2016. Förundersökningen inleddes i januari 2017 efter en anmälan från Jönköpings kommun. Husrannsakan har genomförts vid flera tillfällen i företagets lokaler och experter från Nationellt forensiskt centrum gjorde undersökningar och provtagningar i åtta dagar. – Jag har i dag väckt åtal för grovt miljöbrott eftersom gärningen varit av särskilt farlig art och inneburit ett medvetet risktagande. Mycket stora mängder farligt avfall hittades i lokalens källare, omklädningsrum, kemikalieförråd, ett dolt rum och i en container utomhus. Bland annat påträffades cyanidhaltiga ämnen i större mängder som förvarats på ett okontrollerat och bristfälligt sätt, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som är förundersökningsledare. – De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken, tillägger han. Inom en radie på några hundra meter från företagslokalerna finns skola, bostäder och annan bebyggelse. I närheten rinner även Tabergsån. Förundersökningen har pågått i tre år. Förundersökningsprotokollet är på omkring 2 000 sidor. – Det här är det största miljöärendet som vår grupp i region Öst har hanterat. När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna. Utanför upprättades olika säkerhetszoner där de provtagna kemikalierna kunde hanteras, säger Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, miljöbrottsgruppen Polisen region Öst. Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 469-19.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jens Göransson begärde den 8 januari förlängd åtalstid till den 24 januari 2020 i utredningen där fem personer är häktade misstänkta för mord i Skönsmon, Sundsvall, den 6–7 november 2019.

  - Jag har inga kommentarer annat än att utredningen går vidare och att det nu inriktas på förhör med de frihetsberövade samtidigt som vi inväntar en hel del analyssvar från Nationellt forensiskt centrum, säger kammaråklagare Jens Göransson. Åklagaren är inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >