Aktuella pressmeddelanden

 • Två personer åtalas för att ha spridit hemliga uppgifter

  Två män har i dag i två olika ärenden åtalats misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det ena åtalet är inlämnat till Vänersborgs tingsrätt, det andra till Falu tingsrätt. Båda männen misstänks för att ha anskaffat samt spridit hemliga och känsliga uppgifter om försvarsanläggningar.

  Läs mer

  Två män har i dag i två olika ärenden åtalats misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det ena åtalet är inlämnat till Vänersborgs tingsrätt, det andra till Falu tingsrätt. Båda männen misstänks för att ha anskaffat samt spridit hemliga och känsliga uppgifter om försvarsanläggningar.

  – Åtalen mot de båda männen är en del av en serie åtal mot personer som anskaffat och spridit material som gör det möjligt att kartlägga militär infrastruktur. För närvarande arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål med ytterligare ett antal förundersökningar mot olika personer där åtal kan förväntas inom kort. Det handlar om allvarliga brott eftersom de hemliga uppgifterna rör anläggningar som är av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Vänersborgs tingsrätt: B 2605-22. Ärendet hanteras av kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Falu tingsrätt B 3943-19. Ärendet hanteras av chefsåklagare Per Lindqvist.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två poliser åtalade för grovt tjänstefel i Borås

  Chefsåklagare Nicklas Englund har i dag väckt åtal mot två poliser för grovt tjänstefel i en mordutredning i Borås. Försvarsadvokaten i utredningen åtalas också för givande av muta och en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Chefsåklagare Nicklas Englund har i dag väckt åtal mot två poliser för grovt tjänstefel i en mordutredning i Borås. Försvarsadvokaten i utredningen åtalas också för givande av muta och en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Åtalet omfattar grovt tjänstefel för flera händelser. I en pågående mordutredning hade ett vittne förhörts utförligt. Trots det togs vittnet in till förhör igen och hördes av en polis som inte var formellt inblandad i brottsutredningen. Förhöret ägde rum på försvarsadvokatens kontor utan att åklagaren hade gett direktiv om förhöret eller kände till att det skedde. Byråns biträdande jurist hjälpte enligt åtalet till med att få till stånd och genomföra förhöret. Åklagaren har bedömt att det inte går att bevisa att försvarsadvokaten kände till förhöret i förväg eller tog initiativ till det. Däremot åtalas den biträdande juristen för medhjälp till grovt tjänstefel. Polisen och hans kollega åtalas också för att de tidigare i samma mordutredning felaktigt hanterat beslag av en mobiltelefon. Telefonen hade de fått av en nära anhörig till brottsoffret och enligt vad man då visste om telefonen skulle den kunna innehålla filmmaterial av betydelse för att lösa mordet. Åklagaren har bedömt att vittnet och den nära anhörige är målsägande. – Jag åtalar också försvarsadvokaten och den ena polisen för givande respektive tagande av muta. Jag anser att det var en otillbörlig förmån bland annat att polismannen under cirka ett års tid fick ha ett arbetsrum vid advokatbyrån, samma rum som det aktuella förhöret hölls i, säger förundersökningsledare Nicklas Englund. En av poliserna åtalas även för brott mot tystnadsplikten eftersom hemliga uppgifter har spridits från mordutredningen. Målnummer i Borås tingsrätt: B 538-22. Huvudärendet i samma tingsrätt har målnummer B 3728-20. Där är åtal inte väckt ännu och det ärendet omfattas därför av förundersökningssekretess. Kontakt Chefsåklagare Nicklas Englund vid Särskilda åklagarkammaren är tillgänglig för media i dag, fredag, kl. 11.30–14 på 010-562 53 42.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om kränkning av Estonias gravfrid

  På måndag den 5 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare är åtalade för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren är tillgänglig när dom har meddelats.

  Läs mer

  På måndag den 5 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare är åtalade för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren är tillgänglig när dom har meddelats.

  Tingsrätten har tidigare meddelat friande dom eftersom den ansåg att tysk lag skulle gälla då svenskarna befann sig ombord på en tyskflaggad båt. Åklagaren överklagade domen till hovrätten, som gjorde en annan bedömning än tingsrätten i fråga om Estonialagens tillämplighet. Hovrätten återförvisade målet till tingsrätten för en ny prövning. Förhandlingen i Göteborgs tingsrätt avslutades den 22 augusti. Målnummer i tingsrätten: B 2415-22. De två svenskarna ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om Estonia. I september 2019 sänkte de ner en dykrobot från en tysk båt och filmade vid Estonia. M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm. Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media på måndag 5 september kl. 11.15-12.15, 010-562 58 06.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sedan en längre tid pågår förundersökningar i flera ärenden där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Förundersökningarna är inne i ett avslutande skede, men än så länge är det för tidigt att säga när beslut i åtalsfrågan kommer.

  – Det handlar om en omfattande brottslighet, där företag har hanterat avfall på ett sätt som vi påstår medfört eller riskerat att medföra skador på miljön. Hanteringen, som bland annat bestått i förvaring och nergrävning av avfall, har skett systematiskt under lång och utgör enligt oss grovt miljöbrott, säger en av förundersökningsledarna, Linda Schön på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Utredningen omfattar platser i Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län. Ingen person är nu frihetsberövad i ärendet. Under sommaren påbörjades en löpande delgivning av förundersökningsmaterialet. Det innebär att delar av utredningen har skickats till de misstänkta och deras försvarare. Åklagarna vill försäkra sig om att de inblandade ges god tid att sätta sig in i det omfattande förundersökningsmaterialet. På det här sättet kan utredningstiden begränsas och tiden för slutdelgivning minskas utan att ge avkall på rättssäkerheten. – Vi har som målsättning att ärendena ska slutdelges under hösten så att beslut i åtalsfrågan kan fattas efter årsskiftet. Eftersom parterna kan begära förlängning av slutdelgivningstiden och begära kompletterande utredningsåtgärder så kan vår tidplan komma att ändras, säger Linda Schön Åklagaren har för närvarande ingen ytterligare information att lämna och har inte möjlighet att vara tillgänglig för media. Nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när det finns nya uppgifter i ärendet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer åtalade i samband med pojkes död i Hagfors

  Åklagaren har i dag åtalat två personer misstänkta för vållande till annans död i samband med att en 5-årig pojke försvann och sedan hittades drunknad den 15 juni 2021 i Hagfors, Värmland. Båda personerna arbetade den natten på det hem där pojken bodde.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat två personer misstänkta för vållande till annans död i samband med att en 5-årig pojke försvann och sedan hittades drunknad den 15 juni 2021 i Hagfors, Värmland. Båda personerna arbetade den natten på det hem där pojken bodde.

  – Jag bedömer att personalen som åtalas har varit oaktsam och att pojken därför kunnat smita ut från boendet. De två har inte haft tillräcklig uppsikt över barnen, som hade mycket speciella behov. Därför väcker jag åtal för vållande till annans död, säger kammaråklagare Stefan Wessberg, som leder förundersökningen. På boendet bodde åtta barn i olika åldrar vid tidpunkten för händelsen. Alla hade olika behov. Dagtid kunde vissa av barnen ha två egna vårdare men på natten var bemanningen två för samtliga barn, eftersom de normalt sett sov nattetid. – Utredningen visar att det fanns tydliga rutiner på boendet om att barnen inte fick lämnas utan uppsikt. Informationen fanns både i en pärm, veckoblad och ett datasystem. Det fanns även möjlighet att ringa in personal från ett annat boende beläget bara ett par hundra meter därifrån, säger kammaråklagare Stefan Wessberg. Ingen person har varit frihetsberövad under utredningstiden. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 3742-21. Straffskalan för vållande till annans död är fängelse i högst två år. Kontakt Kammaråklagare Stefan Wessberg är tillgänglig på telefon för media i dag onsdag kl. 12-13, 010-562 66 81.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt tio personer häktade misstänkta för sabotage efter att de gripits vid en aktion på E4:an vid Solna på morgonen den 29 augusti.

  Det är Solna tingsrätt som sätter ut tiderna för de tio häktningsförhandlingarna. Målnummer i Solna tingsrätt: B 7513-22.  Kontakt Beroende på när förhandlingstiderna blir så kommer kammaråklagare Marina Ivic att vara tillgänglig när samtliga förhandlingar är avslutade. Hon är i så fall tillgänglig i ca 30 minuter på telefon 010-562 56 19.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man häktad för medhjälp till mord i Malmö

  Malmö tingsrätt har beslutat att häkta en 40-årig man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på en man på köpcentrumet Emporia i Malmö den 19 augusti. Mannen anhölls i lördags. Åtal ska vara väckt senast den 19 september.

  Läs mer

  Malmö tingsrätt har beslutat att häkta en 40-årig man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på en man på köpcentrumet Emporia i Malmö den 19 augusti. Mannen anhölls i lördags. Åtal ska vara väckt senast den 19 september.

  – Tingsrätten delade min bedömning att det fanns skäl att häkta mannen för att han inte ska kunna förstöra utredningen eller fly. Nu fortsätter utredningen med oförminskad styrka genom fortsatta förhör och tekniska undersökningar, säger kammaråklagare Michelle Stein som leder förundersökningen. Sedan tidigare är en 15-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Målnummer i Malmö tingsrätt B 8583-22. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media och har ingen annan information att lämna.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt i stort ärende om bl.a. försök till mord i Stockholmsområdet

  I dag tisdag har kammaråklagare Ida Arnell väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot nio män för bl.a. försök till mord, medhjälp till försök till mord och förberedelse till mord under perioden 2 augusti till den 23 november 2020 på olika platser i Stockholm, bl.a. i Norsborg och Vällingby. Åtalet är nära kopplat till förundersökningen om mordet den 2 augusti 2020 på Sankt Botvids väg i Norsborg då en 12-årig flicka sköts till döds.

  Läs mer

  I dag tisdag har kammaråklagare Ida Arnell väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot nio män för bl.a. försök till mord, medhjälp till försök till mord och förberedelse till mord under perioden 2 augusti till den 23 november 2020 på olika platser i Stockholm, bl.a. i Norsborg och Vällingby. Åtalet är nära kopplat till förundersökningen om mordet den 2 augusti 2020 på Sankt Botvids väg i Norsborg då en 12-årig flicka sköts till döds.

  –Två av männen som jag åtalar för försök till mord befann sig vid McDonalds i Norsborg samtidigt som mordet på den 12-åriga flickan skedde och de blev själva beskjutna. Därefter menar jag att de planerade att tillsammans med ytterligare personer hämnas på de som de uppfattade hade beskjutit dem, vilket resulterade i ett mordförsök den 7 september 2020 i Vällingby, säger kammaråklagare Ida Arnell. Åtal för mordet den 2 augusti 2020 kommer att väckas den 14 oktober 2022. Den delen av förundersökningen leds av vice chefsåklagare Anna Svedin. Det åtalet innefattar förutom mord även bl.a. grov misshandel, förberedelse till mord och försök till mord. – I fredags den 26 augusti hävde jag häktningen av två män som befinner sig i Turkiet. Misstankarna mot dem gällande mord och försök till mord har lagts ned då det inte finns tillräckliga bevis för att väcka åtal mot dem. En man kommer alltjämt vara häktad i utevaro och internationellt efterlyst för mord och försök till mord, säger vice chefsåklagare Anna Svedin. De båda åtalen kommer att avhandlas i en och samma rättegång. Rättegången är planerad att starta i september 2022 vid Attunda tingsrätt och beräknas pågå fram till årsskiftet 2022/2023. Det är tingsrätten som sätter datum för när huvudförhandlingen startar. Kontakt Kammaråklagare Ida Arnell är tillgänglig för media i dag tisdag kl. 11-12 på 010-562 73 58. Inga ytterligare kommentarer kommer i nuläget att lämnas avseende åtalet som väcks den 14 oktober 2022. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 20229-21 (åtal 30 augusti 2022) och B 12845–20 (åtal 14 oktober 2022).     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person begärd häktad för mord i Malmö

  Åklagaren har begärt en 40-årig man häktad misstänkt för mord på en man på köpcentrumet Emporia i Malmö den 19 augusti. 40-åringen anhölls i lördags. Sedan tidigare är en 15-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt en 40-årig man häktad misstänkt för mord på en man på köpcentrumet Emporia i Malmö den 19 augusti. 40-åringen anhölls i lördags. Sedan tidigare är en 15-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

  Målnummer i Malmö tingsrätt B 8583-22. Häktningsförhandlingen äger rum i dag tisdag kl. 14.30. Åklagaren kommer inte att ha möjlighet att kommentera utredningen närmare i samband med häktningsförhandlingen och är inte tillgänglig för media. Ett uppdaterat pressmeddelande kommer att skickas ut efter att förhandlingen är avslutad.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person under 18 år som är misstänkt för mord och försök till mord i Halmstad den 15 augusti har nu gripits utomlands. Personen har sedan den 24 augusti varit häktad i utevaro.

  – Personen som nu gripits har blivit misstänkt under utredningens gång efter ett omfattande polisarbete. Tingsrätten häktade honom på sannolika skäl, säger kammaråklagare Ginger Johansson som leder förundersökningen. Det var måndagen den 15 augusti som en person skadades svårt och senare avled efter att ha blivit knivskuren i centrala Halmstad. Ytterligare en person blev allvarligt skadad vid händelsen. I ärendet har flera misstänkta varit frihetsberövade sedan utredningen inleddes. Sedan tidigare finns en person gripen och häktad i ärendet. I förra veckan häktades ytterligare en ung man i utevaro för samma brott. I nuläget finns ingen mer information att lämna och åklagaren är inte tillgänglig för media. Målnummer i Halmstad tingsrätt: B 2057–22. Se tidigare pressmeddelanden 20 augusti 18 augusti       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >