Åklagarmyndighetens logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • Utredningen där en känd person har erkänt köp av sexuell tjänst pågår fortsatt med sedvanliga åtgärder. Det finns fortfarande ingen som har delgetts misstanke i utredningen om oaktsam våldtäkt.

  När åklagaren har ny information kommer den att lämnas i ett pressmeddelande.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om mord i Gamlestaden i Göteborg

  Begäran om förlängd åtalstid har lämnats till Göteborgs tingsrätt avseende samtliga de nio personer som åklagare ursprungligen begärde häktade för mord, men som tingsrätten häktade för medhjälp till mord. Eventuella omhäktningsförhandlingar kommer att hållas under onsdagen och vid behov även under fredagen vid Göteborgs tingsrätt.

  Läs mer

  Begäran om förlängd åtalstid har lämnats till Göteborgs tingsrätt avseende samtliga de nio personer som åklagare ursprungligen begärde häktade för mord, men som tingsrätten häktade för medhjälp till mord. Eventuella omhäktningsförhandlingar kommer att hållas under onsdagen och vid behov även under fredagen vid Göteborgs tingsrätt.

  Den tionde personen, som redan initialt endast var misstänkt för en begränsad medhjälpsgärning, har nu försatts på fri fot. Misstanken mot den personen har försvagats, men inte formellt avskrivits. Några ytterligare kommentarer i ärendet kommer för närvarande inte att lämnas. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 6972–20       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Karin Evlinger har i dag väckt åtal mot två män för mord i Norrköping.

  Den 26 november 2019 larmades polis och ambulans till en lägenhet i centrala Norrköping där en man hittades allvarligt skadad. Mannen avled strax efter att han hade förts till sjukhus. Nu åtalas de två män som befann sig i samma lägenhet som den avlidne.  - Jag anser att den rättsmedicinska obduktionen, den tekniska undersökningen och blodbildsanalysen tillsammans med övrig muntlig och skriftlig bevisning ger stöd för att åtala männen för mord. De befann sig båda tillsammans med den nu avlidne mannen i lägenheten. Han hade under en längre tid utsatts för upprepat våld mot huvud, ansikte och kropp. Våldet har bland annat orsakat frakturer och hjärnskador samt blödningar. Mannen avled till följd av hjärnskador och förblödning var för sig eller i kombination, säger kammaråklagare Karin Evlinger. - Jag menar att båda de åtalade männen har utsatt den avlidne för detta våld och att de på så sätt försatte honom i en hjälplös situation. De åtalade har underlåtit att inom rimlig tid ringa efter ambulans eller på annat sätt tillkalla sjukvårdspersonal. Jag anser därför att de åtalade varit likgiltiga inför den uppenbara risk som fanns att mannen skulle avlida till följd av de skador som de åsamkat honom, förklarar kammaråklagare Karin Evlinger. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 3881-19. Huvudförhandlingen påbörjas den 25 maj och beräknas avslutas den 12 juni. Kontakt Kammaråklagare Karin Evlinger är tillgänglig för media i dag tisdag den 19 maj mellan kl. 11–12 på 010-562 58 74.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag tisdag lämnat in en häktningsframställan vid Uppsala tingsrätt mot den person som anhölls i helgen på sannolika skäl misstänkt för mord.

  Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3487–20. Kontakt Kammaråklagare Kristoffer Sahlin är tillgänglig för media i dag kl. 15-15.30 på 010-562 58 98.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om grovt koppleri

  Förundersökning pågår om grovt koppleri på en massagesalong i Stockholm. Två personer är på sannolika skäl misstänkta och har under måndagen anhållits.

  Läs mer

  Förundersökning pågår om grovt koppleri på en massagesalong i Stockholm. Två personer är på sannolika skäl misstänkta och har under måndagen anhållits.

  Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet samt av åklagare vid Särskilda åklagarkammaren eftersom en av personerna är anställd vid Polismyndigheten. Mer information kan för närvarande inte lämnas, eftersom ärendet befinner sig i ett mycket tidigt skede.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En polisanmälan om oaktsam våldtäkt har inkommit i det ärende där en känd man har erkänt köp av sexuell tjänst. Utredningen om köp av sexuell tjänst och oaktsam våldtäkt leds av åklagare vid City åklagarkammare.

  Ingen person är delgiven misstanke om brottet oaktsam våldtäkt. Åklagare kommer nu att gå igenom ärendet och kommer fatta beslut om eventuella utredningsåtgärder. Ärendet handläggs av kammaråklagare Daniel Suneson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har ingen möjlighet att lämna några kommentarer i nuläget. När det finns ny information att lämna görs det via pressmeddelande. Ärenden som endast avser köp av sexuell tjänst utreds vanligtvis av polisen. Om brottet ägt rum i Stockholm skickas den färdiga utredningen till Västerorts åklagarkammare för beslut. Den insats som polisen gjort senaste veckan kommer att handläggas på samma sätt.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag överklagat den friande domen i det så kallade Hjärstamordet som begicks i Örebro den 14–15 maj 2018.

  Åklagaren har begärt att hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade personen för mord och bestämmer påföljden till fängelse på livstid eller i 18 år. - Vi har läst domen noggrant, men i slutänden var det ett enkelt beslut att överklaga. Vi anser att det utifrån den bevisning som lagts fram är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade personen dödade kvinnan, säger kammaråklagare Åsa Hiding. Åklagaren har begärt anstånd till den 17 juni 2020 med att inkomma med kompletterande bevisuppgift, eftersom förundersökningen i vissa avseenden kommer att kompletteras. - Vi kompletterar förundersökningen i vissa avseenden. Det går alltid att bli tydligare, säger kammaråklagare Therese Johansson. Vare sig kammaråklagare Åsa Hiding eller kammaråklagare Therese Johansson har möjlighet att svara på några ytterligare frågor förrän tidigast måndagen den 25 maj 2020.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare på mängdbrottsenheten på Västerorts åklagarkammare kommer i morgon måndag att börja utreda ärendet där en man har erkänt att han köpt sexuell tjänst.

  Västerortskammaren är den åklagarkammare som handlägger ärenden som faller under snabbare lagföring. Västerortskammaren lämnar inga kommentarer i övrigt om ärendet som åklagaren nu ska ta ställning till.   Fakta Snabbare lagföring Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut. För att ett brott ska bli aktuellt för handläggning inom Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare ska förundersökningen ledas av polis. Brottet får ha högst tre års fängelse i straffskalan och gärningspersonen ska vara påträffad på eller i närheten av brottsplatsen. Brottet ska även vara enkelt att utreda för att hanteras som en del av Snabbare lagföring.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord i Norrköping

  Den 30 januari i år anträffades en flicka, född 2016, avliden i sitt hem. Flickans föräldrar anhölls samma dag och häktades misstänkta för att ha orsakat dotterns död. Pappan avled den 16 februari. I dag väckte åklagaren åtal mot mamman för mord.

  Läs mer

  Den 30 januari i år anträffades en flicka, född 2016, avliden i sitt hem. Flickans föräldrar anhölls samma dag och häktades misstänkta för att ha orsakat dotterns död. Pappan avled den 16 februari. I dag väckte åklagaren åtal mot mamman för mord.

  Kammaråklagare Anna Lander har i dag väckt åtal mot den kvinna i Norrköping som är misstänkt för att ha orsakat sin knappt fyraåriga dotters död. - Jag anser att den rättsmedicinska obduktionen, de rättskemiska analyserna och den rättsmedicinska platsundersökningen tillsammans med övrig muntlig och skriftlig bevisning ger stöd för att rubricera gärningen som mord. Jag anser att flickans mamma tillsammans och i samförstånd med annan person medvetet orsakat dotterns död. Flickan har utsatts för våld och givits narkotikaklassade preparat som medfört att hon hamnade i ett tillstånd av nedsatt medvetande och tappade kontrollen över sin kropp, säger kammaråklagare Anna Lander vid Åklagarkammaren i Norrköping. - En vårdnadshavare har en skyldighet att ingripa och skydda sitt barn från att utsättas för våld eller förgiftning. Mamman har inte fullgjort denna skyldighet. Hon har underlåtit att omgående ta dottern till sjukhus eller tillkalla sjukvårdspersonal. Jag anser därför att hon berövat sin dotter livet på ett sätt som ska rubriceras som mord, förklarar kammaråklagare Anna Lander. I andra hand har åklagaren yrkat ansvar för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. - Jag menar att om tingsrätten inte skulle dela min uppfattning om att gärningen ska rubriceras som mord så har mamman i varje fall av oaktsamhet orsakat att dottern avled som en följd av ett medvetet risktagande av ett allvarligt slag, säger Anna Lander. Kvinnan åtalas även för synnerligen grov misshandel av dottern, född 2016 och även av sonen, född 2019. Misshandeln anses bestå i att kvinnan som vårdnadshavare tillsammans med annan försatt barnen i vanmakt genom att under en längre tid ge dem medicinska narkotikaklassade preparat trots att barnen inte hade ett medicinskt behov av preparaten. - Jag anser att gärningarna bör bedömas som synnerligen grova eftersom intaget av preparaten varit livsfarliga och att dessa orsakat barnen lidande och att de varit skyddslösa eftersom de var i en beroendeställning till sin mamma som var deras vårdnadshavare. Kvinnan åtalas även för brott mot griftefriden. - Den döda flickan har lindats in och placerats under en säng i bostaden och legat där i två dagar till dess att polisen larmades dit av en annan person. Jag anser att mamman behandlat sin avlidna dotter på ett så skymfligt sätt att detta ska bedömas som ett brott, avslutar kammaråklagare Anna Lander. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20.  Kontakt Kammaråklagare Anna Lander är tillgänglig för media kl. 14–16 på 010–5625797.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal ska vara väckt fredag den 15 maj. Kammaråklagare Anna Lander, som leder förundersökningen, bedömer att hon kommer att kunna väcka åtal denna dag.

  Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten bjuder därför in till pressträff fredag den 15 maj kl. 12. Tid och plats för pressträff Fredag den 15 maj kl. 12.00 på Elite Grand Hotel, konferenslokal Bankiren, Drottninggatan 8 (Tyska torget), Norrköping.  Insläpp från kl. 11.30  Anmälan Anmäl dig till [email protected] senast fredag den 15 maj kl. 9. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353–20. Mediekontakt Anna Knöfel Magnusson, pressekreterare, Åklagarmyndigheten på 010-562 51 99. Förhandlingsdagarna i Norrköpings tingsrätt börjar preliminärt den 25 maj. Pressträff under rådande läge med covid-19 På grund av rådande omständigheter med smittrisk i samband med pandemin kommer pressträffen att hållas med vissa restriktioner:  - Endast två personer per mediehus kan närvara. - Håll minst 1,5 meters avstånd. Det finns möjlighet att ställa enskilda frågor efter pressträffen. Samma sak gäller här: Håll avstånd till den du intervjuar.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >