Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagarna har i dag åtalat 30 personer som ingår i flera olika kriminella nätverk i Stockholmsområdet. Hela ledarskiktet i ett av nätverken ingår i åtalet. En stor del av bevisningen består av kommunikation mellan de misstänkta i den krypterade tjänsten Encrochat. Åklagarna är tillgängliga för media i dag.

  – Det ovanliga är att åtalet avser hela ledarskiktet i ett av södra Stockholms kriminella nätverk. Det rör sig om mycket grova brott som de misstänks för. Den här typen av organiserad brottslighet arbetar polis och åklagare hårt för att lagföra, säger kammaråklagare Anna Stråth. Brottsrubriceringarna är bland annat försök till mord, synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, rån och människorov. 28 av de 30 åtalade är häktade. En av åtalspunkterna rör en långvarig konflikt mellan två rivaliserande nätverk. Våldet eskalerade efter en skjutning med dödlig utgång 2017. – Efter skjutningen skapades en omfattande brottsplan, som gick ut på att mörda ledaren för det rivaliserad nätverket. Planen var att skjuta ihjäl honom i april 2020 i Västerås. Bara tillfälliga omständigheter gör att personen inte mördas. När mordförsöket misslyckas sluts ett avtal där en annan person får i uppdrag att mörda den rivaliserande ledaren i utbyte mot en miljon kronor, säger förundersökningsledare Anna Stråth. En annan del av åtalet handlar om ett människorov där en ung person blir utsatt för våld, hot, utpressning och rån i en lägenhet i södra Stockholm. Gärningspersonerna planerar också att placera en bomb utanför den utpressades lägenhet. Bomben beslagtas av polisen. Bevisningen består bland annat av information från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat och beslag av narkotika, vapen och sprängmedel. – Vi har haft stor hjälp av informationen i Encrochat där de åtalade tydligt på detaljnivå har beskrivit sina gärningar från planeringsstadiet till genomförandet. Det har gett oss en unik insyn som vi inte haft tillgång till tidigare, säger kammaråklagare Sara Nilsson. – Informationen vi fick via Encrochat är något unikt och i en omfattning som polisen inte sett tidigare. Vi har tack vare informationen från de krypterade chattarna haft möjlighet att kunna frihetsberöva individer som vi tidigare haft stora svårigheter att komma åt av olika anledningar, säger Björn Volkmann vid polisens avdelning för grova brott vid polisområde Stockholm Syd. Han berättar om en annan effekt på att så många i ärendet är häktade. – Tack vare att vi har kunnat frihetsberöva flertalet individer ur framför allt nätverk i Vårby och Botkyrka så har vi kunnat se en positiv påverkan på lokalsamhället. Boende och även vissa näringsidkare i de aktuella områdena har påtalat för poliser som arbetar lokalt att de märkt en markant positiv skillnad efter att polisen genomförde dessa gripanden, säger Björn Volkmann. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3712–21 (B 14383-20) Huvudförhandlingen startar den 6 april och kommer äga rum i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Förhandlingen är planerad att på gå fram till midsommar. I stämningsansökan, som är inlämnad till tingsrätten, finns en bilaga med en sammanfattning av ärendet på tio sidor. Kontakt Åklagarna och polisen är tillgängliga i dag, tisdag, kl. 11-13 på telefon för media. Om intresse finns för korta fysiska intervjuer med åklagarna i eftermiddag kan du kontakta [email protected] senast kl. 13. Nästa tillfälle när åklagarna kan vara tillgängliga för media är när dom meddelats. Kammaråklagare Anna Stråth 010-562 73 46. Hon är förundersökningsledare för brotten i samtliga åtalspunkter förutom åtalspunkterna 6 och 7. Kammaråklagare Sara Nilsson 010-562 50 40. Hon är förundersökningsledare för åtalspunkterna 6 och 7 om allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Kammaråklagare Ida Arnell 010-562 73 58. Hon kommer under rättegången lägga fram åtalspunkterna 9-10 om människorov, rån, grovt vapenbrott, försök till grov utpressning, grov förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Dessutom åtalspunkterna 11-13 om grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Björn Volkmann, polisens avdelning för grova brott vid polisområde Stockholm Syd är också tillgänglig i dag för media. Kontakta Stockholmspolisens mediecenter, telefon 010-56 40 555.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • 15 personer har i dag åtalats för att på olika sätt ha varit inblandade i ett mord i Gamlestaden i Göteborg i maj 2020 samt förberedelse till mord på flera andra personer. Det åtalas även för vissa ytterligare brott.

  Den 3 maj 2020 blev en man skjuten med minst nio skott från två olika vapen på Lars Kaggsgatan i Göteborg. Han avled av sina skador. Nio personer åtalas för att gemensamt ha beslutat sig för och sedan även tillsammans ha dödat målsäganden. Samtliga dessa nio personer åtalas också för förberedelse till mord på tre av den mördade mannens släktingar. Tre av dem åtalas även för att under våren 2020 med hjälp av krypterade telefoner ha planerat gärningarna mot släktingarna. – Vi kraftsamlade snabbt initialt, vilket resulterade i att de nio personerna greps inom loppet av ett par timmar efter dödsskjutningen. De inledande åtgärderna innebar goda förutsättningar för den fortsatta förundersökningen, säger polisens utredningsledare Anna Bergkvist. – Det är fråga om en väl planerad gärning där var och en av de nio personerna har haft en viktig roll att spela för att mordet skulle kunna genomföras. De har gemensamt under morddagen spanat runt i bilar kring platser där man via krypterad telefoni hade fått information om att de tilltänkta mordoffren samt den mördade kunde finnas. De har krypterat kommunicerat med varandra och har därigenom kunnat samordna sig. De båda skyttarna kunde med hjälp av de andras gemensamma arbete utföra mordet. Vimenar därför att samtliga nio personer ska betraktas som lika ansvariga för brotten, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson som tillsammans med kammaråklagarna Stefan Lind och Linda Wiking ansvarat för utredningen. Encrochat-material Ytterligare två personer åtalas för anstiftan av det fullbordade mordet samt förberedelse för de tre mord som inte kom att genomföras. En av dessa har en ledande ställning i ett kriminellt nätverk i Södra Biskopsgården i Göteborg. Han har vid den aktuella tidpunkten befunnit sig i Gambia. Enligt åtalet har han och en annan anstiftare som befann sig i Göteborg förmått de nio personerna att utföra mordet på Lars Kaggsgatan. De båda anstiftarna har både med varandra och med andra medåtalade kommunicerat via den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Åtalet omfattar också fyra andra personer som varit delaktiga i mordet eller i förberedelser till de mord som inte fullbordades. En av dessa personer åtalas också för en händelse i december 2017 då han kastade en handgranat mot bostaden till den man som blev mördad i maj 2020. – Det var när vi i utredningen fick tillgång till de åtalades krypterade kommunikation med varandra som ytterligare personer kom att misstänkas för brott och det är tack vare den bevisningen som sex ytterligare personer har kunnat åtalas för delaktighet i mordet och de mord som hade kunnat ske, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson. – Det är komplext och svårt att utreda den här typen av brott, men vi har haft många kompetenta och erfarna utredare och rätt fokus i gruppen, säger utredningsledare Anna Bergkvist. Omfattande utredning Den första månaden ingick cirka 25 personer i utredningsgruppen, därefter har ungefär hälften så många utredare fortsatt att driva utredningen. Under utredningen har cirka 800 förhör hållits. Förundersökningen är på ca 7 000 sidor. – I ärendet finns en sextonde misstänkt person. Det är i dagsläget oklart om vi kan väcka åtal mot honom. Han har utlämnats till Sverige från ett annat land och vi har bett det landet om tillstånd att få åtala honom för ytterligare brott än de han utlämnats för. Där har vi ännu inte fått något svar, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson. Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen, betonar att polisen i området sedan lång tid arbetar offensivt mot skjutvapenvåldet, både mot de som skjuter och de som initierar skjutningarna. – Att vi har så många frihetsberövade märks i området. Det här är ett gyllene tillfälle att bryta våldsspiralen och öka tryggheten, säger han. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 533-21.   Kontakt Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson, tillgänglig i dag den 22 mars kl. 11,15–12, 010-562 70 69. Anna Bergkvist, polisens utredningsledare, 010-565 32 04. Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef Hisingen, 010-565 48 31.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Natten till den 10 maj 2020 knivhöggs en kvinna i 55-årsåldern i samband med ett rånförsök på en gångbro i närheten av en skola i Kungälv. I ansvarsdelen har utredningen fullt ut klarlagt händelseförloppet och avslutas nu.

  I åldersutredningen har det inte med tillräcklig styrka kunnat visas att den misstänkte vid gärningen var straffmyndig. Med anledning av detta bedrivs utredningen fortsättningsvis och uteslutande som en så kallad LUL-31-utredning (lagen om unga lagöverträdare). Utredningsmaterialet kommer nu slutdelges den misstänkte och hans företrädare samt berörd socialtjänst. Dessa parter har oberoende av varandra möjlighet att begära att åklagare ska väcka bevistalan vid tingsrätten. Först om en sådan begäran inkommer till Åklagarmyndigheten beslutar åklagare om talan ska väckas. Den aktuella personen är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten och är placerad på ett SIS-hem. – Ärendet belyser problematiken med om en person i samband med en asylprocess fastställs en mer eller mindre godtycklig och osäker ålder. I åldersutredningen pekar vissa omständigheter för att den aktuella personen var straffmyndig vid gärningen. Den rättsmedicinska undersökningen indikerar dock att det är mer sannolikt att han vid gärningen inte var straffmyndig än motsatsen, säger kammaråklagare Thomas Willén vid Göteborgs åklagarkammare. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 7978-20. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-70867-20. Eftersom det rör en mycket ung person och det fortfarande råder utredningssekretess har åklagaren inte möjlighet att i nuläget lämna ytterligare kommentarer. Läs mer: När barn eller unga misstänks för brott Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan är hur begreppen ”vilseledande”, ”svår situation” och ”arbete under uppenbart orimliga villkor” ska tolkas och tillämpas.

  Ett ungt par från Bangladesh kom till Sverige för att studera och arbeta. De saknade släkt och vänner i Sverige och talade inte svenska, men engelska. De hade mycket svårt att hitta en bostad och träffade då på en landsman som erbjöd dem bostad mot att de arbetade i hans restaurang. Landsmannen utlovade att de – utöver fri bostad och mat - skulle få 100 kr i timmen. Paret (framförallt mannen) kom att arbeta långa dagar och även kvällar och helger. Paret fick dock aldrig någon lön utbetald utöver fri bostad och mat. Åklagaren påstod att landsmannen genom vilseledande och utnyttjande av parets svåra situation exploaterat dem i arbete under uppenbart orimliga villkor. Hovrätten ogillade åtalet. Enligt hovrätten var paret inte i någon svår situation i bestämmelsens mening. Kvinnan, vars lön efter avdrag för mat och husrum beräknades uppgå till ca 56 kr per timme, hade enligt hovrätten inte arbetat under uppenbart orimliga villkor. Mannen hade i och för sig vilseletts att arbeta under uppenbart orimliga villkor. Vilseledandet var dock inte så kvalificerat som enligt hovrätten måste krävas för att det skulle utgöra brott. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur begreppen i brottet människoexploatering ska tolkas och tillämpas. Överklagandet Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man som dömts för sexuellt ofredande av en 15-åring ska få fängelse istället för villkorlig dom och böter.

  En man ofredade en 15-årig flicka sexuellt på offentlig plats, bland annat genom fysisk beröring, och dömdes av tingsrätten till två månaders fängelse. I sin dom konstaterar tingsrätten dock att det råder olika meningar om sexuellt ofredande är ett sådant brott som i första hand ska ge fängelse. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ansåg att fängelse inte skulle dömas ut eftersom det saknas vägledande avgöranden eller annat stöd som innebär att det är fängelse som ska dömas ut. Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkat att mannen ska dömas till fängelse. Den fråga som riksåklagaren anser vara av intresse ur prejudikatsynpunkt är om det ska anses att sexuellt ofredande av barn under 18 år som huvudregel ska ge fängelse. Överklagandet   Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom uppskjuten i omfattande sexualbrottsmål i Västsverige

  Vänersborgs tingsrätt skulle i dag den 18 mars meddelat dom i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Domen är uppskjuten till tisdag kl. 14.

  Läs mer

  Vänersborgs tingsrätt skulle i dag den 18 mars meddelat dom i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Domen är uppskjuten till tisdag kl. 14.

  Åtalet omfattar åtta målsäganden i åldrarna 11-17 år som finns i Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Värmland och Gävleborgs län. Dom meddelas tisdag 23 mars kl. 14 Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 1787-20. Kontakt Vice chefsåklagare Eva Johnsson är tillgänglig för media på telefon på tisdag 23 mars kl. 15-16, 010-562 71 67. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer i anslutning till Åklagarkammaren i Uddevalla. Meddela i så fall ditt intresse till [email protected] för att boka tid.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom där två män frikänts av hovrätten för bland annat grov våldtäkt.

  Tingsrätten dömde en man för grov våldtäkt och en annan man för grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden för att de vid ett och samma tillfälle bland annat haft samlag med en kvinna mot hennes vilja. Hovrätten frikände männen eftersom man menade att åklagaren inte hade visat att målsäganden tvingats till samlag och andra sexuella handlingar genom våld. Riksåklagaren överklagar domen eftersom det förefaller som att hovrätten inte har prövat om målsäganden har deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, vilket åklagaren påstått att hon inte gjort. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur bevisprövningen i förhållande till lagtextens ”inte deltar frivilligt” ska gå till när ett åtal för våldtäkt innehåller påstående om bland annat våld eller tvång, men när våld eller tvång inte har kunnat styrkas. Överklagandet (AMR 2021-21) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om grovt jaktbrott

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Läs mer

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Målnummer Västmanlands tingsrätt: B 5279-18. Kontakt Kammaråklagare Lars Magnusson är tillgänglig för media på telefon den 19 mars kl. 13.30-14.30, 010-562 61 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i omfattande sexualbrottsmål i Västsverige

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Åtalet omfattar åtta målsäganden i åldrarna 11-17 år som finns i Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Värmland och Gävleborgs län. Dom meddelas torsdag den 18 mars kl. 14. Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 1787-20. Kontakt Vice chefsåklagare Eva Johnsson är tillgänglig för media på telefon på torsdag 18 mars kl. 15-16, 010-562 71 67.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra personer har i dag åtalats för mutbrott för oegentligheter i samband med en it-upphandling i Region Skåne.

  En person åtalas för grovt givande av muta och tre personer anställda av Region Skåne för grovt tagande av muta. Upphandlingsvärdet ligger i storleksordningen ca 1 miljard kronor. Rättegången börjar den 22 mars i Malmö tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 12749–20.   Kontakt Kammaråklagare Thomas Forsberg är tillgänglig på telefon i dag den 12 mars, 010-562 53 68.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >