Åklagarområde Nord-Mitt

I Åklagarområde Nord-Mitt ingår åklagarkamrarna i Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Uppsala och Västerås.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 21
721 03 Västerås

Besöksadress:
Mäster Ahls gata 8, plan E, Västerås

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef Carsten Helland
Kansliåklagare/kammaråklagare

Klara Dahlström