Åklagarområde Nord-Mitt

I Åklagarområde Nord-Mitt ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Luleå med Åklagarkammaren i Östersund samt Åklagarkammaren i Sundsvall. Dessutom ingår  Åklagarkammaren i Uppsala, Åklagarkammaren i Västerås och Åklagarkammaren i Gävle i åklagarområdet.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 1424
751 44 Uppsala

Besöksadress:
Svartbäcksgatan 49, Uppsala

Expeditionstider kl. 9-12 och 13-15 varje helgfri måndag – fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef/överåklagare Eva Lundström
Kansliåklagare/kammaråklagare

Lindha Strömberg