Åklagarområde Syd-Öst

I Åklagarområde Syd-Öst ingår Malmö åklagarkammare och Södra Skånes åklagarkammare samt åklagarkamrarna i Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping och Eskilstuna.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Åklagarområde Syd-Öst
Box 21003
200 21 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Mats Palm
Kansliåklagare/kammaråklagare Jessica Andersson