Åklagarområde Väst-Bergslagen

I Åklagarområde Väst-Bergslagen ingår följande åklagarkammare: Göteborgs åklagarkammare, Åklagarkammaren i Skövde, Åklagarkammaren i Borås, Åklagarkammaren i Uddevalla, Åklagarkammaren i Halmstad, Åklagarkammaren i Örebro, Åklagarkammaren i Falun samt Åklagarkammaren i Karlstad.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 129
401 22 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats, Göteborg

Expeditionstider kl. 9-12 och 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Niklas Sannerholm
Kansliåklagare/kammaråklagare Daniel Veivo Pettersson