Åklagarområde Väst-Bergslagen

I Åklagarområde Väst-Bergslagen ingår Göteborgs åklagarkammare samt åklagarkamrarna i Skövde, Borås, Uddevalla, Halmstad, Karlstad, Örebro och Falun.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 129
401 22 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats, Göteborg

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Mats Eriksson
Kansliåklagare/kammaråklagare Louise Enocksson Witting