Åklagarmyndighetens

Nationella åklagaravdelningen

De fyra nationella åklagarkamrarna handlägger samtliga brott, oavsett geografisk hemvist, inom sina respektive ansvarsområden. De kammare som ingår i Nationella avdelningen är: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Nationella åklagaravdelningens kansli har en samordnande funktion inom avdelningen och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

  • Telefon 010-562 50 00
  • Fax 010-562 54 83
  • E-post registrator.nationella@aklagare.se

 

Kontaktpersoner:

Avdelningschef/chefsåklagare Mats Palm
Kansliåklagare/kammaråklagare Anneli Tirud Wallin