Aktuella pressmeddelanden

2012

 • En 34-årig man erkände i september mord på en 51-årig man i Skövde. Mordet ska ha skett för 12 år sedan. Mannen har tidigare friats i både tingsrätt och hovrätt. Nu ansöker riksåklagaren om resning till högsta domstolen.

  - De uppgifter den misstänkte lämnat till polisen är så detaljerade att jag anser att det finns anledning att få de friande domarna prövade av högsta domstolen. Enligt min mening finns nu tillräckliga skäl för att åter ta upp målet igen, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar dom för våldtäkt mot barn

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen där en 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

  Läs mer

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen där en 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

  Frågan i målet är om mannen hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn. Tingsrätten dömde mannen till fängelse men hovrätten ändrade domen och ogillade åtalet. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse. Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i lagen om sexualbrott vad gäller ansvar för våldtäkt mot barn ska tillämpas samt vore en prövning av överklagandet av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

  Läs mer
 • - Min uppfattning är att straffvärdet för det mord de tilltalade har dömts för är högre än vad hovrätten kommit fram till. Jag anser att de bör dömas till fängelse på livstid eller i vart fall i arton år.

  Högsta domstolen har inte prövat något mål om påföljd för mord sedan den nya straffskalan trädde i kraft 2009. Det är därför angeläget att få vägledning om vilka principer som bör gälla för bedömningen av straffvärdet vid sådan brottslighet, säger riksåklagare Anders Perklev. Riksåklagarens överklagande avser endast påföljden för det mord de tilltalade dömts för i hovrätten. - Jag har inte överklagat domen i den del där de tilltalade har frikänts. Målet i denna del innefattar i första hand bevisfrågor. Högsta domstolen är en prejudikatinstans och därför lämpar sig sällan bevisfrågor för en prövning i Högsta domstolen, säger Anders Perklev. Straffskalan för mord är sedan den 1 juli 2009 fängelse lägst 10 år och högst 18 år eller livstid. Bakgrund: Det var förra hösten som ett lantbrukarpar hittades rånmördade på en gård utanför Långared. Efter en omfattande polisutredning åtalades två män för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat paret i syfte att från dem stjäla ett kassaskåp med okänt innehåll. Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen, då det inte kunnat uteslutas att en av de dem mördat mannen utan den andres medverkan. När det gällde kvinnan dömdes männen dock för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat henne. Påföljden bestämdes till fängelse i femton år.

  Läs mer
 • Åklagarna anser inte att nämndemannen som suttit med i polisnämnden i Malmö, samtidigt som han varit nämndeman i rättegången mot den man som åtalats för mord och flera mordförsök, varit jävig.

  I sin skrivelse till Malmö tingsrätt framför de att jävsinvändingen därmed inte bör bifallas av tingsrätten. Åklagarna kommer att vara tillgängliga för kommentarer avseende jäv först i samband med att tingsrättens beslut meddelas.

  Läs mer
 • Den förundersökning som återupptogs av riksåklagaren i somras om pilotens roll i helikopterrånet i Västberga har nu lagts ner.

  Riksåklagaren skriver i beslutet att det inte framkommit något som ger anledning att på nytt pröva frågan om pilotens skuld till det brott som han dömts för.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom från Hovrätten för Västra Sverige till Högsta domstolen. Två personer åtalades för människohandel men frikändes av hovrätten.

  Skälet för överklagandet är att det behövs vägledning när det gäller människohandelsärenden, eftersom Högsta domstolen tidigare inte har prövat ett sådant mål. På grund av stor arbetsbörda begärs anstånd till senast den 26 oktober med att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för att Högsta domstolen bör bevilja prövningstillstånd.

  Läs mer
 • Svea hovrätt har beslutat att undanröja tingsrättens dom i Södertäljemålet på grund av jäv.

  -Det här är väldigt olyckligt för alla målsägande och vittnen i målet. De har väntat på ett avslut och vill förstås inte behöva berätta i domstol en gång till vad de varit med om, säger kammaråklagare Björn Frithiof. -Men självfallet är det så att detta ärende, som alla andra, ska genomföras på ett rättsäkert och riktigt sätt, vilket vi i vår roll som åklagare alltid verkar för. Det kommer vi att göra även nu när rättegången får göras om från början. Åklagarnas bedömning är att bevisningen är lika stark som tidigare.

  Läs mer
 • Polisen har från måndag till onsdag förmiddag efter beslut av åklagare genomfört en husrannsakan hos internetföretaget PeriQ Networks AB (PRQ).

  Polisen har från måndag till onsdag förmiddag efter beslut av åklagare genomfört en husrannsakan hos internetföretaget PeriQ Networks AB (PRQ) i Solna utanför Stockholmmed anledning av misstanke om bl.a. upphovsrättsintrång. I samband med husrannsakan togs bl.a. ett flertal servrar i beslag. Ingen person på internetföretaget är misstänkt för brott, Några ytterligare kommentarermed anledning av förundersökningarna kommer i nuläget inte att lämnas. ... Between Monday and Wednesday morning the Swedish Police executed a search against an Internet Company named PeriQ Networks AB (PRQ) in Solna, outside Stockholm, due to the prosecutor's decision. The reason was ongoing investigations concerning suspected copyright infringements. Several servers were seized at the premises. No one at the internet company is suspected of a crime. Currently, The Prosecution Office will leave no further comments about the investigations.

  Läs mer
 • Polismannen har enligt åtalet utsatt tre kvinnor för "livsfara eller fara för svår kroppsskada" genom att avlossa sitt tjänstevapen.

  Det var i mars i år som tre personer försökte råna en guldsmedsbutik i centrala Stockholm. När polisen kom till platsen utbröt skottlossning. Flera skott gick genom rutan till ett gym i närheten, där flera personer befann sig. Polismannen åtalas vid Stockholms tingsrätt för framkallande av fara för annan.

  Läs mer
 • Rättegången hålls i säkerhetssalen i Göteborgs tingsrätt.

  Åklagarna kommer att vara tillgängliga för frågor kort efter att förhandlingarna har avslutats. De kommer då till den sal på tingsrätten där media finns under rättegången.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >