Aktuella pressmeddelanden

2012

 • Med anledning av medieuppgifter om ärendestatistik för 2011 gör Åklagarmyndigheten ett förtydligande.

  Åklagarmyndigheten har i sin årsredovisning för 2011, som lämnades till regeringen i mars i år, tydligt framhållit att statistiken för lagförda brott påverkas av ett enda dopningsärende med 11 000 brottsmisstankar (se sidan 24 i årsredovisningen). Det har därigenom gjorts helt klart för regeringen och andra intressenter att hela den procentuella ökningen av andelen lagförda brott kan hänföras till detta enda ärende. - Från Åklagarmyndighetens sida har vi inget som helst intresse av att få statistiken att avspegla annat än den verkliga utvecklingen. Vi använder oss av enhetliga sätt att redovisa. Vad vi kan göra är att förklara statistiken i kommenterer, vilket vi också gör i vår årsredovisning, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Hovrättsdom i Vilksmålet

  Hovrätten friar de tre män som åtalats för att ha förberett ett mord på konstnären Lars Vilks. Männen friades av Göteborgs tingsrätt men åklagaren överklagade domen till Hovrätten för västra Sverige.

  Läs mer

  Hovrätten friar de tre män som åtalats för att ha förberett ett mord på konstnären Lars Vilks. Männen friades av Göteborgs tingsrätt men åklagaren överklagade domen till Hovrätten för västra Sverige.

  - Jag är nöjd med att ha fått detta prövat i två instanser. För mig var det viktigt att få detta prövat även av hovrätten eftersom jag såg att tingsrättens dom gav utrymme för en annan bedömning av bevisningen i målet. Hovrätten liksom tingsrätten konstaterar att något var planerart avseende Lars Vilks vid det aktuella tillfället men att bevisningen inte är tillräcklig, säger vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål.

  Läs mer
 • F.d. statsåklagare Bo Ericsson lägger ned åtalet för morden på två norska medborgare.

  Statsåklagare Bo Ericsson skriver i sitt beslut: Tingsrätten har förelagt åklagare att inkomma med besked om åtalet mot Sture Bergvall vidhålles. Jag har idag beslutat lägga ned åtalet mot Bergvall för morden på TJ och GS. Det hemställes att målet avskrivs från vidare handläggning. Med hänsyn till målets massmediala intresse bifogas som bilaga en sammanställning av vissa av de omständigheter som ligger till grund för mitt beslut.

  Läs mer
 • Hovrättsdom i Långaredsärendet

  Hovrätten fäller de åtalade i Långaredsärendet för mord i ett fall. Idag kom hovrättens dom mot de två män som dömts till livstids fängelse för mord på ett lantbrukarpar i den lilla orten Långared utanför Alingsås.

  Läs mer

  Hovrätten fäller de åtalade i Långaredsärendet för mord i ett fall. Idag kom hovrättens dom mot de två män som dömts till livstids fängelse för mord på ett lantbrukarpar i den lilla orten Långared utanför Alingsås.

  Männen hade överklagat till hovrätten för Västra Sverige och ville bli frikända. Åklagaren hade också överklagat och ville att de båda männen förutom mord även skulle dömas för grovt rån av det kassaskåp som saknats på gården. Hovrätten fastslår att det är bevisat att de två åtalade är gärningsmän till angreppet mot lantbrukarparet, men att det finns osäkerhet kring vem som gjort vad gällande det första mordet av den äldre mannen i ladugården. Enligt hovrätten är det fullt möjligt att en av gärningsmännen utan den andres medverkan kan ha dödat mannen. Därför ogillas åtalet mot de båda männen i det fallet. Däremot när det gäller den äldre kvinnan som mördades senare i bostadshuset anser hovrätten att det är bevisat att båda gärningsmännen dödat henne och dömer därmed de åtalade för mord av henne. När det gäller frågan om grovt rån anser hovrätten att det inryms i brottet mord och dömer därför inte de åtalade särskilt för grovt rån. Straffet för de två åtalade männen bestäms till vardera fängelse 15 år och de tilltalade ska efter avtjänat straff utvisas på livstid från landet. - Det är ett bevismässigt svårbedömt fall och jag förstår hovrättens resonemang gällande mordet mot mannen men känner ändå att tingsrättens resonemang var mer korrekt, säger kammaråklagare Daniel Larson vid Åklagarkammaren i Borås. Det finns mycket som pekar på att två gärningsmän måste ha agerat även i ladugården. Jag är mer besviken över fängelsestraffets längd. Det finns en mängd försvårande omständigheter och de borde enligt min mening dömts till livstids fängelse. - Nu ska jag analysera domen och se om det finns förutsättningar att pröva någon av de frågor jag är missnöjd med i Högsta domstolen, kommenterar Daniel Larson.

  Läs mer
 • Förundersökning nedlagd avseende FOI-anmälan

  Det var i mars i år som FOI gjorde en brottsanmälan till Åklagarkammaren för säkerhetsmål. Förundersökningen inleddes avseende trolöshet mot huvudman. Idag beslutade chefsåklagare Tomas Lindstrand att lägga ned förundersökningen.

  Läs mer

  Det var i mars i år som FOI gjorde en brottsanmälan till Åklagarkammaren för säkerhetsmål. Förundersökningen inleddes avseende trolöshet mot huvudman. Idag beslutade chefsåklagare Tomas Lindstrand att lägga ned förundersökningen.

  -Utredningsarbetet har gjorts av Säkerhetspolisen under min ledning. Utredningen har visat att det inte finns skäl att väcka åtal. Därför har jag beslutat att lägga ner förundersökningen, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand. Säkerhetspolisen har varit utredande polis eftersom FOI:s verksamhet ingår i totalförsvaret och att det därför varit möjligt att utredningen skulle kunna komma i kontakt med uppgifter eller omständigheter som rör Sveriges säkerhet.

  Läs mer
 • En man har i dag häktats vid Södertörns tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för två grova stölder.

  En av stölderna är den som filmats i Stockholms tunnelbana och där filmen visats på TV. Utredningen fortsätter och någon ytterligare information kan därför för närvarande inte lämnas.

  Läs mer
 • Två personer åtalas vid Södertörns tingsrätt för allvarliga djurplågerier och vanvård av hundvalpar.

  Det är hundvalparnas ägare som åtalas för djurplågerierna. - Det gäller två fall av allvarliga djurplågerier där den ena av ägarna misstänks bland annat för att ha misshandlat valparna så allvarligt att de avlidit av sina skador. Den andra ägaren har jag åtalat för bland annat vanvård då denne, trots vetskap om förhållandena, inte tagit valparna till veterinär, säger kammaråklagare Lisa dos Santos vid Söderorts åklagarkammare. Bevisningen består bland annat av utlåtanden från Statens veterinärmedicinska anstalt samt ett stort antal vittnesuppgifter.

  Läs mer
 • Häktad för dataintrång (rättad)

  Den person som nyligen anhölls, misstänkt för dataintrång hos IT-leverantören Logica i våras, häktades idag vid Nacka tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för dataintrång.

  Läs mer

  Den person som nyligen anhölls, misstänkt för dataintrång hos IT-leverantören Logica i våras, häktades idag vid Nacka tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för dataintrång.

  Ytterligare två personer är sedan tidigare misstänkta för samma brott i utredningen, dessa misstankar kvarstår. Kammaråklagare Henrik Olin vid Internationella åklagarkammaren Stockholm är under eftermiddagen tillgänglig för kommentarer per telefon.

  Läs mer
 • Igår torsdag begärde kammaråklagare Henrik Olin vid Internationella åklagarkammaren Stockholm en person häktad misstänkt för dataintrång mot IT-företaget Logica i våras.

  Häktningsförhandlingen äger rum vid lunchtid under fredagen vid Nacka tingsrätt. Åklagaren är tillgänglig för kommentarer efter häktningsförhandlingen vid tingsrätten samt per telefon därefter.

  Läs mer
 • I förundersökningen gällande dataintrång mot företaget Logica har under våren intresse riktats mot en person som tidigare dömts i Sverige för upphovsrättsbrott.

  30 augusti greps mannen i Kambodja och har därefter överlämnats till Sverige. Svensk åklagare anhöll mannen i morse misstänkt för dataintrång. Tiden för att begära honom häktad går ut på fredag den 14 september klockan 12. Mannenhar under en tid varit internationellt efterlyst för verkställighet av fängelsedomen efter Pirate Bay-rättegången. Det var till följd av den efterlysningen han greps i Kambodja. Kammaråklagare Henrik Olin vid Internationella åklagarkammaren Stockholm kan inte säga mer om utredningen just nu men återkommer med mer information så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >