Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Fredagen den 1 februari, åtalas en 24-årig man vid Göteborgs tingsrätt, misstänkt för bland annat människorov.

  Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarkammaren i Göteborg inbjuder media till en pressträff med anledning av åtalet. Åtalet väcks mot en man som den 8 november 2012 misstänks ha fört bort en nioårig flicka från ett bostadsområde i Skår i Göteborg och hållit henne i frihetsberövad i sin bostad under 19 timmar. På pressträffen medverkar kammaråklagare och förundersökningsledare Per-Erik Rinsell som kommer att berätta om åtalet och förundersökningen. Även Sven Alhbin, tf chef vid länskriminalpolisen, kommer att medverka. Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll (digitalt) finns tillgängliga i samband med pressträffen. Plats: Polishuset, Ernst Fontells plats i GöteborgTid: Fredagen den 1 februari kl. 10:00. Samling i Polishusets entré kl.09:45.Övrigt: Ingen föranmälan krävs men ta med giltig presslegitimation eller motsvarande. Välkomna! Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten

  Läs mer
 • Angående ärende om mord i Viken den 23 – 24 juni 2011

  De två personer som i måndags anhölls misstänka för inblandning i mordet är släppta. I nuläget går det inte att berätta mer om vad som ledde fram till gripandet och anhållningsbeslutet med det finns inga skäl för häktning och förundersökningen fortsätter.

  Läs mer

  De två personer som i måndags anhölls misstänka för inblandning i mordet är släppta. I nuläget går det inte att berätta mer om vad som ledde fram till gripandet och anhållningsbeslutet med det finns inga skäl för häktning och förundersökningen fortsätter.

  De båda personerna är fortfarande misstänkta. Det finns en stor förståelse för allmänhetens intresse om ärendet men inga ytterligare uppgifter kan för närvarande lämnas mot bakgrund av att förundersökningen pågår.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagade domen till högsta domstolen den 9 januari och yrkade att gärningsmännen skulle dömas till ansvar helt i enlighet med åtalet och att straffen skulle skärpas.

  Riksåklagaren har nu preciserat grunderna för sitt överklagande. - Hovrätten ansåg att gärningsmännen var för unga för att fullt ut förstå vilka risker som våldet mot brottsoffrets huvud medförde. Därför ansåg hovrätten att de inte hade uppsåt till att skadorna skulle bli så allvarliga. Jag tycker att det är viktigt att Högsta domstolen klargör efter vilka principer en domstol ska göra en sådan bedömning. Motsvarande fråga kan komma upp i många andra liknande fall. Det finns också behov av vägledning från Högsta domstolen i vilka fall en misshandel ska anses som synnerligen grov, säger riksåklagare Anders Perklev

  Läs mer
 • Det var i april förra året som kvarlevorna av den försvunna kvinnan påträffades och en förutsättningslös utredning av ärendet inleddes på nytt.

  När kvinnan påträffades hade hon varit förvunnen i drygt ett och ett halvt år. Hennes före detta sambo misstänktes för att ha mördat henne men friades av både tingsrätt och hovrätt. - Den bild som växt fram i utredningen vid länskriminalpolisen i Göteborg talar för att det finns anledning att åter pröva misstankarna mot mannen. Därför har jag beslutat att lämna över ärendet till riksåklagaren som nu får ta ställning om begäran om resning, säger Niklas Sannerholm chefsåklagare och kammarchef vid Åklagarkammaren i Uddevalla.

  Läs mer
 • Händelsen är nu överförd till riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål och kommer att utredas som ett misstänkt arbetsmiljöbrott.

  - Ännu har det inte varit möjligt att höra den kvinna som skadades vid kraschen men vi bedömer att det finns tillräckligt med underlag för att inleda en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott ändå, säger chefsåklagare Mats Palm. Åklagarensom lederförundersökningen är kammaråklagare Anne-Marie Helander vidriksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm.

  Läs mer
 • I dag publiceras ett nytt porträtt på webbplatsen under rubriken "Möt våra anställda".

  Här presenterar vi olika yrken på Åklagarmyndigheten och denna gång är det en åklagaradministratör på åklagarkammaren i Skövde som berättar om sitt arbete, bl.a. om hur samarbetet med åklagarna går till.

  Läs mer
 • Städerska inte längre misstänkt för tågkrasch

  Kvinnan som fanns i det tåg som körde in i ett hus vid Saltsjöbanan är inte längre misstänkt för brott. En hel del i utredningen talar för att det var en ren olycka. Kvinnan vårdas fortfarande på sjukhus och ska höras så snart det är möjligt.

  Läs mer

  Kvinnan som fanns i det tåg som körde in i ett hus vid Saltsjöbanan är inte längre misstänkt för brott. En hel del i utredningen talar för att det var en ren olycka. Kvinnan vårdas fortfarande på sjukhus och ska höras så snart det är möjligt.

  Vid 02.40-tiden den 15 januari 2013 inträffade en allvarlig olycka på Saltsjöbanan. Ett tåg hade kört in i ett hus vid ändhållplatsen. En stor räddningsinsats inleddes och en kvinna hittades i anslutning till förarhytten i tåget. Kvinnan arbetade som städerska i tåget, som av någon anledning kommit i rörelse när hon befunnit sig i tåget. Initialt inleddes en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse. Kvinnan anhölls i sin frånvaro misstänkt för brottet. Den tekniska utredningen visar att det funnits flera allvarliga säkerhetsbrister kring tåget och uppställningsplatsen. Flera omständigheter talar nu för att tåget kan ha kommit i rullning genom en olyckshändelse. Kvinnan, som skadades allvarligt, har ännu inte gått att höra. Flera utredningsåtgärder har vidtagits, bl.a. husrannsakan i hennes bostad, genomgång av handlingar och förhör med anhöriga och räddningspersonal som talat med kvinnan efter kraschen. Numera finns inte något som tyder på att kvinnan medvetet kört iväg med tåget. Den tekniska utredningen bekräftar att det kan ha varit en olyckshändelse. Misstanken mot kvinnan har därför avförts och anhållningsbeslutet hävts. - Allt talar för att det varit fråga om en ren olycka där flera tillfälliga och olyckliga omständigheter gjort att kvinnan fått tåget i rullning i samband med städningen, säger kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. - Så snart det är möjligt ska självklart kvinnan höras om händelsen, men i nuläget saknas tillräckliga skäl för att hon ska anses miss-tänkt. Jag har därför hävt anhållningsbeslutet, fortsätter Andersson. Förundersökningen pågår fortfarande. Efter förhöret kan brottsrubriceringen komma att ändras till arbetsmiljöbrott. Skriv ut Dela

  Läs mer
 • Kammaråklagare Daniel Larson har idag väckt åtal mot ett par vid Borås tingsrätt för bl.a. grov misshandel och grovt olaga tvång av barn. Händelserna ska ha skett under åren 2007-2008 då flickan var i tioårsåldern.

  Det var först långt efter att flickan omhändertagits av socialtjänsten som berättelserna om vad hon varit utsatt för i hemmet framkom. Flickan har berättat att hon utsatts för en mängd kränkningar. På grund av preskriptionsregler avser det nu inlämnade åtalet endast tre händelser som har bedömts som så allvarliga att de rubricerats som grova brott och därmed har längre preskriptionstider. Flickan har bl.a. berättat att det åtalade paret har hållit fast henne och försökt ge henne elstötar i munnen. Motivet till gärningarna påstås vara att paret trott att flickan var en häxa. - Jag bedömer flickans berättelse som trovärdig och den får stöd av att de misstänkta vid en mängd tillfällen till både skola och socialtjänst hävdat att flickan är en häxa, säger kammaråklagare Daniel Larson.

  Läs mer
 • Svea hovrätt frikände i en dom den 19 december 2012 en man som i tingsrätten dömts till livstids fängelse för bland annat folkrättsbrott och mord under kriget i det forna Jugoslavien 1999.

  Utgången i hovrätten berodde på att hovrätten inte ansåg att den sammantagna bevisningen var tillräcklig för att styrka att den dömde hade befunnit sig på brottsplatsen vid tiden för gärningarna. - Högsta domstolen tar som regel endast upp mål som är av principiellt intresse för rättstillämpningen. Mål som handlar om att värdera bevisningen i det enskilda fallet är därför generellt sett inte lämpade för prövning i Högsta domstolen. Det nu aktuella målet är mycket omfattande och omständigheterna är komplexa. Det är svårt att urskilja någon tydlig bevisfråga som Högsta domstolen skulle kunna använda för att ge vägledning för rättstillämpningen, säger Riksåklagare Anders Perklev. Den aktuella domen är det första hovrättsavgörandet avseende folkrättsbrott. Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att följa rättsutvecklingen på området noga.

  Läs mer
 • Överåklagare Gunnar Stetler håller pressträff i dag onsdag klockan 14.30.

  Plats: Riksenheten mot korruption, Hantverkargatan 25A, Stockholm.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >