Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Förundersökningen läggs ned eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  I oktober 2012 genomfördes nätverksarbete i Stockholms läns landstings nätverk "SLLnet". Förändringen syftade bland annat till att förbättra trafikutbytet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet via SLLnet. I samband med nätverksarbetet uppstod en säkerhetsbristsom bestodi en bristande konfigurationi filtreringen av trafik i anslutningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Denna brist i konfigurationen upptäcktes den 26 juni 2013 och åtgärdades den 27 juni 2013. En analys av händelsen har genomförts av Stockholms läns landsting. - Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet anser jag att det inte längre finns skäl att bedriva en förundersökningom misstänkt dataintrång,eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. - Med hänvisning till att den genomförda analysen är sekretessbelagd vill jag inte närmare gå in på exakt vad det är i materialet som föranleder mitt beslut. Jag bedömer att jag har tillgång till ett bra beslutsunderlag. Mer information kan inte lämnas i ärendet.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2013

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2013 har i dag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten redovisar även för år 2013 ett bra resultat och en god måluppfyllelse.

  Läs mer

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2013 har i dag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten redovisar även för år 2013 ett bra resultat och en god måluppfyllelse.

  Den genomsnittliga tiden för att hantera ärenden har kortats ytterligare och balanssituationen är tillfredsställande. Andelen lagförda misstänkta personer är kvar på samma nivå som tidigare år. Även om inflödet minskar något sker också en utveckling av arbetet mot grov organiserad brottslighet, vilket kräver mer resurser. Under året har arbetet för att återta brottslig vinning fortsatt att utvecklas väl. Under år 2013 har flera stora rättsliga frågor präglat Åklagarmyndigheten. En sådan var Högsta domstolens beslut om att det svenska förfarandet med dubbla sanktioner - både skattetillägg och åtal för skattebrott - strider mot Europakonventionens regler om dubbelbestraffning. En annan uppmärksammad händelse under året var avslutet av resningsärendena som gäller Sture Bergwall/Thomas Quick. Den sista juli lades det sista öppna åtalet ner. Utfallet av ärendena har lett till olika initiativ till granskning av rättsprocessen både internt och genom en kommitté tillsatt av regeringen. För nästa år ser förutsättningarna bra ut. Ekonomin är i balans och medger en verksamhet på oförändrad nivå. Resultaten är fortsatt goda och arbetsmiljön överlag är god. Arbetet med såväl rättslig som övrig utveckling fortsätter med oförminskade ambitioner. År 2014 kommer att präglas av ett organisationsarbete både inom Åklagarmyndigheten och i samverkan med polisen.

  Läs mer
 • Åtal väcks i dag om ytterligare 16 flickor i groomingmålet i Malmö.

  - Förundersökningen är nu i det närmaste avslutad och rättegången fortsätter den 24 februari vid Malmö tingsrätt, säger kammaråklagare Ulrika Rogland vid Malmö åklagarkammare.

  Läs mer
 • Sju personer har i dag åtalats för våldsamt upplopp i samband med demonstrationen i Kärrtorp den 15 december 2013.

  Stämningsansökan är inskickad till Södertörns tingsrätt. - Förundersökningen pågår fortfarande mot de övriga som var anhållna initialt. De är inte avskrivna från utredningen, säger kammaråklagare Tove Kullberg vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm. En man är misstänkt för försök till dråp i samband med det våldsamma upploppet.

  Läs mer
 • Malmö tingsrätt har i dag på förmiddagen beslutat att häkta en person misstänkt för mord. Gärningsmannen greps av polis i fredags eftermiddag efter skottlossning i centrala Malmö.

  - En man är på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden, häktad misstänkt för mord och har i förhör gjort vissa medgivanden. Polisen fortsätter nu arbetet med att säkra teknisk bevisning och hålla ytterligare förhör, säger kammaråklagare Jeanette Sprimont vid Malmö åklagarkammare. I övrigt kan inga fler kommentarer ges i nuläget.

  Läs mer
 • Dom meddelas i kopplerimål

  I dag kommer dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där en man åtalades för ett antal sexualbrott. Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir kommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen i dag mellan klockan 11.30 och 13.00.

  Läs mer

  I dag kommer dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där en man åtalades för ett antal sexualbrott. Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir kommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen i dag mellan klockan 11.30 och 13.00.

  Åtalet omfattade grovt koppleri, koppleri och våldtäkter.

  Läs mer
 • Åtal i dag för brand i Dalarö

  En person har i dag åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för bland annat mord och mordbrand i Dalarö förra hösten. Två barn omkom vid branden.

  Läs mer

  En person har i dag åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för bland annat mord och mordbrand i Dalarö förra hösten. Två barn omkom vid branden.

  - Jag har i dag lämnat in ett åtal med rubriceringarna mord, försök till mord samt grov mordbrand.Brottet mordbrand skall bedömas som grovt eftersom branden, som skett nattetid, inneburit att två personer dödats och att fara för ytterligare två personers liv förelegat, säger kammaråklagare Henrik Attorps vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm. Huvudförhandling kommer att pågå mellan den 18 och 20 februari i Södertörns tingsrätt.

  Läs mer
 • Presskonferens om dubbelmord i Ljungsbro

  Onsdagen den 12 februari klockan 11.00 väcks åtal i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro hösten 2013. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Östergötland bjuder in media till presskonferens klockan 12.00 samma dag.

  Läs mer

  Onsdagen den 12 februari klockan 11.00 väcks åtal i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro hösten 2013. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Östergötland bjuder in media till presskonferens klockan 12.00 samma dag.

  - Förundersökningen är avslutad och vi anser att utredningen ger tillräckligt underlag för åtal, säger kammaråklagare Kajsa Malmström. Åtalet rör bland annat mord, försök till mord, olaga frihetsberövande, grovt hemfridsbrott och misshandel. Samlingsplats för media:Polishuset i Linköping, utanför receptionen, klockan 11.45 onsdagen den 12 februari. Plats för presskonferens:Brigaden Restaurang & Konferens AB, i lokalen Pedagogium klockan 12.00.

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts mot de två malaysiska medborgare som sedan den 20 december 2013 varit häktade misstänkta för grov fridskränkning och ett fall av misshandel av sina fyra barn.

  Gärningarna har skett i familjens bostad i Spånga under perioden 15 september 2010 till 17 december 2013. Under häktningstiden har representanter för den malaysiska regeringen rest till Sverige och hämtat de fyra barnen som nu befinner sig i Malaysia. Barnen är 7, 11, 12 respektive 14 år gamla. - Jag bedömer att barnens uppgifter som de har lämnat i videoförhör hos polisen är trovärdiga. Tillsammans med övrig stödbevisning, som vittnen och föremål som tagits i beslag i bostaden, finns bra stöd för åtalet, säger kammaråklagare Anna Arnell vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Åtalet väcks vid Solna tingsrätt, målnr. B10423-13.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Erik Wendeby har i dag beslutat att häva häktningsbeslutet för den man som är misstänkt och sedan den 24 november 2013 häktad för ett 17 år gammalt mord vid Swartlings ridskola i Stockholm.

  - Brottsmisstanken kvarstår tills vidare, men den fortsatta förundersökningen kan för närvarande bedrivas med den misstänkte på fri fot, säger kammaråklagare Erik Wendeby. Mer information lämnas så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 >