Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Svea hovrätt har i dag dömt 17 tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket. I allt väsentligt fastställer hovrätten de tidigare tingsrättsdomarna.

  Sammanlagt 16personer döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år.Tingsrättens dom om huvudmannens ansvar för anstiftan till mord i tre fall fastställdes. Livstidsstraffet mot honom står fast. De två ungdomar som friades i tingsrätten från inblandning i dubbelmordet pga. bristande uppsåt har fällts för medhjälp till mord i hovrätten. - Vi kan konstatera att även hovrätten på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. - Det är också glädjande att hovrätten, till skillnad från tingsrätterna, dömer för flera fall av utpressning och alltså bifaller åtalet även i den delen. Detta är tredje domen i ärendet, eftersom rättegången i tingsrätten fick tas om. - Oavsett utgången i målet kan man konstatera att häktningstiderna blivit alldeles för långa. Ska vi kunna lagföra den här typen av organiserad brottslighet i någon större omfattning, utan att utsätta de misstänkta för långa häktningstider med restriktioner, måste man enligt min uppfattning se över dagens processordning som utarbetades under de förhållanden som rådde under 1930-talet, säger Björn Frithiof. BakgrundInsatsen mot det kriminella nätverket i Södertälje påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet. I november 2011 lämnades åtal in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer. Under tiden som den första rättegången pågick, våren 2012, åtalades ytterligare tre personer för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån. Den5 oktober 2012 undanröjde Svea hovrätt tingsrättens dom på grund av att man ansett att en nämndeman varit jävig. Rättegången kom därför att tas om. Den andra tingsrättsförhandlingen pågick i 72 dagar mellan den 8 november 2012 och 19 juni 2013. Hovrättsförhandlingarna har ägt rum mellan 18 november 2013 och 11 juni 2014 Förundersökningen och rättegångarna har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Förundersökningsmaterialet består av ca 20 000 sidor. Cirka 1 300 förhör har hållits.

  Läs mer
 • Åtal om hets mot folkgrupp

  Kammaråklagare Michael Forsberg lämnar en kommentar om det åtal han väckt om hets mot folkgrupp med anledning av ett meddelande på Facebook.

  Läs mer

  Kammaråklagare Michael Forsberg lämnar en kommentar om det åtal han väckt om hets mot folkgrupp med anledning av ett meddelande på Facebook.

  - Det är min uppfattning att kommentaren på Facebook faller inom ramen för lagen om hets mot folkgrupp. Nu är det domstolens sak att bedöma om så är fallet. Jag har inget att tillägga innan dom faller, säger Michael Forsberg vid åklagarkammaren i Nyköping.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i Malmö

  Den 20-åring som tidigare varit frihetsberövad i ärendet där en 17-årig pojke utsattes för dödligt våld på en skolgård i Limhamn i Malmö den 6 augusti begärs i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak.

  Läs mer

  Den 20-åring som tidigare varit frihetsberövad i ärendet där en 17-årig pojke utsattes för dödligt våld på en skolgård i Limhamn i Malmö den 6 augusti begärs i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak.

  20-åringen, som tidigare varit frihetsberövad i utredningen, begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel gemensamt och i samförstånd med annan samt för grovt övergrepp i rättssak gemensamt och i samförstånd med annan, allt med anledning av händelserna på Linnéskolan. Personen som begärs häktad är inte misstänkt för att ha varit delaktig i att beröva 17-åringen livet. En person under 15 år som sedan tidigare är hörd som misstänkt för medhjälp till mord är numera även misstänkt för grovt övergrepp i rättssak gemensamt och i samförstånd med 20-åringen. Utredningen i denna del bedrivs enligt reglerna i lagen med särskilda bestämmelserna om unga lagöverträdare. Häktningsförhandling mot 20-åringen kommer att hållas i sal 30, Rättscentrum Malmö, i dag kl. 13.30. Kammaråklagare Magnus Pettersson kommer att finnas tillgänglig för frågor efter klockan 15.00 i dag på telefon 010-562 60 88. Den som vill lämna tips om händelsen som kan hjälpa polis och åklagare i utredningen kan höra av sig till Polisen i Malmö på telefon 114 14.

  Läs mer
 • Förundersökningsledningen som rör allmänfarlig vårdslöshet i samband med skogsbranden i Västmanland har idag övertagits av åklagare.

  En förundersökning ska övertas av åklagare när utredningens art kräver det. I det här fallet handlar det om förundersökningens stora omfattning, samt ärendets konsekvenser och den stora uppmärksamheten. Beslutet att låta åklagare överta förundersökningsledningen togs i samråd mellan polis och åklagare. I nuläget finns inte någon skäligen misstänkt. Förundersökningen fortsätter med sedvanliga utredningsåtgärder. Förundersökningsledare är vice chefsåklagare Eva Morén vid Åklagarkammaren i Västerås. I nuläget finns ingen ytterligare information att lämna.

  Läs mer
 • Enligt OECD:s arbetsgrupp om bestickning i internationella affärsförhållanden har Sverige gjort avsevärda framsteg för att komma tillrätta med denna typ av brottslighet.

  Man framhåller särskilt den brottsutredande verksamheten och de senaste årens brottsutredningar med inriktning på internationella förhållanden. Detta framgår av en OECD-rapport från den 8 augusti, som är en uppföljning av den granskning som gjordes 2012, och som resulterade i ganska allvarlig kritik. OECD konstaterar också att inrättandet av den nationella korruptionsgruppen inom Rikskriminalpolisen har inneburit ett avsevärt stöd till Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption. Kritik finns dock fortfarande kvar när det gäller den svenska företagsboten och dess maximibelopp. OECD konstaterar här att Sverige förväntas att utreda frågan. Eftersom Sverige gjort sådana framsteg sedan 2012 kan den pågående granskningen, som var tänkt att fortsätta ytterligare år, avslutas.

  Läs mer
 • Åklagaren kommenterar beslutet att Stockholms tingsrätt har beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad.

  Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande.Julian Assange har möjlighet att överklaga häktningsbeslutet till Svea Hovrätt. - Julian Assange har hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Min inställning har varit, och är fortfarande, att han behöver vara tillgänglig i Sverige för återstående utredningsåtgärder och eventuell rättegång för de brott han misstänks ha begått i Sverige i augusti 2010, säger överåklagare Marianne Ny.

  Läs mer
 • Ingen förundersökning mot domaren i Högsbymålet

  Vice riksåklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet där en domare i Kalmar anmälts för grovt barnpornografibrott. Befattning med materialet utgör ingen brottslig handling om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

  Läs mer

  Vice riksåklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet där en domare i Kalmar anmälts för grovt barnpornografibrott. Befattning med materialet utgör ingen brottslig handling om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

  - Det har varit försvarligt att filma i den här situationen, och det är också en situation som lagstiftaren tänkt sig ska tillåtas när man formulerat lagtexten, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp. Enligt anmälan från Rikskriminalpolisen har domaren i det nu aktuella ärendet vid huvudförhandlingen med hjälp av tingsrättens tekniska utrustning spelat in Rikskriminalpolisens presentation av de sexuella övergreppen och därmed producerat nytt barnpornografiskt material som finns tillgängligt i tingsrättens datasystem. Detta innebär att tingsrättens personal har tillgång till materialet och att det finns en risk för spridning av det. Straffbestämmelserna om barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott återfinns i 16 kap. brottsbalken. Där står också att innehav inte ska utgöra brott om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Uppgifterna i ärendet ger mot denna bakgrund inte anledning att anta att grovt barnpornografibrott eller något annat brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning ska därför inte inledas, skriver vice riksåklagaren i beslutet.

  Läs mer
 • Presskonferensen äger rum hos Stockholmspolisen, Kungsholmsgatan 45.

  Observera att åklagarna inte kommer att ge enskilda intervjuer efter presskonferensen. Press conference Wednesday 16 July The press conference will be held at the Stockholm County Police, Kungsholmsgatan 45.Please note that the prosecutors will not give individual interviews after the press conference.

  Läs mer
 • Inbjudan till presskonferens

  Efter häktningsförhandlingen mot Julian Assange onsdag den 16 juli hålls en presskonferens. Medverkar gör överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren.

  Läs mer

  Efter häktningsförhandlingen mot Julian Assange onsdag den 16 juli hålls en presskonferens. Medverkar gör överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren.

  Plats: Stockholmspolisen, Kungsholmen, lokal meddelas senare.Tid: Onsdag den 16 juli, klockan 16 (preliminärt). Anmälan/ackreditering: Anmälan från enskilda journalister kan tyvärr inte beaktas, eftersom antalet platser är begränsat. Anmälan görs redaktionsvis till [email protected] senast klockan 9.00 onsdag den 16 juli. Ange namn på medverkande journalister. Observera att åklagarna inte kommer att ge enskilda intervjuer efter presskonferensen.

  Läs mer
 • Åtal för bombhot i Stockholm

  Den man som den 19 juni bland annat påstod sig ha placerat ut bomber i Stockholm åtalas för olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott.

  Läs mer

  Den man som den 19 juni bland annat påstod sig ha placerat ut bomber i Stockholm åtalas för olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott.

  Mannen har erkänt brotten. Rättegången äger rum den 22 juli. Vice chefsåklagare Pär Andersson är tillgänglig på telefon kl. 11-13 tisdag den 8 juli.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >