Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Åtal för flera sexbrott mot barn

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har idag väckt åtal mot en 24-årig man, misstänkt för flera grova brott i ett nytt stort mål om sexuella övergrepp på internet. Misstankarna rör brott mot 59 flickor i åldrarna 12-17 år.

  Läs mer

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har idag väckt åtal mot en 24-årig man, misstänkt för flera grova brott i ett nytt stort mål om sexuella övergrepp på internet. Misstankarna rör brott mot 59 flickor i åldrarna 12-17 år.

  Mannen ska dessutom ha träffat enstaka av målsäganden och utsatt dem för sexuella övergrepp. Åtal kommer även att väckas för våldtäkt mot barn. Samtliga brottsrubriceringar är grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (även normalgraden), våldtäkt mot barn (senare åtalstillfälle), sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, sexuellt tvång, barnpornografibrott samt ofredande. Genom att skapa konton i sociala nätforum kring en annan persons identitet ska den misstänkte ha kommit i kontakt med unga flickor. - Han har uppträtt som den här andra personen och efter att ha etablerat en relation med flickornafått dematt skicka bilder och filmer på sig själva där de varit avklädda. Senare har han hotatmed att lägga upp fotona och filmerna på internet, till exempel på porrsajter, eller att skicka till någon av flickans anhöriga. På så sätt har han pressat dem att göra nya och grövre saker, säger kammaråklagare Linda Lauronen. Start i Nacka tingsrätt den 12 november Åklagarna har delat upp det omfattande åtalet i sammanlagt sex åtalstillfällen, med ett tiotal ärenden åt gången. Under rättegången, som inleds i Nacka tingsrätt den 12 november, kommer ett flertal av flickorna att medverka genom videoförhör då de är under 15 år. - Dels kommer vi spela upp förhör som vi hållit under utredningen, dels kommer vi att använda videolänk för att hålla förhör med de flickor som bor väldigt långt från Stockholm. Några flickor kommer dock att medverka personligen vid rättegången, säger kammaråklagare Sara Engelmark Leuf. Rättegången väntas pågå till februari 2015.

  Läs mer
 • Med anledning av vissa medieuppgifter gör överåklagare Marianne Ny följande uttalande:

  - Vad gäller frågan om förhör i London hänvisar jag till tidigare information, som också publicerats på Åklagarmyndighetens webbplats och som framförts vid olika tillfällen. Jag har inget annat besked att ge i dag. Den svenska processen fortsätter alltjämt och nu avvaktar vi hovrättens beslut i häktningsfrågan som beräknas komma inom kort. Bakgrund Stockholms tingsrätt beslutade den 16 juli 2014 att Julian Assange ska vara fortsatt häktad. Detta beslut har överklagats och ska prövas av Svea hovrätt. De dokument som är aktuella i häktningsfrågan finns tillgängliga i anslutning till kronologin i ärendet. Ny information publiceras efter hovrättsbeslutet.

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff

  Med anledning av åtalet i målet som rör den åttaåriga flickan Yaras död i Karlskrona håller åklagaren pressträff.

  Läs mer

  Med anledning av åtalet i målet som rör den åttaåriga flickan Yaras död i Karlskrona håller åklagaren pressträff.

  Plats: Polishuset Kristianstad Tid: kl. 09.00-10.00 torsdag den 23 oktober. På grund av det stora intresset för målet håller åklagaren, tvärt emot vad som tidigare meddelats, pressträff. Platsen för pressträffen, Kristianstad, beror på att åklagaren är upptagen med annat tjänsteärende torsdag och fredag. Förundersökningsprotokollet finns att hämta i polishuset i Karlskrona från kl. 9.00. Stämningsansökan (åtalet) kommer att finnas tillgänglig på pressträffen i Kristianstad.

  Läs mer
 • Åtal för mord i Karlskrona

  Åtal har idag väckts vid Blekinge tingsrätt mot de två personer som sedan den 4 maj varit häktade misstänkta för mordet på en åttaårig flicka i Karlskrona.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts vid Blekinge tingsrätt mot de två personer som sedan den 4 maj varit häktade misstänkta för mordet på en åttaårig flicka i Karlskrona.

  Åklagaren yrkar i första hand ansvar för mord tillsammans och i samförstånd. I andra hand yrkas gemensamt ansvar för synnerligen grov misshandel och oaktsamt vållande till annans död, grovt brott. Under båda dessa punkter finns alternativa yrkanden om så kallat garantansvar för att de båda åtalade, som anförtrotts att ha hand om flickans vård och fostran, har underlåtit att ingripa för att skydda henne eller omgående tillse att hon fick sjukvård för sina skador. På samma grunder finns ett tredjehandsyrkande som omfattar oaktsamt vållande till kroppsskada, grovt brott. Huvudförhandlingen vid Blekinge tingsrätt beräknas pågå i omkring tio dagar sammanlagt och inleds onsdag den 29 oktober kl 09.00. Av rättsläkarens undersökningsprotokoll framgår att dödsorsaken varit kraftigt söndertrasad underhudsvävnad på framför allt ben och armar, vilket lett till fettemboli dvs små fettdroppar som vandrat till lungorna. Kvävning med kudde eller annat föremål kan inte uteslutas ha haft en bidragande betydelse. Bland bevismaterialet finns en brödkavel i trä som kan ha använts som tillhygge. På den har säkrats blod från flickan. Båda de åtalade förnekar brott. Mannen har under förundersökningen hävdat att hans hustru har slagit flickan medan hustrun hävdat att ingen av dem förorsakat flickan skadorna och att hon inte vet hur flickan skadats. De som vill ha ut förundersökningsmaterialet eller stämningsansökan hänvisas till Polismyndigheten i Blekinge, Polisstationen i Karlskrona där kopior finns att lösa ut mot avgift.

  Läs mer
 • Åtal om död Karlskronaflicka

  Torsdagen den 23 oktober före kl 09.00 kommer stämningsansökan att lämnas in till Blekinge tingsrätt i målet som rör den åttaåriga flickan Yaras död i Karlskrona.

  Läs mer

  Torsdagen den 23 oktober före kl 09.00 kommer stämningsansökan att lämnas in till Blekinge tingsrätt i målet som rör den åttaåriga flickan Yaras död i Karlskrona.

  Åklagaren håller presskonferens i polishuset i Kristianstad kl. 09.00 den 23 oktober. De som vill ha ut förundersökningsmaterialet eller stämningsansökan hänvisas till Polismyndigheten i Blekinge, Polisstationen i Karlskrona, där kopior kommer att finnas att lösa ut mot avgift efter kl09.00 den 23 oktober.

  Läs mer
 • Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag fattat beslut i förundersökningen om terrorattentatet på Bryggargatan i Stockholm 2010. Förundersökningen läggs ned.

  "Förundersökningen nedlägges. Misstänkt avliden", skriver vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål. Beslutet bifogas i sin helhet. Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen har bjudit in till en pressträff i dag klockan 10.

  Läs mer
 • Riksenheten för polismål byter namn

  Riksenheten för polismål kallas från den 1 oktober Särskilda åklagarkammaren. Det främsta skälet är tydlighet: med det nya namnet framgår att det är åklagarverksamhet som bedrivs.

  Läs mer

  Riksenheten för polismål kallas från den 1 oktober Särskilda åklagarkammaren. Det främsta skälet är tydlighet: med det nya namnet framgår att det är åklagarverksamhet som bedrivs.

  - Hittills har många blandat ihop oss med Polisens internutredningsverksamhet, vilket har skapat otydlighet. Man har därför också ibland ifrågasatt vår oberoende, säger överåklagare Mats Åhlund som är chef för Särskilda åklagarkammaren. Det andra skälet till namnbytet är att kammaren inte enbart utreder brott av poliser, utan i vissa fall även andra befattningshavare såsom åklagare, domare och riksdagsledamöter. - Med namnbytet får vi en benämning som bättre beskriver ansvarsområdet för Särskilda åklagarkammaren, säger riksåklagare Anders Perklev. Fakta om Särskilda åklagarkammaren Alla utredningar där poliser misstänks för brott har åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som förundersökningsledare, oavsett hur allvarligt det misstänkta brottet är. Kammaren är direkt underställd riksåklagaren och leds av en överåklagare. Alla åklagare som arbetar där har lägst titeln chefsåklagare. Ordningen är vald för att åklagarna ska kunna arbeta skilt från den övriga åklagarverksamheten. Särskilda åklagarkammaren har kansliort i Malmö, men åklagarna finns förutom i Malmö även i Stockholm, Göteborg och Umeå. Drygt 15 personer arbetar vid enheten.

  Läs mer
 • På onsdag den 22 oktober fattar åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål beslut i förundersökningen om terrorattentatet på Bryggargatan i Stockholm 2010. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen in till en pressträff i Solna.

  På pressträffen medverkar vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål, Anders Kassman, operativ chef på Säkerhetspolisen och Gunnar Åkersten, chef för Säkerhetspolisens utredningsenhet. Det kommer att finnas tillfälle för enskilda intervjuer. Pressträffen kommer sedan att övergå i en redogörelse från Säkerhetspolisen om al-Qaidainspirerat resande till bland annat Syrien och Irak. Tid: Onsdag den 22 oktober, klockan 10.00. Plats: Säkerhetspolisens lokaler, Bolstomtavägen 2, Solna ( karta) Obs! Föranmälan krävs. Maila till [email protected] Medtag presslegitimation eller intyg från redaktionen.

  Läs mer
 • Fem personer anhållna i Linköping

  Fem personer har anhållits av åklagare. Misstankarna mot personerna gäller grov stöld vid sju tillfällen och försök till grov stöld vid sju tillfällen under perioden 3 juli 2014 - 12 oktober 2014 i Östergötland.

  Läs mer

  Fem personer har anhållits av åklagare. Misstankarna mot personerna gäller grov stöld vid sju tillfällen och försök till grov stöld vid sju tillfällen under perioden 3 juli 2014 - 12 oktober 2014 i Östergötland.

  Offentliga försvarare för de misstänkta har utsetts av jourdomstolen i Linköping. Senast måndag den 20 oktober 2014 kl. 12 ska åklagare ha tagit ställning tillom personerna ska begäras häktade. Ingen mer information om ärendet finns i nuläget att lämna från åklagare med hänsyn till att inte skada eller påverka förundersökningen

  Läs mer
 • HD-dom om skakvåld

  En man som tidigare dömts för att ha skakat sitt barn frikänns. HD konstaterar att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert.

  Läs mer

  En man som tidigare dömts för att ha skakat sitt barn frikänns. HD konstaterar att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert.

  HD har i dag meddelat dom i ett mål om så kallatskakvåld, där en man tidigare dömts itingsrätt och hovrättför att ha skakat sitt barn så att huvudskador uppstod. Domarna byggde delvis på en etablerad skakvåldsdiagnos, enligt vilken förekomsten av vissa skador kan leda till slutsatsen att barnet skakats. Mannen frikänns nu, sedan målet tagit en ny vändning i HD. Domstolen konstaterar att det vetenskapliga stödet för diagnosen numera är osäkert. Man konstaterar att den övriga bevisningen i målet inte kan ligga till grund för några slutsatser om händelseförloppet, och framhåller att det för att det ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att vissa skador har orsakats på visst sätt endast utifrån förekomsten av skadorna, måste det krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starkt stöd för. Samtidigt måste andra tänkbara förklaringar till skadorna i praktiken vara uteslutna. Domen tydliggör behovet av att iaktta försiktighet vid bedömningen av medicinsk bevisning, i synnerhet om den inte stöds av andra omständigheter.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >