Aktuella pressmeddelanden

2018

 • Förundersökning om skjutning i Norrköping i juli nedlagd

  I samband med ett polisingripande i Norrköping i juli i år avled en person till följd av skottlossning. Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning i ärendet i syfte att utreda om tjänstefel begåtts. Denna förundersökning är nu nedlagd efter beslut av åklagare.

  Läs mer

  I samband med ett polisingripande i Norrköping i juli i år avled en person till följd av skottlossning. Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning i ärendet i syfte att utreda om tjänstefel begåtts. Denna förundersökning är nu nedlagd efter beslut av åklagare.

  -Ett antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet, bland annat har teknisk undersökning genomförts av platsen för händelsen. Vidare har rättsläkarutlåtande inhämtats och flera förhör hållits. - Utredningen har visat att polisen befunnit sig i en nödvärnssituation och att det inte varit uppenbart oförsvarligt att skjuta verkanseld. Jag har därför beslutat att förundersökningen ska läggas ner, säger chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren. KontaktChefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media på 010-562 54 13 mellan klockan 10.30 och 11 i dag torsdag. Länk till beslutet Se även tidigare pressmeddelande i ärendet (från 20 juli) Presstjänsten010-562 50 20 FaktaRättslig reglering vid polisens användning av skjutvapenSkjutvapen får användas för att gripa en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett i skjutkungörelsen 2 § 1 p. uppräknat brott t ex mordbrand. I skjutkungörelsen 2 § 3 p. regleras att skjutvapen också får användas i tre olika fall av omhändertaganden: (1) när vederbörande lider av en allvarlig psykisk störning, (2) när vederbörande innehar vapen som kan befaras bli missbrukat, eller (3) när vederbörande av annan inledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. En huvudförutsättning för att använda skjutvapen är att den, mot vilken åtgärder ska vidtas, vid det aktuella tillfället är farlig för annans liv eller hälsa. Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld. Om Särskilda åklagarkammarenVid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.

  Läs mer
 • Status i ärende om skolbrand i Uppsala

  Natten till måndagen den 8 oktober 2018, omkring 03.00, kallades polisen till Gottsundaskolan i Uppsala med anledning av ett befarat inbrott på skolan. När polisen kom till platsen såg de hur två personer lämnade skolan. Dessa två personer greps på platsen. I samband med gripandet upptäckte polisen att det brann i skolan. Polisen tog sig in i skolan och försökte utan framgång bekämpa branden.

  Läs mer

  Natten till måndagen den 8 oktober 2018, omkring 03.00, kallades polisen till Gottsundaskolan i Uppsala med anledning av ett befarat inbrott på skolan. När polisen kom till platsen såg de hur två personer lämnade skolan. Dessa två personer greps på platsen. I samband med gripandet upptäckte polisen att det brann i skolan. Polisen tog sig in i skolan och försökte utan framgång bekämpa branden.

  På grund av de misstänktas låga ålder, båda var under 15 år, hävdes gripandet av polisen och de skjutsades hem till vårdnadshavarna. Senare under måndagen hördes de båda i närvaro av sina juridiska ombud. - Utredningsläget ser alltjämt bra ut. Viktig teknisk bevisning har säkrats och den tekniska undersökningen på brandplatsen har avslutats. Utredningen pekar starkt mot att denna händelse inte har någon koppling till tidigare händelser, konflikter eller rivaliteter. Allt talar för att detta är en isolerad händelse, säger förundersökningsledaren, kammaråklagare Arash Zavosh vid Åklagarkammaren i Uppsala. Ytterligare kommentarer om ärendet kan inte lämnas för närvarande. När polis och åklagare bedömer att mer information kan lämnas utan att skada utredningen så kommer det att ske i ett pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren yrkar utvisning

  Riksåklagaren överklagar en dom till Högsta domstolen och yrkar att en man som dömts till två års fängelse för en attack mot Judiska församlingen i Göteborg också ska utvisas med förbud att återvända före 2028.

  Läs mer

  Riksåklagaren överklagar en dom till Högsta domstolen och yrkar att en man som dömts till två års fängelse för en attack mot Judiska församlingen i Göteborg också ska utvisas med förbud att återvända före 2028.

  En man dömdes av tingsrätten för grovt olaga hot och grov skadegörelse till två års fängelse för att han, tillsammans med flera andra personer, anlagt bränder i närheten av Judiska församlingens lokaler i Göteborg. Tingsrätten beslutade också att han skulle utvisas till Palestina, där han är medborgare. Mannen överklagade domen till hovrätten. Liksom tingsrätten fann hovrätten att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom attacken. Hovrätten fastställde fängelsestraffet men upphävde beslutet om utvisning, med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder vid gränsen mellan Palestina och Israel. Man menade att mannens mänskliga rättigheter därför inte kan garanteras om han utvisas. Riksåklagaren anser att det, på det faktaunderlag som finns tillgängligt, inte finns skäl att anta att mannen skulle utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling vid återkomsten till Palestina. Riksåklagaren ansluter sig därmed till Migrationsverkets bedömning av både förhållandena i Palestina i allmänhet och om det aktuella fallet. I sitt överklagande konstaterar riksåklagaren att Högsta domstolen inte tidigare har lämnat uttalanden om hur "skälig anledning att anta" att en utlänning skulle utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling ska tolkas. Riksåklagaren hänvisar också till ett annat hovrättsavgörande där domstolen kommit fram till att fem personer ska utvisas till Afghanistan efter avtjänat straff, och att två hovrätter alltså på senare tid kommit till två olika slutsatser om hur individuella skyddsskäl ska bedömas vid utvisning på grund av brott. Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27. Länk till överklagandet.

  Läs mer
 • Torsdag 4 oktober väcker åklagaren åtal mot 17 personer misstänkta för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp i Göteborg. Samma dag hålls en pressträff där åklagare och polis berättar om ärendet.

  Den 30 september 2017 hölls flera demonstrationer i Göteborg. En grupp personer med koppling till Nordiska motståndsrörelsen var kvar på platsen efter demonstrationen och är nu misstänkta för brott. Åtta personer är misstänkta för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. En person är enbart misstänkt för våldsamt upplopp. Ytterligare åtta personer är misstänkta för hets mot folkgrupp. - Utredningsarbetet har framförallt handlat om granskning av ett mycket omfattande material och analys av detsamma. I det ligger identifiering av personer och hur dessa har agerat, säger kammaråklagare, förundersökningsledare Jonas Martinsson. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum i polishuset, Ernst Fontells plats 15, Göteborg torsdagen den 4 oktober klockan 13. Samling sker i entrén klockan 12.30. Anmäl dig senast onsdag 3 oktober klockan 15 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. Medverkar gör kammaråklagare Jonas Martinsson, kammaråklagare Hediye Kurt och polisassistent Stefan Claesson. Målnummer i Göteborgs tingsrätt B 3046-18 Ärendet innehåller filmmaterial som omfattas av sekretess och därför inte lämnas ut. Däremot delas utskrivna stämningsansökningar ut vid pressträffen. Åklagaren har inga möjligheter att kommentera ärendet närmare före pressträffen. Kontakt: Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Polisens kommunikationsavdelning Göteborg 010-565 29 28

  Läs mer
 • Uppdatering i förtalsärende

  I ett ärende om förtal har tidigare meddelats att åtal skulle väckas denna vecka. Förundersökningen är dock inte avslutad och åtal kommer att väckas först senare.

  Läs mer

  I ett ärende om förtal har tidigare meddelats att åtal skulle väckas denna vecka. Förundersökningen är dock inte avslutad och åtal kommer att väckas först senare.

  Sedan den 31 januari pågår en förundersökning där en kvinnlig medieprofil är delgiven misstanke om grovt förtal efter att hon i sociala medier pekat ut en manlig journalist som våldtäktsman. 2011 anmälde kvinnan mannen för en våldtäkt som ska ha ägt rum flera år tidigare, men förundersökningen lades ned med hänvisning till att brott inte kunde styrkas. I oktober förra året lade kvinnan ut material i sociala medier där hon med namn pekade ut mannen som våldtäktsman. - Eftersom en komplettering av förundersökningen har begärts pågår utredningen fortfarande och det går inte att i nuläget bedöma när den är slutförd. När den är klar kommer beslut i åtalsfrågan att fattas, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Viktoria Thörnqvist. När beslut i åtalsfrågan fattas kommer det att meddelas via pressmeddelande och åklagaren kommer då att vara tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad vid Mora tingsrätt misstänkt såsom på sannolika skäl för en mordbrand och fem stölder i Malung-Sälen, Vansbro och Torsbys kommuner under perioden juni till september i år.

  Övriga brott som personen misstänktes för i det initiala skedet av anhållandet når enligt åklagarens bedömning inte upp till sannolika skäl. Häktningsförhandling kommer hållas i Mora tingsrätt fredag den 28 september kl 11. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagare Johan Knies finnas på plats för media i tingsrätten. Målnummer i Mora tingsrätt: B 1045-18. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett par i trettiofemårsåldern anhölls under onsdagens eftermiddag misstänkta för grovt vållande till kroppsskada på sitt tvååriga barn. Barnet har troligen fått i sig någon substans.

  - Förundersökningen pågår och vi genomför nu analyser för att ta reda på vad barnet fått i sig. Dessutom genomförs tekniska undersökningar och förhör med både vittnen och misstänkta, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Anette Fogelberg. Senast klockan 12 på lördag den 29 september ska åklagaren fatta beslut om att antingen begära de anhållna häktade eller släppa dem på fri fot. Med hänsyn till inblandade och det tidiga skedet av utredningen har inte åklagaren någon ytterligare information att lämna i nuläget. När mer information finns kommer den att lämnas via pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i våldtäktsmål i Stockholm

  Måndag den 1 oktober meddelar Stockholms tingsrätt dom i det ärende där den av media kallade kulturprofilen är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot en målsägande. Åklagaren kommer att vara tillgänglig när dom har meddelats.

  Läs mer

  Måndag den 1 oktober meddelar Stockholms tingsrätt dom i det ärende där den av media kallade kulturprofilen är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot en målsägande. Åklagaren kommer att vara tillgänglig när dom har meddelats.

  Den 24 september avslutades rättegången i Stockholms tingsrätt, som också beslutade att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för en av gärningarna. Dom kommer den 1 oktober klockan 11. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 15565-17 Kontakt Kammaråklagare Christina Voigt är tillgänglig för media per telefon på måndag den 1 oktober klockan 11.40-12.40, 010-562 54 49. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att lägga ned två förundersökningar om tjänstefel som handlar om två separata händelser i arresten i Luleå i augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media på förmiddagen i dag.

  En person som anhölls den 6 augusti anträffades hängd i sin cell i arresten i Luleå den 8 augusti. Personen fördes till sjukhus där han avled den 10 augusti. - Vid en sammanvägning av samtliga omständigheter saknas det numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren. Den andra händelsen som utretts handlar om en person som den 12 augusti anträffades hängd. Personen var omtöcknad men vid medvetande hela tiden och fick inga fysiska men. Personen fördes till sjukhus för psykvård. - Jag vill framhålla att ingen av personerna visade tecken på självskadebeteende eller gav personalen någon indikation på att de var självmordsbenägna samt att personalen i arresten skött tillsynen på föreskrivet sätt. Personerna hängde sig på olika sätt i sina celler - båda använde papplakan som finns i cellen, säger Maria Sterup. Ingen person har varit misstänkt under förundersökningen. Beslut 1 Beslut 2 Kontakt: Chefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för media per telefon klockan 10.30-11 i dag torsdag, 010-562 70 68. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har lämnat in en häktningsframställan mot en person som är misstänkt för försökt till mord på två personer i samband med en skjutning i Örebro den 19 september. Åklagaren är tillgänglig i tingsrätten för media direkt efter häktningsförhandlingen.

  Ytterligare en person har varit anhållen misstänkt för skyddande av brottsling. Den personen är försatt på fri fot. Misstanken kvarstår mot personen men det finns inte tillräcklig misstankegrad för att hålla honom frihetsberövad. Häktningsförhandlingen sker i Örebro tingsrätt klockan 13 i dag, torsdag. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 4774-18 Åklagaren har ingen möjlighet att kommentera ärendet förrän efter att häktningsförhandlingen är avslutad. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >