Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • På tisdag den 5 juli arrangerar Åklagarmyndigheten tre seminarier i Almedalen. Vi inleder kl. 8.30 med en paneldebatt om tystnadskultur vid brott. Medverkar gör Petra Lundh, riksåklagare, Johan Eriksson, advokat, Anna Svedin, vice chefsåklagare och Mikael Swahn, rådman.

  Kl. 10 följer ett samtal där två krigsbrottsåklagare, Reena Devgun och Hanna Lemoine,  diskuterar och förklarar varför Sverige utreder krigsbrott i andra länder, utmaningar i arbetet samt hur vi samverkar internationellt och med andra myndigheter. Samtalet modereras av Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. Därpå, kl. 11, blir det en paneldebatt om våldtäktsanmälningar. Där deltar Eva Johnsson, vice överåklagare, Katarina Bergehed, sakkunnig i kvinnors rättigheter och SRHR-frågor på Amnesty Sverige och Anna Lindström, polisutredare vid Polismyndigheten i Göteborg. Vi ställer oss bland annat frågan om det är antalet våldtäkter som ökar eller om det är anmälningarna som gör det. Debatten styrs av kammaråklagare Helene Gestrin. Varmt välkommen till våra seminarier i Visby på Bulhuset, Cramérgatan 2, nedre plan. Ta del av vårt fullständiga program här.   Intervjuer Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för intervjuer kl. 11.30-12.30, anmäl intresse till [email protected]. Plats meddelas vid anmälan.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Domen som skulle ha meddelats i dag i ett mål där en 33-årig man är åtalad för 24 fall av grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum är uppskjuten till den 7 juli kl. 11, meddelar Alingsås tingsrätt.

  Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1821-21.  Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media den 7 juli kl. 12-13. Kammaråklagare Anna Arvidsson, 010-562 56 40. Kammaråklagare och förundersökningsledare Hediye Kurt, 010-562 70 74.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till hovrätten i uppmärksammat mål om syntetiska luftstrupar

  Överåklagare Mikael Björk har i dag onsdag, i samråd med chefsåklagaren Jim Westerberg och seniora åklagaren Karin Lundström-Kron, överklagat domen i Solna tingsrätt (2022-06-16) i det mål där en tidigare kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset stått åtalad för grov misshandel av tre personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade.

  Läs mer

  Överåklagare Mikael Björk har i dag onsdag, i samråd med chefsåklagaren Jim Westerberg och seniora åklagaren Karin Lundström-Kron, överklagat domen i Solna tingsrätt (2022-06-16) i det mål där en tidigare kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset stått åtalad för grov misshandel av tre personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade.

  Den tilltalade dömdes i tingsrätten till villkorlig dom för vållande av kroppsskada i ett av fallen. Åklagarna yrkar i överklagandet att den tilltalade ska dömas för tre fall av grov misshandel eller, i andra hand, vållande till kroppsskada, grova brott, till fängelse. Även om hovrätten godtar tingsrättens bedömning av skuldfrågan yrkas att påföljden bestäms till fängelse. – Jag anser att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett risktagande av allvarligt slag gällande alla tre målsägande. Det har i samtliga fall varit fråga om ingrepp som skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns vidare en lång rad omständigheter som tydligt visar att ingreppen handlat om forskning, vilket framkommit genom den av oss åberopade bevisningen. Det framstår i mina ögon som tydligt att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment och påföljden bör bestämmas till ett långvarigt fängelsestraff med tanke på brottslighetens art och höga straffvärde, säger överåklagare Mikael Björk. Enligt tingsrättens bedömning bygger domen i sin helhet på brottsbalkens nödparagraf. Något som åklagarna motsätter sig. – De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening. För att en handling ska anses vara nödvändig för farans undanröjande bör det rimligen krävas att handlingen i fråga med viss grad av sannolikhet kan undanröja den hotande faran. En helt obeprövad metod som innebär att ett livsviktigt organ ersätts med ett plaströr kan inte påstås vara av sådant slag, säger chefsåklagare Jim Westerberg. – Jag anser att den åberopade bevisningen med överväldigande styrka talar för att det inte vid något av de tre tillfällena har funnits en rätt så nära förestående fara för att de tre målsägandena skulle avlida. Ett av många tydliga exempel på detta är att de syntetiska luftstruparna har hunnit att tillverkas i Storbritannien och USA för att därefter transporteras till Sverige inför de planerade ingreppen, säger senior åklagare Karin Lundström-Kron. Målnummer i Solna tingsrätt: B 10553-18. Det är Svea hovrätt som bestämmer tid för huvudförhandling. Åklagarna är inte tillgängliga för media. Överklagandet till Solna tingrätt Tidigare pressmeddelande  vid åtals väckande  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om grova våldtäkter på äldreboende i Lerum

  I morgon torsdag den 30 juni kl. 11 meddelar Alingsås tingsrätt dom i ett mål där en 33-årig man är åtalad för 24 fall av grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum. Mannen är också åtalad för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och grovt förtal. Rättegången avslutades 8 juni och mannen är häktad. Åklagarna är tillgängliga för media när dom meddelats.

  Läs mer

  I morgon torsdag den 30 juni kl. 11 meddelar Alingsås tingsrätt dom i ett mål där en 33-årig man är åtalad för 24 fall av grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum. Mannen är också åtalad för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och grovt förtal. Rättegången avslutades 8 juni och mannen är häktad. Åklagarna är tillgängliga för media när dom meddelats.

  Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1821-21. Pressmeddelande  när åtal väcktes den 11 maj.  Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media i morgon torsdag 30 juni kl. 12-13. Kammaråklagare Anna Arvidsson, 010-562 56 40. Kammaråklagare och förundersökningsledare Hediye Kurt, 010-562 70 74.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren avser att väcka åtal onsdag 29 juni mot tre personer som misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i Linköping den 17 april i år. I samband med åtalsbeslutet bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Den 14 och 17 april 2022 genomförde polisen flera insatser i området Skäggetorp i Linköping. Insatserna syftade till att upprätthålla ordning och säkerhet i samband med manifestationer av ett politiskt parti. Vid händelsen den 17 april skadades flera poliser, även polisfordon fick skador. – Under påskveckan möttes polisen av ett våld och en omfattning som vi inte varit med om tidigare, vilket var en stor utmaning för de som jobbade på plats. Med tanke på omfattningen har det också varit ett stort arbete för oss i utredningen att identifiera och kunna binda individer till de brott som begicks, säger John Skoog, utredningsledare på polisens grupp för grova brott i Linköping. Det här är det första åtalet i samband med upploppen i Linköping under påskhelgen. Fler förundersökningar pågår med andra misstänkta, och beslut i åtalsfrågan i andra utredningar kommer att fattas längre fram. Information om pressträffen Pressträffen äger rum onsdag 29 juni kl. 13 i polishuset i Linköping. Samling sker utanför receptionen på Brigadgatan 13 kl. 12.40. Viktigt att tiden hålls. Efter pressträffen erbjuds enskilda intervjuer. Medverkande Kajsa Malmström, kammaråklagare John Skoog, utredningsledare på polisens grupp för grova brott Anmälan Anmäl dig senast onsdag kl. 8.00 till [email protected] Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 1676-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 23 juni beslutade Södertörns tingsrätt, efter begäran av åklagare, att förverka en hårddisk med material från bland annat en rysk kriminell hackergrupp.

  En rysk kriminell hackergrupp, TA505, har använt sig av en server placerad i Sverige för att begå grova dataintrång. Det är fråga om en fysisk server som är värd åt ett 100-tal virtuella servrar. Analys av de virtuella servrarna visade på dataintrång mot ett mycket stort antal personer som fått personlig och känslig information stulen. De hade också fått en skadlig kod installerad i sina datorer, som gör det möjligt för en aktör att kontrollera datorerna. – Minst tretton av de virtuella servrarna innehåller mjukvara och script som polisen bedömer används av hotaktörer för att begå dataintrång, och servrarna utgör en del av en större it-infrastruktur som nyttjas av kriminella grupperingar. Ytterligare fem virtuella servrar används sannolikt för utskick av så kallade phising-mejl, vilket är första steget i ett dataintrång i många hackerattacker, säger kammaråklagare Johanna Kolga som leder förundersökningen. Många olika typer av brott På en av de virtuella servrarna har dokumenterat sexuellt övergrepp på barn påträffats. Bland övriga virtuella servrar finns fem som bedöms användas för att sälja olagliga substanser eller ha olika funktioner som är kopplade till it-brottslighet. På andra virtuella servrar finns material som kan kopplas till bedrägerier och försäljning av sexuella tjänster. – Servern, som togs i beslag i maj 2021, har använts som hjälpmedel för att begå brott. Värdet på servern är ca 124 000 kronor. Jag yrkade hos tingsrätten att den skulle förverkas eftersom det är nödvändigt för att förebygga brott. Att lämna tillbaks servern skulle kunna innebära att allt material på servern åter gjordes tillgängligt för gärningsmännen som därmed skulle kunna fortsätta begå brott, säger Johanna Kolga. Tingsrättens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och kan alltså överklagas, vilket måste ske senast den 14 juli. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7397-22. Kontakt Kammaråklagare Johanna Kolga, 010-562 53 87. Ordförklaring – förverkande Att omhänderta föremål i samband med brott, t.ex. ett brottsverktyg eller alkohol som smugglas in i landet. Föremålen lämnas inte tillbaks och ersätts inte heller.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång inleds i resningsärende

  På torsdag den 30 juni inleds rättegången mot den man som misstänks för mord på en 16-årig flicka i Husum 1996. Åklagaren är tillgänglig för media efter första rättegångsdagen.

  Läs mer

  På torsdag den 30 juni inleds rättegången mot den man som misstänks för mord på en 16-årig flicka i Husum 1996. Åklagaren är tillgänglig för media efter första rättegångsdagen.

  Den 30 maj beviljade Högsta domstolen resning till nackdel för en man som tidigare frikänts av hovrätten för mord på en 16-årig flicka i Husum 1996. Resning beviljades, efter begäran från riksåklagaren, eftersom ny dna-bevisning kunde knyta mannen till brottet. Beslutet innebär att rättegången ska tas om i hovrätten. Huvudförhandlingen inleds torsdag den 30 juni och är planerad att avslutas tisdag den 5 juli, med reservdag den 11 juli. Målet tillhör Hovrätten för Nedre Norrland, men förhandlingen kommer att äga rum i Sundsvalls tingsrätt.  Pressmeddelande från Högsta domstolen vid beslut. Riksåklagarens kommentar vid beslut. Information från Hovrätten för Nedre Norrland. Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig för frågor från media i tingsrättens lokaler efter första förhandlingsdagen. Därefter är hon tillgänglig först när hela rättegången är avslutad.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om blåljussabotage i Örebro

  I dag måndag kl. 11 meddelar Örebro tingsrätt dom i det mål där fyra personer stått åtalade för grovt blåljussabotage i Örebro under påskhelgen 2022. Åklagaren är tillgänglig på telefon på eftermiddagen.

  Läs mer

  I dag måndag kl. 11 meddelar Örebro tingsrätt dom i det mål där fyra personer stått åtalade för grovt blåljussabotage i Örebro under påskhelgen 2022. Åklagaren är tillgänglig på telefon på eftermiddagen.

  Målnummer i Örebro tingsrätt: B 2573-22. Kontakt Chefsåklagare Per-Erik Rinsell är tillgänglig för media kl. 13-14 i dag på 010 562 71 52.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon torsdag avslutas förhandlingen i det ärende där två män har åtalats för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. Efter förhandlingen är åklagarna tillgängliga för media i tingsrätten.

  En av de före detta advokaterna åtalades för förberedelse till mord. Han åtalades utöver detta för skyddande av brottsling, grovt brott och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Den andre f.d. advokaten åtalades för skyddande av brottsling, grovt brott och brott mot yppandeförbud samt för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen avslutas torsdagen den 23 juni. Kammaråklagarna Ewamari Häggkvist och Patrick Sonevang är tillgängliga för enskilda intervjuer av media i Södertörns tingsrätt strax efter rättegången. De är inte tillgängliga på telefon. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3332–22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 16-årig pojke har anhållits av åklagare misstänkt för två fall av försök till mord i centrala Västerås.

  Pojken greps på brottsplatsen av polisen i morse. Två män hade då utsatts för våld med ett vasst föremål. Den misstänkte är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Utredningsarbetet pågår med bl.a. tekniska undersökningar och förhör. Senast på fredag ska åklagaren fatta beslut om begäran om häktning. Ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >