Aktuella pressmeddelanden

2013

 • Idag meddelade Borås tingsrätt dom i ett mål där en flicka anklagats för att vara häxa och berättat att hon utsatts för misshandel och allvarliga kränkningar i sitt tidigare hem.

  Tingsrätten anser att flickans berättelse har högt bevisvärde och dömer båda de tilltalade. Mannen, som visat sig vara flickans morbror, döms för grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt olaga hot till fängelse i 1 år och 10 månader. Mannens fru dömdes för grovt olaga hot till fängelse 8 månader och frikändes på andra punkter. Flickan tilldöms ett skadestånd på 60000 kr. - Jag är nöjd med att tingsrätten gått på flickans berättelse. Att frun inte dömdes lika hårt beror på att tingsrätten ansåg att man inte kunde lasta henne för medverkan förutom vid en av händelserna. Med hänsyn till att de nu dömda har förnekat och med eftertryck hävdat sin oskuld förväntar jag mig överklagande från deras sida. Själv måste jag läsa domen mer noggrant innan jag kan ge besked om jag tänker överklaga i de delar som åtalet ogillades samt beträffande straffens längd, säger kammaråklagare Daniel Larson

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar inte Landskronamålet

  En ung man, som fyllde 17 år en vecka efter gärningstillfället, har dömts för ett mycket brutalt mord av sin syster. Enligt tings- och hovrätten hade straffet för en vuxen person bestämts till fängelse på livstid.

  Läs mer

  En ung man, som fyllde 17 år en vecka efter gärningstillfället, har dömts för ett mycket brutalt mord av sin syster. Enligt tings- och hovrätten hade straffet för en vuxen person bestämts till fängelse på livstid.

  Med hänsyn till den dömdes låga ålder bestämde tingsrätten påföljden till fängelse i 8 år. Hovrätten ändrade dock påföljden till fyra års sluten ungdomsvård, vilket är den maximala tiden för sluten ungdomsvård. Huvudregeln är att ungdomar under 18 år inte ska dömas till fängelse, säger riksåklagare Anders Perklev. - När en person under 18 år begått ett så pass allvarligt brott att det finns synnerliga skäl att döma till fängelse, är principen den att den unge istället ska dömas till sluten ungdomsvård. Enligt riksåklagarens uppfattning finns i detta fall inte tillräckligt starka skäl att frångå denna princip. Riksåklagaren har därför valt att inte överklaga hovrättens dom.

  Läs mer
 • Riksenheten mot korruption har i dag åtalat två f d medarbetare på det internationella teknikkonsultbolaget Sweco Environment AB för grov bestickning av en ukrainsk tjänsteman.

  Brottet ska ha ägt rumi samband med en upphandling av vatten- och avloppsprojekt i flera städer i Ukraina. Värdet på de projekt som påverkats uppgick till cirka 30 miljoner kronor och finansierades via lån av Världsbanken och genom bistånd av SIDA. Mutorna har bestått av en semesterresa för den ukrainska tjänstemannen och hans familj samt 3000 euro i fickpengar. I gengäld fick de tilltalade information om de övriga konkurrenternas anbud. Mutbrottet avslöjades av en s.k. whistleblower vid den ukrainska myndigheten, varpå muttagaren suspenderades från sin tjänst och anbudsförfarandet avbröts. En av de tilltalade är rysk medborgare och han åtalas också tillsammans med en tredje person för grovt bokföringsbrott, eftersom det saknas löpande bokföring och räkenskapsmaterial i det bolag som inledningsvis bekostat mutorna. Den ryske medborgaren har sedan tillsammans med sin f.d. kompanjon på Sweco låtit kostnaden för mutorna hamna hos Sweco genom osann fakturering. Detta innebär att de har främjat att de osanna fakturorna felaktigt kommit att bokföras. Mutkostnaderna har felaktigt debiterats som nedlagd arbetstid. Eftersom brottet riktats mot en utländsk myndighetsperson så klassificeras brottet som ett s.k. Foreign Bribery, vilket Sverige genom olika konventionsåtaganden åtagit sig att hjälpa till att motverka. Riksenheten mot korruption har tillsammans med rikskriminalpolisens nationella korruptionsgrupp utfört omfattande och grundliga utredningsåtgärder mot det svenska bolaget Sweco. Därmed står det klart att andra personer än de åtalade kan uteslutas från delaktighet i bestickningen och dess finansiering. Sweco har medverkat fullt ut i utredningen och bolaget ser mycket allvarligt på det inträffade. De tilltalades agerande har skett på ett sådant sätt att Sweco inte har kunnat förhindra eller upptäcka gärningen genom interna rutiner. Riksenheten mot korruption ser mycket allvarligt på bestickningsbrottet eftersom de aktuella infrastrukturprojekten nu försenats avsevärt, vilket medfört negativa konsekvenser för den ukrainska befolkningen och övriga inblandade.

  Läs mer
 • Förundersökningen med anledning av ett dödsfall på ett hotell i Stockholm har lagts ned. Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  Av det slutliga obduktionsprotokollet framgår bland annat att dödsfallet ur rättsmedicinsk synvinkel betraktas som en olycka. Några tecken på att någon annan person har orsakat dödsfallet kaninte visas.

  Läs mer
 • Samlingssida om Sture Bergwall-ärendet

  En sammanfattning av resningsärendena som gäller Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, finns nu tillgänglig på webbplatsen. På samlingssidan finns bl.a. kronologi i ärendet och alla beslut om att lägga ned åtal.

  Läs mer

  En sammanfattning av resningsärendena som gäller Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, finns nu tillgänglig på webbplatsen. På samlingssidan finns bl.a. kronologi i ärendet och alla beslut om att lägga ned åtal.

  Sidan kommer att uppdateras löpande efterhand ny information finns att ge.

  Läs mer
 • Två personer misstänks för grov utpressning.

  Det är två personer som kommer att åtalas, misstänkta för försök till grov utpressning. Ärendet har sin grund i kidnappningar i Sinai. Åtalet kommer att lämnas in till Solna tingsrätt kl. 11.00. Chefsåklagare Krister Petersson kommer att vara tillgänglig för kommentarer om åtalet från kl. 13.00. Fram till dess kan ingen ytterligare information lämnas.

  Läs mer
 • Åtal har idag väckts vid Värmlands tingsrätt där fyra personer åtalas för förberedelse till grovt rån och två personer åtalas för medhjälp till förberedelse till grovt rån.

  Det var i december 2013 som fyra personer greps i Bjurvattnet utanför Umeå misstänkta för förberedelse till grovt rån. I samband med gripandet anträffades vapen, ammunition, sprängämnen m.m. - Genom bulvaner har det även anskaffats en fastighet i Bjurvattnet och det var i denna fastighet som personerna greps. Männen har varit frihetsberövade sedan dess, säger kammaråklagare Gunilla Öhlin. I samband med utredningen så har vapen anträffats som har bäring på andra rån. Bland annat hittades en AK4 som enligt Statens Kriminaltekniska laboratorium använts i samband med grovt rån i Töcksfors i Värmland i augusti 2012. Åtal i denna del kommer att väckas vid Värmlands tingsrätt på torsdag, den 30 maj 2013 kl 11.00. Ett annat vapen som anträffades i Bjurvattnet är aktuellt även i utredningen avseende grovt rån i Vansbro. Detta beslag tillsammans med den utredning som fanns sedan tidigare och som nu kompletterats med bland annat röstanalys och rörelseanalys, har gjort att en person häktades i mars 2013 för delaktighet i detta rån. - Detta har varit en omfattande utredning som omfattat flera grova rån och som nu resulterat i ett åtal avseende två grova rån och en förberedelse till grovt rån, säger Gunilla Öhlin. Stora beslag har gjorts av vapen och ammunition och utredningen har bedrivits av poliser tillhörande de myndigheter som under de senaste åren drabbats av grova rån, avslutar hon. Förundersökningsmaterialet går att ta del av via Rikskriminalen.

  Läs mer
 • Med anledning av många medieförfrågningar sammanfattar kammaråklagare Emelie Källfelt de fakta som för närvarande kan lämnas i ärendet.

  7En man är häktad för bland annat sexuella övergrepp mot barn. Misstankarna gäller övergrepp som begåtts på en vårdcentral i norra Stockholm och omfattar flera olika barn under 15 år. Man har också hittat barnpornografi hos mannen. - Polisens främsta prioritet just nu är att försöka identifiera barnen. Med hänsyn till att utredningen är inne i ett känsligt läge kan jag inte lämna mer information just nu, säger kammaråklagare Emelie Källfelt på Norrorts åklagarkammare i Stockholm. Åtal ska vara väckt senast onsdag den 5 juni.

  Läs mer
 • Lägesrapport fredag den 24 maj klockan 15.40.

  På Västerorts åklagarkammare finns för närvarande ett antal pågående förundersökningar (brottsutredningar). Utredningarna rör våldsamt upplopp, förberedelse till mordbrand, skadegörelse m.m. Här är en 18 år gammal man häktad för mordbrand. Åtal ska vara väckt senast den 6 juni. I södra Stockholm är drygt tio personer anhållna för våldsamt upplopp. Av dessa greps sju stycken strax efter midnatt natten till fredag i Älvsjö. De är födda 1988-1994. Åklagarverksamheten i Stockholm har förstärkts under helgen på så sätt att ytterligare en jouråklagare, utöver de ordinarie, kommer att tjänstgöra för att enbart hantera arbetetmed de pågående upploppen. Under måndagen kommer ett nytt beslut att fattas om det behövs fortsatt förstärkning av jourverksamheten. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas, men kommer att publiceras så snart det bedöms möjligt. För frågor om polisens utredningsarbete hänvisar vi till Polisens presstjänst.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Annika Boman har i dag väckt åtal mot två personer, misstänkta för grovt förtal.

  -Det har varit en omfattande utredning med ett hundratal anmälningar, varav ungefär hälften nu går till åtal. Den stora spridningen av uppgifterna och även det faktum att så många blivit utsatta är skälen till att jag bedömt att åtal av särskilda skäl varit påkallat ur allmän synpunkt, säger Annika Boman.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >