Aktuella pressmeddelanden

2013

 • Kammaråklagare Eva Johnsson har idag lämnat in en häktningsframställan till Vänersborgs tingsrätt i ett ärende där en person misstänkts för människorov i Trollhättan.

  Brottsrubriceringen om människorov kvarstår, mannen förnekar brott. - Han har i förhör uppgivit att han träffat den försvunna kvinnan under lördagskvällen men att han inte har med hennes försvinnande att göra, säger kammaråklagare Eva Johnsson som leder förundersökningen. Häktningsförhandlingen är planerad till klockan 14.15 i Vänersborgs tingsrätt och åklagaren har begärt stängda dörrar. Polisen skriver i ett pressmeddelande att detrots omfattande sökinsatser kring den försvunna kvinnans bostad på Dannebacken i Trollhättan och på skogsområdet Hunneberg där vissa fynd har gjorts,inte funnit kvinnan. - Förundersökningen pågår med full kraft. Vi fortsätter att söka efter kvinnan och bearbetar kontinuerligt de uppgifter som kommer in. Samtidigt fortsätter förhör med olika personer och tekniska undersökningar av de spår som vi hittills har säkrat, säger Eva Johnsson. Åklagaren kommer finnas tillgänglig för kommentarer på telefon efter eftermiddagens häktningsförhandling.

  Läs mer
 • Åtal i Stockholm för flera grova brott

  Idag torsdagen den 4 juli 2013 har åtal väckts vid Stockholms tingsrätt av kammaråklagare Carl Mellberg vid City åklagarkammare i ett ärende om bland annat grova narkotikabrott, grov urkundsförfalskning och grova vapenbrott.

  Läs mer

  Idag torsdagen den 4 juli 2013 har åtal väckts vid Stockholms tingsrätt av kammaråklagare Carl Mellberg vid City åklagarkammare i ett ärende om bland annat grova narkotikabrott, grov urkundsförfalskning och grova vapenbrott.

  Brotten har begåtts under vintern 2013. Utredningen, som bl.a. inkluderat spaning och telefonavlyssning, har bedrivits av Citypolisens spaningsrotel. Sex personer sitter häktade i ärendet sedan februari och åtalet visar att delar av de tilltalade ägnat sig åt storskalig narkotikahantering. Beslag har gjorts av cirka 9 kilo amfetamin och ca 5 kilo cannabis. Delar av de tilltalade har hanterat vapen i form av pistol, k-pist, gevär och omfattande mängder ammunition. Tre av de tilltalade är vidare åtalade för att ha bedrivit en industriell produktion av identitetshandlingar och bankkort. Åklagaren Carl Mellberg kommer att finnas tillgänglig för frågor under torsdagen den 4 juli mellan kl 13 och 15, tel 010-562 56 41.

  Läs mer
 • En man i 35-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för människorov av en kvinna i Trollhättan.

  Mannen som sedan i tisdags varit anhållen i sin frånvaro, kom idag frivilligt in till polisen tillsammans med sin advokat. Han förnekar brott. Den anhållne som är bekant med den försvunna kvinnan är hemmahörande i Jönköping och är känd av polisen sedan tidigare. - Vi kommer nu att kontrollera de uppgifter som mannen lämnat i förhör och fortsätta med utredningsåtgärderna. Vi håller på att lägga pussel och inriktar oss i första hand på att hitta den försvunna kvinnan, säger kammaråklagare Eva Johnsson vid Åklagarkammaren i Uddevalla som leder förundersökningen. Under onsdagen fortsätter polisen att söka efter den försvunna kvinnan och att säkra spår främst i området kring skogsområdet Hunneberg. Tekniska undersökningar av olika fynd pågår och ytterligare förhör kommer att hållas.

  Läs mer
 • Idag klockan 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i ett mål där ett uzbekiskt par åtalats misstänkta för medhjälp till mordförsök.

  Chefsåklagare Krister Petersson vidInternationella Åklagarkammaren Stockholmfinns tillgänglig för kommentarer på telefon idag från klockan 11:15.

  Läs mer
 • Pressträff i Göteborg

  Med anledning av att åtal väcks i det s.k. kattärendet där en person misstänks för djurplågeri inbjudes till pressträff i Göteborg, onsdag den 3 juli kl 10:30.

  Läs mer

  Med anledning av att åtal väcks i det s.k. kattärendet där en person misstänks för djurplågeri inbjudes till pressträff i Göteborg, onsdag den 3 juli kl 10:30.

  Plats: Hörsalen, Polishuset, Ernst Fontells plats, Göteborg Tid: Onsdag 3 juli, kl 10:30 (samling i receptionen klockan 10:25) Kammaråklagare Madeleine Berndt Stragnér och polisenkommer att redogöra för åtalet och vad som ledde fram till att den man som nu åtalas för att ha dödat ett flertal katter i Göteborg kunde identifieras och gripas. Vid pressträffen kommer media kunna få ta del av kopior på åtalet samt förundersökningsprotokoll. Åklagaren kommer finnas tillgänglig för kommentarer i samband med pressträffen samt på telefon samma eftermiddag.

  Läs mer
 • Almedalsveckan 2013

  Under Almedalsveckan i Visby hålls många seminarier om aktuella ämnen som har koppling till rättsväsendet och brottsbekämpning - i ett flertal seminarier deltar även åklagare.

  Läs mer

  Under Almedalsveckan i Visby hålls många seminarier om aktuella ämnen som har koppling till rättsväsendet och brottsbekämpning - i ett flertal seminarier deltar även åklagare.

  Får inte jag dig, så ska ingen annan ha dig - om dödligt våld Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige och RoksDag och tid: Tisdag 2 juli, kl 10-12 Varje år dödas i genomsnitt mellan 13-20 kvinnor av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo. Vad krävs för att statsmakternas prioriteringar av dessa frågor ska få genomslag i praktiken? Vilka hinder finns och vilka möjligheter finns för att förhindra dödligt våld i nära relationer? Medverkar från ÅklagarmyndighetenUlrika Rogland, kammaråklagare, Malmö åklagarkammare Länk till evenemanget Hur korrupt är Sverige? Och vad gör vi åt det?Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå) och PolisenDag och tid: Tisdag 2 juli, kl 13:30-14:30 (seminarium och mingel) Hur korrupt är Sverige? Går det att köpa ett tillstånd av kommunen? Ett beslut av en statlig tjänsteman? Hur vita är näringslivets affärer? Brottsförebyggande rådet släpper en färsk korruptionsrapport och panelen diskuterar korruptionen i Sverige: Hur den tar sig uttryck och hur den kan bekämpas. Medverkar från Åklagarmyndigheten:Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption Länk till evenemanget Kraftig straffsänkning för narkotikabrott - vem ska nu springa sista sträckan i behandlingsstafettenArrangör:Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitetDag och tid: Tisdag 2 juli, kl 14-15 (seminarium) Högsta domstolen har i en unik serie domar radikalt ändrat påföljderna rörande narkotikabrott. Detta påverkar inte minst alla som jobbar med behandling av narkotikamissbrukare. Men, är de riggade för detta? Medverkar från ÅklagarmyndighetenAstrid Eklund, vice överåklagare, Utvecklingscentrum Stockholm Länk till evenemanget Är det dags att legalisera cannabis i Sverige?Arrangör: Uppsala universitetDag och tid: Torsdag 4 juli, kl 08:30-10 (frukostseminarium) Användningen av cannabis har ökat i Sverige. Allt fler förespråkar en mer liberal syn på drogen och menar att den svenska drogpolitiken är förlegad. Men ska Sverige ge upp kampen mot cannabis och vad händer om vi gör det? Vad säger forskningen om konsekvenserna av en legalisering? Medverkar från ÅklagarmyndighetenAstrid Eklund, vice överåklagare, Utvecklingscentrum Stockholm Länk till evenemanget Pinnjakten: Sant och falskt om polisens effektivitet och resultat?Arrangör: Folk och Försvar och PolisenDag och tid: Fredag, 5 juli, kl 10:30-12 (seminarium) Vad är en effektiv polis och vilka resultat kan vi kräva av Polisen? Hur mäter vi ett gott polisarbete och ger statistiken oss rätt bild av verkligheten? Statistiken blir genom dess utformning också ett styrmedel för verksamheten. Är det ett bra styrmedel? Medverkar från ÅklagarmyndighetenEva-Marie Persson, chefsåklagare, Åklagarkammaren i Helsingborg Länk till evenemanget Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år och har idag kommit att bli Sveriges största politiska mötesplats. Almedalsveckan äger rum mellan den 30 juni och den 7 juli.Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.Läs mer om evenemangen på Almedalsveckans hemsida.

  Läs mer
 • Nacka tingsrätt i Stockholm meddelar idag dom i ett uppmärksammat ärende där personer misstänks för dataintrång mot ett IT-företag som tillhandahållit personuppgifter.

  Kammaråklagare Henrik Olin vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm finns tillgänglig för att kommentera domen under eftermiddagen.

  Läs mer
 • Idag väcker kammaråklagare Fredrik Karlsson åtal i ett ärende om misstänkt mord, människorov och grovt rån på Reimersholme i mars i år.

  I stämningsansökan till Stockholms tingsrätt åtalas två män födda 1988 respektive 1990 misstänkta för de begångna botten. De två, tillsammans med en tredje person tvingade sig in i en bostad där de hotade, band och utövade utpressning på ett äldre par i syfte att komma åt nycklar och information om en guldsmedsbutik på Rosenlundsgatan i Stockholm. - Tillgreppsgärningarna är att anse som grova då man varit synnerligen rå och hänsynslös mot målsägandena, säger kammaråklagare Fredrik Karlsson. Stämningsansökan och endigital version av förundersökningsprotokollet kan fås i samband med pressträffen kl 11:30 idag, Gamla polishuset, Norra Agnegatan 35, Stockholm.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten ser över sin organisation

  Riksåklagaren har fattat ett inriktningsbeslut om en organisationsförändring. Beslutet innebär att dagens 32 geografiskt indelade åklagarkammare förs samman till 7 större områden. Verksamheten kommer att finnas kvar på samma orter som tidigare.

  Läs mer

  Riksåklagaren har fattat ett inriktningsbeslut om en organisationsförändring. Beslutet innebär att dagens 32 geografiskt indelade åklagarkammare förs samman till 7 större områden. Verksamheten kommer att finnas kvar på samma orter som tidigare.

  Åklagarverksamhet finns över hela landet, vilket är nödvändigt bland annat med hänsyn till närheten till tingsrätterna och den lokala polisorganisationen. Ett skäl till att se över organisationen är den förändring som nu sker inom polisen. - Polisen är vår viktigaste samarbetspartner. Åklagare samarbetar dagligen med polisen, på både lokal och nationell nivå. Vi måste ha strukturer som liknar varandra så att vi gemensamt kan utreda brott, prioritera och besluta om utvecklingsområden på ett så rationellt sätt som möjligt, säger riksåklagare Anders Perklev. Inom kort beräknas beslut att fattas om regionindelningen i den nya nationella polismyndigheten. Åklagarmyndighetens inriktningsbeslut innebär att de nya åklagarområdena ska vara desamma som polismyndighetens regioner, med huvudorter på samma ställen som polisen. Ett annat skäl till att förändra organisationen är att många av dagens åklagarkammare är små, vilket innebär att verksamheten blir sårbar.Dagens åklagarkammare kommer att finnas kvar och bedriva samma verksamhet som tidigare, men i och med att de ingår i ett större område med en gemensam budget kommer det att bli enklare att avlasta varandra vid arbetstoppar. - Syftet är alltså inte att dra ner på den operativa verksamheten utan tvärtom på sikt förhoppningsvis kunna använda mer av våra resurser till operativt arbete och att använda resurserna på ett mer effektivt sätt, säger Anders Perklev. Riksåklagarens beslut innebär början på en process där många detaljfrågor återstår att diskutera. Därför tillsätts också sju arbetsgrupper, med uppgift att se över struktur och ledningsorganisation, ansvarsfördelning med mera inom de nya åklagarområdena. Den förändrade organisationen är planerad att träda i kraft den 1 oktober 2014.

  Läs mer
 • En man ansökte om a-kassa och påstod i ansökan att han inte fått något avgångsvederlag från sin tidigare arbetsgivare. Handläggaren kontrollerade avtalet med arbetsgivaren och upptäckte att det inte stämde överens med de verkliga förhållandena.

  Efter att handläggaren vid a-kassan frågat efter avtalet mellan honom och den tidigare arbetsgivaren, gav mannen in ett förvanskat samt ett förfalskat avtal vilket upptäcktes av a-kassan. Hovrätten, som ogillade åtalet för grovt bidragsbrott, tyckte att det inte var bevisat att handläggaren gått längre i sin kontroll än vad som följde av a-kassans interna rutiner. Enligt hovrätten var det därför inte visat att det funnits en konkret fara för att de oriktiga uppgifterna skulle ha lett till att mannen fick a-kassa felaktigt utbetald till sig. Riksåklagaren har idag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen (HD). - Handläggningen av förmåner inom välfärdssystemen bygger huvudsakligen på ansökningar där beslut om utbetalning grundas på uppgifter från enskilda personer, säger riksåklagare Anders Perklev. Det innebär att myndigheter och andra beslutsfattare som huvudregel måste kunna utgå ifrån att de uppgifter som lämnas är korrekta och sanningsenliga. I förarbetena uttalas att kontrollsystemets uppbyggnad och funktionssätt ska ha betydelse för bedömningen om konkret fara funnits. En beslutsfattare ska dock knappast behöva utgå ifrån att handlingar som en enskild ger in kan vara förfalskade och därför rutinmässigt måste kontrolleras. - När det som i detta fall är fråga om ett kvalificerat vilseledande torde det inte ha varit lagstiftarens avsikt att på sätt som nu skett begränsa det straffbara området i förhållande till gärningar som tidigare hade bedömts som försök till bedrägeri - därför är det viktigt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet, avslutar riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >