Aktuella pressmeddelanden

2017

 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva hur straffbestämmelsen om obehörigt avvikande från trafikolycksplats, smitning, förhåller sig till skyddet mot att inte behöva belasta sig själv, så kallad självinkriminering.

  Skyddet mot självinkriminering följer av Europadomstolens praxis och EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Skyddet innebär i korthet att den som är anklagad för brott inte under straffansvar ska behöva lämna belastande uppgifter om sig själv. I det nu aktuella fallet har en man åtalats för grovt rattfylleri, grov olovlig körning och smitning. Enligt åtalet för smitning hade mannen under den aktuella färden kört på ett vägmärke så att skador uppkommit. Trots att han lagt märke till olyckan hade han avvikit från olycksplatsen utan att identifiera sig. Tings- och hovrätten dömde mannen för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Åtalet för smitning ogillades dock, då det enligt domstolarna skulle strida mot skyddet mot självinkriminering att döma mannen till ansvar. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Riksåklagaren skriver i överklagandet att rättsläget är oklart när det gäller hur straffbestämmelsen om smitning förhåller sig till skyddet mot självinkriminering enligt Europakonventionen och EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Det är därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör denna fråga. Överklagandet ÅM 2017/6536 (pdf) KontaktByråchef My Hedström010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 50

  Läs mer
 • Förlängd åtalstid i utredningen om dådet på Drottninggatan

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Läs mer

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Åtal ska vara väckt senast den 23 november 2017. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 4708-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Johan Kjellsson har i dag lämnat in en stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt avseende ett åtal om grovt ocker i Norrköping.

  Huvudmannen är en 54-årig man bosatt i Norrköping, som åtalas för grovt ocker i sju fall. En 37-årig medgärningsman åtalas för samma brott i två fall. En tredje person åtalas för medhjälp till grovt ocker i ett fall. Åklagaren har även yrkat att cirka 9 miljoner kronor ska förverkas från huvudmannen. Det finns sedan tidigare en kvarstad om 7800000 kr mot huvudmannen i målet. Åtalet handlar om att huvudmannen under 2012-2015 har ansökt om arbetstillstånd åt målsägandena som önskat komma till Sverige för att söka asyl eller uppehålla sig till följd av situationen i Syrien eller Irak. Arbetstillstånden har vilat på oriktiga uppgifter då syftet aldrig har varit att målsägandena skulle tillträda en anställning. För tillstånden har målsägandena betalat upp till 200000 kronor styck till gärningsmännen. Pengarna för tillstånden har till största delen överlämnats i form av kontanter. I vissa fall har medlen forslats till Sverige av medhjälpare till huvudmannen från Syrien eller Jordanien. Samtliga åtalade förnekar brott. Misstankarna avsåg vid tillslaget i november förra året organiserande av människosmuggling. Under förundersökningens gång har dock misstankarna omrubricerats till grovt ocker. Skälet till detta är att Högsta domstolen den 29 mars 2017 (mål nr Ö 130-17) fattade beslut i kvarstadsfrågan gällande 37-åringen. I beslutet kom Högsta domstolen fram till att det påstådda förfarandet inte var brottsligt som "organiserande av människosmuggling" då det var fråga om formellt sett giltiga tillstånd. Högsta domstolen var oenig i sitt beslut. Beslutet från Högsta domstolen hindrar inte att förfarandet är brottsligt enligt andra bestämmelser. Utredningen har därför parallellt i avvaktan på Högsta domstolens beslut och därefter bedrivits som misstanke om grovt ocker. Ocker är en bestämmelse i brottsbalken, som i det här fallet innebär att huvudmannen och medgärningsmannen har tagit för mycket betalt för den tjänst som utförts åt målsägandena. Dessa har betalat höga summor för att de har befunnit sig i en utsatt situation genom vistelse i Syrien eller annan oroshärd. De flesta av målsägandena har i nära anslutning till sin inresa till Sverige ansökt om och beviljats asyl. De är inte misstänkta för brott. Bevisningen i målet består av uppgifter från målsägandena, vittnen och telefonavlyssning som ägt rum under del av 2016 samt annan skriftlig bevisning. Kammaråklagare Johan Kjellsson vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm: - Målet handlar om ett fenomen där personer i synnerligen prekära lägen utnyttjas av personer som missbrukar arbetstillstånd och förmås att betala mycket höga summor för att lagligt ta sig till Sverige. - Det är angeläget att samhället reagerar mot denna typ av vinstgivande brottslighet och det är ett tämligen unikt åtal som nu underställs Norrköpings tingsrätts prövning. Rättegången beräknas pågår under drygt 15 dagar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandling kommer att äga rum. Stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten i Norrköping. Målnummer B 2856-16 Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksenheten mot korruption har i dag överklagat Stockholm tingsrätts frikännande dom mot en anställd inom Bombardierkoncernen.

  En anställd inom Bombardierkoncernen åtalades i augusti för grovt givande av muta. Ärendet gäller en offentlig upphandling av ett signalsystem till järnvägen i Azerbajdzjan. Stockholms tingsrätt friade mannen. Tingsrätten har, i likhet med åklagarnas påstående, konstaterat att förmånen till den offentliga tjänstemannen vid järnvägsmyndigheten i Azerbajdzjan har bestått av förväntade intäkter om 100 miljoner US dollar med åtföljande vinstmöjligheter till ett privat bolag som tjänstemannen haft en koppling till. Tingsrätten anser inte att förmånen har varit otillbörlig. - Kärnfrågan i målet är om den aktuella förmånen kan anses vara otillbörlig eller inte. Bedömningen bör vara om förmånen objektivt sett har haft förutsättningar att påverka tjänstemannens utförande av sitt arbete eller om den kan uppfattas som en belöning för hur hans uppgifter utförts. Kammaråklagarna Thomas Forsberg och Staffan Edlund vid Riksenheten mot korruption har i dag överklagat domen eftersom de anser att tingsrätten vid bedömningen av denna fråga gjort en felaktig rättslig bedömning av straffbestämmelsen. Överklagandet är inlämnat till Svea hovrätt i Stockholm. Tingsrättens målnummer: B 1282-17 Kontakt: Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption, 010-562 53 68. Tillgänglig i dag onsdag 25 oktober kl. 14-15. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 21-årige mannen, misstänkt för grovt olaga hot i Ängelholm, släpptes på tisdagskvällen.

  - Förundersökningen pågår alltjämt och misstankarna kvarstår. Vid en noggrann genomgång av det i beslag tagna materialet, har så här långt inget påträffats som kan utgöra ingredienser till vapen eller bomber, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål. Med hänsyn till förundersökningssekretess kan åklagaren i detalj inte kommentera ytterligare vad som framkommit i förhör eller av analys av beslag. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressinbjudan – åtal i ärende om grovt ocker i Norrköping

  På onsdag den 25 oktober lämnar kammaråklagare Johan Kjellsson vid Internationella åklagarkammaren Stockholm in en stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt om grovt ocker i Norrköping. På onsdag klockan 14 har åklagaren och polisens spaningsledare en pressträff för att berätta om ärendet.

  Läs mer

  På onsdag den 25 oktober lämnar kammaråklagare Johan Kjellsson vid Internationella åklagarkammaren Stockholm in en stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt om grovt ocker i Norrköping. På onsdag klockan 14 har åklagaren och polisens spaningsledare en pressträff för att berätta om ärendet.

  Misstankarna avsåg från början organiserande av människosmuggling men har under förundersökningens gång omrubricerats till grovt ocker. Skälet till detta är att Högsta domstolen i mars 2017 (målnummer Ö 130-17) kom fram till att det påstådda förfarandet inte var brottsligt som organiserande av människosmuggling då det var fråga om formellt sett giltiga tillstånd. Beslutet från Högsta domstolen hindrar inte att förfarandet är brottsligt enligt andra bestämmelser. Rättegången beräknas pågå under drygt 20 dagar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandling kommer att äga rum. Målnummer i Norrköpings tingsrätt B-2856-16 Tid och platsPressträffen äger rum onsdag den 25 oktober klockan 14.00-15.00 i säkerhetssalen, polishuset Norrköping, Stockholmsvägen 4-6. MedverkandeJohan Kjellsson, förundersökningsledare, kammaråklagareJan Hofvenstam, spaningsledare i ärendet Praktisk informationAnmälan för att delta skickas till [email protected] senast onsdag 25 oktober klockan 9.Ingång till säkerhetssalen sker på polishusets baksida, motsatt sida från receptionen. Insläpp 13.30-13.55. Kontaktperson på plats i polishuset i Norrköping är Daniel Eriksson, 010-56 69859. Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • Natten till söndag 22 oktober greps en 21-årig man efter att ha kastat två flaskor mot en nattklubb i Ängelholm i Skåne län. Ärendet utreds i nuläget med brottsrubriceringen grovt olaga hot.

  Den misstänkte mannen är 21 år, tidigare ostraffad och har bott i Sverige i cirka 10 månader. Strax innan klockan ett på natten mot söndag slängde den misstänkte två flaskor mot nattklubben och greps strax därefter. - Mannen hade ett bälte runt midjan med en sladd till en fjärrkontroll. Han hade också fler flaskor med sig, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström. Flaskor som hittades utanför klubben är initialt testade, innehållet är okänt. Flaskorna som kastades in i lokalen gick sönder, vad dessa innehöll är i nuläget oklart men också de är testade. - Han har gjort vissa medgivanden. Närmare om motivet vill jag inte gå in på, säger åklagaren. Den misstänkte mannen är sedan tidigare anhållen och tidsfristen för åklagaren att begära mannen häktad går ut på onsdag 25 okt klockan 12. Efter överenskommelse med den åklagare som hade ärendet inledningsvis har det nu lämnats över till riksenheten för säkerhetsmål. Utredningen är fortfarande inne i ett tidigt skede vilket gör att åklagaren inte kan lämna några ytterligare kommentarer i ärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har fattat beslut om att inte inleda förundersökning mot den riksdagspolitiker som anmälts för förtal.

  Chefsåklagare Håkan Roswall har i dag 18 oktober 2017 fattat beslut om att inte inleda förundersökning i det aktuella ärendet. Beslutet inklusive motivering. Den ansvariga åklagaren är för närvarande inte tillgänglig för kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vid halvtvåtiden på lördagen den 14 oktober 2017 anträffades en 80-årig kvinna död i ett soprum i centrala Norsjö i Västerbotten. Den man i 20-årsåldern som greps och anhölls misstänkt för gärningen begärs nu häktad på sannolika skäl.

  - Utifrån rättsmedicinsk obduktion kan det konstateras att kvinnan blivit mördad kort tid innan hon anträffades. Den misstänkte personen har setts i nära anslutning till platsen när mordet ska ha ägt rum. Det finns för närvarande ingen naturlig koppling mellan honom och den avlidna kvinnan, säger kammaråklagare Petra Lundberg. Häktningsförhandlingen sker i Skellefteå tingsrätt klockan 10 (preliminär tid) onsdag 18 oktober 2017. Målnummer: B 1141-17 KontaktKammaråklagare Petra Lundberg, 010-562 54 12. Tillgänglig via telefon klockan 12-12.30, i dag 18 oktober 2017. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott i Lyckå slottsruin, Karlskrona.

  -De misstänkta har erkänt att de anlagt eld på platsen, men det går inte att bevisa att de har haft något uppsåt eller har visat sådan oaktsamhet som krävs för att förfarandet att ha eldat i ruinen ska vara brottsligt, säger kammaråklagare Robert Knutsson vid Åklagarkammaren i Kalmar som lett förundersökningen. Länk till beslutet (pdf) Åklagaren finns tillgänglig för media på telefon, i dag, måndag den 16 oktober kl 15-16, 010-562 63 64. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >