Aktuella pressmeddelanden

2017

 • Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

  I en pågående förundersökning om grov våldtäkt, där gärningspersonerna är okända, begärde förundersökningsledaren att uppgifter om vilka ungdomar som varit inskrivna vid ett visst behandlingshem (HVB-hem) under september och oktober 2017 skulle tillföras förundersökningen. Syftet med begäran är att kunna identifiera de som kan misstänkas för brottet. Begäran avslogs.

  Läs mer

  I en pågående förundersökning om grov våldtäkt, där gärningspersonerna är okända, begärde förundersökningsledaren att uppgifter om vilka ungdomar som varit inskrivna vid ett visst behandlingshem (HVB-hem) under september och oktober 2017 skulle tillföras förundersökningen. Syftet med begäran är att kunna identifiera de som kan misstänkas för brottet. Begäran avslogs.

  Skälet till att begäran avslogs var att uppgifterna omfattas av socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt att socialnämnden menade att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § samma lag inte var tillämplig för de aktuella uppgifterna. Kammarrätten avslog Åklagarmyndighetens överklagande. Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Enligt 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen får uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt bland annat 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen lämnas till bland annat. Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten endast om misstanken angår brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Socialnämnden och kammarrätten hänvisar till att det enligt tidigare praxis (RÅ 1989 ref. 7) inte är möjligt att lämna ut uppgifter av förevarande slag angående den som inte med fog kan misstänkas för brottet. Åklagarmyndigheten har nu överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare klargör omfattningen av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström010-562 50 27

  Läs mer
 • Tre personer är anhållna. I morgon tisdag beslutar åklagaren om de ska begäras häktade eller ej.

  Lägesrapport om attack mot synagoga Tre personer är sedansöndag morgon anhållna misstänkta för försök till mordbrand, varav två (18 och 21 år gamla) är misstänkta på sannolika skäl och en person (20 år) är skäligen misstänkt. De tre personerna är inte kända av polisen sedan tidigare. Samtliga nekar till brott. I morgon tisdag beslutas om de tre personerna ska begäras häktade eller inte. Handläggande åklagare Stina Lundkvist kan inte svara på frågor från media innan dess. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag den 7 december väckt åtal mot en 55-årig man för mord och brott mot griftefriden i april 2017.

  Den misstänkta 55-åriga mannen och målsäganden levde tillsammans sedan 2001. Den 16 april anmälde maken kvinnan försvunnen sedan den 7 april. Utredningen pekade i ett tidigt skede på att målsäganden inte var i livet och att mannen var inblandad. Den 16 juni häktades mannen av Solna tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord den 6-7 april i bostaden i Spånga. - Mannens agerande och vad som i övrigt framkommit i utredningen visar på ett uppsåtligt dödande. Därför har jag åtalat honom för mord. Veckan efter dödsfallet styckar mannen kroppen i garaget och han är därmed även åtalad för brott mot griftefriden, säger kammaråklagare Liselotte Nilsson. Den misstänkte förnekar mord och erkänner brott mot griftefriden. Huvudförhandling hålls Solna tingsrätt och är planerad till 18, 20, 21 och 22 december. Målnummer B 4619-17. Kontakt:Kammaråklagare Liselotte Nilsson vid Västerots åklagarkammare i Stockholm, 010-562 56 24, är tillgänglig per telefon i dag mellan klockan 12 och 14. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Mordärende i Falun - uppdaterad

  Tre personer som suttit anhållna misstänkta för grov misshandel i Falun natten till den 1 december är släppta. Häktningsförhandlingar mot två andra personer, misstänkta för mord och försök till mord i samma ärende, äger rum under måndagen.

  Läs mer

  Tre personer som suttit anhållna misstänkta för grov misshandel i Falun natten till den 1 december är släppta. Häktningsförhandlingar mot två andra personer, misstänkta för mord och försök till mord i samma ärende, äger rum under måndagen.

  Misstankarna kvarstår mot de tre personer som försatts på fri fot. Två män, 22 respektive 23 år gamla, har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd. De är hemmahörande i Falun. Häktningsförhandlingarna äger rum i Falu tingsrätt måndag klockan 12.45 och 16.30. Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare upplysningar i ärendet innan häktningsförhandlingarna. Efter respektive förhandling finns åklagare tillgänglig för media i tingsrätten. Kontakt Kammaråklagare Johan Knies och assistentåklagare Susanna Petersson, 010-562 51 29. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer begärs häktade för mord i Falun

  Åklagaren har begärt två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord natten till den 1 december i Falun. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord natten till den 1 december i Falun. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd.

  Männen är 22 respektive 23 år gamla och hemmahörande i Falun. Fortfarande är ytterligare tre personer alltjämt anhållna misstänkta för grov misshandel. Beslut om de ska begäras häktade eller släppas fria kommer fattas senast i morgon, måndag, klockan 12. Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare upplysningar i ärendet innan häktningsförhandlingen, men finns tillgänglig för eventuella frågor efter häktningsförhandlingen. Tidpunkt för häktningsförhandling har tingsrätten inte meddelat. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag 30 november 2017 har åtal väckts vid Alingsås tingsrätt för omfattande bedrägerier samt ett fåtal utpressningsfall utförda av personer på en flyttfirma.

  - Jag har i dag väckt åtal mot sex personer gällande 28 brottstillfällen fördelade över hela landet. Den aktuella flyttfirman har vid brottstillfällena agerat under flera olika namn, säger kammaråklagare Martin Svensson. Större delen av brotten som åtalet gäller har ägt rum under 2017, men åtalet omfattar även brott som begåtts under åren 2015 och 2016. En av de misstänkta är häktad sedan en dryg månad tillbaka. Denne bedöms som mest involverad i flyttverksamheten och åtalas bland annat för grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen beräknas pågå i sju dagar och kommer inledas under december (datum ännu ej fastställt). Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1048-16. KontaktKammaråklagare Martin Svensson vid Åklagarkammaren i Borås är tillgänglig för media på telefonnummer 010-562 72 50 i dag 30 november klockan 15-16. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • På torsdag den 30 november klockan 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett ärende där en 41-årig man är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

  Den misstänkte har suttit vid sin dator i Sverige och via intenet fått kontakt med unga flickor från USA, Kanada och Skottland. Genom hot har han förmått dem att inför webbkamera utföra sexuella handlingar som han spelat in. Totalt finns 27 målsägare, varav nio inte är identifierade. De 18 som är identifierade var alla 15 år eller yngre när brotten begicks. Ingen person har hittills dömts för våldtäkt när de sexuella handlingarna skett över nätet. - Vi ser fram emot att få en domstolsprövning av frågan om de sexuella handlingar som barnen utför på sig själva kan bedömas som våldtäkt. Vi anser att det finns stöd i praxis för det och att de omständigheter som finns i det här fallet kan ge en sådan utgång. Vi menar att det kan vara våldtäkt även om gärningspersonen inte är fysiskt i rummet där de sexuella handlingarna sker, om gärningarna är så allvarliga som här är fallet, säger förundersökningsledare Annika Wennerström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Målnummer: B3216-16 Uppsala tingsrätt Kontakt: Åklagarna är tillgängliga per telefon klockan 14.45 - 16 torsdag den 30 november. Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare 010-562 55 58 Emelie Källfelt, kammaråklagare 010-562 55 59 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om avlidna i Tullinge nedlagd

  Onsdagen den 15 november, påträffades ett barn avlidet i ett villaområde i Tullinge i södra Stockholm. På platsen fanns även en svårt skadad kvinna som fördes till sjukhus där hon senare under dagen avled. Förundersökningen har nu lagts ned.

  Läs mer

  Onsdagen den 15 november, påträffades ett barn avlidet i ett villaområde i Tullinge i södra Stockholm. På platsen fanns även en svårt skadad kvinna som fördes till sjukhus där hon senare under dagen avled. Förundersökningen har nu lagts ned.

  - Den förundersökning som har bedrivits om barnets död har nu lagts ner. Med hänsyn till de anhöriga och på grund av sekretess till skydd för de avlidnas personliga förhållanden kommer jag inte att lämna ytterligare detaljer eller gå närmare in på skälen för beslutet, säger kammaråklagare Tobias Kudrén. - Av samma skäl har jag inga andra detaljer att lämna kring kvinnan än att hon har avlidit av en kroppsskada som inte är självförvållad eller orsakad av annan. Någon förundersökning om denna persons död har inte bedrivits, säger åklagaren. Åklagaren kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I media har det de senaste dagarna rapporterats om två svenskägda fartyg som transporteras för skrotning på en strand i Indien. Det kan handla om otillåten avfallstransport där själva fartygen utgör avfallet.

  Eftersom det gäller svenska fartyg och svenska myndigheter är involverade (Naturvårdsverket och Transportstyrelsen) så har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beslutat att öppna ett ärende i Sverige. - Syftet är att utreda om det finns underlag för att inleda en svensk förundersökning om otillåten avfallstransport, säger kammaråklagare Aino Pietilä som leder utredningen vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. KontaktKammaråklagare Aino Pietilä vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, telefon 010-562 55 03. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förlängd åtalstid i utredningen om dådet på Drottninggatan

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Läs mer

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Åtal ska vara väckt senast den 21 december 2017. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 4708-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >