Aktuella pressmeddelanden

2017

 • I dag har åtal väckts vid Patent- och marknadsdomstolen gällande brott mot upphovsrättslagen i samband med en föreläsning under den nationella konferensen för genusforskning vid Linköpings universitet i november 2016.

  Åtalet gäller användande av en magisteruppsats i samband med en föreläsning vid Linköpings universitet i november 2016. Brotten har enligt åtalet bestått i exemplarframställning i en powerpointpresentation och offentligt framförande av delar av uppsatsen. Användandet har skett olovligen och utan att författaren till uppsatsen angetts som upphovsman. Åklagaren kommer också att föra talan om skadestånd med anledning av brottet. Straffet för brott mot upphovsrättslagen är böter eller fängelse upp till två år. - Vid en fällande dom är min uppfattning att påföljden bör bli böter, säger kammaråklagare Anna Ginner vid Internationella åklagarkammaren Stockholm, som lett förundersökningen. Patent- och marknadsdomstolens målnummer: B 7143-17 Kontakt: Kammaråklagare Anna Ginner är tillgänglig på telefon i dag fram till klockan 16.00, telefon 010-562 57 61 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • 41-åring åtalas för grova våldtäkter mot barn

  Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en svensk 41-årig man misstänkt för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga per telefon för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en svensk 41-årig man misstänkt för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga per telefon för media i eftermiddag.

  Den misstänkte har suttit vid sin dator i Sverige och där fått kontakt med unga flickor från USA, Kanada och Skottland. Genom hot har han förmått dem att inför webbkamera utföra sexuella handlingar som han spelat in. Totalt finns 27 målsägare. Alla är inte identifierade men av de 18 som är det var de flesta under 15 år när brotten begicks. - Vi ser fram emot att få en domstolsprövning av frågan om de sexuella handlingar som barnen utför på sig själva kan bedömas som våldtäkt. Vi anser att det finns stöd i praxis för det och att de omständigheter som finns i det här fallet kan ge en sådan utgång. Vi menar att det kan vara våldtäkt även om gärningspersonen inte är fysiskt i rummet där de sexuella handlingarna sker, säger förundersökningsledare Annika Wennerström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. - Vi har haft ett mycket bra samarbete med polismyndigheter i de berörda länderna. Det är fantastiskt att merparten av målsägarna är identifierade och funna. Det är också mycket tillfredsställande att det går att utreda brott som skett över sådana avstånd som här är fallet, avslutar Annika Wennerström. Målnummer: B3216-16 Uppsala tingsrätt Huvudförhandlingen startar torsdag den 28/9 och beräknas avslutas den 10/11. 20 förhandlingsdagar är inbokade. Kontakt: Åklagarna är tillgängliga per telefon klockan 13-15 måndag 25 september. Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare 010-562 55 58 Emelie Källfelt, kammaråklagare 010-562 55 59 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom om folkrättsbrott

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag dom i ett mål om folkrättsbrott. Åtalet väcktes den 14 september. Åklagarna kommer att vara tillgängliga för kommentarer.

  Läs mer

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag dom i ett mål om folkrättsbrott. Åtalet väcktes den 14 september. Åklagarna kommer att vara tillgängliga för kommentarer.

  Målet handlar om en 32-årig man som misstänks för folkrättsbrott i Syrien i januari 2014. Mannen stred för den syriska armén och har poserat och låtit sig fotograferas med döda eller svårt skadade personer. Tingsrätten kommer att meddela domen kl.11. Målnummer: B 11191-17 Länk till pressmeddelande 14 september när åtalet väcktes. Kontakt: Förundersökningsledare, kammaråklagare Henrik Attorps, 010-562 54 27 Extra åklagare Karolina Wieslander, 010-562 54 53 Båda åklagarna är tillgängliga per telefon för media i dag klockan 13-15. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressträff med anledning av Teliaärendet - uppdaterad

  Förra överåklagaren Gunnar Stetler har i dag lämnat in åtal mot 3 personer tidigare anställda i Telia Sonera. Samtidigt väcks talan om förverkande av ekonomiskt utbyte av brott mot bolaget. Med anledning av detta hålls en pressträff i dag klockan 13.

  Läs mer

  Förra överåklagaren Gunnar Stetler har i dag lämnat in åtal mot 3 personer tidigare anställda i Telia Sonera. Samtidigt väcks talan om förverkande av ekonomiskt utbyte av brott mot bolaget. Med anledning av detta hålls en pressträff i dag klockan 13.

  Pressträffen äger rum i dag fredag den 22 september klockan 13 på Riksenheten mot korruption, Hantverkargatan 25A i Stockholm. Medverkar gör förra överåklagaren Gunnar Stetler samt kammaråklagaren Berndt Berger vid Riksenheten för korruption. För att underlätta inpassering är vi tacksamma för namn på de som vill delta på pressträffen. Skicka uppgifterna till [email protected] senast 11.30,tack! Målnummer i Stockholms tingsrätt B 14304-12 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon, fredag den 22 september klockan 11, meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i ett uppmärksammat mål om allmänfarlig ödeläggelse m.m. Åklagaren finns tillgänglig på telefon för att kommentera domen.

  Målnummer: B 3668-17 Pressmeddelande 9 juni när åtal väcktes Kontakt:Kammaråklagare Mats Ljungqvist, Riksenheten för säkerhetsmål, är tillgänglig för media på telefon fredag den 22 september klockan 13-14, 010-562 54 29. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande:

  It-direktören, tillika it-säkerhetschefen på Åklagarmyndigheten har beslutat att visst utredningsmaterial som Ekobrottsmyndigheten i dag lagrar i Åklagarmyndighetens nät ska flyttas till särskilda lagringsmedia i ett separat nätverk. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten prövar återkommande frågor om it-säkerhet. En granskning strax före sommaren medförde att Åklagarmyndighetens it-säkerhetschef gjorde bedömningen att det av it-säkerhetsskäl var motiverat att flytta delar av Ekobrottsmyndighetens material till ett eget nät. Det finns ingenting som tyder på att information har kommit i orätta händer. Men när det handlar om it-säkerhet tillämpas försiktighetsprincipen. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har länge varit överens om att utredningsinformationen bör flyttas ut till en separat lagringsyta, däremot har myndigheterna gjort olika bedömningar när det gäller den nu aktuella tidsplanen. Det är dock en fråga som slutligt måste avgöras av den som är it-säkerhetsansvarig. Flytten avser bara vissa informationsmängder. Även fortsatt kommer Ekobrottsmyndigheten att samutnyttja många av Åklagarmyndighetens it-tjänster, exempelvis it-stödet för åklagarfunktionen. Flytten av informationen sker i samarbete mellan de båda myndigheternas it-avdelningar. Åklagarmyndighetens it-avdelning kommer att ställa alla tillgängliga resurser till förfogande för att stödja Ekobrottsmyndigheten i arbetet med flytten av materialet. Myndigheterna kommer att gemensamt arbeta för att hitta en långsiktig lösning som såväl tillgodoser it-säkerhetskraven som de särskilda behov som Ekobrottsmyndigheten har. Åklagarmyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Ekobrottsmyndighetens presstjänst 070-250 44 29

  Läs mer
 • Utredning om mord i Olofström klar

  Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år.

  Läs mer

  Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år.

  - En omfattande utredning har genomförts och visar att händelseförloppet är klarlagt. Av utredningen framgår att en 13-årig pojke ensam har dödat en annan 13-årig pojke, säger kammaråklagarna Marie Lindström och Anna Johansson vid Åklagarkammaren i Karlskrona, som ansvarat för utredningen. Åklagarna betonar samtidigt att skuldfrågan inte har prövats av domstol. Utredningen omfattas av sekretess och därför kan inga uppgifter om innehållet i utredningen lämnas. KontaktÅklagarna är tillgängliga för media i dag, onsdagen den 20 september 2017 klockan 14.45-16.Kammaråklagarna Marie Lindström och Anna Johansson010-562 61 24 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Områdeschefen i Stockholm, Katarina Johansson Welin, har beslutat att ge i uppdrag till vice chefsåklagaren i Norrort, Katarina Lenter, att gå igenom handlingarna i ärendet med den 12-åring som för 16 år sedan erkände ett mord i Södertälje.

  - Skälet är att det i media kommit fram nya uppgifter om ärendet, vilket gör att det kan finnas anledning att göra en förnyad bedömning. Det är helt enligt våra vanliga rutiner. Genomgången ska klargöra om det finns skäl att återuppta förundersökningen, säger Katarina Johansson Welin. Handlingarna har Katarina Lenter ännu inte tillgång till, vilket gör att hon i nuläget inte har möjlighet att vara tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressträff om dubbelmord i Mantorp

  I dag måndag den 18 september klockan 15 hålls i Linköpings tingsrätt en pressträff om dubbelmordet i Mantorp. Medverkar gör vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh och spaningsledare Gunilla Broman.

  Läs mer

  I dag måndag den 18 september klockan 15 hålls i Linköpings tingsrätt en pressträff om dubbelmordet i Mantorp. Medverkar gör vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh och spaningsledare Gunilla Broman.

  Lokal: Sal 3 i Linköpings tingsrätt, Brigadgatan 3. Pressträffen startar preliminärt klockan 15, annars direkt efter häktningsförhandlingen om denna inte skulle vara avslutad kl. 15. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för dubbelmord i Mantorp i juni.

  I samband med häktningsförhandlingen hålls en pressträff. Tidpunkt och plats för detta meddelas senare. Åklagaren kan inte lämna någon information om ärendet före häktningsförhandlingen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >